Vysoká škola hotelová a ekonomická
Vysoká škola hotelová a ekonomická

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Nástup do studia v září 2023 (september 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 9. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Management destinace cestovního ruchu

prezenční

Management destinace cestovního ruchu

kombinované

Management hotelnictví a lázeňství

prezenční

Management hotelnictví a lázeňství

kombinované

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

prezenční

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

kombinované