UCP MHL Management hotelnictví a lázeňství
Název anglicky: Hospitality and Spa Management
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: UCP HCMM Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.