U Santošky 17, Praha 5, 150 00306


 • PhDr. Ivan Antov, CSc. (výuka)
 • Mgr. Zuzana Bergrová (výuka)
 • PhDr. Radim Bureš (výuka)
 • Mgr. Peter Cyprich, DiS. (výuka)
 • prof. PhDr. Jan Eichler, CSc. (výuka)
 • Jozef Ftorek, M.A. (výuka)
 • prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (výuka)
 • Mgr. Martin Huňady (výuka)
 • Ing. Jana Kalousová (výuka)
 • Ing. Ondřej Kašťák (výuka)
 • Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, PhD. (vedení)
 • Bc. Ing. Eva Isabelle Křeček (výuka)
 • PhDr. Jana Marková, Ph.D. (výuka)
 • Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA (výuka)
 • Ing. Jan Mládek, CSc. (výuka)
 • JUDr. Olga Nebeská (výuka)
 • prof. Miroslav Novák (výuka)
 • Jan Polišenský, MSc., Ph.D. (vedení)
 • PhDr. Vít Rouč, Ph.D. (výuka)
 • Mgr. Klára Semerádová (výuka)
 • doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. (výuka)
 • Mgr. Kateřina Steiner (výuka)
 • PhDr. Daniel Šárovec (výuka)
 • Ing. JUDr. Dominik Škohel, PhD. (výuka)
 • doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. (výuka)
 • JUDr. Štefan Viedenský (výuka)
 • PhDr. Hana Zmek, MBA (výuka)