Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2022 zima2022
Složky
BD1911AJ1 Anglický jazyk I BD1911AJ1
BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích BD1911DMV
BD1911POL Politologie BD1911POL
BD1911POS Politický systém ČR/SR BD1911POS
BD1911SPR Společenský protokol BD1911SPR
BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů BD1911UMV
BD1921AJ3 Anglický jazyk III BD1921AJ3
BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II BD1921DMV
BD1921FJ1 Francouzský jazyk 1 BD1921FJ1
BD1921IJ1 Italský jazyk 1 BD1921IJ1
BD1921MEP Mezinárodní právo I BD1921MEP
BD1921NJ1 Německý jazyk 1 BD1921NJ1
BD1921PGE Politická geografie BD1921PGE
BD1921RJ1 Ruský jazyk 1 BD1921RJ1
BD1921SJ1 Španělský jazyk 1 BD1921SJ1
BD1921SVE Světová ekonomika BD1921SVE
BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích BD1922PEX
BD1931AJ5 Anglický jazyk V BD1931AJ5
BD1931AMV Aktuální otázky mez. vztahů v AJ BD1931AMV
BD1931BDZ Bezpečnostní dimenze v mezinárodních vztazích BD1931BDZ
BD1931FJ3 Francouzský jazyk 3 BD1931FJ3
BD1931IJ3 Italský jazyk 3 BD1931IJ3
BD1931NJ3 Německý jazyk 3 BD1931NJ3
BD1931RJ3 Ruský jazyk 3 BD1931RJ3
BD1931SBP Seminář k bakalářské práci BD1931SBP
BD1931SJ3 Španělský jazyk 3 BD1931SJ3
BD1931VLM Velmoci v mezinárodních vztazích BD1931VLM
BD1931ZEV Zahraničně ekonomické vztahy BD1931ZEV
BM20VBATR Aktuální trendy řízení PR (PVPB/VOP) BM20VBATR
BM20VBSCH Spotřebitelské chování (PVPB/VOP) BM20VBSCH
BM2011AJ1 Anglický jazyk I BM2011AJ1
BM2011EKP Ekonomika podniku BM2011EKP
BM2011FJ1 Francouzský jazyk 1 BM2011FJ1
BM2011IJ1 Italský jazyk 1 BM2011IJ1
BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu BM2011MAN
BM2011NJ1 Německý jazyk 1 BM2011NJ1
BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti - VOP BM2011PKD
BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR BM2011PRU
BM2011RJ1 Ruský jazyk 1 BM2011RJ1
BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 BM2011SJ1
BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu BM2011VKM
BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování BM2011VSF
BM2021AJ3 Anglický jazyk III BM2021AJ3
BM2021DMA Digitální marketing BM2021DMA
BM2021FJ3 Francouzský jazyk 3 BM2021FJ3
BM2021ICT ICT a informační systémy BM2021ICT
BM2021IJ3 Italský jazyk 3 BM2021IJ3
BM2021MCR Mezinárodní cestovní ruch BM2021MCR
BM2021MMD Marketingový management destinací BM2021MMD
BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání BM2021MOJ
BM2021NJ3 Německý jazyk 3 BM2021NJ3
BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu BM2021RDM
BM2021RJ3 Ruský jazyk 3 BM2021RJ3
BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů BM2021RLZ
BM2021SJ3 Španělský jazyk 3 BM2021SJ3
BM2031AJ5 Anglický jazyk V BM2031AJ5
BM2031EMN Analytika a měření efektivity mrkt nástrojů BM2031EMN
BM2031FRH Finanční řízení hotelu a lázeňských zařízení BM2031FRH
BM2031MKA Strategie řízení v mediální a komunikačí agentuře BM2031MKA
BM2031MSD Marketingová strategie destinace BM2031MSD
BM2031RMK Řízení mediální a výkonové kampaně BM2031RMK
BM2031RTP Řízení tvorby produktu BM2031RTP
BM2031SBP Seminář k bakalářské práci BM2031SBP
BPIL_E Basics of the Public International Law (in English) BPIL_E
B1 Blok volitelných předmětů - 1 B1
B2 Blok volitelných předmětů - 2 B2
B7 Blok volitelných předmětů - 7 B7
CRE26 Fundamentals of Tourism CRE26
CR026 Základy cestovního ruchu CR026
CR030 Geografie cestovního ruchu CR030
CR040 Základy cestovního ruchu CR040
CR049 Regionální a municipální ekonomika CR049
CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb CR070
CR075 Základy destinačního managementu CR075
CR082 Služby cestovního ruchu CR082
CR114 Prostorové plánování CR114
CR116 Management cestovního ruchu CR116
CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů CR123
CR132 Praxe CR132
CR166 Systémy řízení kvality CR166
CR167 Management služeb CR167
CR168 Případové studie v cestovním ruchu CR168
CR201 Základy destinačního managementu CR201
CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu CR207
EKE03 Business Economics EKE03
EKE11 Accounting EKE11
EKE14 Microeconomics EKE14
EKE65 Revenue Management EKE65
EK003 Podniková ekonomika EK003
EK011 Účetnictví EK011
EK013 Makroekonomie EK013
EK014 Mikroekonomie EK014
EK015 Daně a účetní výkaznictví EK015
EK113 Makroekonomie pro magisterské studium EK113
EK116 Manažerské účetnictví EK116
EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví EK165
ERA_AJCONV ERA_English Conversation ERA_AJCONV
ERACZFOREI ERA_Czech for Foreigners ERACZFOREI
ERAECONPOL Economic Policy ERAECONPOL
ERA_MUSEUM Museum Marketing ERA_MUSEUM
ERA_PSC Political System of Canada (in English) ERA_PSC
EU_E The EU in the Past, Today and In the Future EU_E
FU011 Anglický jazyk I FU011
FU012 Anglický jazyk II FU012
FU013 Anglický jazyk III FU013
FU014 Anglický jazyk IV FU014
FU015 Anglický jazyk I FU015
FU016 Anglický jazyk II FU016
FU017 Anglický jazyk III FU017
FU018 Anglický jazyk IV FU018
FU021 Německý jazyk I FU021
FU022 Německý jazyk II FU022
FU023 Německý jazyk III FU023
FU024 Německý jazyk IV FU024
FU025 Německý jazyk I FU025
FU026 Německý jazyk II FU026
FU027 Německý jazyk III FU027
FU028 Německý jazyk IV FU028
FU029 Seminář z NJ FU029
FU034 Ruský jazyk IV FU034
FU041 Makroekonomie FU041
FU042 Finance podniku FU042
FU043 Matematika FU043
FU045 Základy účetnictví FU045
FU047 Marketing FU047
FU049 Základy informatiky FU049
FU051 Finanční matematika FU051
FU053 Podniková ekonomika FU053
FU055 Finanční účetnictví II FU055
FU057 Matematika II FU057
FU059 Odborná praxe FU059
FU080 Státní závěrečná zkouška FU080
FU089 Marketing v mezinárodním prostředí FU089
FU096 Využití PC v účetnictví FU096
FU097 Právo v podnikání FU097
FU098 IFRS FU098
FU099 Účetnictví veřejného sektoru FU099
FU911 Anglický jazyk FU911
FU913 Marketingová komunikace FU913
FU915 Statistika I FU915
FU917 Management služeb FU917
FU921 Německý jazyk FU921
FU924 Právo v podnikání FU924
FU970 Seminář k bakalářské práci FU970
FU980 Státní závěrečná zkouška FU980
HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems HOE202
HOE203 Rooms Division HOE203
HOE41 Gastronomic - Services HOE41
HOE48 Beverages HOE48
HOE58 Managing Catering Operations HOE58
HOE66 Wine-Sommelier HOE66
HO041 Gastronomie – servis HO041
HO048 Nápojová gastronomie HO048
HO058 Řízení gastronomického provozu HO058
HO062 Speciální gastronomie – výroba HO062
HO063 Speciální gastronomie – služby HO063
HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství HO064
HO072 Catering HO072
HO077 Dietní stravování HO077
HO105 Hotelové inženýrství HO105
HO118 Gastronomické koncepty HO118
HO132 Praxe HO132
HO165 Enogastronomie HO165
HO173 Aktuální trendy v hotelnictví HO173
HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii HO177
HO201 Hotelový marketing a event management HO201
HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy HO202
HO203 Ubytovací úsek HO203
ITO_E International Tourism (in English) ITO_E
JAE10 English language I JAE10
JAE30 English language III JAE30
JAE52 English language V JAE52
JA010 Anglický jazyk I. JA010
JA030 Anglický jazyk III. JA030
JA052 Anglický jazyk V. JA052
JA110 Anglický jazyk I. JA110
JCE10 Czech language I JCE10
JCE30 Czech language III JCE30
JC010 Český jazyk I. JC010
JC030 Český jazyk III. JC030
JC110 Český jazyk I. JC110
JC410 Český jazyk-1 JC410
JC510 Český jazyk JC510
JF010 Francouzský jazyk I. JF010
JF030 Francouzský jazyk III. JF030
JF110 Francouzský jazyk I. JF110
JN010 Německý jazyk I. JN010
JN030 Německý jazyk III. JN030
JN110 Německý jazyk I. JN110
JR010 Ruský jazyk I. JR010
JR030 Ruský jazyk III. JR030
JR110 Ruský jazyk I. JR110
JS010 Španělský jazyk I. JS010
JS030 Španělský jazyk III. JS030
JS110 Španělský jazyk I. JS110
MAE01 Marketing MAE01
MAE32 Information and Communication Technology MAE32
MA001 Marketing MA001
MA018 Mezinárodní obchod MA018
MA032 Informační a komunikační technologie MA032
MA038 Podniková informatika MA038
MA048 Případové studie v marketingu služeb MA048
MA061 Sociologie MA061
MA065 Činnosti marketingové agentury MA065
MA066 Vybrané marketingové aktivity MA066
MA129 Metodologie marketingového výzkumu MA129
MA132 Marketingové strategie MA132
MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace MA134
MA169 Marketing v managementu destinací MA169
MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) MD20VBCAF
MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) MD20VBDKP
MD20VXIER International Economic Relations MD20VXIER
MD2011AJ1 Anglický jazyk I MD2011AJ1
MD2011DIP Diplomatický protokol MD2011DIP
MD2011FJ1 Francouzský jazyk 1 MD2011FJ1
MD2011IJ1 Italský jazyk 1 MD2011IJ1
MD2011MEM Mezinárodní marketing MD2011MEM
MD2011MPO Mezinárodní politika MD2011MPO
MD2011NJ1 Německý jazyk 1 MD2011NJ1
MD2011RJ1 Ruský jazyk 1 MD2011RJ1
MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 MD2011SJ1
MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů MD2011TMV
MD2021AJ3 Anglický jazyk III MD2021AJ3
MD2021FJ3 Francouzský jazyk 3 MD2021FJ3
MD2021IJ3 Italský jazyk 3 MD2021IJ3
MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů MD2021IMV
MD2021NJ3 Německý jazyk 3 MD2021NJ3
MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing MD2021PKM
MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 MD2021RJ3
MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů MD2021RMV
MD2021SDP Seminář k diplomové práci MD2021SDP
MD2021SJ3 Španělský jazyk 3 MD2021SJ3
MGE01 Management MGE01
MGE22 Modern HR Management MGE22
MG001 Management MG001
MG022 Moderní personalistika MG022
MG028 Komunikace v managementu služeb MG028
MG127 Metody výzkumu MG127
MG128 Projektové řízení MG128
MK024 Základy reklamy a PR MK024
MK043 Komunikace v marketingu MK043
MK044 Grafika v marketingu MK044
MK046 Business Intelligence pro marketing MK046
MK133 Praxe MK133
MK141 Marketingové analýzy MK141
MT005 Statistika MT005
MT106 Kvantitativní metody MT106
MT109 Aplikovaná statistika MT109
M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu M11
M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu M12
OBHDP Obhajoba diplomové práce OBHDP
ODP_SP Obhajoba diplomové práce ODP_SP
OP_MGR_SP Odborné předměty magisterského studijního programu OP_MGR_SP
PRE10 Law PRE10
PRMP_E PR, Media, Politics (in English) PRMP_E
PR010 Právo PR010
SMA_E Strategic Management (in English) SMA_E
SZE04 Bachelor Thesis Seminar SZE04
SZZ Státní závěrečná zkouška SZZ
SZ004 Seminář k BP SZ004
SZ005 Předstátnicový seminář SZ005
SZ105 Seminář k DP SZ105
UNZ_P1 Učitelská praxe 1 UNZ_P1
UNZ_P2 Učitelská praxe 2 UNZ_P2
UNZ_P3 Učitelská praxe 3 UNZ_P3
UNZ_R1 Reflektivní seminář 1 UNZ_R1
UNZ_R2 Reflektivní seminář 2 UNZ_R2
UNZ_R3 Reflektivní seminář 3 UNZ_R3
UNZ_R4 Reflektivní seminář 4 UNZ_R4
UNZ_ZP Závěrečná práce UNZ_ZP
UNZ_ZZK Závěrečná zkouška UNZ_ZZK
UNZ1_1 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 1 UNZ1_1
UNZ1_2 Učitel a jeho osobnostní rozvoj 2 UNZ1_2
UNZ2_1 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 1 UNZ2_1
UNZ2_2 Učitel a jeho intervence v oblasti vztahové 2 UNZ2_2
UNZ3_1 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 1 UNZ3_1
UNZ3_2 Učitel jako tvůrce podmínek pro učení druhých 2 UNZ3_2
UNZ4_1 Oborové didaktiky 1 UNZ4_1
UNZ4_2 Oborové didaktiky 2 UNZ4_2
VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) VOPCJ_PRMP
XN001 Chybí Nostrifikace XN001
Xtest01 Xtestovací předmět Xtest01
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.