Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2009 leto2009
Složky
AA121 Anglický jazyk AA121
AA321 Anglický jazyk AA321
AA341 Anglický jazyk AA341
AB120 Anglický jazyk AB120
AB320 Anglický jazyk AB320
AB340 Anglický jazyk AB340
AIT2 Aplikace informačních technologií 2 AIT2
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANGL Anglický jazyk ANGL
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_2
ANJ1_6 Anglický jazyk 6 ANJ1_6
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2_3 Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3
ANJ4 Anglický jazyk 4 ANJ4
AOM Aktuální otázky mezinárodních vztahů 2 AOM
AOVP Aktuální otázky veřejné politiky AOVP
AUP Autorské právo AUP
AZP Americká zahraniční politika AZP
BE Business etiketa BE
BPKF Bakalářská práce BPKF
BPPF Bakalářská práce BPPF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
BV Blízký východ v mezinárodní politice BV
CA121 Český jazyk CA121
CA321 Český jazyk CA321
CA341 Český jazyk CA341
CB120 Český jazyk CB120
CB320 Český jazyk CB320
CB340 Český jazyk CB340
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJC2M Český jazyk 2m CJC2M
CJ2 Český jazyk 2 CJ2
CKS Činnost a kontrola veřejné správy CKS
CMV Čína v mezinárodních vztazích CMV
CPK Česká politická kultura CPK
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR067 Metodika výzkumné činnosti CR067
CR101 Systémy řízení jakosti v CR CR101
CR103 Management speciálních služeb v turismu CR103
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
DANE_VKF Daně DANE_VKF
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DCP Dějiny české zahraniční politiky DCP
DDI2 Dějiny diplomacie 2 DDI2
DIP Diplomatický protokol DIP
DPM2 Dějiny politického myšlení 2 DPM2
DP001 Bakalářská práce DP001
DP101 Diplomová práce DP101
EAP Ekonomika a politika EAP
EB Evropská bezpečnost EB
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EKO2Z Ekonomie 2 zápočet EKO2Z
EKP Ekonomika a politika EKP
EK008 Ekonomie EK008
EK010 Účetnictví EK010
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK105 Ekonomie EK105
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK109 Management finančního sektoru a finančního trhu EK109
EK110 Makroekonomie EK110
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK203 Podniková ekonomika (složený předmět): EK203
EU_VVKF Evropská unie EU_VVKF
EU_VVPF Evropská unie EU_VVPF
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FA121 Francouzský jazyk FA121
FA321 Francouzský jazyk FA321
FA341 Francouzský jazyk FA341
FB120 Francouzský jazyk FB120
FB320 Francouzský jazyk FB320
FB340 Francouzský jazyk FB340
FEU Financování EU FEU
FJ2_PPF Francouzský jazyk2 - 4s FJ2_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ2 Francouzský jazyk 2 FRJ2
FRJ2M Francouzský jazyk 2m FRJ2M
FRJ4 Francouzský jazyk 4 FRJ4
FRJ4M Francouzský jazyk 4m FRJ4M
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GSE Geopolitika střední Evropy GSE
HO0A5 Nauka o víně (výuka v angličtině) HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages (výuka v angličtině) HO0A6
HO015 Diplomový seminář HO015
HO018 Technologie a řízení v hotelu HO018
HO031 Praxe HO031
HO034 Praxe HO034
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Sommelier/Eno-gastronomie HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO217 Gastronomické služby HO217
IAC2 Informačně analytická činnost 2 IAC2
INFOII_PPF Informatika II. INFOII_PPF
INFO2_KF Základy informatiky 2 INFO2_KF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INKM Interkulturní komunikace INKM
ITJ2 Italský jazyk 2 ITJ2
ITJ2M Italský jazyk 2m ITJ2M
ITJ4 Italský jazyk 4 ITJ4
ITJ4M Italský jazyk 4m ITJ4M
JAZ Bakalářská zkouška z cizího jazyka JAZ
KAJ Anglický jazyk - konverzace KAJ
KAJ1 Konverzace v AJ KAJ1
KDS Komunikační dovednosti ve VS KDS
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM103 Management rizik, krizí a interim management KM103
KM107 Management řízení a správy aktiv KM107
KM108 Diplomový seminář KM108
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KOD Komunikační dovednosti KOD
KPO2 Komparace politických systémů 2 KPO2
KR Krizové řízení ve VS KR
KSEU Kontrolní systémy EU KSEU
LAM Latinská Amerika v mezinárodních vztazích LAM
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PKF_1 Management MAN_PKF_1
MAN_PKF_2 Management MAN_PKF_2
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAR Marketing MAR
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA122 Informační podpora managementu MA122
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA202 Moderní personalistika MA202
MEF Management ekonomiky a financí MEF
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2Z Mezinárodní ekonomie 2 - zápočet MEK2Z
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy 2 MEV2
MG0A1 Business Skills (výuka v angličtině) MG0A1
MG002 Moderní personalistika MG002
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG104 Interkulturální management MG104
MG106 Psychologie multikom. systému firmy MG106
MG107 Manažerská psychologie a dovednosti MG107
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MK Marketingová komunikace MK
MKO2 Mediální komunikace 2 MKO2
MKP Mezinárodní a komunitární právo MKP
MKP2 Mezinárodní a komunitární právo II. MKP2
MK002 Mediální komunikace v oboru služeb MK002
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK011 Reklama, PR a mediální praxe MK011
MK032 Praxe MK032
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a Public Relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK105 Management komunikace MK105
MK108 Mediální právo MK108
MK110 IT v řízení mediálních procesů MK110
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK212 Text reklamy a PR MK212
MK265 Mediální výchova a komunikace s médii MK265
MMCR_PKF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PKF
MMCR_PPF Marketing místního cestovního ruchu MMCR_PPF
MOR Mezinárodní organizace MOR
MPK Metody přípravy koncepcí VS MPK
MPV Mezinárodní právo veřejné MPV
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MT003 Statistika MT003
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
MZP_PKF Mzdová propedeutika MZP_PKF
NA121 Německý jazyk NA121
NA321 Německý jazyk NA321
NA341 Německý jazyk NA341
NB120 Německý jazyk NB120
NB320 Německý jazyk NB320
NB340 Německý jazyk NB340
NEJ2 Německý jazyk 2 NEJ2
NEJ2M Německý jazyk 2m NEJ2M
NEJ2_4 Německý jazyk 4 NEJ2_4
NEJ4M Německý jazyk 4m NEJ4M
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBH1 Obhajoba bakalářské práce OBH1
ODBO Odborná praxe ODBO
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
PAK4 Pohybové aktivity 4 PAK4
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEM2 Politika evr. mocností v 19. a 20. stol. II PEM2
PKM Personální a krizový management PKM
PKM1 Personální a krizový management PKM1
PM Politický marketing PM
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
PMM Politický marketing a management PMM
PMV Politologie v mezinárodních vztazích PMV
PN_AJ_Z Anglický jazyk (Z) PN_AJ_Z
PN_AJ_ZK Anglický jazyk (Zk) PN_AJ_ZK
PN_DANE1 Daně 1 PN_DANE1
PN_DANE_2 Daně 2 PN_DANE_2
PN__EU Evropská unie PN__EU
PN_FINAN Finanční analýza PN_FINAN
PN_FINPOD Finance podniku PN_FINPOD
PN_MANFIN Manažerské finance PN_MANFIN
PN_MANSL Management služeb PN_MANSL
PN_NJ_Z Německý jazyk (Z) PN_NJ_Z
PN_NJ_ZK Německý jazyk (Zk) PN_NJ_ZK
PN_PCVUC Využití počítačů v účetnictví PN_PCVUC
PN_POKRUC Pokročilé účetnictví PN_POKRUC
PN_POP Psaní odborných prací PN_POP
PN_PRACPR Pracovní právo PN_PRACPR
PN_RJ_Z Ruský jazyk (Z) PN_RJ_Z
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
PN_STAT2 Statistika 2 PN_STAT2
PN_UDS Účetní a daňová specifika v s.r.o. PN_UDS
P_POP Psaní odborných prací P_POP
PPU Pilíře a politiky EU PPU
PRAXE1 Odborná praxe PRAXE1
PREU Právo EU PREU
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRVS PR ve veřejné správě PRVS
PR007 Právo PR007
PR102 Úpadkové právo a právní úprava likvidací a transformací PR102
PR207 Právo PR207
PSY Psychologie PSY
PSY_VVPF Psychologie PSY_VVPF
PUC_PKF Pokročilé účetnictví PUC_PKF
PUC_PPF Pokročilé účetnictví PUC_PPF
PUR2 Public Relations II. PUR2
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 2 RAP2
RA121 Ruský jazyk RA121
RA321 Ruský jazyk RA321
RA341 Ruský jazyk RA341
RB120 Ruský jazyk RB120
RB320 Ruský jazyk RB320
RB340 Ruský jazyk RB340
RET Rétorika RET
REU Regionální politika EU REU
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RUJ2 Ruský jazyk 2 RUJ2
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
RUJ4M Ruský jazyk 4m RUJ4M
SA121 Španělský jazyk SA121
SA321 Španělský jazyk SA321
SA341 Španělský jazyk SA341
SB120 Španělský jazyk SB120
SB320 Španělský jazyk SB320
SB340 Španělský jazyk SB340
SDP2 Tematický seminář k diplomové práci 2 SDP2
SOC Sociologie SOC
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SOC_PPF Sociologie SOC_PPF
SOCS Sociologie-seminář SOCS
SOC_VVKF Sociologie SOC_VVKF
SP Sociální politika SP
SPJ2 Španělský jazyk 2 SPJ2
SPJ2M Španělský jazyk 2m SPJ2M
SPJ4 Španělský jazyk 4 SPJ4
SPJ4M Španělský jazyk 4m SPJ4M
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SS Stranické systémy střední Evropy SS
STA Statistika STA
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVYZ_PKF Sociologický výzkum SVYZ_PKF
SVYZ_PPF Sociologický výzkum SVYZ_PPF
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZMAN Souborná zkouška z managementu SZMAN
SZPEI Souborná zkouška z práva a evropské integrace SZPEI
SZPR Souborná zkouška z Public Relations SZPR
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZZ Státní zkouška - Celková klasifikace SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ001 SBZ SZ001
SZ101 Státní závěrečná zkouška SZ101
TCP Tvorba českého práva TCP
TDP Teorie a praxe diplomatického protokolu TDP
TUP Technika úřednické práce TUP
UDS_VOKF Účetní a daňová specifika s.r.o UDS_VOKF
USPM Ústavní právo USPM
VFC Veřejné finace ČR a EU VFC
VFU2 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU2
VOP2 Volitelný předmět 2 VOP2
VOP3 Volitelný předmět 2 VOP3
VOP4 Volitelný předmět 4 VOP4
VVM Výzkumy veřejného mínění VVM
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
VYT4 Výpočetní technika 4 VYT4
ZPS_PKF Zdaňování příjmů a spotřeby ZPS_PKF
ZPS_PPF Zdaňování příjmů a spotřeby ZPS_PPF
ZP1 Zpravodajské činnosti I (Úvod do studia ZS) ZP1
ZP2 Zpravodajské činnosti II (Lidský faktor v činnosti ZS) ZP2
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.