Katedra marketingu a mediálních komunikací - vedení katedry

63104010 vedení KMA