Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2020 zima2020
Složky
ADSP_DPH Aplikace daňové soustavy v praxi - DPH ADSP_DPH
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMOA Analýza mediálních obsahů AMOA
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 3s ANG1_PPF
ANG1_PPF_1 Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF_1
ANG1_PPF_2 Anglický jazyk1 - 2s ANG1_PPF_2
ANJ1MA Anglický jazyk 1m ANJ1MA
ANJ1_3 Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3
ANJ1_3A Anglický jazyk 1/3 ANJ1_3A
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ1_5A Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5A
ANJ2MA Anglický jazyk 2m ANJ2MA
ANJ2_3A Anglický jazyk 2/3 ANJ2_3A
ANJ3M Anglický jazyk 3m ANJ3M
ANJ3MA Anglický jazyk 3m ANJ3MA
ANJ3M1 Anglický jazyk 3 ANJ3M1
BD1911AJ1 Anglický jazyk I BD1911AJ1
BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích BD1911DMV
BD1911POL Politologie BD1911POL
BD1911POS Politický systém ČR/SR BD1911POS
BD1911SPR Společenský protokol BD1911SPR
BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů BD1911UMV
BD1921AJ3 Anglický jazyk III BD1921AJ3
BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II BD1921DMV
BD1921MEP Mezinárodní právo I BD1921MEP
BD1921SVE Světová ekonomika BD1921SVE
BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích BD1922NMZ
BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa BD1922TES
BD1931AJ5 Anglický jazyk V BD1931AJ5
BD1931VLM Velmoci v mezinárodních vztazích BD1931VLM
BD1931ZEV Zahraničně ekonomické vztahy BD1931ZEV
BM2011AJ1 Anglický jazyk I BM2011AJ1
BM2011EKP Ekonomika podniku BM2011EKP
BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu BM2011MAN
BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR BM2011PRU
BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu BM2011VKM
BM2011VKMP Vybrané kapitoly z marketingu BM2011VKMP
BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování BM2011VSF
BPIL_E Basics of the Public International Law (in English) BPIL_E
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP2011AJ1 Anglický jazyk I BP2011AJ1
BP2011APM Aplikovaná matematika BP2011APM
BP2011ICT ICT a informační systémy BP2011ICT
BP2011LDI Letiště a dopravní infrastruktura BP2011LDI
BP2011MLP Mezinárodní letecké právo BP2011MLP
BP2011ZCP Životní cyklus provozu letecké dopravy BP2011ZCP
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B3 Blok volitelných předmětů - 3 B3
B4 Blok volitelných předmětů - 4 B4
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B6 Blok volitelných předmětů - 6 B6
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CEJ2_3A Český jazyk 2/3 CEJ2_3A
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR026 Základy cestovního ruchu CR026
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů CR123
CR132 Praxe CR132
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR201 Základy destinačního managementu CR201
CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu CR207
CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch CR210
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DDI Dějiny diplomacie DDI
DDI1 Dějiny diplomacie DDI1
DGSA Diplomacie v globalizovaném světě DGSA
DKP Diplomatické a konzulární právo DKP
DVGS Diplomacie v globalizovaném světě DVGS
DVSA Dějiny moderní veřejné správy DVSA
DZP Dějiny české (slov.) zahraniční politiky DZP
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accountancy EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
EPO_E VOP-Aj_Economic Policy (in English) EPO_E
EU_E The EU in the Past, Today and In the Future (in English) EU_E
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FINAN Finanční účetnictví I FINAN
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FM_VOPF Financial management FM_VOPF
FRJ1MA Francouzský jazyk 1m FRJ1MA
FRJ2_1A Francouzský jazyk 2/1 FRJ2_1A
FRJ2_3A Francouzský jazyk 2/3 FRJ2_3A
FSP1A Filozofie a sociologie politiky 1 FSP1A
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
GPRA Geneze a základy PR GPRA
HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems HOE202
HOE203 Rooms Division HOE203
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE48 Beverages HOE48
HOE58 Managing Catering Operations HOE58
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO058 Řízení gastronomického provozu HO058
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO066 Wine-Sommelier HO066
HO077 Dietní stravování HO077
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO118 Gastronomické koncepty HO118
HO132 Praxe HO132
HO172 E-business v hotelnictví HO172
HO201 Hotelový marketing a event management HO201
HO202 Hotelové rezervační a restaurační systemy HO202
HO203 Ubytovací úsek HO203
HP Hospodářska politika HP
IFRS_VOKF IFRS IFRS_VOKF
INF1_PKF Základy informatiky 1 INF1_PKF
INF1_PPF Základy informatiky 1 INF1_PPF
ITJ1MA Italský jazyk 1m ITJ1MA
ITJ2_1A Italský jazyk 2/1 ITJ2_1A
ITJ2_3A Italský jazyk 2/3 ITJ2_3A
ITJ3M Italský jazyk 3m ITJ3M
ITO_E International Tourism (in English) ITO_E
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
KDMA Kulturní dimenze mezinárodních vztahů KDMA
KDMV Kulturní dimenze mezinárodních vztahů KDMV
KPO1A Komparativní politologie 1 KPO1A
KPO2A Komparativní politologie 2 KPO2A
KSVA Kontrolní systémy VS ČR a EU KSVA
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAKO_PPF Marketingová komunikace MAKO_PPF
MAK_PKF Makroekonomie MAK_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAP2A Mediální, autorské a reklamní právo 2 MAP2A
MAT1_PKF Matematika I MAT1_PKF
MAT1_PPF Matematika I MAT1_PPF
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA036 Základy franchisingu MA036
MA038 Podniková informatika MA038
MA061 Sociologie MA061
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA126 Sociální marketing MA126
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA132 Marketingové strategie MA132
MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace MA134
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MD2011AJ1 Anglický jazyk I MD2011AJ1
MD2011DIP Diplomatický protokol MD2011DIP
MD2011MEM Mezinárodní marketing MD2011MEM
MD2011MPO Mezinárodní politika MD2011MPO
MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů MD2011TMV
MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě MD2012DGS
MD2021AJ3 Anglický jazyk III MD2021AJ3
MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů MD2021IMV
MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing MD2021PKM
MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů MD2021RMV
MD2021SDP Seminář k diplomové práci MD2021SDP
MED_VVKF Média pro ekonomy MED_VVKF
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEK1A Mezinárodní ekonomie 1 MEK1A
MEP1A Mediální praktika 1 MEP1A
MEP3A Mediální praktika 3 MEP3A
MEV1 Mezinárodní ekonomické vztahy MEV1
MEV1A Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1A
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG127 Metody výzkumu MG127
MG128 Projektové řízení MG128
MIK_PKF Mikroekonomie MIK_PKF
MIK_PPF Mikroekonomie MIK_PPF
MIKRO Mikroekonomie MIKRO
MKO1A Mediální komunikace 1 MKO1A
MKO3A Mediální komunikace 3 MKO3A
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK043 Komunikace v marketingu MK043
MK044 Grafika v marketingu MK044
MK046 Business Intelligence pro marketing MK046
MK133 Praxe MK133
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MNB1 Mezinárodní a národní bezpečnost MNB1
MNB1A Mezinárodní a národní bezpečnost 1 MNB1A
MOR Mezinárodní organizace MOR
MORA Mezinárodní organizace MORA
MPOA Mezinárodní politika MPOA
MPV1 Mezinárodní právo veřejné MPV1
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MTM2A Moderní trendy v marketingové komunikaci 2 MTM2A
MT003 Statistika MT003
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
MUC_PKF Manažerské účetnictví MUC_PKF
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M3 Blok v.p. - Hotelnictví a gastronomie M3
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
NEJ1MA Německý jazyk 1m NEJ1MA
NEJ2_1A Německý jazyk 2/1 NEJ2_1A
NEJ2_3A Německý jazyk 2/3 NEJ2_3A
NEJ3MA Německý jazyk 3m NEJ3MA
NEM1_PPF Německý jazyk1 - 4s NEM1_PPF
NEM2_PPF Německý jazyk2 - 1s NEM2_PPF
NEM2_PPF_1 Německý jazyk2 - 3s NEM2_PPF_1
NEM2_PPF_2 Německý jazyk2 - 4s NEM2_PPF_2
NEM2_PPF_3 Německý jazyk2 - 2s NEM2_PPF_3
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJ2_3 Nemecký jazyk 2/3 NJ2_3
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBH1 Obhajoba bakalářské práce OBH1
OBH2 Obhajoba diplomové práce OBH2
OBH3 Obhajoba bakalářské práce OBH3
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
OPB Odborné předměty bakalářského oboru OPB
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PDIA Preventivní diplomacie PDIA
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
PMAR Politický marketing PMAR
POLA Politologie POLA
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
PPSEE Pravidlá pracovního styku evropských elit PPSEE
PRAXE_MA Odborná praxe Mgr. PRAXE_MA
PRAXE1 Odborná praxe 2Bc PRAXE1
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PRE10 Law PRE10
PRMP_E PR, Media, Politics (in English) PRMP_E
PR010 Právo PR010
PSYM_VVKF Psychologie pro manažery PSYM_VVKF
PVP_PKF Právo v podnikání PVP_PKF
RAPA Rozhodování a analýza v politice RAPA
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RUJ1MA Ruský jazyk 1m RUJ1MA
RUJ2_1A Ruský jazyk 2/1 RUJ2_1A
RUJ2_3 Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3
RUJ2_3A Ruský jazyk 2/3 RUJ2_3A
RUJ3M Ruský jazyk 3m RUJ3M
RUSKY Ruský jazyk 1s RUSKY
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SBP2A Seminář k bakalářské práci 2 SBP2A
SDP2 Tématický seminář k DP 2 SDP2
SE Světová ekonomika SE
SMA_E Strategic Management (in English) SMA_E
SPJ1MA Španělský jazyk 1m SPJ1MA
SPJ2_1A Španělský jazyk 2/1 SPJ2_1A
SPJ2_3A Španělský jazyk 2/3 SPJ2_3A
SPR_1R Seminář Praha 1. SPR_1R
SPR2021 Seminář Praha 2020/2021 SPR2021
SPTA Správní právo trestní v ČR SPTA
STATI Statistika STATI
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SVN Světová náboženství SVN
SZE04 Bachelor Thesis Seminar SZE04
SZS Struktura a činnost zahran. služby ČR (SR) SZS
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZ004 Seminář k BP SZ004
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ105 Seminář k DP SZ105
TMV Teorie mezinárodních vztahů TMV
TPR Teorie a praxe řešení mezinárodních konfliktů TPR
TPR2A Teorie a praxe PR 2 TPR2A
TSD2A Tématický seminář k DP 2 TSD2A
UFRP_KF Matematika UFRP_KF
UFRP_KF_1 Odborná praxe UFRP_KF_1
UFRP_KF_10 Podniková ekonomika UFRP_KF_10
UFRP_KF_2 Základy účetnictví UFRP_KF_2
UFRP_KF_3 Finanční matematika UFRP_KF_3
UFRP_KF_4 Německý jazyk 1s UFRP_KF_4
UFRP_KF_5 Marketing UFRP_KF_5
UFRP_KF_6 Anglický jazyk 1s UFRP_KF_6
UFRP_KF_7 Management UFRP_KF_7
UFRP_KF_8 Základy informatiky UFRP_KF_8
UFRP_KF_9 Makroekonomie UFRP_KF_9
UFRP_PF Anglický jazyk1 - 1s UFRP_PF
UFRP_PF_1 Německý jazyk2 - 1s UFRP_PF_1
UFRP_PF_2 Základy informatiky UFRP_PF_2
UFRP_PF_3 Odborná praxe UFRP_PF_3
UFRP_PF_4 Matematika UFRP_PF_4
UFRP_PF_5 Finanční účetnictví I UFRP_PF_5
UFRP_PF_6 Základy účetnictví UFRP_PF_6
UFRP_PF_7 Marketing UFRP_PF_7
UMVA Úvod do mezinárodních vztahů UMVA
UNZ_P1 Učitelská praxe 1 UNZ_P1
UNZ_P2 Učitelská praxe 2 UNZ_P2
UNZ_P3 Učitelská praxe 3 UNZ_P3
UNZ_R1 Reflektivní seminář 1 UNZ_R1
UNZ_R2 Reflektivní seminář 2 UNZ_R2
UNZ_R3 Reflektivní seminář 3 UNZ_R3
UNZ_R4 Reflektivní seminář 4 UNZ_R4
UNZ_ZP Závěrečná práce UNZ_ZP
UNZ_ZZK Závěrečná zkouška UNZ_ZZK
UNZ1_1 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 1 UNZ1_1
UNZ1_2 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 2 UNZ1_2
UNZ2_1 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 1 UNZ2_1
UNZ2_2 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 2 UNZ2_2
UNZ3_1 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 1 UNZ3_1
UNZ3_2 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 2 UNZ3_2
UNZ4_1 Oborové didaktiky 1 UNZ4_1
UNZ4_2 Oborové didaktiky 2 UNZ4_2
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
VFCA Veřejné finance ČR a EU VFCA
VOPA VOP-Aktuální témata mezinár. a veřej. vztahů VOPA
VOPA1 VOP-Prognostika VOPA1
VOP_PMA VOP-Politický marketing VOP_PMA
VOP_SEU VOP-Systém spolupráce člens. států EU VOP_SEU
VOP_SPE VOP-AJ_Speeches Which Made the Modern History (in English) VOP_SPE
VOP2A Volitelný předmět_2 Bc. VOP2A
VOP2A1 Volitelný předmět_2 Mgr. VOP2A1
VOP4A Volitelný předmět_4 Bc. VOP4A
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
XX002 Testovací předmět 2 XX002
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZAP_PPF Základy práva ZAP_PPF
ZEV Zahraničně - ekonomické vztahy ČR (SR) ZEV
ZEVA Zahraničně ekonomické vztahy ČR ZEVA
ZSPA Základy soukromého práva v ČR ZSPA
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
ZVSA Základy veřejné správy ZVSA
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.