University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Nástup do studia v září 2023 (september 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 10. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Management destinace cestovního ruchu

prezenční

Management destinace cestovního ruchu

kombinované

Management hotelnictví a lázeňství

prezenční

Management hotelnictví a lázeňství

kombinované

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

prezenční

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví

kombinované