• 1.Co je skenovatelný odpovědní list?

  Učitel může pro přípravu písemné zkoušky využít e-learningovou agendu Odpovědníky. Sestaví a vytiskne typicky různá zadání (může do nich zahrnout různé otázky, míchat pořadí otázek a míchat pořadí odpovědí nabízených k zaškrtání). Vaším úkolem je při zkoušce vyplnit odpovědní list tak, aby bylo možno jej oskenovat a automaticky rozpoznat a následně vyhodnotit (přidělit body). Na zkoušce obdržíte od učitele zadání testu a odpovědní list.

  Odpovědní list vypadá přibližně takto:

 • 2.Jak správně vyplnit odpovědní list?

  Nejlépe s použitím výrazné tužky, propisovací tužky, fixu. Na odpovědním listu nelze škrtat, pouze jemně gumovat. Není dovoleno používat bělítko.

  Rubriky jméno, datum, předmět se nerozpoznávají, proto se vyplňují běžným způsobem. Je nutné velice pečlivě vyplnit číslo zadání a učo. Při jejich vyplňování je důležité důsledně dodržet tvar (digitálních) číslic dle uvedeného vzoru. Číslo zadání opíšte z přiděleného zadání testu. Mají-li údaje méně cifer, ponechte mezery vlevo nebo vpravo.

  Správně vyplněné záhlaví vypadá takto:



  Nebo takto:



  Nejčastější chyby při vyplňování záhlaví:

  1. Nevyplňujte čísla „dutě“:



  2. Nevyplňujte čísla běžným písmem, použijte vzory:



  3. Neoddělujte tisíce mezerou:



  4. Dodržujte přesně vzory číslic a vodící značky (chybně vyplněné číslice 1 a 7. U číslic 4, 5 a 6 chybí horní čárky):



  5. Číslice vyplňujte dostatečně silně:



  6. Nedoplňujte 0 před nebo za číslo zadání a své učo, mají-li údaje méně cifer:





  Odpovědi se vyznačují vodorovnou čárkou, stejnoměrně v celém odpovědním listu. Učitel na případné reklamace „chybně“ rozpoznaných neobvykle zaškrtnutých odpovědí nebude brát zřetel, protože může jít o pokus o podvod („Zkusím to, a když to bude dobře, půjdu reklamovat.“):

  Správně vyplněné odpovědi:



  Nejčastější chyby při vyplňování odpovědí:

  1. Nevyplňujte celý čtverec, pouze čárku mezi vodícími značkami:



  2. Nevyplňujte křížky, pouze čárku mezi vodícími značkami:



  3. Nevyplňujte odpovědi pouze zakreslením obrysu:



  4. Odpověď vyznačte výrazně:



  5. Odpovědi vyznačujte stejnoměrně:



  6. Pokud test umožňuje pouze jednu správnou odpověď, vyznačte do odpovědního archu u příslušného čísla otázky pouze jednu odpověď. Zaznačení více než jedné odpovědi u takového typu testu lze opět brát jako pokus o podvod:

  Pokud uděláte v odpovědním archu chybu, chybnou odpověď neškrtejte a použijte opravná pole.

 • 3.Udělal jsem chybu na odpovědním listu!

  Pracujete-li tužkou, jemně ji vygumujte. Nemůžete-li gumovat, využijte možnosti opravy nacházející se na spodní straně formuláře, pokud je pro daný typ formuláře k dispozici. Takto můžete opravovat až tři chyby. Překročíte-li tento počet, vyžádejte si od dozoru na zkoušce nový odpovědní list a údaje přepište (starý odpovědní list roztrhněte, aby nedošlo k omylu).

  1 Správně vyplněná opravná pole v odpovědním archu.

  Při opravě vyplňte pečlivě číslo otázky, ve které jste udělali chybu. Dodržujte tvar cifer dle vzoru v záhlaví skenovacího archu. Následně vyplňte správnou odpověď. Pokud chcete opravit takto opravnou odpověď, vepište číslo otázky a správnou odpověď do následujícího opravného pole směrem doprava (například zde otázka č. 13 byla opravena na „a“ a následně na „b“ – při vyhodnocování testu proto bude uznána odpověď „b“).

 • 4.Kde nahlédnu do oskenovaných a rozpoznaných odpovědních listů?

  Pomocí

  Informační systém Student [předmět] Odpovědní listy

  Nebo:

  Informační systém Student Výuka Odpovědní listy

  V obou případech se vám odkaz „Odpovědní listy“ zobrazí až poté, co budete mít k nějakému předmětu vyhodnocené skenovací archy.

  K dispozici je jednak grafický soubor s oskenovaným listem (případné problémy s rozpoznáváním jsou vyznačeny červeně) a také textový soubor s údaji o tom, jak byly odpovědi rozpoznány. Vypadá zhruba takto:

  1. null *0
  2. null *0
  3. c nok *-1
  4. null *0
  5. null *0
  6. null *0
  7. null *0
  8. null *0
  9. a nok *-1
  10. null *0
  11. null *0

  Slovo „null“ znamená, že na řádku odpovědního archu nebyla nalezena žádná odpověď. Písmena a-f znamenají zaškrtnutou odpověď. Značky „ok“ a „nok“ uvádí, zda byla zaškrtnutá odpověď vyhodnocena jako správná nebo ne. Čísla znamenají získaný počet bodů. Výše uvedený záznam například znamená, že rozpoznávací program nalezl odpověď u otázky číslo 3 (zaškrtnutou odpověď „c“) a u otázky číslo 9 (odpověď „a“). Obě odpovědi jsou špatně a student za každou chybnou odpověď obdržel -1 bod.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.