Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2007 zima2007
Složky
AA110 Anglický jazyk AA110
AA310 Anglický jazyk AA310
AB110 Anglický jazyk AB110
AB310 Anglický jazyk AB310
AIT Aplikace informačních technologií AIT
AKT Aplikace komunikačních technologií AKT
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANGL Angličtina-business communication I-5s ANGL
ANGL_1 Angličtina-příprava k mezinárodním zk. ANGL_1
ANGL_2 Anglický jazyk ANGL_2
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_2
ANJ1 Anglický jazyk 1 ANJ1
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ2_1 Anglický jazyk 2/1 ANJ2_1
ANJ2_3 Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3
AUDIT_PPF Audit v účetnictví AUDIT_PPF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
CA110 Český jazyk CA110
CA310 Český jazyk CA310
CB110 Český jazyk CB110
CB310 Český jazyk CB310
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR017 Základy CR CR017
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CSK Česká a světová kultura CSK
DANE_VOKF Daně DANE_VOKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DCP Dějiny české zahraniční politiky DCP
DDI1 Dějiny diplomacie 1 DDI1
DPM1 Dějiny politického myšlení 1 DPM1
DTP Dějiny a teorie PR DTP
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EIP Evropský integrační proces EIP
EKO1 Ekonomie 1 EKO1
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EK106 Mikroekonomie EK106
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
ESZS_VOPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_VOPF
EUS Evropská unie - seminář EUS
EVI1 Evropská integrace I EVI1
FA110 Francouzský jazyk FA110
FA310 Francouzský jazyk FA310
FB110 Francouzský jazyk FB110
FB310 Francouzský jazyk FB310
FCE_KF Anglický jazyk-příprava k mezinárodním zkouškám FCE_KF
FIL Filozofie FIL
FIL1 Filozofie FIL1
FJ2_PPF Francouzský jazyk2 - 1s FJ2_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FRJ1 Francouzský jazyk 1 FRJ1
FRJ1M Francouzský jazyk 1m FRJ1M
FRJ3 Francouzský jazyk 3 FRJ3
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GEO Politickohospodářská geografie GEO
HOP Hospodářská politika HOP
HOS Hospodářská statistika HOS
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO016 Základy hotelnictví a gastronomie HO016
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie - výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie - servis HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO065 Nauka o víně(výuka v angličtině) HO065
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
INFOI_PPF Informatika I. INFOI_PPF
INFO1_KF Základy informatiky 1 INFO1_KF
INF1_PKF Základy informatiky I INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
INF2_PPF Základy informatiky 2 INF2_PPF
ITJ1 Italský jazyk 1 ITJ1
ITJ1M Italský jazyk 1m ITJ1M
KM101 Management a systémové řízení KM101
KM102 Management prosperity a strategie KM102
KM161 Managerial and Business Experience (výuka v angličtině) KM161
KM162 Managerial psychology and sociology (výuka v angličtině) KM162
KM163 Knowledge Management in Hospitality (výuka v angličtině) KM163
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KOC2 Komunikativní cvičení 2 KOC2
KPS Komparace politických systémů KPS
KSVS Kontrolní systémy VS ČR (SR) a EU KSVS
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Manažerská komunikace MAK_PKF
MAK_PKF_1 Makroekonomie MAK_PKF_1
MAK_PPF Manažerská komunikace MAK_PPF
MAM Management a marketing MAM
MAM1 Management a marketing MAM1
MAN Management MAN
MANA Managment výroby MANA
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAR Marketing MAR
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PKF_1 Marketing MAR_PKF_1
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAR1 Marketing MAR1
MAR2 Management MAR2
MAS Marketing ve veřejné správě MAS
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MAV_VPF Management výroby MAV_VPF
MAVY_PKF Marketingový výzkum MAVY_PKF
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MBE Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy MEV1
MG001 Management MG001
MG010 Evropská unie MG010
MG023 Psychologie MG023
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MKO1 Mediální komunikace 1 MKO1
MKP Mezinárodní a komunitární právo MKP
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK106k Management reklamy MK106k
MNB Mezinárodní a národní bezpečnost MNB
MOR Mezinárodní organizace MOR
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MT104 Kvantitativní metody MT104
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVS Management ve VS MVS
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
MVZM Mezinárodní vztahy MVZM
MZP_PKF Mzdová propedeutika MZP_PKF
MZP_PPF Mzdová propedeutika MZP_PPF
NA110 Německý jazyk NA110
NA310 Německý jazyk NA310
NB110 Německý jazyk NB110
NB310 Německý jazyk NB310
NEJ1M Německý jazyk 1m NEJ1M
NEJ2_1 Německý jazyk 1 NEJ2_1
NEJ2_3 Německý jazyk 3 NEJ2_3
NEMC Němčina-příprava k mezinárodním zk. NEMC
NEME Německý jazyk NEME
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF_1
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_2
NJM_VVPF Němčina - příprava k mezinárodním zk. NJM_VVPF
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
PAK1 Pohybové aktivity 1 PAK1
PAK3 Pohybové aktivity 3 PAK3
PDI Preventivní diplomacie PDI
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PET Profesní etiketa PET
PEU Právo EU PEU
PKM Personální a krizový management PKM
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
PN_INFO_1 Základy informatiky 1 PN_INFO_1
PN_MAT1_Z Matematika 1 PN_MAT1_Z
PN_NJ_Z Německý jazyk (Z) PN_NJ_Z
PN_PSYCHO Psychologie PN_PSYCHO
POL Politologie POL
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
PRK_VVPF Profesní komunikace PRK_VVPF
PR101 Obchodní, občanské a správní právo PR101
PSY Psychologie PSY
PSY_PKF Psychologie PSY_PKF
PSY_VVPF Psychologie PSY_VVPF
PUR Public Relations PUR
RAP1 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP1
RA110 Ruský jazyk RA110
RA310 Ruský jazyk RA310
RB110 Ruský jazyk RB110
RB310 Ruský jazyk RB310
RET Rétorika RET
RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ
RPS Rozhodovací procesy a systémy řízení RPS
RUJ1M Ruský jazyk 1m RUJ1M
RUJ2_1 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3
RUSK Ruský jazyk RUSK
SA110 Španělský jazyk SA110
SA310 Španělský jazyk SA310
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SB110 Španělský jazyk SB110
SB310 Španělský jazyk SB310
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SEK Světová ekonomika SEK
SOC Sociologie SOC
SOC_VVKF Sociologie SOC_VVKF
SOC_VVPF Sociologie SOC_VVPF
SOP Sociologie politiky SOP
SPJ1 Španělský jazyk 1 SPJ1
SPJ1M Španělský jazyk 1m SPJ1M
SPJ3 Španělský jazyk 3 SPJ3
SPJ3M Španělský jazyk 3m SPJ3M
SPOL_PPF Sociální politika SPOL_PPF
SPOL_PPF_1 Sociální politika SPOL_PPF_1
SPP Společenský protokol SPP
STA Statistika STA
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SVEU Strategie vyjednávání v EU SVEU
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
TDM Teorie a dějiny masmédií TDM
TMK Teorie a dějiny komunikace TMK
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
VFC Veřejné finance ČR a EU VFC
VFU1 Veřejné finance a účetnictví 1 VFU1
VOP1 Volitelný předmět 1 VOP1
VOP2 Volitelný předmět 1 VOP2
VOP3 Volitelný předmět 3 VOP3
VOP4 Volitelný předmět 3 VOP4
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
VSP_VKF Veřejná správa VSP_VKF
VSP_VOPF Veřejná správa VSP_VOPF
VYT1 Výpočetní technika 1 VYT1
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
VYT3 Výpočetní technika 3 VYT3
VYT4 Výpočetní technika 4 VYT4
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZSP Základy soukromého práva ZSP
ZTP Základy teorie práva ZTP
ZTP1 Základy teorie práva ZTP1
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.