Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2021 zima2021
Složky
ADSP_DPH Aplikace daňové soustavy v praxi - DPH ADSP_DPH
AJ_PKF Anglický jazyk AJ_PKF
AJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - AJ AJS_PKF
AMOA Analýza mediálních obsahů AMOA
ANGLI Anglický jazyk 1s ANGLI
ANGLI_1 Anglický jazyk 3s ANGLI_1
ANGLI_2 Anglický jazyk1 - 3s ANGLI_2
ANGLI_3 Anglický jazyk1 - 1s ANGLI_3
ANGLI_4 Anglický jazyk1 - 2s ANGLI_4
ANGLI_5 Anglický jazyk 2s ANGLI_5
ANG1_PPF Anglický jazyk1 - 4s ANG1_PPF
ANJ1_5 Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5
ANJ1_5A Anglický jazyk 1/5 ANJ1_5A
ANJ3MA Anglický jazyk 3m ANJ3MA
AOMVAD Akt. ot. MV a diplomacie - seminář AOMVAD
BD1911AJ1 Anglický jazyk I BD1911AJ1
BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích BD1911DMV
BD1911POL Politologie BD1911POL
BD1911POS Politický systém ČR/SR BD1911POS
BD1911SPR Společenský protokol BD1911SPR
BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů BD1911UMV
BD1921AJ3 Anglický jazyk III BD1921AJ3
BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II BD1921DMV
BD1921FJ1 Francouzský jazyk 1 BD1921FJ1
BD1921IJ1 Italský jazyk 1 BD1921IJ1
BD1921MEP Mezinárodní právo I BD1921MEP
BD1921NJ1 Německý jazyk 1 BD1921NJ1
BD1921PGE Politická geografie BD1921PGE
BD1921RJ1 Ruský jazyk 1 BD1921RJ1
BD1921SJ1 Španělský jazyk 1 BD1921SJ1
BD1921SVE Světová ekonomika BD1921SVE
BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích BD1922PEX
BD1931AJ5 Anglický jazyk V BD1931AJ5
BD1931AMV Aktuální otázky mez. vztahů v AJ BD1931AMV
BD1931BDZ Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích BD1931BDZ
BD1931RJ3 Ruský jazyk 3 BD1931RJ3
BD1931SBP Seminář k bakalářské práci BD1931SBP
BD1931VLM Velmoci v mezinárodních vztazích BD1931VLM
BD1931ZEV Zahraničně ekonomické vztahy BD1931ZEV
BM2011AJ1 Anglický jazyk I BM2011AJ1
BM2011EKP Ekonomika podniku BM2011EKP
BM2011FJ1 Francouzský jazyk 1 BM2011FJ1
BM2011IJ1 Italský jazyk 1 BM2011IJ1
BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu BM2011MAN
BM2011NJ1 Německý jazyk 1 BM2011NJ1
BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR BM2011PRU
BM2011RJ1 Ruský jazyk 1 BM2011RJ1
BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 BM2011SJ1
BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu BM2011VKM
BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování BM2011VSF
BM2021AJ3 Anglický jazyk III BM2021AJ3
BM2021DMA Digitální marketing BM2021DMA
BM2021FJ3 Francouzský jazyk 3 BM2021FJ3
BM2021ICT ICT a informační systémy BM2021ICT
BM2021MCR Mezinárodní cestovní ruch BM2021MCR
BM2021MMD Marketingový management destinací BM2021MMD
BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání BM2021MOJ
BM2021NJ3 Německý jazyk 3 BM2021NJ3
BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu BM2021RDM
BM2021RJ3 Ruský jazyk 3 BM2021RJ3
BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů BM2021RLZ
BM2021SJ3 Španělský jazyk 3 BM2021SJ3
BPIL_E Basics of the Public International Law (in English) BPIL_E
BP_PKF Seminář k bakalářské práci BP_PKF
BP_PPF Seminář k bakalářské práci BP_PPF
BP2011AJ1 Anglický jazyk I BP2011AJ1
BP2011APM Aplikovaná matematika BP2011APM
BP2011ICT ICT a informační systémy BP2011ICT
BP2011LDI Letiště a dopravní infrastruktura BP2011LDI
BP2011MLP Mezinárodní letecké právo BP2011MLP
BP2011ZCP Životní cyklus provozu letecké dopravy BP2011ZCP
BP2021FYZ Fyzika II. BP2021FYZ
BP2021LAJ Letecká angličtina BP2021LAJ
BP2021LEM Letecká meteorologie I. BP2021LEM
BP2021LEN Letecká navigace I. BP2021LEN
BP2021MAT Matematika BP2021MAT
BP2021PZS Pátrací a záchranná služba BP2021PZS
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B10 Blok volitelných předmětů - 10 B10
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B3 Blok volitelných předmětů - 3 B3
B5 Blok volitelných předmětů - 5 B5
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
B8 Blok volitelných předmětů - 8 B8
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR026 Základy cestovního ruchu CR026
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR066 Technika prodeje a provoz CK CR066
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů CR123
CR132 Praxe CR132
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR201 Základy destinačního managementu CR201
CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu CR207
DANE2_PKF Daně II DANE2_PKF
DANE2_PPF Daně II DANE2_PPF
DDI Dějiny diplomacie DDI
DE_VOKF Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele DE_VOKF
EDI Ekonomická diplomacie EDI
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accounting EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE63 Economic Integration EKE63
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK061 Dějiny hospodářství EK061
EK062 Hospodářský vývoj ČR EK062
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
ERA_AJCONV ERA_English Conversation ERA_AJCONV
ERA_AJLAW ERA_English for Law ERA_AJLAW
ERA_BDL Basic of Diplomatic and Consular Law ERA_BDL
ERACZFOREI ERA_Czech for Foreigners ERACZFOREI
ERADEMAUTO Democracy, Non-democracy, Authoritarianism and Totalitarianism ERADEMAUTO
ERA_INTECO International Economics ERA_INTECO
ERA_MIPS ERA_Marketing in the Public Sector ERA_MIPS
ERA_MR Marketing Research ERA_MR
ERA_MTA International Tourism Marketing ERA_MTA
ERA_PAEI ERA_Public Adrministration Ethics and Integrity ERA_PAEI
ERA_STAT ERA_The Role of Statistics in European Integration ERA_STAT
EU_E The EU in the Past, Today and In the Future EU_E
FAN_PKF Finanční analýza FAN_PKF
FINAN Finanční matematika FINAN
FINAN_1 Finanční účetnictví II FINAN_1
FINAN_2 Finanční účetnictví II FINAN_2
FMA_PKF Finanční matematika FMA_PKF
FMA_PPF Finanční matematika FMA_PPF
FPO_PPF Finance podniku FPO_PPF
FUC2_PKF Finanční účetnictví II FUC2_PKF
FUC2_PPF Finanční účetnictví II FUC2_PPF
HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems HOE202
HOE203 Rooms Division HOE203
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE48 Beverages HOE48
HOE58 Managing Catering Operations HOE58
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO058 Řízení gastronomického provozu HO058
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO077 Dietní stravování HO077
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO118 Gastronomické koncepty HO118
HO132 Praxe HO132
HO165 Enogastronomie HO165
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii HO177
HO201 Hotelový marketing a event management HO201
HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy HO202
HO203 Ubytovací úsek HO203
IFRS_VOKF IFRS IFRS_VOKF
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
KDMV Kulturní dimenze mezinárodních vztahů KDMV
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MAF_PKF Manažerské finance MAF_PKF
MAF_PPF Manažerské finance MAF_PPF
MAKO_PKF Marketingová komunikace MAKO_PKF
MAK_PPF Makroekonomie MAK_PPF
MAKRO Makroekonomie MAKRO
MATEM Matematika MATEM
MAT2_PKF Matematika II MAT2_PKF
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA036 Základy franchisingu MA036
MA038 Podniková informatika MA038
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA068 Ovlivňování chování spotřebitele MA068
MA070 Redakční práce MA070
MA126 Sociální marketing MA126
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA132 Marketingové strategie MA132
MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace MA134
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) MD20VBDKP
MD20VXDMK Digitální marketingová komunikace (VOP) MD20VXDMK
MD2011AJ1 Anglický jazyk I MD2011AJ1
MD2011DIP Diplomatický protokol MD2011DIP
MD2011FJ1 Francouzský jazyk 1 MD2011FJ1
MD2011IJ1 Italský jazyk 1 MD2011IJ1
MD2011MEM Mezinárodní marketing MD2011MEM
MD2011MPO Mezinárodní politika MD2011MPO
MD2011NJ1 Německý jazyk 1 MD2011NJ1
MD2011RJ1 Ruský jazyk 1 MD2011RJ1
MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 MD2011SJ1
MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů MD2011TMV
MD2021AJ3 Anglický jazyk III MD2021AJ3
MD2021FJ3 Francouzský jazyk 3 MD2021FJ3
MD2021IJ3 Italský jazyk 3 MD2021IJ3
MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů MD2021IMV
MD2021NJ3 Německý jazyk 3 MD2021NJ3
MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing MD2021PKM
MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 MD2021RJ3
MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů MD2021RMV
MD2021SDP Seminář k diplomové práci MD2021SDP
MD2021SJ3 Španělský jazyk 3 MD2021SJ3
MEK1 Mezinárodní ekonomie 1 MEK1
MEP3A Mediální praktika 3 MEP3A
MEV1A Mezinárodní ekonomické vztahy 1 MEV1A
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MGE65 Business Skills MGE65
MG001 Management MG001
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG127 Metody výzkumu MG127
MG128 Projektové řízení MG128
MKO3A Mediální komunikace 3 MKO3A
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK043 Komunikace v marketingu MK043
MK044 Grafika v marketingu MK044
MK046 Business Intelligence pro marketing MK046
MK133 Praxe MK133
MMP_VOKF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOKF
MMP_VOPF Marketing v mezinárodním prostředí MMP_VOPF
MOR Mezinárodní organizace MOR
MSL_PKF Management služeb MSL_PKF
MSL_PPF Management služeb MSL_PPF
MT005 Statistika MT005
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
M4 Blok v.p. - Management v hotelnictví M4
M5 Blok v.p. - Blok předmětů v angličtině M5
NEMEC Německý jazyk 1s NEMEC
NEMEC_1 Německý jazyk2 - 2s NEMEC_1
NEMEC_2 Německý jazyk2 - 1s NEMEC_2
NEMEC_3 Německý jazyk 3s NEMEC_3
NEMEC_4 Německý jazyk2 - 3s NEMEC_4
NJ_PKF Německý jazyk NJ_PKF
NJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - NJ NJS_PKF
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
OBH1 Obhajoba diplomové práce OBH1
ODB2_PPF Odborná praxe2 ODB2_PPF
OPM Odborné předměty magisterského oboru OPM
PCU_PKF Využití počítačů v účetnictví PCU_PKF
PCU_PPF Využití počítačů v účetnictví PCU_PPF
PEK_PKF Podniková ekonomika PEK_PKF
PEK_PPF Podniková ekonomika PEK_PPF
PER_VOKF Personalistika PER_VOKF
PMAR Politický marketing PMAR
POP_PKF Psaní odborných prací POP_PKF
POP_PPF Psaní odborných prací POP_PPF
PRAXE2 Odborná praxe 3Bc PRAXE2
PRE10 Law PRE10
PRMP_E PR, Media, Politics (in English) PRMP_E
PR010 Právo PR010
RJ_PKF Ruský jazyk RJ_PKF
RJS_PKF Seminář cizí jazyk-gramatika - RJ RJS_PKF
RUSKY Ruský jazyk 3s RUSKY
RUSKY_1 Ruský jazyk 1s RUSKY_1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2 SBP2
SBP2A Seminář k bakalářské práci 2 SBP2A
SMA_E Strategic Management (in English) SMA_E
SPR2022 Seminář Praha 2021/2022 SPR2022
STA1_PKF Statistika I STA1_PKF
STA1_PPF Statistika I STA1_PPF
SZE04 Bachelor Thesis Seminar SZE04
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZ004 Seminář k BP SZ004
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ105 Seminář k DP SZ105
TPR Teorie a praxe řešení mezinárodních konfliktů TPR
TPR2A Teorie a praxe PR 2 TPR2A
TSD2A Tématický seminář k DP 2 TSD2A
TT001 Testovací předmět TT001
UFRP_KF Základy informatiky UFRP_KF
UFRP_KF_1 Finance podniku UFRP_KF_1
UFRP_KF_2 Makroekonomie UFRP_KF_2
UFRP_KF_3 Marketing UFRP_KF_3
UFRP_KF_4 Podniková ekonomika UFRP_KF_4
UFRP_PF Matematika UFRP_PF
UFRP_PF_1 Základy účetnictví UFRP_PF_1
UFRP_PF_2 Základy informatiky UFRP_PF_2
UFRP_PF_3 Finanční matematika UFRP_PF_3
UFRP_PF_4 Marketing UFRP_PF_4
UFRP_PF_5 Odborná praxe UFRP_PF_5
UNZ_P1 Učitelská praxe 1 UNZ_P1
UNZ_P2 Učitelská praxe 2 UNZ_P2
UNZ_P3 Učitelská praxe 3 UNZ_P3
UNZ_R1 Reflektivní seminář 1 UNZ_R1
UNZ_R2 Reflektivní seminář 2 UNZ_R2
UNZ_R3 Reflektivní seminář 3 UNZ_R3
UNZ_R4 Reflektivní seminář 4 UNZ_R4
UNZ_ZP Závěrečná práce UNZ_ZP
UNZ_ZZK Závěrečná zkouška UNZ_ZZK
UNZ1_1 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 1 UNZ1_1
UNZ1_2 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 2 UNZ1_2
UNZ2_1 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 1 UNZ2_1
UNZ2_2 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 2 UNZ2_2
UNZ3_1 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 1 UNZ3_1
UNZ3_2 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 2 UNZ3_2
UNZ4_1 Oborové didaktiky 1 UNZ4_1
UNZ4_2 Oborové didaktiky 2 UNZ4_2
UVP_II Účetnictví v praxi II. UVP_II
UVS_VOKF Účetnictví veřejného sektoru UVS_VOKF
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
XX002 Testovací předmět 2 XX002
ZAKLA Základy účetnictví ZAKLA
ZAP_PKF Základy práva ZAP_PKF
ZUC_PKF Základy účetnictví ZUC_PKF
ZUC_PPF Základy účetnictví ZUC_PPF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.