Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
zima 2012 zima2012
Folders
AJB_VVPF Anglický jazyk obchodní komunikace AJB_VVPF
AJC_VVPF Anglický jazyk konverzace AJC_VVPF
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMP1 Autorské a mediální právo 1 AMP1
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 1s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF_1
ANJ1BC Anglický jazyk 1 ANJ1BC
ANJ1M Anglický jazyk 1 ANJ1M
ANJ1M1 Anglický jazyk 1m ANJ1M1
ANJ1_1 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_1
ANJ1_2 Anglický jazyk 1/2 ANJ1_2
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_4 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_4
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ1_6 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_6
ANJ1_7 Anglický jazyk 1/1 ANJ1_7
ANJ1_8 Anglický jazyk 1/4 ANJ1_8
ANJ2 Anglický jazyk 2 ANJ2
ANJ2M Anglický jazyk 2 ANJ2M
ANJ2_1 Anglický jazyk 2/1 ANJ2_1
ANJ2_3 Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3
ANJ3M Anglický jazyk 3 ANJ3M
ANJ3M1 Anglický jazyk 3m ANJ3M1
ANJ4M Anglický jazyk 4 ANJ4M
AOM Aktuální otázky mezinárodních vztahů AOM
AOM1 Aktuální otázky mezinárodních vztahů 1 AOM1
AOPP Aktuální otázky porovnávací politologie AOPP
APP Aplikace práva APP
APR Aplikace práva APR
AUD_VOKF Audit v účetnictví AUD_VOKF
BP Témata BP (2011-2012) BP
BP_1 Témata BP (2012-2013) BP_1
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CJC1M Český jazyk 1m CJC1M
CJC2_1 Český jazyk 2/1 CJC2_1
CJC2_3 Český jazyk 2/3 CJC2_3
CJC3M Český jazyk 3m CJC3M
CJG_I_PPF Český jazyk - gramatická a lexikální cvičení I. CJG_I_PPF
CJK_I_PPF Český jazyk - konverzace I. CJK_I_PPF
CJO_I_PPF Český jazyk - ortografie a písemný projev I. CJO_I_PPF
CJP_I_PPF Český jazyk - poslech s porozuměním I. CJP_I_PPF
CJT_I_PPF Český jazyk - textová cvičení I. CJT_I_PPF
CRE21 Fundamentals of Tourism CRE21
CRE80 Spa, Wellness and Hospitality CRE80
CR_VOPF Cestovní ruch CR_VOPF
CR013 Management sportu CR013
CR014 Management životního stylu a volného času CR014
CR015 Pedagogika volného času CR015
CR017 Základy CR CR017
CR018 Management destinace CR CR018
CR021 Základy turismu CR021
CR022 Event management CR022
CR023 Management lázeňských a wellnessových služeb CR023
CR024 Animace a služby v cestovním ruchu CR024
CR025 Základy cestovního ruchu CR025
CR032 Praxe II. CR032
CR033 Předdiplomní praxe CR033
CR034 Praxe I. CR034
CR064 Průvodcovské služby a animace CR064
CR069 Praktická aplikace volnočasových aktivit v CR CR069
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR071 Geografie cestovního ruchu ČR CR071
CR072 Případová studie v cestovním ruchu CR072
CR073 Evropská unie a Česká republika CR073
CR074 Gastroturismus CR074
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR077 Dopravní služby v cestovním ruchu CR077
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR106 Management lázeňství CR106
CR107 Systémy řízení kvality v hotelnictví a gastronomii CR107
CR108 Cestovní ruch v příhraničních oblastech CR108
CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech CR109
CR110 Tvorba strategií a regionálních plánů v CR CR110
CR111 Management turismu CR111
CR131 Praxe CR131
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DCP Dějiny české/slovenské zahraniční politiky DCP
DDI1 Dějiny diplomacie 1 DDI1
DDI2 Dějiny diplomacie 1 DDI2
DEM Demografie DEM
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DKC Diplomatické a konzulární činnosti DKC
DKC1 Diplomatické a konzulární činnosti DKC1
DMV Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV
DMVS Dějiny moderní veřejné správy DMVS
DMV1 Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV1
DMV2 Dějiny mezinárodně politických vztahů DMV2
DSZP Dejiny slovenské zahraniční politiky DSZP
DTP Dějiny a teorie PR DTP
DVS Dějiny moderní veřejné správy DVS
EAG Ekonomické aspekty globalizačních procesů EAG
EB Energetická bezpečnost EB
EKE03 Business Economics EKE03
EKE06 Banks and Financial Markets EKE06
EKE10 Accountancy EKE10
EKE13 Macroeconomics EKE13
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EKO1 Ekonomie 1 EKO1
EKO2 Ekonomie 1 EKO2
EKO3 Ekonomie 2 EKO3
EKP Ekonomika a politika EKP
EKS Ekonomická statistika EKS
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK010 Účetnictví EK010
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK103 Finanční řízení podniku EK103
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie EK113
EK114 Mikroekonomie EK114
EK161 Aktuální problémy ekonomie a sociálního vývoje EK161
EK162 Interní audit, controlling a kontrola EK162
EK163 Manažerská diagnostika a finanční řízení EK163
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
EPR1 Evropské právo 1 EPR1
ESA Ekonomická statistika ESA
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
ESZS_PPF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PPF
EUPR1 Evropské právo 1 EUPR1
EUPR2 Evropské právo 1 EUPR2
EVI1 Evropská intergrace 1 EVI1
EVI2 Evropská integrace 2 EVI2
EVI3 Evropská integrace I EVI3
EVI4 Evropská integrace 1 EVI4
EVI5 Evropská integrace II EVI5
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FCE_VVPF AJ - příprava k mezinárodním zkouškám FCE_VVPF
FDP Finanční a daňové právo FDP
FEU Financování Evropské unie FEU
FIL Filozofie FIL
FIL1 Filozofie FIL1
FIL2 Filozofie FIL2
FIP Finanční právo FIP
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FRJ1M Francouzský jazyk 1m FRJ1M
FRJ1_5 Francouzský jazyk 1/5 FRJ1_5
FRJ2_1 Francouzský jazyk 2/1 FRJ2_1
FRJ2_3 Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_3
FRJ2_4 Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_4
FRJ3M Francouzský jazyk 3m FRJ3M
FRJ3_1 Francouzský jazyk 3/1 FRJ3_1
FRJ3_2 Francouzský jazyk 3/1 FRJ3_2
FUC_PKF Finanční účetnictví FUC_PKF
FUC_PPF Finanční účetnictví FUC_PPF
FUC1_PKF Finanční účetnictví I FUC1_PKF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GLO Globalizace GLO
GMV Globalizace v mezinárodních vztazích GMV
GMV1 Globalizace v mezinárodních vztazích GMV1
HG1 Hospodářská geografie I. HG1
HOE02 Nutrition and Hygiene HOE02
HOE03 Theory of commodities HOE03
HOE11 Managerial Experience HOE11
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE19 Hotel Event Management HOE19
HOE22 Hotel Equipment and Design HOE22
HOE23 Beverages HOE23
HOE24 Hospitality Management HOE24
HOE26 Fundamentals of the Hotel Industry and Gastronomy HOE26
HOE27 Gastronomic Services, Service, Bar HOE27
HOE28 Rooms Division Operations HOE28
HOE29 Management and Operation of Hotel Catering Services HOE29
HOE33 Pre-Diploma Paper Practice HOE33
HOE34 Internship HOE34
HOE35 Internship HOE35
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOE71 The Theory of Wine HOE71
HOP Hospodářská politika HOP
HOP1 Hospodářská politika HOP1
HOP2 Hospodářská politika HOP2
HO002 Výživa a hygiena HO002
HO003 Zbožíznalství HO003
HO011 Manažerské zkušenosti HO011
HO015 Diplomový seminář HO015
HO019 Hotelový event management HO019
HO022 Hotelové zařízení a design HO022
HO023 Nápojová gastronomie HO023
HO024 Management hotelnictví HO024
HO026 Základy hotelnictví a gastronomie HO026
HO027 Gastronomické služby – servis, kulinářství HO027
HO028 Hotelové služby – ubytovací úsek HO028
HO029 Řízení a provoz stravovacího úseku hotelu HO029
HO033 Předdiplomní praxe HO033
HO034 Praxe HO034
HO035 Praxe HO035
HO040 Vybrané kapitoly z hotelnictví HO040
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Nauka o pivě HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO070 Základy prodeje v hotelnictví HO070
HO101 Teorie výživy HO101
HO107 Diplomový seminář HO107
HO110 Podnikání v hotelnictví a gastronomii HO110
HO111 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství HO111
HO112 Příprava hotelového provozu HO112
HO113 MICE v hotelnictví a lázeňství HO113
HO114 Hotelové projektování a development HO114
HO131 Praxe HO131
HO163 Banketní a cateringové služby HO163
HO165 Enogastronomie HO165
HO166 Molekulární gastronomie HO166
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO169 Krizový a strategický management v hotelnictví a gastronomii HO169
HO170 Data Mining v hotelnictví a gastronomii HO170
HO171 Hotelnictví a životní prostředí HO171
IAC1 Informačně analytická činnost 1 IAC1
IAC2 Informačně analytická činnost 2 IAC2
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
ITJ1M Italský jazyk 1m ITJ1M
ITJ2_1 Italský jazyk 2/1 ITJ2_1
ITJ2_3 Italský jazyk 2/3 ITJ2_3
ITJ3M Italský jazyk 3m ITJ3M
ITJ3_1 Italský jazyk 3/1 ITJ3_1
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAZ Bakalářská zkouška z anglického jazyka JAZ
JAZ1 Bakalářská zkouška z cizího jazyka JAZ1
JAZ2 Bakalářská zkouška z ruského jazyka JAZ2
JAZ3_1 3. cizí jazyk 3/1 JAZ3_1
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA020 Anglický jazyk II. JA020
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA040 Anglický jazyk IV. JA040
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JCE42 Czech language for foreigners IV JCE42
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC131 Český jazyk III. JC131
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC421 Český jazyk-2 JC421
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JF120 Francouzský jazyk II. JF120
JF131 Francouzský jazyk III. JF131
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JN131 Německý jazyk III. JN131
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JR131 Ruský jazyk III. JR131
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
JS131 Španělský jazyk III. JS131
KMAN Krízový management vo VS KMAN
KOC1 Komunikativní cvičení 1 KOC1
KOC2 Komunikativní cvičení 2 KOC2
KOC3 Komunikativní cvičení 2 KOC3
KOM Komunikativní cvičení KOM
KPS Komparace politických systémů KPS
KPSM Komparace politických systémů KPSM
KPS1 Komparace politických systémů KPS1
KP2 Komparativní politologie II. KP2
KP3 Komparativní politologie III. KP3
KP4 Komparativní politologie 2 KP4
KSV Kontrolní systémy VS ČR a EU KSV
KSVS Kontrolní systémy VS ČR/SR a EU KSVS
MAE01 Marketing MAE01
MAE02 International Trade MAE02
MAE14 Information and Communication Technology MAE14
MAE23 Informatics for Managers MAE23
MAE31 Hospitality Marketing MAE31
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAM Marketing a média MAM
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN1 Management 1 MAN1
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAN2 Management 2 MAN2
MAN3 Management II. (lidských zdrojů) MAN3
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT_PKF Matematika MAT_PKF
MAT_PPF Matematika MAT_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PPF Matematika II MAT2_PPF
MA001 Marketing MA001
MA002 Mezinárodní obchod MA002
MA003 Sociologie MA003
MA004 Metodologie výzkumu MA004
MA007 Marketing destinace CR MA007
MA014 Informační a komunikační technologie MA014
MA016 Informatika pro manažery v CR MA016
MA017 Marketing volného času MA017
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA028 Informační a komunikační systémy MA028
MA030 Zpracování a prezentace dat MA030
MA031 Hotelový marketing MA031
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA067 Sociologie a marketing MA067
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA071 Řízení vztahů se zákazníky MA071
MA072 Úvod do marketingové komunikace MA072
MA106 Marketingové strategie MA106
MA107 Sociologický výzkum MA107
MA108 Územní plánování a urbanismus MA108
MA109 Marketingové řízení obcí a regionů MA109
MA110 Veřejná správa MA110
MA123 Informatika v cestovním ruchu MA123
MA124 Hotelové informační systémy MA124
MA125 Sociální marketing MA125
MA161 Metodologie výzkumu v marketingu MA161
MA164 Chování spotřebitele MA164
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MBE Mezinárodní bezpečnost a problémy války a míru MBE
MBP Mezinár. bezp. a problémy války a míru MBP
MDP Mediální právo MDP
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEK2 Mezinárodní ekonomie 1 MEK2
MEK3 Mezinárodní ekonomie 2 MEK3
MES Metodologie ekonomické statistiky MES
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1
MGE01 Management MGE01
MGE02 Modern HR Management MGE02
MGE16 Ethics and Etiquette MGE16
MGE25 Communication in Management of Services MGE25
MGE65 Business Skills MGE65
MGE66 Culture diversity MGE66
MG001 Management MG001
MG002 Moderní personalistika MG002
MG016 Etika a etiketa MG016
MG017 Personalistika a psychologie MG017
MG020 Environmentální management MG020
MG021 Regionální plánování a ekonomika MG021
MG023 Psychologie MG023
MG025 Komunikace v managementu služeb MG025
MG115 Systémový management MG115
MG116 Psychologie řízení MG116
MG117 Personální a interkulturální management MG117
MG118 Krizový management mediální firmy MG118
MG161 Manažerská psychologie a dovednosti MG161
MG163 Management prosperity a strategie MG163
MG165 Managerial Psychology and Sociology MG165
MG166 Knowledge Management in Hospitality MG166
MG167 Meeting, Negotiating and Manners MG167
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MKO1 Mediální komunikace 1 MKO1
MKP1 Mezinárodní a komunitární právo I MKP1
MKP2 Mezinárodní a komunitární právo II. MKP2
MKP3 Mezinárodní právo (EU) - MKP3 MKP3
MK001 Úvod do mediální komunikace MK001
MK005 Mediální komunikace v oboru služeb MK005
MK007 Výtvarné aspekty reklamy v praxi MK007
MK010 Základy reklamy a PR MK010
MK013 Grafika v mediální komunikaci MK013
MK014 Studentský a podnikový časopis MK014
MK015 Reklama, PR a mediální praxe MK015
MK016 Využívání TV a rozhlasu pro PR MK016
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK018 Bezpečnost a ochrana dat MK018
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK020 Autorské a licenční právo MK020
MK022 Text reklamy a PR MK022
MK032 Praxe MK032
MK033 Předdiplomní praxe MK033
MK034 Praxe MK034
MK106 Znalostní a informační management MK106
MK107 Řízení mediálních procesů MK107
MK111 Teorie grafiky MK111
MK113 Etika a normy v mediální oblasti MK113
MK114 Metody hodnocení mediální komunikace MK114
MK115 Mezinárodní obchod MK115
MK116 Řízení projektu MK116
MK124 IT v řízení mediálních procesů MK124
MK131 Praxe MK131
MNB Mezinárodní a národní bezpečnost MNB
MNB1 Mezinárodní a národní bezpečnost MNB1
MP_I Mezinárodní právo I (veřejné, právní asp. OSN) MP_I
MPR1 Mezinárodní právo 1 MPR1
MPR2 Mezinárodní právo 2 MPR2
MPR5 Mezinárodní právo 5 MPR5
MP2 Mezinárodní právo 2 (soukromé) MP2
MP3 Mezinárodní právo 3 MP3
MP5 Mezinárodní právo 5 MP5
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MSL_VOKF Management služeb MSL_VOKF
MSL_VOPF Management služeb MSL_VOPF
MTE03 Statistics MTE03
MT003 Statistika MT003
MT105 Kvantitativní metody MT105
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
MUC_PPF Manažerské účetnictví MUC_PPF
MVD Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVD
MVDS Mezinárodní vztahy a diplomacie - seminář MVDS
MVZ Mezinárodní vztahy MVZ
MVZM Mezinárodní vztahy MVZM
MVZ1 Mezinárodní vztahy MVZ1
NEJ1M Německý jazyk 1m NEJ1M
NEJ1_1 Německý jazyk 1/1 NEJ1_1
NEJ1_3 Německý jazyk 1/3 NEJ1_3
NEJ1_5 Německý jazyk 1/5 NEJ1_5
NEJ2 Německý jazyk 2 NEJ2
NEJ2_1 Německý jazyk 1 NEJ2_1
NEJ2_2 Německý jazyk 2/1 NEJ2_2
NEJ2_3 Německý jazyk 2/3 NEJ2_3
NEJ2_4 Německý jazyk 4 NEJ2_4
NEJ2_5 Německý jazyk 3 NEJ2_5
NEJ3M Německý jazyk 3m NEJ3M
NEJ3_1 Německý jazyk 3/1 NEJ3_1
NEMI_PPF Německý jazyk1 - 1s NEMI_PPF
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_1
NJM_VVPF Němčina - příprava k mezinárodním zk. NJM_VVPF
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
OBH1 Obhajoba diplomové práce OBH1
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PAK1 Pohybové aktivity 1 PAK1
PAK2 Pohybové aktivity 2 PAK2
P_AUD Audit v účetnictví P_AUD
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
P_DANE2 Daně 2 P_DANE2
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PET Profesní etiketa PET
PET1 Profesní etiketa PET1
P_EU Evropská unie P_EU
PEU Politická a ekonomická integrace EU PEU
PE001 Zahraniční praxe ERASMUS PE001
P_FINMAT Finanční matematika P_FINMAT
P_FINUC1 Finanční účetnictví 1 P_FINUC1
P_FINUC2 Finanční účetnictví 2 P_FINUC2
P_MAKRO Makroekonomie P_MAKRO
P_MANAG Management P_MANAG
P_MANFIN Manažerské finance P_MANFIN
P_MANUC Manažerské účetnictví P_MANUC
P_MAR Marketing P_MAR
P_MAT1 Matematika 1 P_MAT1
P_MAT2 Matematika 2 P_MAT2
P_MIKRO Mikroekonomie P_MIKRO
PN_SEMBP2 Seminář k bakalářské práci PN_SEMBP2
POL Politologie POL
POL_PKF Politologie POL_PKF
POL_PPF Politologie POL_PPF
POL1 Politologie POL1
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
P_PODEK Podniková ekonomika P_PODEK
P_POP Psaní odborných prací P_POP
P_PRKO Profesní komunikace P_PRKO
P_PSYCH Psychologie P_PSYCH
P_PUBL Public relations P_PUBL
PRAXE_M Odborná praxe - Mgr. PRAXE_M
PRAXE1 Odborná praxe 2Bc PRAXE1
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PRE07 Law PRE07
PRE08 Applied Law PRE08
PRP_VOKF Pracovní právo PRP_VOKF
PR_VOPF Public relations PR_VOPF
PRVS PR ve věrejné správě PRVS
PR007 Právo PR007
PR008 Aplikované právo PR008
PR109 Právo v hotelnictví PR109
P_SEMAJ1 Seminář z anglického jazyka (Z) P_SEMAJ1
P_SEMAJ2 Seminář AJ (Zk) P_SEMAJ2
P_SEMBP Seminář k bakalářské práci P_SEMBP
P_SEMNJ1 Seminář z německého jazyka (Z) P_SEMNJ1
P_SEMNJ2 Seminář NJ (Zk) P_SEMNJ2
P_SEMRJ1 Seminář z ruského jazyka (Z) P_SEMRJ1
P_SEMRJ2 Seminář RJ (Zk) P_SEMRJ2
PSSR Politický systém SR PSSR
P_STAT1 Statistika 1 P_STAT1
PSY Psychologie PSY
PSYM_PKF Psychologie pro manažery PSYM_PKF
PSYM_PPF Psychologie pro manažery PSYM_PPF
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PSYM_VVPF Psychologie pro manažery PSYM_VVPF
PSY1 Psychologie PSY1
PUR Public Relations PUR
PUR1 Public Relations PUR1
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
P_WWWSTR Tvorba webových stránek P_WWWSTR
P_ZINFO1 Základy informatiky 1 P_ZINFO1
P_ZKPR Základy práva P_ZKPR
P_ZKUC Základy účetnictví P_ZKUC
P_ZMASP Základy malého a středního podnikání P_ZMASP
RAP Rozhodování a analýza v politice RAP
RAP1 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP1
RAP2 Rozhodování a analýza v politice 1 RAP2
RET Rétorika RET
RET1 Rétorika RET1
REU Regionální politika EU REU
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ_VVPF Ruský jazyk RJ_VVPF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF_1
RUJ1M Ruský jazyk 1m RUJ1M
RUJ1_1 Ruský jazyk 1/1 RUJ1_1
RUJ1_5 Ruský jazyk 1/5 RUJ1_5
RUJ2_1 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1
RUJ2_2 Ruský jazyk 2/2 RUJ2_2
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3
RUJ2_4 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_4
RUJ2_5 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_5
RUJ3M Ruský jazyk 3m RUJ3M
RUJ3_1 Ruský jazyk 3/1 RUJ3_1
RUJ3_2 Ruský jazyk 3/1 RUJ3_2
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1 SBP1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SDP1 Tematický seminář k diplomové práci 1 SDP1
SDP2 Tematický seminář k diplomové práci 2 SDP2
SEK Světová ekonomika SEK
SEK1 Světová ekonomika SEK1
SIS Sociologie a informační společnost SIS
SM Světové makroregióny SM
SOC Sociologie SOC
SOC1 Sociologie SOC1
SOE_VOPF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOPF
SPJ1 Španělský jazyk 1 SPJ1
SPJ1M Španělský jazyk 1m SPJ1M
SPJ2 Španielsky jazyk 2 SPJ2
SPJ2_1 Španělský jazyk 2/1 SPJ2_1
SPJ2_3 Španělský jazyk 2/3 SPJ2_3
SPJ3M Španělský jazyk 3m SPJ3M
SPJ3_1 Španělský jazyk 3/1 SPJ3_1
SPLD_PKF Sociální politika a dávky SPLD_PKF
SPM2 Spravní právo 2 (územní správa) SPM2
SPP Společenský protokol SPP
SPP1 Společenský protokol SPP1
SPP2 Správní právo SPP2
SPR2 Správní právo 2 SPR2
SPR2010 Seminář Praha 2009/2010 SPR2010
SPR2011 Seminář Praha 2010/2011 SPR2011
SPR2012 Seminář Praha 2011/2012 SPR2012
SPR2013 Seminář Praha 2012/2013 SPR2013
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STA2_PPF Statistika II STA2_PPF
SZEKO Souborná zkouška z ekonomie SZEKO
SZPVS Souborná zkouška z práva a veřejné správy SZPVS
SZS Struktura a organizace zahraniční služby SZS
SZS1 Struktura a organizace zahraniční služby SZS1
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
TATP1 Teorie a tvorba práva 1 TATP1
TATP2 Teória a tvorba práva 2 TATP2
TMK Teorie masové komunikace a soc. jednání TMK
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TMV1 Teorie mezinárodních vztahů TMV1
TPR Teorie a praxe PR TPR
TPR1 Teorie a praxe řešení politických konfliktů TPR1
TSD2 Tématický seminář k diplomové práci 2 TSD2
TTP1 Teorie a tvorba práva 1 TTP1
TUP Technika úřednické práce TUP
TUP1 Technika úřednické práce TUP1
UNZ_PKF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PKF
UNZ_PPF Účetnictví neziskových organizací UNZ_PPF
US Územní samospráva US
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VEF_PKF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PKF
VEF_PPF Veřejná ekonomie a veřejné finance VEF_PPF
VF Veřejné finance ČR/SR a EU VF
VFC Veřejné finance ČR a EU VFC
VF_PKF Veřejné finance VF_PKF
VFU1 Veřejné finance a účetnictví 1 VFU1
VOP VOP-Mezinárodní rozvojová spolupráce VOP
VOP1 VOP-Event Marketing VOP1
VOP2 VOP-Pohybové aktivity (pouze pro Bc.) VOP2
VOP3 Volitelný předmět 3 VOP3
VOP4 VOP-Čína v mezinárodních vztazích VOP4
VOP5 VOP-Manažerská komunikace VOP5
VOP6 Volitelný předmět 1 VOP6
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
VSP_PPF Veřejná správa VSP_PPF
VYT1 Výpočetní technika 1 VYT1
VYT2 Výpočetní technika 1 VYT2
VYT3 Výpočetní technika 3 VYT3
VYT4 Výpočetní technika 3 VYT4
VYT5 Výpočetní technika 2 VYT5
VYT6 Výpočetní technika 1 VYT6
WWWE_VVKF Tvorba webových stránek WWWE_VVKF
WWW_VVKF Tvorba webových stránek WWW_VVKF
WWW_VVPF Tvorba webových stránek WWW_VVPF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZDIP Základy diplomacie ZDIP
ZEV Zahraničně ekonomické vztahy ČR ZEV
ZMA1 Základy marketingu 1 ZMA1
ZMSP_VOKF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOKF
ZMSP_VOPF Základy malého a středního podnikání ZMSP_VOPF
ZP Základy práva ZP
ZPR1 Základy práva 1 ZPR1
ZP1 Základy práva 1 ZP1
ZP2 Základy práva 2 (ústavní právo) ZP2
ZP3 Základy práva 3 (mezinárodní a evropské právo) ZP3
ZSS_PKF Základy sociální správy ZSS_PKF
ZSS_PPF Základy sociální správy ZSS_PPF
ZSVS Základy a struktura veřejné správy ZSVS
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
ZVS Základy veřejné správy ZVS
ZVS1 Základy veřejné správy ZVS1
ZVS2 Základy veřejné správy ZVS2
ZVS3 Základy veřejné správy ZVS3
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.