VŠHE HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: VŠHE HCMB Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.