Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2011 zima2011
Složky
AIT Aplikace informačních technologií AIT
AIT1 Aplikace informačních technologií AIT1
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMP Autorské a mediální právo AMP
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_1
ANJ1 Anglický jazyk 1 ANJ1
ANJ1M Anglický jazyk 1 ANJ1M
ANJ1_1 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_1
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ1_6 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_6
ANJ1_7 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_7
ANJ1_8 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_8
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2_1 Anglický jazyk 2/1 ANJ2_1
ANJ2_3 Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3
ANJ3M Anglický jazyk 3 ANJ3M
ANJ3M1 Anglický jazyk 3 ANJ3M1
AOM1 Aktuální otázky mezinárodních vztahů 1 AOM1
AOPP Aktuální otázky porovnávací politologie AOPP
APP Aplikace práva APP
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP Témata BP (2011-2012) BP
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJC1M Český jazyk 1m CJC1M
CJC2_1 Český jazyk 2/1 CJC2_1
CJC2_3 Český jazyk 2/3 CJC2_3
CJC3M Český jazyk 3m CJC3M
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR_PPF Cestovní ruch CR_PPF
CR_VOPF Cestovní ruch CR_VOPF
CR009 Turismus – lázeňství CR009
CR013 Management sportu CR013
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR019 Základy turismu a hotelnictví CR019
CR021 Základy turismu CR021
CR022 Event management CR022
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR061 Globální distribuční systémy CR061
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR065 Metodologie lázeňské léčby CR065
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR104 Management turismu CR104
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR108 Cestovní ruch v příhraničních oblastech N CR108
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR111 Management turismu N CR111
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CSZPA České a čsl. zahr.-pol. aktivity v 19. a 20. st. CSZPA
DANE_VOKF Daně DANE_VOKF
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DDI1 Dějiny diplomacie 1 DDI1
DDI2 Dějiny diplomacie 2 DDI2
DEM Demografie DEM
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DKC Diplomatické a konzulární činnosti DKC
DMV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV
DMVS Dějiny moderní veřejné správy DMVS
DMV1 Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV1
DPR_PKF Daňová propedeutika DPR_PKF
DSZP Dejiny slovenské zahraniční politiky DSZP
DS001 Úvod do dopravního inženýrství DS001
DS003 Dopravní geografie DS003
DS004 Letecká doprava DS004
DS005 MHD a IDS DS005
DS006 Management dopravních služeb v CR DS006
DS007 Ekonomika v dopravě DS007
DS008 Marketing v dopravě DS008
DS009 Tarify a ceny v dopravě DS009
DS010 Dopravní politika a strategie DS010
DS011 Logistika DS011
DS012 Železniční doprava DS012
DS013 Silniční doprava DS013
DS031 Praxe DS031
DS032 Praxe DS032
DS033 Předdiplomní praxe DS033
DTP Dějiny a teorie PR DTP
DVS Dějiny moderní veřejné správy DVS
EAGP Ekonomické aspekty globalizačních procesů EAGP
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EFL1 VOP English for Law 1 EFL1
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE14 Microeconomics EKE14
EKO1 Ekonomie 1 EKO1
EKO2 Ekonomie 2 EKO2
EKP Ekonomika a politika EKP
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK014 Mikroekonomie EK014
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK106 Mikroekonomie EK106
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK108 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK108
EK113 Makroekonomie EK113
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESA Ekonomická statistika ESA
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_PPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PPF
EVI Evropská integrace EVI
EVI1 Evropská integrace I EVI1
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
EVI3 Evropská intergrace 1 EVI3
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FCE_VVPF AJ - příprava k mezinárodním zkouškám FCE_VVPF
FIL Filozofie FIL
FIL1 Filozofie FIL1
FIL2 Filozofie FIL2
FIP Finanční právo FIP
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FRJ1 Francouzský jazyk 1 FRJ1
FRJ1M Francouzský jazyk 1m FRJ1M
FRJ2_1 Francouzský jazyk 2/1 FRJ2_1
FRJ2_3 Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_3
FRJ3 Francouzský jazyk 3 FRJ3
FRJ3M Francouzský jazyk 3m FRJ3M
FRJ3_1 Francouzský jazyk 3/1 FRJ3_1
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC1_PPF Finanční účetnictví I FUC1_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GLO Globalizace GLO
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích GMV
GSE Geopolitika střední Evropy GSE
HG1 Hospodářská geografie I. HG1
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE31 Internship HOE31
HOE32 Internship HOE32
HOE63 Specialized Gastronomy - Service HOE63
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOP Hospodářská politika HOP
HOP1 Hospodářská politika HOP1
HOP2 Hospodářská politika HOP2
HO0A5 The Theory of Wine HO0A5
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO017 Gastronomické služby – servis, bar HO017
HO019 Hotelový event management HO019
HO021 Základy hotelnictví HO021
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO030 Hotelové zařízení a design HO030
HO031 Praxe HO031
HO032 Praxe HO032
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO101 Teorie výživy HO101
HO103 Vývoj gastronomie a hotelnictví HO103
HO107 Diplomový seminář HO107
HO108 Podnikání v gastronomii HO108
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO162 Víno ve světě a u nás HO162
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO191 Základy hotelnictví a gastronomie HO191
HO192 Výrobní technologie a management stravování HO192
HO301 Společný základ I. HO301
HO302 Společný základ II. HO302
HO303 Hotelnictví I. HO303
HO304 Hotelnictví II. HO304
IAC Informačně analytická činnost 1 IAC
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IMKI Integrovaná marketingová komunikace I IMKI
IMK_II_1 Integrovaná marketingová komunikace II-1 IMK_II_1
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
ISS Informatika pro státní správu ISS
ITI_1 VOP Introduction to Interpreting 1 ITI_1
ITJ1M Italský jazyk 1m ITJ1M
ITJ2_1 Italský jazyk 2/1 ITJ2_1
ITJ2_3 Italský jazyk 2/3 ITJ2_3
ITJ3M Italský jazyk 3m ITJ3M
ITJ3_1 Italský jazyk 3/1 ITJ3_1
ITJ5 Italský jazyk 5 ITJ5
JAE10 English language I JAE10
JAE20 English language II JAE20
JAE30 English language III JAE30
JAE42 English language IV JAE42
JAZ Bakalářská zkouška z cizího jazyka JAZ
JAZ3_1 3. cizí jazyk 3/1 JAZ3_1
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA042 Anglický jazyk IV. JA042
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JA121 Anglický jazyk II. JA121
JCE10 Czech language I JCE10
JCE20 Czech language II JCE20
JCE30 Czech language III JCE30
JCE42 Czech language for foreigners IV JCE42
JC010 Český jazyk I. JC010
JC020 Český jazyk II. JC020
JC030 Český jazyk III. JC030
JC042 Český jazyk IV. JC042
JC110 Český jazyk I. JC110
JC120 Český jazyk II. JC120
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF020 Francouzský jazyk II. JF020
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF042 Francouzský jazyk IV. JF042
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN020 Německý jazyk II. JN020
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN042 Německý jazyk IV. JN042
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN120 Německý jazyk II. JN120
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR020 Ruský jazyk II. JR020
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR042 Ruský jazyk IV. JR042
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR120 Ruský jazyk II. JR120
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS020 Španělský jazyk II. JS020
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS042 Španělský jazyk IV. JS042
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS120 Španělský jazyk II. JS120
JS131 Španělský jazyk III. JS131
KMAN Krízový management vo VS KMAN
KOC2 Komunikativní cvičení 2 KOC2
KOM Komunikativní cvičení KOM
KPS Komparace politických systémů KPS
KPS1 Komparace politických systémů 1 KPS1
KP1 Komparativní politologie I. KP1
KP2 Komparativní politologie II. KP2
KP3 Komparativní politologie III. KP3
KP4 Komparativní politologie 2 KP4
KSV Kontrolní systémy VS ČR a EU KSV
KSVS Kontrolní systémy VS ČR (SR) a EU KSVS
KSVSCR Kontrolní systémy VS ČR a EU KSVSCR
KT VOP Konspirační teorie I KT
LOG_VVPF Logistika LOG_VVPF
MAE01 Marketing MAE01
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PKF_1 Manažerská komunikace MAK_PKF_1
MAK_PPF Manažerská komunikace MAK_PPF
MAM Marketing a média MAM
MAN_PKF Management MAN_PKF
MANR_PKF Manažerské rozhodování MANR_PKF
MAN1 Management 1 MAN1
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAN2 Management 2 (lidských zdrojů) MAN2
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA015 Informace v dopravě MA015
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA029 Počítačové dovednosti manažera MA029
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA062 Mezinárodní marketing MA062
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA105 Marketingové strategie MA105
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA121 Aplikovaná informatika MA121
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA162 Mezinárodní marketing MA162
MBE Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE
MBE1 Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE1
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEK2 Mezinárodní ekonomie 2 MEK2
MEK2Z Mezinárodní ekonomie 2 - zápočet MEK2Z
MES Metodologie ekonomické statistiky MES
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1
MGEA1 Business Skills MGEA1
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MG0A1 Business Skills MG0A1
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG010 Evropská unie MG010
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG019 Komunikace v managementu služeb MG019
MG020 Environmentální management MG020
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG025k Komunikace v managementu služeb MG025k
MG025p Komunikace v písemném projevu MG025p
MG052 Regionální plánování a ekonomika MG052
MG061 Environmentální management MG061
MG062 Obchodní jednání a zvyklosti v zahraničí MG062
MG112 Systémový management MG112
MG113 Systémový management MG113
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MKO Mediální komunikace MKO
MKP1 Mezinárodní a komunitární právo I MKP1
MKP2 Mezinárodní a komunitární právo II. MKP2
MKP3 Mezinárodní právo (EU) - MKP3 MKP3
MKP4 Mezinárodní a komunitární právo II MKP4
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK006 Grafika v mediální komunikaci MK006
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK012 Text reklamy a PR MK012
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK061 Mediální komunikace MK061
MK063 Reklama a public relations MK063
MK064 Publicistická a reklamní fotografie MK064
MK065 Mediální výchova a komunikace s médii MK065
MK066 Studentský časopis MK066
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK116 Řízení projektu MK116
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MK162 Rétorika MK162
MNB Mezinárodní a národní bezpečnost MNB
MPM Mezinárodní právo MPM
MP1 Mezinárodní právo 1 MP1
MP2 Mezinárodní právo 2 (EU) MP2
MP3 Mezinárodní právo 3 MP3
MP4 Mezinárodní právo 2 (EU) MP4
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSVY_PKF Marketingový a sociologický výzkum MSVY_PKF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT105 Kvantitativní metody MT105
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
MVMC_PKF Marketing ve veřejné správě a místním cestovním ruchu MVMC_PKF
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
MVZM Mezinárodní vztahy MVZM
NEJ1M Německý jazyk 1m NEJ1M
NEJ1_3 Německý jazyk 1/3 NEJ1_3
NEJ1_5 Německý jazyk 1/5 NEJ1_5
NEJ2 Německý jazyk 2 NEJ2
NEJ2_1 Německý jazyk 2/1 NEJ2_1
NEJ2_2 Německý jazyk 1 NEJ2_2
NEJ2_3 Německý jazyk 3 NEJ2_3
NEJ2_4 Německý jazyk 4 NEJ2_4
NEJ2_5 Německý jazyk 2/3 NEJ2_5
NEJ3M Německý jazyk 3m NEJ3M
NEJ3_1 Německý jazyk 3/1 NEJ3_1
NEJ5 Německý jazyk 5 NEJ5
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_1
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBH1 Obhajoba bakalářské práce OBH1
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
ODG Obory diplomacie v globalizovaném světě ODG
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAK VOP Pohybové aktivity PAK
PAK1 Pohybové aktivity 1 PAK1
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
PAR VOP Právní aspekty reklamy PAR
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE1 Daně 1 P_DANE1
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PDI Preventivní diplomacie PDI
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PEM2 Politika evr. mocností v 19. a 20. stol. II PEM2
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
PET Profesní etiketa PET
PEU Politická a ekonomická integrace EU PEU
PEU1 Právo EU PEU1
PE001 ERASMUS Practical Training Abroad PE001
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINPOD Finance podniku P_FINPOD
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_DANE_2 Daně 2 PN_DANE_2
PN_MANFIN Manažerské finance PN_MANFIN
PN_MANUC Manažerské účetnictví PN_MANUC
PN_MV Management výroby PN_MV
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
PN__STAT1 Statistika 1 PN__STAT1
POL Politologie POL
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POL1 Politologie POL1
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRKO Profesní komunikace P_PRKO
P_PRVPOD Právo v podnikání P_PRVPOD
P_PSYCH Psychologie P_PSYCH
P_PUC Pokročilé účetnictví P_PUC
PRAXE1 Odborná praxe PRAXE1
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PREU Právo EU PREU
PREU1 Právo EU PREU1
PRE07 Law PRE07
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PRP_VOPF Pracovní právo PRP_VOPF
PR_VOPF Public relations PR_VOPF
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
PSSR Politický systém SR PSSR
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
P_STAT2 Statistika 2 P_STAT2
PSY Psychologie PSY
PSY_PKF Psychologie PSY_PKF
PSY_PPF Psychologie PSY_PPF
PSY_VVKF Psychologie PSY_VVKF
PSY_VVPF Psychologie PSY_VVPF
PUR Public Relations PUR
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
PX Odborná praxe 2Bc PX
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
P_ZMASP Základy malého a středního podnikání P_ZMASP
RAP1 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP1
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP2
RAP3 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP3
RET Rétorika RET
REU Regionální politika EU REU
rez rezervace SŠ rez
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_1
RUJ1M Ruský jazyk 1m RUJ1M
RUJ1_3 Ruský jazyk 1/3 RUJ1_3
RUJ1_5 Ruský jazyk 1/5 RUJ1_5
RUJ2M Ruský jazyk 2m RUJ2M
RUJ2_1 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_3
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_4
RUJ2_5 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_5
RUJ3M Ruský jazyk 3m RUJ3M
RUJ3_1 Ruský jazyk 3/1 RUJ3_1
RUJ5 Ruský jazyk 5 RUJ5
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SBP3 Seminář k bakalářské práci 2 SBP3
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SDP2 Tematický seminář k diplomové práci 2 SDP2
SEK Světová ekonomika SEK
SIS Sociologie a informační společnost SIS
SK VOP Světová kultura SK
SM Světové makroregióny SM
SOC Sociologie SOC
SOC_PKF Sociologie SOC_PKF
SPJ1M Španělský jazyk 1m SPJ1M
SPJ2_1 Španělský jazyk 2/1 SPJ2_1
SPJ2_3 Španělský jazyk 2/3 SPJ2_3
SPJ3M Španělský jazyk 3m SPJ3M
SPJ3_1 Španělský jazyk 3/1 SPJ3_1
SPJ5 Španělský jazyk 5 SPJ5
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
SPM3 Správní právo 3 (územní správa) SPM3
SPP Společenský protokol SPP
SPPM Správní právo SPPM
SPR1 Správní právo 1 SPR1
SPR2011 Seminář Praha 2010/2011 SPR2011
SPR2012 Seminář Praha 2011/2012 SPR2012
STA Statistika STA
STA_PKF Statistika STA_PKF
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STA2_PKF Statistika II STA2_PKF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
STO VOP Tvůrčí psaní - stylistika a ortografie STO
SWE_3_1 Švédsky jazyk 1. SWE_3_1
SZEHP Souborná zkouška z ekonomie a hosp. politiky SZEHP
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZPEI Souborná zkouška z práva a evropské integrace SZPEI
SZPVS Souborná zkouška z práva a veřejné správy SZPVS
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_MAM SZZ - Management, marketing a finance SZZ_MAM
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
SZ002 Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška SZ002
TATP1 Teorie a tvorba práva 1 TATP1
TMK Teorie masové komunikace a soc. jednání TMK
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TPR Teorie a praxe řešení politických konfliktů TPR
TPR1 Teorie a praxe PR TPR1
TUP Technika úřednické práce TUP
UNZ_PKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PKF
UNZ_PPF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PPF
USPB Ústavní právo USPB
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VFC Veřejné finace ČR a EU VFC
VFSR Veřejné finance SR a EU VFSR
VFU1 Veřejné finance a účetnictví 1 VFU1
VFU2 Veřejné finance a účetnictví 2 VFU2
VOP1 Volitelný předmět 1 VOP1
VOP3 Volitelný předmět 3 VOP3
VOP4 Volitelný předmět 3 VOP4
VOP5 Volitelný předmět 4 VOP5
VOP6 Volitelný předmět 3 VOP6
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
VYT1 Výpočetní technika 1 VYT1
VYT2 Výpočetní technika 2 VYT2
VYT3 Výpočetní technika 1 VYT3
VYT4 Výpočetní technika 3 VYT4
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZD VOP Základy diplomacie ZD
ZDIP Základy diplomacie ZDIP
ZD1 Základy diplomacie ZD1
ZEV Zahraničně ekonomické vztahy ČR ZEV
ZMR Základy marketingu ZMR
ZMR1 Základy marketingu I ZMR1
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZP Základy práva ZP
ZP1 VOP Zpravodajské činnosti I (Úvod do studia ZS) ZP1
ZP2 Zpravodajské činnosti II (Lidský faktor v činnosti ZS) ZP2
ZP3 Zpravodajské činnosti I (Úvod do studia ZS) ZP3
ZP4 Základy práva 1 ZP4
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_PPF Základy sociální správy ZSS_PPF
ZSVS Základy a struktura veřejné správy ZSVS
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
ZVS Základy veřejné správy ZVS
ZVS1 Základy veřejné správy ZVS1
ZVS2 Základy veřejné správy ZVS2
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.