Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2014 leto2014
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMP2 Autorské a mediální právo 2 AMP2
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_1
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2
ANJ1_2A Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2A
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_5
ANJ1_6 Anglický jazyk 1/6 ANJ1_6
ANJ1_7 Anglický jazyk 1/6 ANJ1_7
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2MA Anglický jazyk 2m ANJ2MA
ANJ2M1 Anglický jazyk 2m ANJ2M1
ANJ2_2A Anglický jazyk 2/2 ANJ2_2A
ANJ2_4 Anglický jazyk 2/4 ANJ2_4
ANJ4M Anglický jazyk 4m ANJ4M
ANJ4M1 Anglický jazyk 4 ANJ4M1
AOMA Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMA
AOMVAD Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMVAD
APR Aplikace práva APR
APR1 Aplikace práva APR1
AZC Analyticko-zpravodajská činnost AZC
BP BP 2014 - výběr témat BP
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP_1 Témata BP BP_1
CEJ2MA Český jazyk 2m CEJ2MA
CEJ2_2A Český jazyk 2/2 CEJ2_2A
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJC2_4 Český jazyk 2/4 CJC2_4
CJC4M Český jazyk 4m CJC4M
CJ2MA Cizí jazyk 2m CJ2MA
CKS Činnost a kontrola veřejné správy CKS
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR_VOKF Cestovní ruch CR_VOKF
CR027 Služby cestovního ruchu CR027
CR029 Regionální a municipální ekonomika CR029
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR032 Praxe II. CR032
CR034 Praxe I. CR034
CR041 Animace a služby v cestovním ruchu CR041
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR112 Politika cestovního ruchu CR112
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR114 Prostorové plánování CR114
CR115 Regionální geografie CR115
CR117 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR117
CR118 Management lázeňství CR118
CR121 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR121
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DCP Dějiny české zahraniční politiky DCP
DCP1 Dějiny české/slovenské zahraniční politiky DCP1
DDI2 Dějiny diplomacie 2 DDI2
DE_VOPF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOPF
DIP Diplomatický protokol DIP
DIP1 Diplomatický protokol DIP1
DMPV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMPV
DMVA Dějiny mezinárodně politických vztahů DMVA
EB Energetická bezpečnost EB
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EDIA Ekonomická diplomacie EDIA
EDI1 Ekonomická diplomacie EDI1
EEI_PKF Ekonomie evropské integrace EEI_PKF
EEI_PPF Ekonomie evropské integrace EEI_PPF
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE11 Accountancy EKE11
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EKO2A Ekonomie 2 EKO2A
EKO3 Ekonomie 2 EKO3
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
EPR2 Evropské právo 2 EPR2
ESZS_VOKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOKF
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
EU_PKF Evropská unie EU_PKF
EU_PPF Evropská unie EU_PPF
EVI Evropská integrace EVI
EVI1 Evropská integrace EVI1
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
EVI3 Evropská integrace II EVI3
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FDP Finanční a daňové právo FDP
FDP1 Finanční a daňové právo v ČR (SR) FDP1
FEU Financovaní EU FEU
FEU1 Financování EU FEU1
FEU2 Financování Evropské unie FEU2
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ2M Francouzský jazyk 2m FRJ2M
FRJ2MA Francouzský jazyk 2m FRJ2MA
FRJ2_2 Francouzský jazyk 2/2 FRJ2_2
FRJ2_2A Francouzský jazyk 2/2 FRJ2_2A
FRJ2_4 Francouzský jazyk 2/4 FRJ2_4
FRJ3_2 Francouzský jazyk 3/2 FRJ3_2
FRJ4M Francouzský jazyk 4m FRJ4M
FSP2 Filozofie a sociologie politiky 2 FSP2
FSP2A Filozofie a sociologie politiky 2 FSP2A
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
GSE Geopolitika střední Evropy GSE
GSP Geopolitika středoevropského prostoru GSP
GSPA Geopolitika středoevropského prostoru GSPA
GSPA1 Geopolitika středoevropského prostoru GSPA1
GSP1 Geopolitika strědoevropského prostoru GSP1
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE25 Commodities HOE25
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE43 Hotel Marketing and Event Management HOE43
HOE48 Beverages HOE48
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO024 Management hotelnictví HO024
HO025 Zbožíznalství HO025
HO034 Praxe I. HO034
HO035 Praxe II. HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO042 Gastronomie - kulinářství HO042
HO045 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO045
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO101 Teorie výživy HO101
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
IAC Informačně analytická činnost IAC
IACA Informačně analytická činnost IACA
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IAC2 Informačně analytická činnost 1 IAC2
IKK Interkulturní komunikace v MV IKK
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INP Investigativní publicistika INP
INP1A Investigativní publicistika 1 INP1A
INS_VOKF Insolvenční řízení INS_VOKF
ISSS_VOPF Informační systémy ve státní správě ISSS_VOPF
ITJ2M Italský jazyk 2m ITJ2M
ITJ2MA Italský jazyk 2m ITJ2MA
ITJ2_2 Italský jazyk 2/2 ITJ2_2
ITJ2_2A Italský jazyk 2/2 ITJ2_2A
ITJ2_4 Italský jazyk 2/4 ITJ2_4
ITJ3_2 Italský jazyk 3/2 ITJ3_2
ITJ4M Italský jazyk 4m ITJ4M
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JAP_3_2 Japonský jazyk 3/2 JAP_3_2
JAZ Bakalářská zkouška z anglického jazyka JAZ
JAZ1 Bakalářská zkouška z německého jazyka JAZ1
JAZ2 Bakalářská zkouška z ruského jazyka JAZ2
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
KMK Konflikty v mediální komunikaci KMK
KMK1 Konflikty v mediální komunikaci KMK1
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KOC2 Komunikativní cvičení 1 KOC2
KPO2A Komparativní politologie 2 KPO2A
KP1 Komparativní politologie 1 KP1
KP3 Komparativní politologie III. KP3
LBP Lobování v politice LBP
LOB Lobování v politice LOB
LOG_VVKF Logistika LOG_VVKF
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE18 International Trade MAE18
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN1 Management 1 MAN1
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAN3 Management 3 MAN3
MAP1A Mediální, autorské a reklamní právo 1 MAP1A
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA041 Marketing destinace cestovního ruchu MA041
MA044 Metodologie výzkumu MA044
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA166 Franchizing MA166
MBE Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru MBE
MBOA Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru MBOA
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MED_VVPF Média pro ekonomy MED_VVPF
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2A Mezinárodní ekonomie 2 MEK2A
MEK3 Mezinárodní ekonomie 2 MEK3
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy 2 MEV2
MGE01 Management MGE01
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG110 Psychologie řízení MG110
MG119 Personální a interkulturální management MG119
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MKO2 Mediální komunikace 2 MKO2
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK026 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK026
MK028 Text reklamy a PR MK028
MK032 Praxe II. MK032
MK034 Praxe I. MK034
MK102 Znalostní a informační management MK102
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK118 Etika a normy v mediální oblasti MK118
MK119 Metody hodnocení mediální komunikace MK119
MK120 Řízení mediálních procesů MK120
MK121 Mezinárodní obchod MK121
MK122 IT v řízení mediálních procesů MK122
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MOR Mezinárodní organizace MOR
MOR1 Mezinárodní organizace MOR1
MOZ Moderování a zpravodajství MOZ
MPR2 Mezinárodní právo 2 MPR2
MPR3 Mezinárodní právo 3 MPR3
MPR4 Mezinárodní právo 4 MPR4
MP3 Mezinárodní právo 3 MP3
MTE03 Statistics MTE03
MTM1A Moderní trendy v marketingové komunikaci 1 MTM1A
MT003 Statistika MT003
MVZ Mezinárodní vztahy Bc. MVZ
NEJ1_6 Německý jazyk 1/6 NEJ1_6
NEJ2M Německý jazyk 2m NEJ2M
NEJ2MA Německý jazyk 2m NEJ2MA
NEJ2_2 Německý jazyk 2/2 NEJ2_2
NEJ2_2A Německý jazyk 2/2 NEJ2_2A
NEJ2_4 Německý jazyk 4 NEJ2_4
NEJ2_5 Německý jazyk 2/4 NEJ2_5
NEJ_3_2 Německý jazyk 3/2 NEJ_3_2
NEJ3_2 Německý jazyk 3/2 NEJ3_2
NEJ4M Německý jazyk 4m NEJ4M
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NJ2_2 Německý jazyk 2/2 NJ2_2
NPM_VOPF New Public Management NPM_VOPF
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
OBH1 Obhajoba diplomové práce OBH1
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě ODG
ODG1 Obory diplomacie v globalizovaném světě ODG1
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele P_DANE
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PDI Preventivní diplomacie PDI
PEI Politická a ekonomická integrace EU PEI
PEIA Politická a ekonomická integrace EU PEIA
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_VOKF Podniková ekonomika PEK_VOKF
PEK_VOPF Podniková ekonomika PEK_VOPF
PER_PKF Personalistika PER_PKF
PEU Politická a ekonomická integrace EU PEU
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
PE101 ERASMUS Practical Training Abroad PE101
P_FINAN Finanční analýza P_FINAN
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_INS Insolvenční řízení P_INS
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PMK Politika, média, komunikace PMK
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POK1A Politická komunikace a politické kampaně 1 POK1A
POLA Politologie POLA
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POM Politický marketing POM
POMA_VOPF Politický marketing POMA_VOPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
P_PCVUC Využití počítačů v účetnictví P_PCVUC
P_PERSON Personalistika P_PERSON
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRACP Pracovní právo P_PRACP
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PUCV Pokročilé účetnictví P_PUCV
PRAXE_MA Odborná praxe Mgr. PRAXE_MA
PRE1A PR, elity a politika 1 PRE1A
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PRV PR ve veřejné správě PRV
PRVS PR ve věrejné správě PRVS
PRVS1 PR ve veřejné správě PRVS1
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PR109 Právo v hotelnictví PR109
PSE Pracovní stáž ERASMUS PSE
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
P_SOC Sociologie P_SOC
PSSR Politický systém SR PSSR
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSY Psychologie PSY
PSYM_PPF Psychologie pro manažery PSYM_PPF
P_UCADS Účetní a daňová specifika v s.r.o. P_UCADS
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZINFO2 Základy informatiky 2 P_ZINFO2
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
RAP1 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP1
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 2 RAP2
REP Rétorika a prezentace REP
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 4s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_2
RJ2_PPF_3 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_3
RUJ1_2A Ruský jazyk 1/2 RUJ1_2A
RUJ1_4 Ruský jazyk 1/4 RUJ1_4
RUJ1_6 Ruský jazyk 1/6 RUJ1_6
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2MA Ruský jazyk 2m RUJ2MA
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2
RUJ2_2A Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2A
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_3
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
RUJ2_5 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_5
RUJ3_2 Ruský jazyk 3/2 RUJ3_2
RUJ3_3 Ruský jazyk 3/2 RUJ3_3
RUJ4M Ruský jazyk 4m RUJ4M
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 1 SBP2
SDP1 Tématický seminář k DP 1 SDP1
SEK Světová ekonomika SEK
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPC Správní proces v ČR (SR) SPC
SPJ2MA Španělský jazyk 2m SPJ2MA
SPJ2_2 Španělský jazyk 2/2 SPJ2_2
SPJ2_2A Španělský jazyk 2/2 SPJ2_2A
SPJ2_4 Španělský jazyk 2/4 SPJ2_4
SPJ3_2 Španělský jazyk 3/2 SPJ3_2
SPJ4M Španělský jazyk 4m SPJ4M
SPOL_PKF Sociální politika SPOL_PKF
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
SPP Společenský protokol SPP
STA Statistika STA
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA_PPF Statistika STA_PPF
STA1 Statistika STA1
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVE Světová ekonomika SVE
SVN Světová náboženství SVN
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZEKO1 Souborná zkouška z ekonomie SZEKO1
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZMAN Souborná zkouška z managementu SZMAN
SZPRAVO Souborná zkouška z práva SZPRAVO
SZPRAVO1 Souborná zkouška z práva SZPRAVO1
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_EKO SZZ - Marketing a management SZZ_EKO
SZZ_EKO_1 SZZ - Veřejná správa a sociální služby SZZ_EKO_1
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
TDM Teorie a dějiny masové komunikace TDM
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TMVA Teorie mezinárodních vztahů TMVA
TPR Teorie a praxe řešení politických konfliktů TPR
TPR1 Teorie a praxe řešení politických konfliktů TPR1
TSD1 Tématický seminář k diplomové práci 1 TSD1
TSD1A Tématický seminář k DP 1 TSD1A
TTP2 Teorie a tvorba práva 2 TTP2
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
UVS_PKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PKF
UVS_PPF Účetnictví veřejného sektoru UVS_PPF
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
UVS_VOPF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOPF
UZS Územní samospráva UZS
UZS1 Územní samospráva ČR (SR) UZS1
VE_PKF Veřejná ekonomie VE_PKF
VE_PPF Veřejná ekonomie VE_PPF
VFU2 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU2
VFU3 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU3
VOP VOP-CAE 2 VOP
VOPA VOP-Italský jazyk 2 VOPA
VOPA1 VOP-Nadnár. organiz. zločin a mezinár. bezpečnost VOPA1
VOPA10 VOP-Aj_Developing Countries in International Politics (in English) VOPA10
VOPA11 VOP-Vojenská diplomacie VOPA11
VOPA12 VOP-Zpravodajské činnosti 1 (pouze pro Bc.) VOPA12
VOPA2 VOP-Francouzský jazyk 2 VOPA2
VOPA3 VOP-Event Marketing II VOPA3
VOPA4 VOP-Český jazyk 2 VOPA4
VOPA5 VOP-Kulturní antropologie VOPA5
VOPA6 VOP-FCE 2 VOPA6
VOPA7 VOP-CAE 2 VOPA7
VOPA8 VOP-Aj_Public Relations and International Politics (in English) VOPA8
VOPA9 VOP-Ruský jazyk 2 VOPA9
VOPCJ Volitelný předmět v cizím jazyce VOPCJ
VOPCJA Volitelný předmět v cizím jazyce Mgr. VOPCJA
VOP1 VOP-Kulturní antropologie VOP1
VOP10 VOP-FCE 2 VOP10
VOP11 VOP-Event Marketing II VOP11
VOP2 VOP-Vojenská diplomacie VOP2
VOP3 VOP-Pohybové aktivity (pouze pro Bc.) VOP3
VOP4 VOP-Aj Developing Countries in International Politics (in English) VOP4
VOP5 Volitelný předmět 2 VOP5
VOP6 Volitelný předmět 4 VOP6
VOP7 VOP-Zpravodajské činnosti 1 (pouze pro Bc.) VOP7
VOP8 VOP-Nadnár. organiz. zločin a mezinár. bezpečnost VOP8
VOP9 VOP-Aj_Public Relations and International Politics VOP9
VPVCJ Regionální organizace VPVCJ
VPVCJ1 Vybrané otázky mezinárodních vztahů VPVCJ1
VP2ME Regionální politika EU VP2ME
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZDIA Základy diplomacie ZDIA
ZDIP Základy diplomacie ZDIP
ZMA2 Základy marketingu 2 ZMA2
ZMP Základy mezinárodního práva ZMP
ZMPA Základy mezinárodního práva ZMPA
ZPR2 Základy práva 2 ZPR2
ZPR3 Základy práva 3 ZPR3
ZSS_VVKF Základy sociální správy ZSS_VVKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.