UCP MMA Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
Název anglicky: Marketing Management in Hospitality and Tourism Industry
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: UCP HCMM Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.