UCP CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: UCP HCMB Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.