Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
AA010 Anglický jazyk AA010
AA110 Anglický jazyk AA110
AA211 Anglický jazyk AA211
AA310 Anglický jazyk AA310
AA330 Anglický jazyk AA330
AB010 Anglický jazyk AB010
AB110 Anglický jazyk AB110
AB131 Anglický jazyk AB131
AB310 Anglický jazyk AB310
AB330 Anglický jazyk AB330
AB331 Anglický jazyk AB331
AB351 Anglický jazyk AB351
AIT Aplikace informačních technologií AIT
AMP Autorské a mediální právo AMP
ANJ1M Anglický jazyk 1 ANJ1M
ANJ1_1 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_1
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_2
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ3M Anglický jazyk 3 ANJ3M
ANJ3M1 Anglický jazyk 3 ANJ3M1
ANJ3_2 Anglický jazyk 3 ANJ3_2
AOM1 Aktuální otázky mezinárodních vztahů 1 AOM1
AOPP Aktuální otázky porovnávací politologie AOPP
CA211 Český jazyk CA211
CA310 Český jazyk CA310
CB010 Český jazyk CB010
CB110 Český jazyk CB110
CB131 Český jazyk CB131
CB310 Český jazyk CB310
CB330 Český jazyk CB330
CB331 Český jazyk CB331
CB351 Český jazyk CB351
CJC2_1 Český jazyk 2/1 CJC2_1
CJC2_3 Český jazyk 2/3 CJC2_3
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR0A1 General Introduction to Tourism with a Special Focus on the Asian Countries CR0A1
CR0A3 General Introduction to Tourism CR0A3
CR009 Turismus – lázeňství CR009
CR013 Management sportu CR013
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR017g Geografie CR CR017g
CR017o Organizace a řízení turismu CR017o
CR018 Management destinace CR CR018
CR019 Základy turismu a hotelnictví CR019
CR021 Základy turismu CR021
CR021o Organizace a řízení turismu CR021o
CR021z Geografie CR CR021z
CR022 Event management CR022
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR063 Kongresový management CR063
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR162 Lázeňství ve světě CR162
CR163 Rozvoj CR v příhraničních oblastech CR163
CR164 Aplikace výzkumných metod v praxi CR164
CR219 Základy turismu a hotelnictví CR219
DDI1 Dějiny diplomacie 1 DDI1
DMV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV
DMVS Dějiny moderní veřejné správy DMVS
DPM1 Dějiny politického myšlení 1 DPM1
DPR Diplomacy as PR (in English) DPR
DP001 Bakalářská práce DP001
DS001 Úvod do dopravního inženýrství DS001
DS003 Dopravní geografie DS003
DS004 Letecká doprava DS004
DS005 MHD a IDS DS005
DS007 Ekonomika v dopravě DS007
DS008 Marketing v dopravě DS008
DS012 Železniční doprava DS012
DS033 Předdiplomní praxe DS033
DTP Dějiny a teorie PR DTP
EAGP Ekonomické aspekty globalizačních procesů EAGP
EB Evropská bezpečnost EB
ECDL Příprava k získání certifikátu ECDL ECDL
EKO1 Ekonomie 1 EKO1
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK008 Ekonomie EK008
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK113 Makroekonomie EK113
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK208 Ekonomie (složený předmět): EK208
EK208a Makroekonomie EK208a
EK208i Mikroekonomie EK208i
EK208s Statistika EK208s
EK208u Účetnictví EK208u
ERGO Ergonomie ERGO
ESA Ekonomická statistika ESA
EVI Evropská integrace EVI
EVI1 Evropská integrace I EVI1
FA110 Francouzský jazyk FA110
FA211 Francouzský jazyk FA211
FA310 Francouzský jazyk FA310
FA330 Francouzský jazyk FA330
FB010 Francouzský jazyk FB010
FB110 Francouzský jazyk FB110
FB131 Francouzský jazyk FB131
FB310 Francouzský jazyk FB310
FB330 Francouzský jazyk FB330
FB331 Francouzský jazyk FB331
FB351 Francouzský jazyk FB351
FIL Filozofie FIL
FIP Finanční právo FIP
FRJ1 Francouzský jazyk 1 FRJ1
FRJ1M Francouzský jazyk 1m FRJ1M
FRJ2_1 Francouzský jazyk 2/1 FRJ2_1
FRJ2_3 Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_3
FRJ3 Francouzský jazyk 3 FRJ3
FRJ3M Francouzský jazyk 3m FRJ3M
FRJ3_1 Francouzský jazyk 3/1 FRJ3_1
HG1 Hospodářská geografie I. HG1
HMU Hospodářská a měnová unie HMU
HMU1 Hospodářská a měnová unie HMU1
HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOP Hospodářská politika HOP
HOP1 Hospodářská politika HOP1
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO0A6 Technology of Beverages HO0A6
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO016 Základy hotelnictví a gastronomie HO016
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO019 Hotelový event management HO019
HO021 Základy hotelnictví HO021
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO027k Kulinářství HO027k
HO027s Servis HO027s
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO030 Hotelové zařízení a design HO030
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO061 Nauka o víně HO061
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO1A1 Meeting, Negotiating and Manners HO1A1
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
HO216 Základy hotelnictví a gastronomie (složený předmět): HO216
HO216t Turismus - lázeňství HO216t
HO216z Základy hotelnictví a gastronomie HO216z
HO217 Gastronomické služby HO217
HO217b Bar HO217b
HO217n Nápoje HO217n
HO217s Servis HO217s
HO218 Technologie a řízení v hotelu (složený předmět): HO218
HO218f F&B management HO218f
HO218h Technika hotelu HO218h
HO218v Technologie výroby HO218v
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IB131 Italský jazyk IB131
IMK1 Integrovaná marketingová komunikace 1 IMK1
IMK3 Integrovaná marketingová komunikace 3 IMK3
IS Informační systémy IS
ITJ1M Italský jazyk 1m ITJ1M
ITJ2_1 Italský jazyk 2/1 ITJ2_1
ITJ2_3 Italský jazyk 2/3 ITJ2_3
ITJ3 Italský jazyk 3 ITJ3
ITJ3M Italský jazyk 3m ITJ3M
ITJ3_1 Italský jazyk 3/1 ITJ3_1
IVOJ1 Interkulturní vztahy a obchodní jednání 1 IVOJ1
JAE10 English language I JAE10
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA211 Anglický jazyk JA211
JCE10 Czech language I JCE10
JC010 Český jazyk I. JC010
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk I. JC410
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JX010 Cizí jazyk JX010
JX030 Cizí jazyk JX030
KMVS Krizový management ve VS KMVS
KM1A1 Managerial and Business Experience KM1A1
KM1A2 Managerial Psychology and Sociology KM1A2
KM1A3 Knowledge Management in Hospitality KM1A3
KM101 Management a systémové řízení KM101
KM102 Management prosperity a strategie KM102
KM104 Interní audit, controlling a kontrola KM104
KM105 Oceňování a odhad hodnoty firem a majetku KM105
KM106 Daňová soustava a daňový engineering KM106
KOC2 Komunikativní cvičení 2 KOC2
KPOM1 Komparace politických systémů 1 KPOM1
KPS Komparace politických systémů KPS
KP3 Komparativní politologie III. KP3
KSV Kontrolní systémy VS ČR a EU KSV
KSVS Kontrolní systémy VS ČR (SR) a EU KSVS
LAM Latinská Amerika v mezinárodních vztazích LAM
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAM Marketing a média MAM
MAN1 Management 1 MAN1
MAN2 Management 2 (lidských zdrojů) MAN2
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA012 Marketing volného času MA012
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA031 Hotelový marketing MA031
MA061 Sociologie MA061
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MA163 Správa nemovitostí MA163
MA202 Moderní personalistika MA202
MA223 Informatika pro manažery MA223
MBE Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MES Metodologie ekonomické statistiky MES
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1
MGE01 Management MGE01
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG0A2 Czech Diplomacy and International Affairs MG0A2
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG020 Environmentální management MG020
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG025k Komunikace v managementu služeb MG025k
MG025p Komunikace v písemném projevu MG025p
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG113 Systémový management MG113
MG115 Systémový management MG115
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MG219 Komunikace v managementu služeb (složený předmět): MG219
MG219i Informatika pro managery MG219i
MG219k Komunikace v managementu služeb MG219k
MG219p Moderní personalistika MG219p
MG223 Psychologie MG223
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MK Mediální kultura MK
MKO1 Mediální komunikace 1 MKO1
MKP3 Mezinárodní právo (EU) - MKP3 MKP3
MKP4 Mezinárodní právo (EU) - MKP3 MKP4
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK035 Předdiplomní praxe MK035
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK067 Sběr a zpracování dat MK067
MK068 Aplikace práva v mediální oblasti MK068
MK101 Znalostní a informační management, Competitive Intelligence MK101
MK106k Management reklamy MK106k
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK112 Management reklamy MK112
MK132 Praxe MK132
MK162 Rétorika MK162
MK202 Mediální komunikace v oboru služeb MK202
MK204 Text reklamy a PR MK204
MK206 Grafika v mediální komunikaci MK206
MK211 Reklama, PR a mediální praxe MK211
MNB Mezinárodní a národní bezpečnost MNB
MPM Mezinárodní právo MPM
MPP1 Metody personální práce 1 MPP1
MP1 Mezinárodní právo 1 MP1
MP2 Mezinárodní právo 2 (EU) MP2
MP3 Mezinárodní právo 2 (EU) MP3
MT003 Statistika MT003
MT104 Kvantitativní metody MT104
MT105 Kvantitativní metody MT105
MT105k Kvantitativní metody MT105k
MT105s Statistika MT105s
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
MVZM Mezinárodní vztahy MVZM
NA110 Německý jazyk NA110
NA211 Německý jazyk NA211
NA310 Německý jazyk NA310
NA330 Německý jazyk NA330
NB110 Německý jazyk NB110
NB131 Německý jazyk NB131
NB310 Německý jazyk NB310
NB330 Německý jazyk NB330
NB331 Německý jazyk NB331
NB351 Německý jazyk NB351
NEJ1M Německý jazyk 1m NEJ1M
NEJ1_1 Německý jazyk 1/1 NEJ1_1
NEJ1_5 Německý jazyk 1/5 NEJ1_5
NEJ2_1 Německý jazyk 2/1 NEJ2_1
NEJ2_3 Německý jazyk 2/3 NEJ2_3
NEJ2_4 Německý jazyk 3 NEJ2_4
NEJ3M Německý jazyk 3m NEJ3M
NEJ3_1 Německý jazyk 3/1 NEJ3_1
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NMV Náboženství a mezinárodní vztahy NMV
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě ODG
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAKV Pohybové aktivity 4 - VP PAKV
PAK1 Pohybové aktivity 1 PAK1
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PET Profesní etiketa PET
PEU Právo EU PEU
PMV Politologie v mezinárodních vztazích PMV
POL Politologie POL
POM Politický management POM
PP Pracovní právo PP
PRAXE_M Odborná praxe - Mgr. PRAXE_M
PRAXE1 Odborná praxe 2Bc PRAXE1
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PRLZ Psychologie řízení lidských zdrojů PRLZ
PRM PR a mezinárodní politika PRM
PR007 Právo PR007
PR008 Autorské a licenční právo PR008
PR101 Obchodní, občanské a správní právo PR101
PR103 Trestní právo v ekonomice a boj proti korupci PR103
PTR Projektové řízení PTR
PTR1 Projektové řízení PTR1
PUR Public Relations PUR
PZP Politika životního prostředí PZP
RAP1 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP1
RA110 Ruský jazyk RA110
RA211 Ruský jazyk RA211
RA310 Ruský jazyk RA310
RA330 Ruský jazyk RA330
RB110 Ruský jazyk RB110
RB131 Ruský jazyk RB131
RB310 Ruský jazyk RB310
RB330 Ruský jazyk RB330
RB331 Ruský jazyk RB331
RB351 Ruský jazyk RB351
RET Rétorika RET
RPS Rozhodovací procesy a systémy řízení RPS
RUJ1M Ruský jazyk 1m RUJ1M
RUJ1_1 Ruský jazyk 1/1 RUJ1_1
RUJ1_3 Ruský jazyk 1/3 RUJ1_3
RUJ2 Ruský jazyk 2 RUJ2
RUJ2_1 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_2
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_4
RUJ3M Ruský jazyk 3m RUJ3M
RUJ3_1 Ruský jazyk 3/1 RUJ3_1
SA110 Španělský jazyk SA110
SA211 Španělský jazyk SA211
SA310 Španělský jazyk SA310
SA330 Španělský jazyk SA330
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SB010 Španělský jazyk SB010
SB110 Španělský jazyk SB110
SB131 Španělský jazyk SB131
SB310 Španělský jazyk SB310
SB330 Španělský jazyk SB330
SB331 Španělský jazyk SB331
SB351 Španělský jazyk SB351
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SIS Sociologie a informační společnost SIS
SM Světové makroregióny SM
SOC Sociologie SOC
SPJ1M Španělský jazyk 1m SPJ1M
SPJ2_1 Španělský jazyk 2/1 SPJ2_1
SPJ2_3 Španělský jazyk 2/3 SPJ2_3
SPJ3 Španělský jazyk 3 SPJ3
SPJ3M Španělský jazyk 3m SPJ3M
SPJ3_1 Španělský jazyk 3/1 SPJ3_1
SPP Společenský protokol SPP
SPPM Správní právo SPPM
SPR1 Správní právo 1 SPR1
SPR2011 Seminář Praha 2010/2011 SPR2011
SS Stranické systémy střední Evropy SS
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SZPEI Souborná zkouška z práva a evropské integrace SZPEI
SZPRAVO Souborná zkouška z práva SZPRAVO
SZPVS Souborná zkouška z práva a veřejné správy SZPVS
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZ001 SBZ SZ001
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TPR Teorie a praxe řešení politických konflitků TPR
TPR1 Teorie a praxe PR TPR1
TTP1 Teorie a tvorba práva, státověda 1 TTP1
TUP Technika úřednické práce TUP
VFC Veřejné finance ČR a EU VFC
VFSR Veřejné finance SR a EU VFSR
VFU1 Veřejné finance a účetnictví 1 VFU1
VOP VOP-Komunikační kampaně VOP
VYT1 Výpočetní technika 1 VYT1
VYT3 Výpočetní technika 3 VYT3
XA330 Cizí jazyk A XA330
XB351 Cizí jazyk B XB351
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZEV Zahraničně ekonomické vztahy ČR ZEV
ZMR1 Základy marketingu I ZMR1
ZP Základy práva ZP
ZSVS Základy a struktura veřejné správy ZSVS
ZUD1 Základy účetnictví a daní 1 ZUD1
ZVS Základy veřejné správy ZVS
ZVS1 Základy veřejné správy ZVS1
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.