Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2024 leto2024
Složky
BD1911AJ1 Anglický jazyk I BD1911AJ1
BD1911POL Politologie BD1911POL
BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů BD1911UMV
BD1912AJ2 Anglický jazyk II BD1912AJ2
BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I BD1912DMV
BD1912EKO Ekonomie a ekonomika BD1912EKO
BD1912KPS Komparace politických systémů BD1912KPS
BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích BD1912PMV
BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR BD1912ZAP
BD1921EEI Evropská ekonomická integrace BD1921EEI
BD1922AJ4 Anglický jazyk IV BD1922AJ4
BD1922FJ2 Francouzský jazyk 2 BD1922FJ2
BD1922IJ2 Italský jazyk 2 BD1922IJ2
BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích BD1922IPR
BD1922MP2 Mezinárodní právo II BD1922MP2
BD1922NJ2 Německý jazyk 2 BD1922NJ2
BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích BD1922NMZ
BD1922RJ2 Ruský jazyk 2 BD1922RJ2
BD1922SJ2 Španělský jazyk 2 BD1922SJ2
BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa BD1922TES
BD1932AJ6 Anglický jazyk VI BD1932AJ6
BD1932BP Bakalářská práce BD1932BP
BD1932EKD Ekonomická diplomacie BD1932EKD
BD1932FJ4 Francouzský jazyk 4 BD1932FJ4
BD1932KMV Konflikty v mezinárodních vztazích BD1932KMV
BD1932MEO Mezinárodní organizace BD1932MEO
BD1932NJ4 Německý jazyk 4 BD1932NJ4
BD1932RJ4 Ruský jazyk 4 BD1932RJ4
BD1932SJ4 Španělský jazyk 4 BD1932SJ4
BM20VBATII Aktuální trendy řízení PR II (PVPB/VOP) BM20VBATII
BM20VBSCH Spotřebitelské chování (PVPB/VOP) BM20VBSCH
BM2011AJ1 Anglický jazyk I BM2011AJ1
BM2011EKP Ekonomika podniku BM2011EKP
BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu BM2011MAN
BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti BM2011PKD
BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu BM2011VKM
BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování BM2011VSF
BM2012AJ2 Anglický jazyk II BM2012AJ2
BM2012FJ2 Francouzský jazyk 2 BM2012FJ2
BM2012IJ2 Italský jazyk 2 BM2012IJ2
BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace BM2012IMK
BM2012MEF Management ekonomiky a financí BM2012MEF
BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing BM2012MSM
BM2012NJ2 Německý jazyk 2 BM2012NJ2
BM2012RJ2 Ruský jazyk 2 BM2012RJ2
BM2012SJ2 Španělský jazyk 2 BM2012SJ2
BM2022AJ4 Anglický jazyk IV BM2022AJ4
BM2022CMA Content marketing BM2022CMA
BM2022FJ4 Francouzský jazyk 4 BM2022FJ4
BM2022HSW Hotel, spa a wellness management BM2022HSW
BM2022IJ4 Italský jazyk 4 BM2022IJ4
BM2022KMA Kvantitativní metody analýzy dat BM2022KMA
BM2022MAP Manažerský potenciál a osobnostní rozvoj BM2022MAP
BM2022MAV Marketingový výzkum BM2022MAV
BM2022NJ4 Německý jazyk 4 BM2022NJ4
BM2022PRM Projektový management BM2022PRM
BM2022RHP Řízení hotelového provozu BM2022RHP
BM2022RJ4 Ruský jazyk 4 BM2022RJ4
BM2022SJ4 Španělský jazyk 4 BM2022SJ4
BM2022SMM Social media marketing BM2022SMM
BM2022ZOP Základy obchodního práva BM2022ZOP
BM2032OPX Odborná praxe BM2032OPX
CRE28 Fundamentals of Tourism CRE28
CRE58 Regional Economy and Hospitality CRE58
CRE60 International Tourism CRE60
CR020 Základy veřejné správy CR020
CR036 Praxe II. CR036
CR037 Praxe I. CR037
CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví CR058
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR080 Interkulturní management v CR CR080
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR113 Organizace destinačního managementu CR113
CR124 Regionální geografie CR124
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře CR202
CR208 Průvodcovské služby a animace CR208
CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu CR209
CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR210
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE15 Taxes and Financial Statements EKE15
EKE16 Banks and Financial Operations EKE16
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK016 Banky a finanční operace EK016
EK066 Malé a střední podniky EK066
EK067 Ekonomická diplomacie a české firmy EK067
EK114 Mikroekonomie EK114
EK115 Finanční řízení podniku EK115
EK119 Controlling EK119
EK120 Veřejné finance EK120
EK121 Veřejné finance a územní samosprávy EK121
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
ERA_AJCONV English Conversation ERA_AJCONV
ERA_BDL Basic of Diplomatic and Consular Law ERA_BDL
ERA_BPIL Basics of the Public International Law ERA_BPIL
ERA_CAF Current Affairs in World Politics ERA_CAF
ERACZFOREI Czech for Foreigners ERACZFOREI
ERAECONPOL Economic Policy ERAECONPOL
ERA_EU_E The EU in the Past, Today and In the Future ERA_EU_E
ERA_FR French ERA_FR
ERA_GER Deutsch_German ERA_GER
ERA_GLOBPR Global Problems ERA_GLOBPR
ERA_IER International Economic Relations ERA_IER
ERA_INTTOU International Tourism ERA_INTTOU
ERA_MR Marketing Research ERA_MR
ERA_MTA International Tourism Marketing ERA_MTA
ERA_POLMAR Political Marketing ERA_POLMAR
ERA_PRMP PR, Media, Politics ERA_PRMP
ERA_PSC Political System of Canada ERA_PSC
ERA_SPAN Spanish ERA_SPAN
ERA_STRMAN Strategic Management ERA_STRMAN
ERA_WECOGO The World Economy and its Governance in the 21st Century ERA_WECOGO
FU011 Anglický jazyk I FU011
FU012 Anglický jazyk II FU012
FU013 Anglický jazyk III FU013
FU014 Anglický jazyk IV FU014
FU015 Anglický jazyk I FU015
FU016 Anglický jazyk II FU016
FU017 Anglický jazyk III FU017
FU018 Anglický jazyk IV FU018
FU021 Německý jazyk I FU021
FU022 Německý jazyk II FU022
FU023 Německý jazyk III FU023
FU024 Německý jazyk IV FU024
FU025 Německý jazyk I FU025
FU026 Německý jazyk II FU026
FU027 Německý jazyk III FU027
FU028 Německý jazyk IV FU028
FU034 Ruský jazyk IV FU034
FU040 Daně I FU040
FU042 Finance podniku FU042
FU044 Finanční analýza FU044
FU046 Finanční účetnictví I FU046
FU048 Management FU048
FU050 Manažerské finance FU050
FU051 Finanční matematika FU051
FU052 Manažerské účetnictví FU052
FU054 Mikroekonomie FU054
FU056 Psaní odborných prací FU056
FU058 Statistika FU058
FU060 Účetní a daňová specifika s.r.o. FU060
FU062 Základy práva FU062
FU064 Daně II FU064
FU070 Odevzdání bakalářské práce FU070
FU080 Státní závěrečná zkouška FU080
FU082 Mezinárodní management FU082
FU084 Personalistika FU084
FU086 Strategický marketing FU086
FU088 Aplikace daňové soustavy v praxi FU088
FU090 Aplikace daňové soustavy v praxi - daň z příjmů FU090
FU091 Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele FU091
FU092 Audit v účetnictví FU092
FU093 Praktické řízení procesů ve vinařské firmě FU093
FU094 Řízení rizika FU094
FU095 Tok a návaznost ekonomických informací ve výrobní firmě FU095
FU096 Využití PC v účetnictví FU096
FU097 Právo v podnikání FU097
FU099 Účetnictví veřejného sektoru FU099
FU904 Finanční účetnictví FU904
FU910 Seminář cizí jazyk - gramatika - AJ FU910
FU911 Anglický jazyk FU911
FU912 Marketingová komunikace II FU912
FU913 Marketingová komunikace FU913
FU914 Marketingový výzkum FU914
FU916 Matematika II FU916
FU918 Mezinárodní management FU918
FU920 Seminář cizí jazyk - gramatika - NJ FU920
FU921 Německý jazyk FU921
FU922 Marketing v cestovním ruchu a regionálním rozvoji FU922
FU924 Právo v podnikání FU924
FU926 Profesní komunikace FU926
FU928 Pracovní právo FU928
FU931 Ruský jazyk FU931
FU934 Základy informatiky II FU934
FU940 Daně I FU940
FU942 Mezinárodní obchod FU942
FU944 Pojišťovnictví FU944
FU946 Finanční účetnictví I FU946
FU948 Management II FU948
FU952 Manažerské účetnictví FU952
FU954 Cestovní ruch FU954
FU958 Statistika II FU958
FU960 Účetní a daňová specifika s.r.o. FU960
FU970 Seminář k bakalářské práci FU970
FU980 Státní závěrečná zkouška FU980
HOE201 Hotel Marketing and Event Management HOE201
HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy HOE204
HOE205 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE205
HOE38 Internship HOE38
HOE39 Internship HOE39
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO038 Praxe I. HO038
HO039 Praxe II. HO039
HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství HO057
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO077 Dietní stravování HO077
HO079 Správná výživa a zdravotní styl HO079
HO116 Ekonomika hotelu HO116
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO120 Procesní modelování HO120
HO165 Enogastronomie HO165
HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii HO177
HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO204
JAE20 English language II JAE20
JAE40 English language IV JAE40
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA140 Anglický jazyk JA140
JCE20 Czech language II JCE20
JCE42 Czech language IV JCE42
JC020 Český jazyk II. JC020
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC120 Český jazyk II. JC120
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN120 Německý jazyk II. JN120
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS120 Španělský jazyk II. JS120
MAE18 International Trade I. MAE18
MAE38 Business IT MAE38
MAE47 Data Processing and Evaluation MAE47
MA001 Marketing MA001
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA038 Podniková informatika MA038
MA047 Zpracování a vyhodnocení dat MA047
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA070 Redakční práce MA070
MA126 Sociální marketing MA126
MA133 E-Business v sektoru HORECA MA133
MA136 Marketingové strategie MA136
MA137 Marketingový výzkum MA137
MA138 Marketingové řízení obcí a regionů MA138
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MCR2023 Mezinárodní cestovní ruch MCR2023
MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) MD20VBCAF
MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) MD20VBSDI
MD20VXPRR PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČENSKÝCH PODNIKŮ MD20VXPRR
MD20VXRET Rétorika MD20VXRET
MD20VXSPO Světová politika po roce 1989 MD20VXSPO
MD2011AJ1 Anglický jazyk I MD2011AJ1
MD2011DIP Diplomatický protokol MD2011DIP
MD2011MPO Mezinárodní politika MD2011MPO
MD2012AJ2 Anglický jazyk II MD2012AJ2
MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě MD2012DGS
MD2012ETK Etiketa MD2012ETK
MD2012FJ2 Francouzský jazyk 2 MD2012FJ2
MD2012GEO Geopolitika MD2012GEO
MD2012IJ2 Italský jazyk 2 MD2012IJ2
MD2012MEK Mezinárodní ekonomie MD2012MEK
MD2012MIG Mezinárodní migrace MD2012MIG
MD2012NJ2 Německý jazyk 2 MD2012NJ2
MD2012RJ2 Ruský jazyk 2 MD2012RJ2
MD2012SJ2 Španělský jazyk 2 MD2012SJ2
MD2021VOD Vybrané osobnosti diplomacie MD2021VOD
MD2021ZK2 Zahraniční kultury II MD2021ZK2
MD2022AJ4 Anglický jazyk IV MD2022AJ4
MD2022DIP Diplomová práce MD2022DIP
MD2022FJ4 Francouzský jazyk 4 MD2022FJ4
MD2022GPL Globální problémy lidstva MD2022GPL
MD2022IJ4 Italský jazyk 4 MD2022IJ4
MD2022NJ4 Německý jazyk 4 MD2022NJ4
MD2022OVM Otázky války a míru MD2022OVM
MD2022RJ4 Ruský jazyk 4 MD2022RJ4
MD2022SJ4 Španělský jazyk 4 MD2022SJ4
MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba MD2022TBH
MGE28 Communication in Management of Services MGE28
MGE29 Psychology MGE29
MGE65 Business Skills MGE65
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG029 Psychologie MG029
MG030 Etika a etiketa MG030
MG032 Psychologie řízení MG032
MG129 Psychologie a sociologie trhu MG129
MG130 Metody výzkumu MG130
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK036 Praxe MK036
MK037 Praxe I. MK037
MK040 Text reklamy a PR MK040
MK142 Strategický marketing MK142
MTE05 Statistics MTE05
MT005 Statistika MT005
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M13 Blok v.p. - Specifické oblasti v hotelnictví, gastronomii a lázeňství M13
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBP_SP Obhajoba bakalářské práce OBP_SP
ODP_SP Obhajoba diplomové práce ODP_SP
OP_BC_SP Odborné předměty bakalářského studijního programu OP_BC_SP
OP_MGR_SP Odborné předměty magisterského studijního programu OP_MGR_SP
RDM2023 Řízení digitálního marketingu RDM2023
STATI Statistika STATI
SZE05 Final State Exam Seminar SZE05
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ106 Předstátnicový seminář SZ106
TT001 Testovací předmět TT001
VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) VOPCJ_PRMP
XX001 Testovací předmět XX001
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.