• 1.K čemu je editor HTML
  Jedná se o nástroj umožňující editovat text v prostředí internetových stránek prakticky bez znalostí jazyka HTML.

 • 2.Práce v editoru
  Veškeré nástroje pro úpravu textu jsou přístupné z panelu nástrojů, který se zobrazuje v horní části obrazovky.

  Pracujete podobně jako v textovém editoru Word - práce s textem v bloku + ikonky reprezentující jednotlivé editační možnosti.
  Pokud si nejste jistí funkcí jednotlivých ikon, najeďte na ikonu kurzorem a zobrazí se vám popisek její funkce.

 • 3.Tlačítka "Průběžně uložit" a "Vložit"
  Pro vyšší uživatelský komfort je HTML editor v některých agendách vybaven tlačítkem "Průběžného uložení". Můžeta tak svoji práci pohodlně ukládat již během editace a předcházet tak ztrátě svých dat.

  [1] volba pro průběžné uložení
  [2] tlačítko "Vložit" použijte až když jste s prací hotovi a chcete editor opustit

 • 4.Tlačítko "Zdroj"
  Po stisknutí tlačítka "Zdroj"
  mohou pokročilí uživatelé text editovat přímo ve zdrojovém kódu HTML.
  Návrat zpět do okna, které zobrazuje momentální podobu editovaného textu se realizuje opětovným stisknutím tlačítka "Zdroj".

 • 5.Odkaz 'Systém → Nastavení HTML editoru'
  Každý uživatel si vzhled editoru může nastavit přesně podle svých představ. Zúžit panel nástrojů, změnit jazyk a design editoru, případně nastavit výšku editačního okna. A to buď v prostředí diskusního fóra nebo studijních materiálů (u obou možností jsou vypsány další agendy, pro které se nastavení uplatní).
  V dolní části obrazovky potom vidíte náhled aktuálního nastavení editoru - změny se projeví až po kliknutí na "Uložit a aplikovat".

 • 6.Vložení obrázku do textu
  Doporučujeme mít vkládané obrázky uložené přímo v agendách IS (např. ve "Studijních materiálech", tvoříte-li výukový dokument, nebo ve "Web", tvoříte-li soukromý dokument).
  Budete tak mít nejen lepší přehled o zobrazovaných souborech, ale především tak předejdete možnému vymazání nebo přesunutí souboru bez vašeho vědomí.

  Ujistěte se, že kurzor v textu je umístěn právě tam, kam chcete obrázek vkládat. Klikněte na ikonku v panelu nástrojů "Obrázek"

  .
  V zobrazené dialogu Vlastnosti obrázku zvolte "Vybrat na serveru". Zobrazí se vám adresářová struktura vaší fakulty, kde zvolíte váš předmět v období a vyhledáte příslušný soubor.
  Po kliknutí na soubor s obrázkem se automaticky vrátíte na předchozí dialogové okno. Zde můžete upravit chování textu vzhledem k obrázku (odsazení, obtékání...).
  Vše potvrdíte tlačítkem "OK".

  [1] pro vložení obrázku uloženého v materiálech na ISu zvolte "Vybrat na serveru".

 • 7.Vložení hypertextového odkazu v textu
  Chcete-li, aby se určitý text stal interaktivním a po kliknutí na něj byl student odkázán na relevantní internetovou adresu nebo soubor v ISu, vyberte tento text do bloku (např. obtáhnutím myší jako ve Wordu) a zvolte ikonku "Vložit/změnit odkaz"

  A) Odkaz do internetu (mimo IS)

  V zobrazeném dialogovém oknu Odkaz vepište do políčka "URL" požadovanou adresu.
  Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

  B) Odkaz na jiný dokument v IS

  V dialogovém oknu Odkaz klikněte na "Vybrat na serveru" a v zobrazené adresářové struktuře vyhledejte požadovaný soubor (stejně jako při vkládání obrázku).
  Chcete-li, aby se odkaz studentům po kliknutí otevřel v novém okně prohlížeče, vyberte v dialogovém okně ODKAZ záložku "Cíl". V roletce "Cíl" zvolte "Nové okno" a potvrďte OK.

  [1] do tohoto políčka vepište internetovou adresu, na kterou chcete v textu odkazovat
  [2] chcete-li v textu odkazovat na materiál umístěný v IS, zvolte "Vybrat na serveru"
  [3] pro otevírání odkazu v novém okně prohlížeče, vyberte záložku "Cíl" a v roletce "Cíl" zvolte "Nové okno"

 • 8.Vkládání textu
  Máte-li text připravený v jiném textovém editoru - typicky Wordu, doporučujeme využít funkce "Vložit z Wordu"
  pro zachování formátu.

  Tip: Máte-li problémy se zobrazováním textu zkuste celý text označit a použít CTRL+X a CTRL+V.

 • 9.Co mám dělat, když se editor HTML chová neočekávaně nebo chybně?
  K chybnému chování HTML editoru (např. ztráta části vkládaného textu, příliš velké/malé odsazení odstavce apod.) může docházet, pokud není upravovaný text správně HTML formátován, obsahuje-li nestandardní prvky, či je porušen. To se může stát, upravujete-li text, který byl vytvořen nebo změněn mimo editor HTML, nebo po zásahu přímo do zdrojového HTML kódu textu.

  Pokud vkládáte text z Wordu, či jiného pokročilého textového editoru, nemusí se formátování po vložení shodovat s původním, což je zapřičiněno značně odlišnými formátovacími možnostmi HTML stránek a velkých editorů určených k sazbě a tisku.

  Problematického chování v HTML editoru se vyvarujete, pokud budete text vytvářet a editovat pouze HTML editorem v IS. Obsah z jiných zdrojů (z HTML stránek, z Wordu atd.) vkládejte pouze funkcemi editoru (Vložit, Vložit jako čistý text, Vložit z Wordu). Zároveň nepoužívejte přímou editaci zdrojového kódu, pokud si nejste jisti, zda změny nemohou porušit správné formátování HTML.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.