Management destinace cestovního ruchu

Navazující magisterské studium

logo University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.

Management destinace cestovního ruchu

Nástup do studia v září 2023 (september 2023)

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing kombinované,   čeština