Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2018 zima2018
Složky
ADSP_DPH Aplikace daňové soustavy v praxi - DPH ADSP_DPH
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMOA Analýza mediálních obsahů AMOA
ANGI_PPF Anglický jazyk1 - 1s ANGI_PPF
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_2
ANG2_PPF Anglický jazyk2 - 3s ANG2_PPF
ANG2_PPF_1 Anglický jazyk2 - 4s ANG2_PPF_1
ANG2_PPF_2 Anglický jazyk2 - 2s ANG2_PPF_2
ANJ1M Anglický jazyk 1 ANJ1M
ANJ1MA Anglický jazyk 1m ANJ1MA
ANJ_1_1 Anglický jazyk 1/1 ANJ_1_1
ANJ1_1A Anglický jazyk 1/1 ANJ1_1A
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_3A Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3A
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ1_5A Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5A
ANJ3M Anglický jazyk 3 ANJ3M
ANJ3MA Anglický jazyk 3m ANJ3MA
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP4_PKF Seminář k bakalářské práci BP4_PKF
BUSPROT Business protokol BUSPROT
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B3 Blok volitelných předmětů - 3 B3
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CEJ1MA Český jazyk 1m CEJ1MA
CEJ2_1A Český jazyk 2/1 CEJ2_1A
CEJ2_3A Český jazyk 2/3 CEJ2_3A
CEJ3MA Český jazyk 3m CEJ3MA
CELK Celkové hodnocení studia CELK
CELK_SZZ SZZ - Celkové hodnocení CELK_SZZ
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR_PKF Cestovní ruch CR_PKF
CR026 Základy cestovního ruchu pro hotelnictví CR026
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR042 Integrační procesy v cestovním ruchu CR042
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR052 Event marketing CR052
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR076 Služby volného času CR076
CR079 Komunální a regionální politika v ČR CR079
CR081 Kulturní turismus CR081
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR120 Projektový management v cestovním ruchu CR120
CR131 Praxe CR131
CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství CR150
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR201 Základy destinačního managementu CR201
CR203 Průvodcovské služby a animace CR203
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DCPA Dějiny české zahraniční politiky DCPA
DDI Dějiny diplomacie DDI
DDIA Dějiny diplomacie DDIA
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
DGSA Diplomacie v globalizovaném světě DGSA
DKP Diplomatické a konzulární právo DKP
DKPA Diplomatické a konzulární právo DKPA
DMVS Dějiny moderní veřejné správy DMVS
DVGS Diplomacie v globalizovaném světě DVGS
DZP Dějiny české (slov.) zahraniční politiky DZP
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accountancy EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EKE65 Revenue Management EKE65
EKO1 Ekonomie 1 EKO1
EKO1A Ekonomie 1 EKO1A
EKSA Ekonomická statistika EKSA
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK006 Banky a finanční trhy EK006
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK063 Ekonomická integrace EK063
EK064 Hospodaření podniku EK064
EK107 Manažerské účetnictví EK107
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK118 Controlling EK118
EK164 Management finančního sektoru a finančního trhu EK164
ESZS_PKF Ekonomika sociálního zabezpečení a služeb ESZS_PKF
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FAN_PPF Finanční analýza FAN_PPF
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FRJ2_1A Francouzský jazyk 2/1 FRJ2_1A
FRJ2_3A Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_3A
FRJ3MA Francouzský jazyk 3m FRJ3MA
FSP1 Filozofie a sociologie politiky 1 FSP1
FSP1A Filozofie a sociologie politiky 1 FSP1A
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GPRA Geneze a základy PR GPRA
HOE15 Diploma Paper Seminar HOE15
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE44 Hotel Reservation and Restaurant System HOE44
HOE58 Managing Catering Operations HOE58
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HOPA Hospodářská politika HOPA
HO015 Diplomový seminář HO015
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO043 Hotelový marketing a event management HO043
HO044 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO044
HO058 Řízení gastronomického provozu HO058
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO068 Styly vín ve světových vinařských regionech HO068
HO069 Technologie výroby míšených nápojů HO069
HO072 Catering HO072
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO107 Diplomový seminář HO107
HO117 Hotelové informační systémy HO117
HO131 Praxe HO131
HO165 Enogastronomie HO165
HO168 Revenue management v hotelnictví a gastronomii HO168
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO174 MICE HO174
HP Hospodářska politika HP
IFRS_VOKF IFRS IFRS_VOKF
IFRS_VOPF IFRS IFRS_VOPF
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF2_PKF Základy informatiky 2 INF2_PKF
INP2A Investigativní publicistika 2 INP2A
INS_VOKF Insolvenční řízení INS_VOKF
INS_VOPF Insolvenční řízení INS_VOPF
ISSS_VOPF Informační systémy ve státní správě ISSS_VOPF
ITJ1MA Italský jazyk 1m ITJ1MA
ITJ2_1A Italský jazyk 2/1 ITJ2_1A
ITJ2_3A Italský jazyk 2/3 ITJ2_3A
ITJ3MA Italský jazyk 3m ITJ3MA
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
KDMA Kulturní dimenze mezinárodních vztahů KDMA
KDMV Kulturní dimenze mezinárodních vztahů KDMV
KPO1A Komparativní politologie 1 KPO1A
KP2 Komparativní politologie 2 KP2
KSVS Kontrolní systémy VS ČR (SR) a EU KSVS
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKA Marketingová komunikace MAKA
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAN_PKF Management MAN_PKF
MAN_PPF Management MAN_PPF
MAN1_PKF Management I MAN1_PKF
MAN1_PPF Management I MAN1_PPF
MAN2_PKF Management II MAN2_PKF
MAP2A Mediální, autorské a reklamní právo 2 MAP2A
MAR_PKF Marketing MAR_PKF
MAR_PPF Marketing MAR_PPF
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MA001 Marketing MA001
MA023 Informatika pro manažery MA023
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA036 Základy franchisingu MA036
MA061 Sociologie MA061
MA063 Kongresy a event marketing MA063
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA126 Sociální marketing MA126
MA128 Mezinárodní obchodní operace MA128
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA132 Marketingové strategie MA132
MA165 Provoz marketingové agentury MA165
MA166 Franchising MA166
MA167 Management a prosperita v globálním kontextu MA167
MED_VVKF Média pro ekonomy MED_VVKF
MEFA Management ekonomiky a financí MEFA
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEK1A Mezinárodní ekonomie 1 MEK1A
MEP1A Mediální praktika 1 MEP1A
MEP3A Mediální praktika 3 MEP3A
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy MEV1
MEV1A Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1A
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG016 Etika a etiketa MG016
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG031 Psychologie MG031
MG121 Metody výzkumu v hotelnictví a lázeňství MG121
MG122 Projektové řízení v hotelnictví a lázeňství MG122
MG126 Strategické řízení MG126
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MKO1A Mediální komunikace 1 MKO1A
MKO3A Mediální komunikace 3 MKO3A
MKUA Mediální kultura MKUA
MK017 Business Intelligence pro PR MK017
MK019 Komunikační dovednosti MK019
MK023 Úvod do mediální komunikace MK023
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK043 Komunikace v marketingu MK043
MK045 Psychologie osobnosti MK045
MK127 Mediální analýzy MK127
MK131 Praxe MK131
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MNB1 Mezinárodní a národní bezpečnost MNB1
MNB1A Mezinárodní a národní bezpečnost 1 MNB1A
MOR Mezinárodní organizace MOR
MORA Mezinárodní organizace MORA
MPO Mezinárodní politika MPO
MPOA Mezinárodní politika MPOA
MPV1 Mezinárodní právo veřejné MPV1
MPV1A Mezinárodní právo veřejné 1 MPV1A
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MTM2A Moderní trendy v marketingové komunikaci 2 MTM2A
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
NEJ1MA Německý jazyk 1m NEJ1MA
NEJ2_1A Německý jazyk 2/1 NEJ2_1A
NEJ2_3A Německý jazyk 2/3 NEJ2_3A
NEJ3MA Německý jazyk 3m NEJ3MA
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 2s NEM1_PPF
NEM1_PPF_1 Německý jazyk1 - 3s NEM1_PPF_1
NEM1_PPF_2 Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF_2
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
NJ2_1 Německý jazyk 2/1 NJ2_1
NJ2_3 Nemecký jazyk 2/3 NJ2_3
OBH SZZ - Bakalářská práce OBH
OBHBP Obhajoba bakalářské práce OBHBP
OBH1 Obhajoba diplomové práce OBH1
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PDIA Preventivní diplomacie PDIA
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
PG Politická geografie PG
POGA Politická geografie POGA
POK2A Politická komunikace a politické kampaně 2 POK2A
POL Politologie POL
POLA Politologie POLA
POMA_VOKF Politický marketing POMA_VOKF
POMA_VOPF Politický marketing POMA_VOPF
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
PRAXE_MA Odborná praxe Mgr. PRAXE_MA
PRAXE1 Odborná praxe 2Bc PRAXE1
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PRE10 Law PRE10
PRE11 Applied Law PRE11
PRE2A PR, elity a politika 2 PRE2A
PR010 Právo PR010
PR011 Aplikované právo PR011
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PSYM_VVPF Psychologie pro manažery PSYM_VVPF
PSY_VVKF Psychologie PSY_VVKF
RAP Rozhodování a analýza v politice RAP
RAPA Rozhodování a analýza v politice RAPA
RET Rétorika RET
RETA Rétorika RETA
RETO_VOKF Rétorika RETO_VOKF
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RJ2_PPF Ruský jazyk2 - 3s RJ2_PPF
RJ2_PPF_1 Ruský jazyk2 - 2s RJ2_PPF_1
RJ2_PPF_2 Ruský jazyk2 - 1s RJ2_PPF_2
RUJ1MA Ruský jazyk 1m RUJ1MA
RUJ1_5A Ruský jazyk 1/5 RUJ1_5A
RUJ2_1 Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1
RUJ2_1A Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1A
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3
RUJ2_3A Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3A
RUJ3MA Ruský jazyk 3m RUJ3MA
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SBP2A Seminář k bakalářské práci 2 SBP2A
SDP2 Tématický seminář k DP 2 SDP2
SDP3 Tematický seminář k DP 2 SDP3
SE Světová ekonomika SE
SM Světové makroregiony SM
SOE_VOKF Společenská odpovědnost a etika SOE_VOKF
SPJ1MA Španělský jazyk 1m SPJ1MA
SPJ2_1A Španělský jazyk 2/1 SPJ2_1A
SPJ2_3A Španělský jazyk 2/3 SPJ2_3A
SPJ3MA Španělský jazyk 3m SPJ3MA
SPP Společenský protokol SPP
SPPA Společenský protokol SPPA
SPR_1R Seminář Praha 1. SPR_1R
SPR_2R Seminář Praha 2. SPR_2R
SPR2019 Seminář Praha 2018/2019 SPR2019
SPT Správní právo trestní v ČR (SR) SPT
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
STMA_VOPF Strategický marketing STMA_VOPF
SVN Světová náboženství SVN
SZS Struktura a činnost zahran. služby ČR (SR) SZS
SZSA Struktura a činnost zahraniční služby ČR SZSA
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZZ_UCTO SZZ - Účetnictví, daně a finance SZZ_UCTO
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TPR Teorie a praxe řešení mezinárodních konfliktů TPR
TPRA Teorie práva, státověda a ústavní právo TPRA
TPR2A Teorie a praxe PR 2 TPR2A
TPS Teorie práva, státověda a ústavní právo TPS
TSD2A Tématický seminář k DP 2 TSD2A
UMV Úvod do mezinárodních vztahů UMV
UMVA Úvod do mezinárodních vztahů UMVA
UNZ_P1 Učitelská praxe 1 UNZ_P1
UNZ_P2 Učitelská praxe 2 UNZ_P2
UNZ_P3 Učitelská praxe 3 UNZ_P3
UNZ_P4 Učitelská praxe 4 UNZ_P4
UNZ_R1 Reflektivní seminář 1 UNZ_R1
UNZ_R2 Reflektivní seminář 2 UNZ_R2
UNZ_R3 Reflektivní seminář 3 UNZ_R3
UNZ_R4 Reflektivní seminář 4 UNZ_R4
UNZ_ZP Závěrečná práce UNZ_ZP
UNZ_ZZK Závěrečná zkouška UNZ_ZZK
UNZ1_1 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 1 UNZ1_1
UNZ1_2 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 2 UNZ1_2
UNZ2_1 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 1 UNZ2_1
UNZ2_2 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 2 UNZ2_2
UNZ3_1 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 1 UNZ3_1
UNZ3_2 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 2 UNZ3_2
UNZ4_1 Oborové didaktiky 1 UNZ4_1
UNZ4_2 Oborové didaktiky 2 UNZ4_2
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
VFCA Veřejné finance ČR a EU VFCA
VOPA VOP-Rétorika VOPA
VOPA1 VOP-Organizace spojených národů - postavení a úloha VOPA1
VOPA2 VOP-Aj_Globalization and Socio-cultural Change (in English) VOPA2
VOPA3 VOP-Manažerská politologie VOPA3
VOPA4 VOP-Americký kontinent v mezinárodních vztazích VOPA4
VOPA5 VOP-Klasický islám v mezinárodních vztazích VOPA5
VOPA6 VOP-Aj_Chinese Foreign Policy since 1949 (in English) VOPA6
VOPA7 VOP-Kulturní antropologie v mez. vztazích VOPA7
VOPA8 VOP-PR ve firmách VOPA8
VOPCJA Volitelný předmět v cizím jazyce Bc. VOPCJA
VOP1A Volitelný předmět_1 Mgr. VOP1A
VOP2A Volitelný předmět_2 Bc. VOP2A
VOP2A1 Volitelný předmět_2 Mgr. VOP2A1
VOP3A Volitelný předmět_3 Mgr. VOP3A
VOP4A Volitelný předmět_4 Bc. VOP4A
VSP_PKF Veřejná správa VSP_PKF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
XX002 Testovací předmět 2 XX002
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZEV Zahraničně - ekonomické vztahy ČR (SR) ZEV
ZEVA Zahraničně ekonomické vztahy ČR ZEVA
ZMAA Základy marketingu ZMAA
ZSP Základy soukromého práva v ČR (SR) ZSP
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
ZVSA Základy veřejné správy ZVSA
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.