Hotelnictví

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Hotelnictví
Zkratka: IHO
Kód: 6501R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Program: B6503 BC Gastronomie, hotelnictví a turismus