Hotelnictví (specializace Institucionální ubytování a stravování)

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hotelnictví (specializace Institucionální ubytování a stravování)
Zkratka: HOTISU
Kód: 6501R010
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Program: B6503 BC Gastronomie, hotelnictví a turismus