Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2021 leto2021
Složky
ADSP_DP Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů ADSP_DP
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
ANGLI Anglický jazyk 2s ANGLI
ANGLI_1 Anglický jazyk 1s ANGLI_1
ANGLI_2 Anglický jazyk1 - 1s ANGLI_2
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_4A Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4A
ANJ1_6 Anglický jazyk 1/6 ANJ1_6
ANJ2MA Anglický jazyk 2m ANJ2MA
ANJ4M Anglický jazyk 4m ANJ4M
ANJ4MA Anglický jazyk 4m ANJ4MA
ANJ4M1 Anglický jazyk 4 ANJ4M1
AOMA Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMA
AOMVAD Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMVAD
AUDIT_VKF Auditing AUDIT_VKF
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BD1912AJ2 Anglický jazyk II BD1912AJ2
BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I BD1912DMV
BD1912EKO Ekonomie a ekonomika BD1912EKO
BD1912KPS Komparace politických systémů BD1912KPS
BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích BD1912PMV
BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR BD1912ZAP
BD1922AJ4 Anglický jazyk IV BD1922AJ4
BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích BD1922IPR
BD1922MP2 Mezinárodní právo II BD1922MP2
BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích BD1922PEX
BD1931AMV Aktuální otázky mez. vztahů v AJ BD1931AMV
BD1931BDZ Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích BD1931BDZ
BD1932AJ6 Anglický jazyk VI BD1932AJ6
BD1932BP Bakalářská práce BD1932BP
BD1932EKD Ekonomická diplomacie BD1932EKD
BD1932KMV Konflikty v mezinárodních vztazích BD1932KMV
BD1932MEO Mezinárodní organizace BD1932MEO
BM20VBSCH Spotřebitelské chování (PVPB/VOP) BM20VBSCH
BM20VBSPP Společenský protokol (PVPB) BM20VBSPP
BM2012AJ2 Anglický jazyk II BM2012AJ2
BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace BM2012IMK
BM2012IMKP Integrovaná marketingová komunikace BM2012IMKP
BM2012MEF Management ekonomiky a financí BM2012MEF
BM2012MEFP Management ekonomiky a financí BM2012MEFP
BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing BM2012MSM
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP20VBLPP Letecký přepravní proces (PVPB) BP20VBLPP
BP2012AJ2 Anglický jazyk II BP2012AJ2
BP2012BLP Bezpečnost leteckého provozu I BP2012BLP
BP2012EDS Elektronické a družicové systémy (Avionika) BP2012EDS
BP2012FYZ Fyzika I. BP2012FYZ
BP2012LEK Letecká komunikace BP2012LEK
BP2012LEP Letecké předpisy BP2012LEP
BP2012MLD Management letecké dopravy BP2012MLD
CEJ2_4A Český jazyk 2/4 CEJ2_4A
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE58 Regional Economy and Hospitality CRE58
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR036 Praxe II. CR036
CR037 Praxe I. CR037
CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví CR058
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR074 Gastroturismus CR074
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR122 Řízení lázeňství CR122
CR124 Regionální geografie CR124
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR202
CR208 Průvodcovské služby a animace CR208
CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu CR209
CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR210
DANE1_PKF Daně I DANE1_PKF
DANE1_PPF Daně I DANE1_PPF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DDIA Dějiny diplomacie DDIA
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DIP Diplomatický protokol DIP
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EDIA Ekonomická diplomacie EDIA
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE15 Taxes and Financial Statement EKE15
EKE16 Banks and Financial Operations EKE16
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK016 Banky a finanční operace EK016
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK119 Controlling EK119
EK120 Veřejné finance EK120
EK121 Veřejné finance a územní samosprávy EK121
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
ERA_DEU Diplomacy of the EU (in English) ERA_DEU
ERA_IER International Economic Relations (in English) ERA_IER
ERA_PSC Political System of Canada (in English) ERA_PSC
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FINAN Finance podniku FINAN
FM_VOPF Financial management FM_VOPF
FPO_PKF Finance podniku FPO_PKF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ2M Francouzský jazyk 2m FRJ2M
FRJ2MA Francouzský jazyk 2m FRJ2MA
FRJ2_2A Francouzský jazyk 2/2 FRJ2_2A
FRJ2_4A Francouzský jazyk 2/4 FRJ2_4A
FSP2A Filozofie a sociologie politiky 2 FSP2A
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
GSPA Geopolitika středoevropského prostoru GSPA
GSPA1 Geopolitika středoevropského prostoru GSPA1
HOE201 Hotel Marketing and Event Management HOE201
HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy HOE204
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE38 Internship HOE38
HOE39 Internship HOE39
HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary HOE57
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO038 Praxe I. HO038
HO039 Praxe II. HO039
HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství HO057
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO079 Správná výživa a zdravotní styl HO079
HO116 Ekonomika hotelu HO116
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii HO119
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO204
IACA Informačně analytická činnost IACA
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
IPVMV Integrační procesy v MV IPVMV
ITJ2M Italský jazyk 2m ITJ2M
ITJ2_2A Italský jazyk 2/2 ITJ2_2A
ITJ4M Italský jazyk 4m ITJ4M
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA120 Anglický jazyk II. JA120
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JC521 Český jazyk JC521
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
KPS Komparace politických systému KPS
KPSA Komparace politických systémů KPSA
KP3 Komparativní politologie 3 KP3
MAE18 International Trade I MAE18
MAE38 Business IT MAE38
MAE47 Data Processing and Evaluation MAE47
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO2_PKF Marketingová komunikace II MAKO2_PKF
MAKO2_PPF Marketingová komunikace II MAKO2_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MAVA Marketingový výzkum MAVA
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MAVY_PPF Marketingový výzkum MAVY_PPF
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA038 Podniková informatika MA038
MA039 Úvod do sociologie MA039
MA047 Zpracování a vyhodnocení dat MA047
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA113 Marketingové řízení obcí a regionů MA113
MA133 E-Business v sektoru HORECA MA133
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MBOA Mezinárodní bezpečnost a otázky války a míru MBOA
MCRRR_PKF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PKF
MCRRR_PPF Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji MCRRR_PPF
MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) MD20VBCAF
MD20VBCAF1 Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) MD20VBCAF1
MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) MD20VBDKP
MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) MD20VBSDI
MD20VXISM Islámský svět v mezinárodních vztazích (VOP) MD20VXISM
MD20VXKEK Kulturní ekologie (VOP) MD20VXKEK
MD20VXOSD Osobnosti světové diplomacie (VOP) MD20VXOSD
MD2012AJ2 Anglický jazyk II MD2012AJ2
MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě MD2012DGS
MD2012GEO Geopolitika MD2012GEO
MD2012MEK Mezinárodní ekonomie MD2012MEK
MD2012MIG Mezinárodní migrace MD2012MIG
MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů MD2021IMV
MD2021NJ3 Německý jazyk 3 MD2021NJ3
MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing MD2021PKM
MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů MD2021RMV
MD2021SDP Seminář k diplomové práci MD2021SDP
MD2022AJ4 Anglický jazyk IV MD2022AJ4
MD2022DIP Diplomová práce MD2022DIP
MD2022GPL Globální problémy lidstva MD2022GPL
MD2022NJ4 Německý jazyk 4 MD2022NJ4
MD2022OVM Otázky války a míru MD2022OVM
MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba MD2022TBH
MEK1A Mezinárodní ekonomie 1 MEK1A
MEK2A Mezinárodní ekonomie 2 MEK2A
MEP2A Mediální praktika 2 MEP2A
MEV2 Mezinárodní ekonomické vztahy MEV2
MEV2A Mezinárodní ekonomické vztahy 2 MEV2A
MGE28 Communication in Management of Services MGE28
MGE29 Psychology MGE29
MGE65 Business Skills MGE65
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG032 Psychologie řízení MG032
MG126 Strategické řízení MG126
MG129 Psychologie a sociologie trhu MG129
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MKO2A Mediální komunikace 2 MKO2A
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK021 Kultura a civilizace Českých zemí MK021
MK036 Praxe MK036
MK037 Praxe I. MK037
MK040 Text reklamy a PR MK040
MK126 Kultura a civilizace Českých zemí pro magisterské studium MK126
MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi MK128
MK140 Franchising management MK140
MK141 Marketingové analýzy MK141
MK142 Strategický marketing MK142
MMNG_PKF Mezinárodní management MMNG_PKF
MMNG_PPF Mezinárodní management MMNG_PPF
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MNB2 Mezinárodní a národní bezpečnost MNB2
MNB2A Mezinárodní a národní bezpečnost 2 MNB2A
MNKA Manažerská komunikace MNKA
MPV2 Mezinárodní právo veřejné 2 MPV2
MPV2A Mezinárodní právo veřejné 2 MPV2A
MTEA Mediální technologie MTEA
MTE05 Statistics MTE05
MT005 Statistika MT005
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MVDA Mezinárodní vztahy a diplomacie-seminář MVDA
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
NEJ2M Německý jazyk 2m NEJ2M
NEJ2_2A Německý jazyk 2/2 NEJ2_2A
NEJ2_4A Německý jazyk 2/4 NEJ2_4A
NEJ4MA Německý jazyk 4m NEJ4MA
NEMEC Německý jazyk2 - 1s NEMEC
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NJ2_4 Nemecký jazyk 2/4 NJ2_4
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
OBH1 Obhajoba bakalářské práce OBH1
OBH2 Obhajoba diplomové práce OBH2
OBH3 Obhajoba diplomové práce OBH3
OBP_SP Obhajoba bakalářské práce OBP_SP
ODP1_PPF Odborná praxe1 ODP1_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OP_BC_SP Odborné předměty bakalářského studijního programu OP_BC_SP
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PDI Preventivní diplomacie PDI
PEIA Politická a ekonomická integrace EU PEIA
PRK_VVKF Profesní komunikace PRK_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
PVP_PPF Právo v podnikání PVP_PPF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RMKA Teorie a praxe řešení mezinárodních konfliktů RMKA
RR_VOKF Řízení rizika RR_VOKF
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2_2A Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2A
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4
RUJ2_4A Ruský jazyk 2/4 RUJ2_4A
RUJ4M Ruský jazyk 4m RUJ4M
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP1A Seminář k bakalářské práci 1 SBP1A
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPJ2M Španělský jazyk 2m SPJ2M
SPJ2_2A Španělský jazyk 2/2 SPJ2_2A
SPJ2_4A Španělský jazyk 2/4 SPJ2_4A
STATI Statistika STATI
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZANJ_A Anglický jazyk 6 + souborná zkouška z anglického jazyka SZANJ_A
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZEKO_A Souborná zkouška z ekonomie SZEKO_A
SZE05 Final State Exam Seminar SZE05
SZMAN_A Souborná zkouška z managementu SZMAN_A
SZPRAVO Souborná zkouška z práva SZPRAVO
SZPRAVO_A Souborná zkouška z práva SZPRAVO_A
SZSA Struktura a činnost zahraniční služby ČR SZSA
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ106 Předstátnicový seminář SZ106
TMVA Teorie mezinárodních vztahů TMVA
TPR1A Teorie a praxe PR 1 TPR1A
TSD1A Tématický seminář k DP 1 TSD1A
TSD2A Tématický seminář k DP 2 TSD2A
TT001 Testovací předmět TT001
UDS_PKF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PKF
UDS_PPF Účetní a daňová specifika s.r.o. UDS_PPF
UFRP_KF Mikroekonomie UFRP_KF
UFRP_KF_1 Management UFRP_KF_1
UFRP_KF_2 Ruský jazyk 2s UFRP_KF_2
UFRP_KF_3 Finanční účetnictví I UFRP_KF_3
UFRP_KF_4 Německý jazyk 2s UFRP_KF_4
UFRP_KF_5 Základy účetnictví UFRP_KF_5
UFRP_KF_6 Základy práva UFRP_KF_6
UFRP_PF Německý jazyk2 - 2s UFRP_PF
UFRP_PF_1 Statistika UFRP_PF_1
UFRP_PF_2 Finanční účetnictví I UFRP_PF_2
UFRP_PF_3 Anglický jazyk1 - 2s UFRP_PF_3
UFRP_V1KF Právo v podnikání UFRP_V1KF
UFRP_V1PF Právo v podnikání UFRP_V1PF
UVP_VOPF Účetnictví v praxi I. UVP_VOPF
VOPA VOP-Organizace spojených národů - postavení a úloha VOPA
VOPA1 VOP-Management a politika VOPA1
VOPA2 VOP-Klasický islám v mezinárodních vztazích VOPA2
VOP_CAF VOP-Aj_Current Affairs in World Politics (in English) VOP_CAF
VOP_CJ Business protocol and communication 1 VOP_CJ
VOPCJA Volitelný předmět v cizím jazyce Mgr. VOPCJA
VOPCJ_PRMP VOP-Aj_PR, Media, Politics (in English) VOPCJ_PRMP
VOP_FPE Finanční perspektiva EU (VOP) VOP_FPE
VOP_ISR VOP-Aj_International Security Relations (in English) VOP_ISR
VOP_MOJ VOP-Mezinárodní obchodní jednání VOP_MOJ
VPVCJ Business protocol and communication 2 VPVCJ
XX001 Testovací předmět XX001
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.