Počet výsledků: 133

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
Obor/plán
UCP - Gastronomie, hotelnictví a turismus: Management destinace cestovního ruchu
zahrnout jen obhájené práce

Adamíková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2018

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Společensky odpovědné chování firem v turismu

Alimova, Zeinep

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2019

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Analýza vlivu cestovního ruchu na sociokulturní prostředí ve vybrané destinaci

Amentová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2017

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Marketingová komunikace v hotelu EURO Pardubice

Arvunescu, Raluca

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2016

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Návrh metodiky pro tvorbu produktu Kulturní krajina

Bedlivá, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2013

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Komparace produktů udržitelného cestovního ruchu lyžařských areálů v Krkonoších a Vysokých Tatrách

Bezrouková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2013

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Komparatívna analýza ponuky služieb wellness hotelov pre stárnucu populáciu v Českej republike

Bilenka, Maryana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2013

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Geopark jako nástroj udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve vybraném regionu

Blechová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2017

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Vliv hospodářského cyklu na poptávku po službách

Burešová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2018

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Společensky odpovědné chování firem v sektoru HORECA (Analýza vybraného regionu)

Ciglanský, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2015

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Komparace mediální komunikace vybraných lázeňských společností

Cirkovská, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2017

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Nové přístupy k řízení destinací

Csongrádová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2013

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Analýza vývoje činnosti agentury CzechTourism od doby jejího vzniku po současnost

Čechalová, Renata

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2015

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti

Čížková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2015

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Restrukturalizace nabídky lázeňských destinací vlivem změny trendů v poptávce

Čmelíková, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2015

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Systém finacování českého lázeňství z veřejných prostředků

Danešová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2016

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Vývoj cestovního ruchu a hotelnictví ve Špindlerově Mlýně před a po roce 1989 a jeho další potenciál

Dolníková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2014

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Komparácia „zákonov o riadení cestovného ruchu“ medzi Českou republikou a Slovenskou republikou

Dyachkova, Stella

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2013

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky.

Hoch, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2014

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Vliv orgánů veřejné správy na rozvoj cestovního ruchu v České republice

Hochelová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., 2016

Studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu
Diplomová práce: Manažérske kompetencie v budúcnosti