Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
AIT Aplikace informačních technologií AIT
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMO VOP Analýza mediálních obsahů AMO
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
ANJ1M Anglický jazyk 1 ANJ1M
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_5
ANJ1_6 Anglický jazyk 6 ANJ1_6
ANJ1_7 Anglický jazyk 1/6 ANJ1_7
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2M1 Anglický jazyk 2 ANJ2M1
ANJ2_2 Anglický jazyk 2/2 ANJ2_2
ANJ2_4 Anglický jazyk 2/4 ANJ2_4
ANJ3M Anglický jazyk 3 ANJ3M
ANJ4M Anglický jazyk 4 ANJ4M
AOM Aktuální otázky mezinárodních vztahů 2 AOM
AOM1 Aktuální otázky mezinárodních vztahů 1 AOM1
AOPP Aktuální otázky porovnávací politologie AOPP
APP Aplikace práva APP
Atst_EK014 testovaci predmet Atst_EK014
AUD_VOPF Audit v účetnictví AUD_VOPF
AZC Analyticko-zpravodajská činnost AZC
BP Témata BP (2012-2013) BP
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP3 Bakalářská práce BP3
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CCPS_PKF Československý a český politický systém CCPS_PKF
CCPS_PPF Československý a český politický systém CCPS_PPF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJC2M Český jazyk 2m CJC2M
CJC2_2 Český jazyk 2/2 CJC2_2
CJC2_4 Český jazyk 2/4 CJC2_4
CJC4M Český jazyk 4m CJC4M
CKS Činnost a kontrola veřejné správy CKS
CKVS Činnost a kontrola veřejné správy CKVS
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR021 Základy turismu CR021
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
DANE_VOPF Daně DANE_VOPF
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DCP Dějiny české zahraniční politiky DCP
DDI1 Dějiny diplomacie 1 DDI1
DDI2 Dějiny diplomacie 2 DDI2
DIP Diplomatický protokol DIP
DKC Diplomatické a konsulární činnosti DKC
DP Diplomatická praxe DP
DSZP Dejiny slovenské zahraniční politiky DSZP
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
EB Energetická bezpečnost EB
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EFL2 VOP English for Law 2 EFL2
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EKO2Z Ekonomie 2 zápočet EKO2Z
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK114 Mikroekonomie EK114
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
EP2 Evropské právo 2 EP2
ERAS_ACZ Aspects of the Czech Republic ERAS_ACZ
ERAS_BE1 Business English - level 1 ERAS_BE1
ERAS_BE2 Business English - level 2 ERAS_BE2
ERAS_EE English Elementary - foreign language ERAS_EE
ERAS_EU European Union ERAS_EU
ERAS_MAN Management ERAS_MAN
ERAS_MAR Marketing ERAS_MAR
ERAS_PSY Psychology ERAS_PSY
EU_VVPF Evropská unie EU_VVPF
EVI Evropská integrace EVI
EVI1 Evropská integrace EVI1
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FDP Finanční a daňové právo FDP
FEU Financování EU FEU
FEU1 Financování Evropské unie FEU1
FIP Finanční právo FIP
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ1_2 Francouzský jazyk 1/2 FRJ1_2
FRJ1_6 Francouzský jazyk 1/6 FRJ1_6
FRJ2M Francouzský jazyk 2m FRJ2M
FRJ2_2 Francouzský jazyk 2/2 FRJ2_2
FRJ2_4 Francouzský jazyk 2/4 FRJ2_4
FRJ3_2 Francouzský jazyk 3/2 FRJ3_2
FRJ4 Francouzský jazyk 4 FRJ4
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích GMV
GSE Geopolitika střední Evropy GSE
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO109 Projektování hotelového provozu HO109
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IAC2 Informačně analytická činnost 2 IAC2
IAC3 Informačně analytická činnost 2 IAC3
IKK Interkulturní komunikace v MV IKK
IMK_II_2 Integrovaná marketingová komunikace II-2 IMK_II_2
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PKF_1 Základy informatiky 2 INF2_PKF_1
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INP Investigativní publicistika INP
ISS Informatika pro státní správu ISS
ITI_2 VOP Introduction to Interpreting 2 ITI_2
ITJ2M Italský jazyk 2m ITJ2M
ITJ2_2 Italský jazyk 2/2 ITJ2_2
ITJ2_4 Italský jazyk 2/4 ITJ2_4
ITJ3_2 Italský jazyk 3/2 ITJ3_2
ITJ4M Italský jazyk 4m ITJ4M
ITJ6 Italský jazyk ITJ6
JAE20 English language II. JAE20
JAE42 English language IV JAE42
JAZ Bakalářská zkouška z cizího jazyka JAZ
JAZ1 Bakalářská zkouška z anglického jazyka JAZ1
JAZ2 Bakalářská zkouška z italského jazyka JAZ2
JAZ3 Bakalářská zkouška z německého jazyka JAZ3
JAZ3_2 3. cizí jazyk 3/2 JAZ3_2
JAZ4 Bakalářská zkouška z ruského jazyka JAZ4
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II. JCE20
JCE42 Czech language IV. JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC410 Český jazyk-1 JC410
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
KMK Konflikty v mediální komunikaci KMK
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KP1 Komparativní politologie I. KP1
LOB Lobování v politice LOB
LOG_VVKF Logistika LOG_VVKF
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE62 International Marketing MAE62
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN1 Management 1 MAN1
MAN2 Management 2 (lidských zdrojů) MAN2
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAN3 Management 3 MAN3
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MBE Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE
MDP Mediální právo MDP
MEKZ Mezinárodní ekonomie IIz MEKZ
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2Z Mezinárodní ekonomie 2 - zápočet MEK2Z
MEK2ZAP Mezinárodní ekonomie 2 - záp. MEK2ZAP
MEVZ Mezinárodní ekonomické vztahy MEVZ
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy 2 MEV2
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MKO2 Mediální komunikace 2 MKO2
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MNJ VOPcj Morfologie německého jazyka MNJ
MOR Mezinárodní organizace MOR
MOR1 Mezinárodní organizace MOR1
MOZ Moderování a zpravodajství MOZ
MPM Mezinárodní právo MPM
MP4 Mezinárodní právo 4 MP4
MSVY_PKF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PKF
MSVY_PPF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MVMC_PKF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PKF
MVMC_PPF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PPF
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
MVZM Mezinárodní vztahy MVZM
MZP_PKF Mzdová propedeutika MZP_PKF
NEJ1_2 Německý jazyk 1/2 NEJ1_2
NEJ1_4 Německý jazyk 1/4 NEJ1_4
NEJ1_6 Německý jazyk 1/6 NEJ1_6
NEJ2M Německý jazyk 2m NEJ2M
NEJ2_2 Německý jazyk 2/2 NEJ2_2
NEJ2_4 Německý jazyk 2/4 NEJ2_4
NEJ3_2 Německý jazyk 3/2 NEJ3_2
NEJ4M Německý jazyk 4m NEJ4M
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM1_PPF_2 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_2
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NPM_VOKF New Public Management NPM_VOKF
NPM_VOPF New Public Management NPM_VOPF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
OBH1 Obhajoba diplomové práce OBH1
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě ODG
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAK VOP Pohybové aktivity PAK
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele P_DANE
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PDI Preventivní diplomacie PDI
PDI1 Preventivní diplomacie PDI1
PEK_VOKF Podniková ekonomika PEK_VOKF
PEM1 VOP Politika evr. mocností 19. a 20. stol. I PEM1
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PER_PPF Personalistika PER_PPF
PER_VOPF Personalistika PER_VOPF
P_EU Evropská unie P_EU
PEU Právo EU PEU
PEU1 Politická a ekonomická integrace EU PEU1
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINAN Finanční analýza P_FINAN
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PMK Politika, média, komunikace PMK
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL_PKF Politologie POL_PKF
POM Politický marketing POM
P_PCVUC Využití počítačů v účetnictví P_PCVUC
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_PRACP Pracovní právo P_PRACP
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PUC Pokročilé účetnictví P_PUC
PRE07 Law PRE07
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRP_PKF Pracovní právo PRP_PKF
PRVS PR ve veřejné správě PRVS
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSE Pracovní stáž ERASMUS PSE
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_SOC Sociologie P_SOC
PSSR Politický systém SR PSSR
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSY Psychologie PSY
PSY1 Psychologie PSY1
P_UCADSV Účetní a daňová specifika v s.r.o. P_UCADSV
PUC_PKF Pokročilé účetnictví PUC_PKF
PUC_PPF Pokročilé účetnictví PUC_PPF
PUC_VVKF Pokročilé účetnictví PUC_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 2 RAP2
REG Regionalistika REG
REP Rétorika a prezentace REP
REU Regionální politika EU REU
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_2
RJ2_PPF_3 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_3
RUJ1_2 Ruský jazyk 1/2 RUJ1_2
RUJ1_4 Ruský jazyk 1/4 RUJ1_4
RUJ1_6 Ruský jazyk 1/6 RUJ1_6
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
RUJ2_5 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_5
RUJ3_2 Ruský jazyk 3/2 RUJ3_2
RUJ4M Ruský jazyk 4m RUJ4M
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SDP2 Tematický seminář k diplomové práci 2 SDP2
SDP3 Tématický seminář k dipl. práci SDP3
SEK Světová ekonomika SEK
SK Světová kultura SK
SM Světové makroregióny SM
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SOC_PPF Sociologie SOC_PPF
SPJ2M Španělský jazyk 2m SPJ2M
SPJ2_2 Španělský jazyk 2/2 SPJ2_2
SPJ2_4 Španělský jazyk 2/4 SPJ2_4
SPJ3_2 Španělský jazyk 3/2 SPJ3_2
SPJ4M Španělský jazyk 4m SPJ4M
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
SPP Společenský protokol SPP
SPR2011 Seminář Praha 2010/2011 SPR2011
SPR2012 Seminář Praha 2011/2012 SPR2012
STA Statistika STA
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVN Světová náboženství SVN
SWE_3_2 Švédsky jazyk 2. SWE_3_2
SZEHP Souborná zkouška z ekonomie a hosp. politiky SZEHP
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZMAN Souborná zkouška z managementu SZMAN
SZPEI Souborná zkouška z práva a evropské integrace SZPEI
SZPRAVO Souborná zkouška z práva SZPRAVO
SZPRK Souborná zkouška z PR a komunikace SZPRK
SZPVS Souborná zkouška z práva a veřejné správy SZPVS
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
TATP2 Teória a tvorba práva 2 TATP2
TDM Teorie a dějiny masové komunikace TDM
TMK Teorie masové komunikace a soc. jednání TMK
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TPR Teorie a praxe řešení politických konfliktů TPR
TSM Tématický seminář k dipl. práci TSM
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UDS_VOKF Účetní a daňová specifika s.r.o UDS_VOKF
UNZ_VOKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_VOKF
US Územní samospráva US
USPB Ústavní právo USPB
USPBC Ústavní právo USPBC
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
VEF_PKF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PKF
VFU2 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU2
VOP VOP Konspirační teorie II VOP
VOPA VOP-Kulturní a veřejná diplomacie VOPA
VOP_CJ Ekonomické teórie VOP_CJ
VOP1 VOP-Projektové řízení VOP1
VOP2 Volitelný předmět 2 VOP2
VOP3 VOP-Aj Developing Countries in International Politics (in English) VOP3
VOP4 Volitelný předmět 4 VOP4
VOP5 VOP Globální velmoci v 21. století VOP5
VOP6 VOP-Základy demografie VOP6
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
VYT3 Výpočetní technika 2 VYT3
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF3 Tvorba webových stránek WWW_VVKF3
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZMR Základy marketingu ZMR
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMV Základy mezinárodních vztahů ZMV
ZPS_PKF Zdaňování příjmů a spotřeby ZPS_PKF
ZP2 Základy práva 2 (ústavní právo) ZP2
ZP3 Základy práva 3 (mezinárodní a evropské právo) ZP3
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_VVPF Základy sociální správy ZSS_VVPF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.