Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2
ANJ1_2A Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2A
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_4A Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4A
ANJ1_6 Anglický jazyk 1/6 ANJ1_6
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2MA Anglický jazyk 2m ANJ2MA
ANJ2_2A Anglický jazyk 2/2 ANJ2_2A
ANJ4M Anglický jazyk 4 ANJ4M
ANJ4MA Anglický jazyk 4m ANJ4MA
AOMA Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMA
AOMVAD Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMVAD
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
AUD_VOPF Audit v účetnictví AUD_VOPF
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CEJ2_2A Český jazyk 2/2 CEJ2_2A
CEJ2_4A Český jazyk 2/4 CEJ2_4A
CEJ4MA Český jazyk 4m CEJ4MA
CRE58 Regional Economy and Hospitality CRE58
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR036 Praxe II. CR036
CR037 Praxe I. CR037
CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví CR058
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR074 Gastroturismus CR074
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR122 Řízení lázeňství CR122
CR124 Regionální geografie CR124
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR202
CR208 Průvodcovské služby a animace CR208
CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu CR209
CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR210
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DIP Diplomatický protokol DIP
DIPA Diplomatický protokol DIPA
DMPV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMPV
DMVA Dějiny mezinárodně politických vztahů DMVA
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EDIA Ekonomická diplomacie EDIA
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE15 Taxes and Financial Statement EKE15
EKE16 Banks and Financial Operations EKE16
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EKO2A Ekonomie 2 EKO2A
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK016 Banky a finanční operace EK016
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK119 Controlling EK119
EK120 Veřejné finance EK120
EK121 Veřejné finance a územní samosprávy EK121
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FDPA Finanční a daňové právo v ČR FDPA
FEUA Financování EU FEUA
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ2_2A Francouzský jazyk 2/2 FRJ2_2A
FRJ2_4A Francouzský jazyk 2/4 FRJ2_4A
FSP2 Filozofie a sociologie politiky 2 FSP2
FSP2A Filozofie a sociologie politiky 2 FSP2A
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
GSP Geopolitika strědoevropského prostoru GSP
GSPA Geopolitika středoevropského prostoru GSPA
GSPA1 Geopolitika středoevropského prostoru GSPA1
HOE201 Hotel Marketing and Event Management HOE201
HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy HOE204
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE38 Internship HOE38
HOE39 Internship HOE39
HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary HOE57
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO038 Praxe I. HO038
HO039 Praxe II. HO039
HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství HO057
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO079 Správná výživa a zdravotní styl HO079
HO116 Ekonomika hotelu HO116
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii HO119
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO176 Procesní modelování v hotelnictví HO176
HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO204
IAC Informačně analytická činnost IAC
IACA Informačně analytická činnost IACA
IMVA Integrační procesy v mezinárodních vztazích IMVA
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
INP1A Investigativní publicistika 1 INP1A
IPVMV Integrační procesy v MV IPVMV
ITJ2MA Italský jazyk 2m ITJ2MA
ITJ2_2A Italský jazyk 2/2 ITJ2_2A
ITJ2_4A Italský jazyk 2/4 ITJ2_4A
ITJ4MA Italský jazyk 4m ITJ4MA
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA120 Anglický jazyk II. JA120
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JC521 Český jazyk JC521
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
KPS Komparace politických systému KPS
KPSA Komparace politických systémů KPSA
KP1 Komparativní politologie 1 KP1
KP3 Komparativní politologie 3 KP3
MAE20 International Trade II. MAE20
MAE38 Business IT MAE38
MAE47 Data Processing and Evaluation MAE47
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAN2_PPF Management II MAN2_PPF
MAP1A Mediální, autorské a reklamní právo 1 MAP1A
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVA Marketingový výzkum MAVA
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA020 Mezinárodní obchod II. MA020
MA038 Podniková informatika MA038
MA039 Úvod do sociologie MA039
MA047 Zpracování a vyhodnocení dat MA047
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA133 E-Business v sektoru HORECA MA133
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MBE Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru MBE
MBOA Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru MBOA
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2A Mezinárodní ekonomie 2 MEK2A
MEP2A Mediální praktika 2 MEP2A
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy MEV2
MEV2A Mezinárodní ekonomické vztahy 2 MEV2A
MGE28 Communication in Management of Service MGE28
MGE29 Psychology MGE29
MGE31 Psychology MGE31
MGE65 Business Skills MGE65
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG032 Psychologie řízení MG032
MG126 Strategické řízení MG126
MG129 Psychologie a sociologie trhu MG129
MKO2A Mediální komunikace 2 MKO2A
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK036 Praxe MK036
MK037 Praxe I. MK037
MK040 Text reklamy a PR MK040
MK126 Kultura a civilizace Českých zemí pro magisterské studium MK126
MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi MK128
MK140 Franchising management MK140
MK141 Marketingové analýzy MK141
MK142 Strategický marketing MK142
MLZA Management lidských zdrojů MLZA
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MNB2 Mezinárodní a národní bezpečnost MNB2
MNB2A Mezinárodní a národní bezpečnost 2 MNB2A
MNKA Manažerská komunikace MNKA
MPVA Mezinárodní právo veřejné MPVA
MPV2 Mezinárodní právo veřejné 2 MPV2
MPV2A Mezinárodní právo veřejné 2 MPV2A
MTEA Mediální technologie MTEA
MTE05 Statistics MTE05
MT005 Statistika MT005
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVDA Mezinárodní vztahy a diplomacie-seminář MVDA
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
NEJ2MA Německý jazyk 2m NEJ2MA
NEJ2_2A Německý jazyk 2/2 NEJ2_2A
NEJ2_4A Německý jazyk 2/4 NEJ2_4A
NEJ4MA Německý jazyk 4m NEJ4MA
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_2
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NJ2_2 Německý jazyk 2/2 NJ2_2
NJ2_4 Nemecký jazyk 2/4 NJ2_4
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBH1 Obhajoba bakalářské práce OBH1
OBH2 Obhajoba diplomové práce OBH2
OBH3 Obhajoba bakalářské práce OBH3
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PDI Preventivní diplomacie PDI
PEIA Politická a ekonomická integrace EU PEIA
PEU Politická a ekonomická integrace EU PEU
POMA Politický marketing POMA
PRE1A PR, elity a politika 1 PRE1A
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PRMA PR a moderní společnost PRMA
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PRVA PR ve veřejné správě PRVA
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RMKA Teorie a praxe řešení mezinárodních konfliktů RMKA
RR_VOKF Řízení rizika RR_VOKF
RUJ2MA Ruský jazyk 2m RUJ2MA
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2
RUJ2_2A Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2A
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
RUJ2_4A Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4A
RUJ4MA Ruský jazyk 4m RUJ4MA
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP1A Seminář k bakalářské práci 1 SBP1A
SDP1 Tématický seminář k DP 1 SDP1
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SPJ2_2A Španělský jazyk 2/2 SPJ2_2A
SPJ2_4A Španělský jazyk 2/4 SPJ2_4A
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SVEA Světová ekonomika SVEA
SZANJ_A Anglický jazyk 6 + souborná zkouška z anglického jazyka SZANJ_A
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZEKO_A Souborná zkouška z ekonomie SZEKO_A
SZE02 Thesis Defense and State Examination SZE02
SZE05 Final State Exam Seminar SZE05
SZMAN_A Souborná zkouška z managementu SZMAN_A
SZPRAVO Souborná zkouška z práva SZPRAVO
SZPRAVO_A Souborná zkouška z práva SZPRAVO_A
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ102 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ102
SZ104 Předstátnicový seminář SZ104
TMVA Teorie mezinárodních vztahů TMVA
TPR1A Teorie a praxe PR 1 TPR1A
TS Teriotoriální studie TS
TSD1A Tématický seminář k DP 1 TSD1A
TT001 Testovací předmět TT001
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UFRP_KF Management UFRP_KF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
UZSA Územní samospráva ČR UZSA
VOPA VOP-Řízení projektů II VOPA
VOPA1 VOP-Aj_Public Relations and International Politics (in English) VOPA1
VOPA10 VOP-Aj_Foreign Policy Analysis (in English) VOPA10
VOPA11 VOP-Public Relations and International Politics VOPA11
VOPA12 VOP-Evr. fondy – nástroj politiky soudržnosti EU VOPA12
VOPA2 VOP-Prognostika VOPA2
VOPA3 VOP-HR lidských zdrojů VOPA3
VOPA4 VOP-Vybraná témata mezinár. a veřej. vztahů VOPA4
VOPA5 VOP-Kulturní antropologie v mez. vztazích VOPA5
VOPA6 VOP-Etiketa v zahraničních kulturách - Východní Asie VOPA6
VOPA7 VOP-Management ve VS VOPA7
VOPA8 VOP-Klasický islám v mezinárodních vztazích VOPA8
VOPA9 VOP-Organizace spojených národů - postavení a úloha VOPA9
VOP_V_CJ Business English VOP_V_CJ
VOP1A Volitelný předmět _1 Bc. VOP1A
VOP2A Volitelný předmět_2 Mgr. VOP2A
VOP3A Volitelný předmět_3 Bc. VOP3A
VPVCJ Vybrané otázky mezinárodních vztahů VPVCJ
VPVCJ1 Regionální organizace VPVCJ1
XX001 Testovací předmět XX001
ZDIA Základy diplomacie ZDIA
ZDIP Základy diplomacie ZDIP
ZMP Základy mezinárodního práva ZMP
ZMPA Základy mezinárodního práva ZMPA
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.