Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2008 leto2008
Složky
AA121 Anglický jazyk AA121
AA321 Anglický jazyk AA321
AB120 Anglický jazyk AB120
AB320 Anglický jazyk AB320
AIT2 Aplikace informačních technologií 2 AIT2
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AKT Aplikace komunikačních technologií AKT
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANGL Anglický jazyk ANGL
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_2
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ2_3 Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3
ANJ6 Anglický jazyk 6 ANJ6
AOM Aktuální otázky mezinárodních vztahů 2 AOM
AUP Autorské právo AUP
BPKF Bakalářská práce BPKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CA121 Český jazyk CA121
CA321 Český jazyk CA321
CB120 Český jazyk CB120
CB320 Český jazyk CB320
CDE České dějiny CDE
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
DANE_VOPF Daně DANE_VOPF
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DCP Dějiny české zahraniční politiky DCP
DDI2 Dějiny diplomacie 2 DDI2
DIP Diplomatický protokol DIP
DMV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV
DPM2 Dějiny politického myšlení 2 DPM2
DPR_PKF Daňová propedeutika DPR_PKF
DPR_PPF Daňová propedeutika DPR_PPF
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EK008 Ekonomie EK008
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK105 Ekonomie EK105
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK110 Makroekonomie EK110
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
EUS Evropská unie - seminář EUS
EVI1 Evropská integrace I EVI1
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FA121 Francouzský jazyk FA121
FA321 Francouzský jazyk FA321
FB120 Francouzský jazyk FB120
FB320 Francouzský jazyk FB320
FJ2_PPF Francouzský jazyk2 - 2s FJ2_PPF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ2 Francouzský jazyk 2 FRJ2
FRJ2M Francouzský jazyk 2m FRJ2M
FRJ4 Francouzský jazyk 4 FRJ4
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích GMV
HOP Hospodářská politika HOP
HO018 Technologie a řízení v hotelu HO018
HO031 Praxe HO031
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO065 Nauka o víně(výuka v angličtině) HO065
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IAC2 Informačně analytická činnost 2 IAC2
INFOII_PPF Informatika II. INFOII_PPF
INFO2_KF Základy informatiky 2 INFO2_KF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
ITJ2 Italský jazyk 2 ITJ2
ITJ2M Italský jazyk 2m ITJ2M
JAZ Bakalářská zkouška z cizího jazyka JAZ
KMV Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích KMV
KM103 Management rizik, krizí a interim management KM103
KM108 Diplomový seminář KM108
KM161 Managerial and Business Experience (výuka v angličtině) KM161
KM162 Managerial psychology and sociology (výuka v angličtině) KM162
KM163 Knowledge Management in Hospitality (výuka v angličtině) KM163
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KOC2 Komunikativní cvičení 2 KOC2
KPS Komparace politických systémů KPS
KSEU Kontrolní systémy EU KSEU
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PKF_1 Management MAN_PKF_1
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAR Marketing MAR
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAV_VPF Management výroby MAV_VPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MEF Management ekonomiky a financí MEF
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2Z Mezinárodní ekonomie 2 - zápočet MEK2Z
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG104 Interkulturální management MG104
MG106 Psychologie multikom. systému firmy MG106
MKO2 Mediální komunikace 2 MKO2
MKP Mezinárodní a komunitární právo MKP
MKP1 Mezinárodní a komunitární právo MKP1
MKP2 Mezinárodní a komunitární právo II. MKP2
MK002 Mediální komunikace v oboru služeb MK002
MK011 Reklama, PR a mediální praxe MK011
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MMCR_PKF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PKF
MMCR_PPF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PPF
MNB Mezinárodní a národní bezpečnost MNB
MOR Mezinárodní organizace MOR
MPE Měnová politika EU MPE
MPV Mezinárodní právo veřejné MPV
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MT002 Statistika MT002
MT003 Statistika MT003
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
MVI Mezinárodní vztahy a instituce MVI
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
NA121 Německý jazyk NA121
NA321 Německý jazyk NA321
NB120 Německý jazyk NB120
NB320 Německý jazyk NB320
NEJ2 Německý jazyk 2 NEJ2
NEJ2M Německý jazyk 2m NEJ2M
NEJ2_4 Německý jazyk 4 NEJ2_4
NEME Německý jazyk NEME
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_2
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
ODBO Odborná praxe ODBO
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
PAK1 Pohybové aktivity 1 PAK1
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
PAK3 Pohybové aktivity 3 PAK3
PAK4 Pohybové aktivity 4 PAK4
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PMV Politologie v mezinárodních vztazích PMV
PMV1 Politologie v mezinárodních vztazích PMV1
PN_AJ_Z Anglický jazyk (Z) PN_AJ_Z
PN_AJ_ZK Anglický jazyk (Zk) PN_AJ_ZK
PN_DANE1 Daně 1 PN_DANE1
PN_STAT2 Statistika 2 PN_STAT2
PPU Pilíře a politiky EU PPU
PRAXE1 Odborná praxe PRAXE1
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PR007 Právo PR007
PR102 Úpadkové právo a právní úprava likvidací a transformací PR102
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSY Psychologie PSY
PSY_VVPF Psychologie PSY_VVPF
PUC_PKF Pokročilé účetnictví PUC_PKF
PUC_PPF Pokročilé účetnictví PUC_PPF
PUR2 Public Relations II. PUR2
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 2 RAP2
RA121 Ruský jazyk RA121
RA321 Ruský jazyk RA321
RB120 Ruský jazyk RB120
RB320 Ruský jazyk RB320
RET Rétorika RET
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RPE Rozhodovací procesy v EU RPE
RUJ2 Ruský jazyk 2 RUJ2
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
SA121 Španělský jazyk SA121
SA321 Španělský jazyk SA321
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SB120 Španělský jazyk SB120
SB320 Španělský jazyk SB320
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SEK Světová ekonomika SEK
SOC Sociologie SOC
SOCS Sociologie-seminář SOCS
SOC_VVKF Sociologie SOC_VVKF
SPJ2 Španělský jazyk 2 SPJ2
SPJ2M Španělský jazyk 2m SPJ2M
SPJ4 Španělský jazyk 4 SPJ4
STA Statistika STA
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVYZ_PKF Sociologický výzkum SVYZ_PKF
SZZ Státní zkouška - Celková klasifikace SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
TDM2 Teorie a dějiny masmédií 2 TDM2
TDP Teorie a praxe diplomatického protokolu TDP
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
VFC Veřejné finance ČR a EU VFC
VFU2 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU2
VOP2 Volitelný předmět 2 VOP2
VOP3 Volitelný předmět 3 VOP3
VOP4 Volitelný předmět 4 VOP4
VSM Veřejná správa a média VSM
VYT1 Výpočetní technika 1 VYT1
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
VYT4 Výpočetní technika 4 VYT4
ZTP Základy teorie práva ZTP
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
ZVS Základy veřejné správy ZVS
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.