• 1.Jaké technické zázemí potřebuji pro skenování písemek?
  Skener - (nejlépe s podavačem, pokud by skener skenoval pouze po jednom listu, bude práce zdlouhavá). Skenery, které se již osvědčily pro skenování písemek najdete v:
  Informační systém Tisk Seznam ověřených skenerů vhodných pro skenování do ISu

  Program "skenovani.exe" - nainstalovaný na počítači se skenerem. Není-li sw nainstalován, provede LVT , podrobnější informace k provozu skenovacího sw najdete v

  Informační systém Tisk

 • 2.Kolik času potřebuji na celý proces skenování písemek, kdo mi může pomoci?
  Příprava otázek - v případě, že máte obsah otázek připravený, pak vložení jedné otázky do formuláře odpovědníku bude trvat méně než jednu minutu (nezáleží na tom, zda ji máte napsanou na papíře nebo v textovém souboru).

  Nastavení Popisu odpovědníku - vám zabere asi deset minut. Nejvhodnější nastavení Popisu odpovědníku naleznete níže v této Nápovědě.

  Sestavení písemek - manipulace v IS pro vytvoření zadání písemek není časově náročná.

  Tisk zadání, odpovědního listu, průvodky - dle počtu písemek; případně dle možností tiskárny (tisk zadání oboustranně) nebo dle nutnosti kompletovat písemky, které mají zadání vytvořené na více stranách.

  Vlastní realizace zkoušky - záleží na vás.

  Skenování - záleží na rychlosti skeneru.

  Rozpoznávání písemek - rozpoznání jedné písemky trvá asi 5 vteřin.

  Oprava špatně rozpoznaných písemek - závisí na počtu špatně rozpoznaných písemek, zkušenost říká, že špatně rozpoznaných písemek jsou jednotky procent.

 • 3.Příprava otázek
  Pro skenování a automatické vyhodnocení písemek je možné používat pouze otázky typu :r (jedna z nabízených možností je správně) nebo :c (více z nabízených možností je správně). Kombinace těchto typů otázek v jedné písemce není možná. Písemka musí být sestavena buď pouze z otázek typu :r, nebo pouze z otázek typu :c. Možných odpovědí v jedné otázce je maximálně 6. Jak lze připravit sadu otázek s otázkami typu :r a :c naleznete v
  Informační systém Nápověda E-learning Odpovědníky, resp. Typy otázek v odpovědnících
  Pokud máte otázek opravdu velké množství, je lépe vložit všechny otázky najednou přímo z textového souboru.

  Skenovat lze i písemky, které učitel opravuje ručně. Tento odpovědník je zvláštní tím, že k němu nejsou zavedené žádné otázky. Otázky je možno vepsat ručně nebo dodat zadání na jiném papíře. Znalci LaTeXu mohou po stažení maker na stránce s Tiskem odpovědních listů nasázet text přímo do formuláře.

  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk odpovědního listu Stažení maker pro vlastní sazbu odpovědního listu

 • 4.Popis Odpovědníku
  Nyní už budete pracovat pouze v agendě
  Informační systém Učitel Správa odpovědníku
  Nejdříve založíte nový popis odpovědníku, který bude určený výhradně pro konkrétní zkušební termín (je vhodné, aby každý zkušební termín měl jiné zadání otázek). Použijete volbu "Založit nový popis odpovědníku".

  Režim nastavte na "Skenovat zaškrtávací písemku". Pokud nevytváříte popis odpovědníku poprvé, ale v daném semestru jste již skenovali a chcete použít stejné nastavení jako v předchozím popisu, nemusíte vyklikávat nastavení od začátku. Vyberte starý popis odpovědníku z nabídky "Chci si vybrat svůj odpovědník, podle kterého se má nový předvyplnit". Vytváříte nový odpovědník podle starého vzoru, je proto nezbytné vepsat nový název (nové datum zkoušky).

  Vytváříte-li odpovědník k písemce psané rukou, nastavte Režim na "skenovat rukou psaný text s body". V případě odpovědníku pro písemky psané rukou uveďte Název odpovědníku (povinný) nejlépe s datem zkoušky a uložte.

  V případě jiného odpovědníku postupujete následovně:

  Popis odpovědníku se automaticky ukládá do složky Testbank, která je implicitně studentům nepřístupná. Doporučujeme toto nastavení neměnit a umístění ponechat. Dále zvolte název odpovědníku, nejlépe s datem zkoušky.

  [1] vyhledejte příslušnou sadu otázek, vepište počet otázek v jedné písemce a zaškrtněte "použít"
  [1] zvolte náhodné pořadí otázek i odpovědí
  [1] určete počty bodů za každou otázku. Záleží na vás, zda chcete pouze kladně ohodnotit správné odpovědi, či zda budete sankcionovat studenty za případné tipování odpovědi a udělíte za špatnou odpověď záporné body.
  Následující rubriky doporučujeme vyplnit takto:

  [1] výsledky uložte do poznámkového bloku
  [2] zaškrtněte, pokud nechcete, aby měli studenti bodový výsledek dostupný ihned po vyhodnocení naskenovaných písemek
  [1] studentům nezobrazujte správné odpovědi
  [1] typicky studenti nemají mít Odpovědník v IS přístupný. Toto nastavení provedete v rubrice "Zpřístupnění odpovědníku studentům".
  [2] popis odpovědníku uložte kliknutím na Uložit a zatím studentům nezpřístupnit.

 • 5.Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?
  Sestavení tištěných písemek

  Prvním krokem při přípravě skenovací písemky (hned po vytvoření odpovědníku) je sestavení zadání písemek. Zde zvolíte, kolik písemek bude pro tisk sestaveno. Pokud chcete vytvořit více stejných zadání, specifikujte také počet opakování jednoho zadání, aplikace vám následně vytvoří zadání, která budou obsahově identická a budou se lišit pouze číslem zadání. Tato volba se může hodit v případě, kdy chcete připravit zadání se stejnou náročností pro všechny studenty (např. státní zkouška).

  Tisk zadání

  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk zadání písemek
  Vyberete odpovědník pro konkrétní zkušební termín. Nyní máte dvě možnosti, vyzkoušejte na několika zadáních obě, která pro váš Odpovědník "vyjde lépe":
  • Tisk písemek z prohlížeče: nelze docílit oboustranného tisku. Výstup bude vypadat přesně tak, jak jej vidíte v prohlížeči (tisk připravuje prohlížeč), tj. tabulky, obrázky atd. by měly vypadat jako na stránce v IS. Zvolte počet písemek, které chcete tisknout; zadejte tisk všech zadání na jednu stránku, klikněte připravit pro tisk a vytiskněte. Při tisku vám prohlížeč bude tisknout vždy každé další zadání na novou stránku.
  • Tisk písemek přímo na tiskárnu: můžete zaškrtnout možnost oboustranného tisku, pokud má původní zadání lichý počet stran, ve výsledném souboru určeném pro tisk pak bude mít každé zadání sudý počet stran. Čísla zadání, která budete tisknout, se vám nabídnou automaticky. Zvolíte typ souboru, do kterého budete tisknout (nejvhodnější je pdf soubor) a kliknete na "Vytisknout". Pdf soubor se vám rovnou otevře. Zkontrolujete, zda jsou zadání umístěna dle vašeho přání, např. pro oboustranný tisk, a vytisknete. Tento tisk realizuje subsystém IS, složitější prvky v zadání (tabulky, obrázky) nemusí fungovat.

  Tisk odpovědního listu

  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk odpovědního listu
  Vyberete typ otázek, které používáte ve vašem zadání (typ :r pro výběr jediné správné odpovědi, typ :c pro výběr více možných odpovědí, případně rukou psaný text na stránce s body, pokud používáte otevřené odpovědi); vyberete si jazykovou mutaci a způsob autentizace odpovědí (typicky ponechte volbu "s učem" - další slouží např. pro skenování odpovědí uchazečů o studium (volba "s číslem přihlášky") nebo pro odpovědi lidí bez žádného vztahu k MU (volba "s Vámi vybraným číslem"). Poté zadáte počet odpovědních listů, které chcete tisknout (je dobré vytisknout jich větší množství než je zadání, pokud student otázku špatně zaškrtne a chce svou odpověď změnit či už vyčerpal možný počet oprav, dostane nový odpovědní list a vyplní odpovědi znovu) a vytisknete.

  Tisk průvodky

  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Tisk průvodky
  Zadáte učo osoby, které pak vložíte naskenované písemky do Úschovny (což budete pravděpodobně vy) a zaškrtnete, že chcete po vložení do Úschovny nechat písemky rozpoznat. Vytisknete průvodku a při skenování písemek ji naskenujete; při posílání do IS ji pak umístíte buď před nebo za naskenované písemky. Více informací o posílání naskenovaných písemek do IS najdete v
  Informační systém Tisk Skenování do ISu

 • 6.Co mám říct studentům před započetím písemky?
  Pokyny pro vlastní průběh písemky najdete v
  Informační systém Nápověda Učitel Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

 • 7.Vyhodnocení rozpoznání písemek
  Po naskenování písemek klikněte na
  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Vyhodnocení rozpoznání písemek
  Zvolte příslušný odpovědník a vyhledejte ve vaší Úschovně soubor s naskenovanými písemkami. Po rozpoznání písemek klikněte na "zkontrolovat". Aplikace nabídne k opravě formuláře, které buď nemohla rozpoznat, nebo je v nich jiná nesrovnalost (chybí číslo zadání, učo, odpověď je nečitelná nebo úplně chybí).

  Po kliknutí na "opravit", můžete zkusit sami doplnit chybějící údaje do připravených kolonek, jestliže údaje na odpovědním archu jsou a pouze nebyly rozpoznány.

  Po ukončení oprav je nutné v dolní části kliknout na "Uložit" a pak okno s odpovědním formulářem zavřít.

  Úplně chybějící údaj (číslo zadání, učo) můžete zjistit podle nepoužitých čísel zadání,

  která jsou uvedena pod seznamem chybných formulářů, nebo podle papírových zadání, kde studenti píší jméno a učo. To může být při větším počtu písemek zdlouhavé, proto důsledně vyžadujte od studentů, aby nezapomínali učo a číslo zadání psát, jinak jejich písemka bude neplatná.

  Chybně rozpoznanou odpověď můžeme doplnit dle originálu sami.

  Je-li naskenovaný formulář v pořádku a čitelný, ale přesto nejsou odpovědi rozpoznány, je možné, že formulář je naskenovaný špatně. Pak je třeba odpovědi ručně dopsat.

  Může se stát, že i po opravení chybných formulářů ještě zbývá nějaké nepoužité zadání nebo že je naskenovaných formulářů méně než papírových. Pokud na zkoušku přišli všichni studenti, pak si student vzal zadání i s odpovědním formulářem s sebou domů nebo podavač skeneru vzal místo jednoho listu dva (stává se to zřídka, ale je to možné). Podle čísla zadání můžete papírový odpovědní list najít a použitím možnosti "Zavést jeden prázdný odpovědní list k ručnímu doplnění" vytvořit další formulář pro doplnění odpovědí, který podle papírové formy doplníte; tato možnost je vhodná také v případě, že je formulář jakkoli jinak porušený nebo jej není možné naskenovat.

  Po dokončení všech oprav klikneme opět na "Zkontrolovat". Pokud je už nyní vše v pořádku, klikneme na "Zavést výsledky k odpovědníku". Počet bodů u jednotlivých písemek se nám automaticky vyexportuje do Poznámkového bloku, který bude mít stejný název jako název odpovědníku. Tyto získané body pak můžeme aplikací

  Informační systém Učitel Poznámkové bloky Ohodnotit dle bodů
  převést na známky a dále v
  Informační systém Učitel Poznámkové bloky Přenos hodnocení
  převést známky z Poznámkového bloku do hodnocení předmětu. Více informací najdete v
  Informační systém Nápověda Učitel Poznámkové bloky
  Naskenované náhledy a záznam o rozpoznání (číslo otázky, zaškrtnutá odpověď a počet bodů za otázku) studenti najdou v
  Informační systém Student Naskenované odpovědní listy

  Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

 • 8.Chci později po písemce studentům umožnit, aby do Odpovědníku nahlíželi - podívali se na otázky a svoje odpovědi.
  Po naskenování, rozpoznání a vyhodnocení písemek IS automaticky naváže rozpoznané údaje na odpovědníky s odpověďmi studentů. U odpovědníku v režimu „skenovat zaškrtávací písemku“ studenti vidí písemku tak, jako by odpovědi zaškrtli přímo do odpovědníku v IS. Sebrané odpovědi vidíte v
  Informační systém Učitel Správa odpovědníku Odpovědi
  Má-li student mít možnost si odpovědi prohlédnout, nastavte další rubriky v Popisu odpovědníku. Můžete nastavit ihned při chystání Odpovědníku pro tisk písemek, nebo kdykoliv později.

  Kdy lze s odpovědníkem pracovat

  [1] kdy lze s odpovědníkem pracovat

  Kdo smí s odpovědníkem pracovat

  [1] zadejte typicky studenty přihlášené na konkrétní zk. termín, tj. skupinu studentů, kterým povolíte prohlížení odpovědníku. Pro tuto volbu kliknete na "Zaveď další právo", zde vyberete možnost "přihlášení na zkoušku" (je možné použít i jiné možnosti, ale předkládání testových otázek více studentům, než je nutné, není v případě reálného zkoušení žádoucí), poté vyberete z nabídky konkrétní zkušební termín a potvrdíte kliknutím na "přidat upřesněné právo"

  Vyberte složku, do které se má odkaz na odpovědník umístit

  [1] typické je vybrat složku Odpovědníky ve studijních materiálech konkrétního předmětu. Je možné, že údaj je už předvyplněný ISem podle vašich dříve vytvořených popisů Odpovědníků
  [2] na závěr uložte celý Popis odpovědníku

  V případě odpovědníku v režimu „skenovat rukou psaný text s body“ studenti dle nastavení mohou vidět sken svého odpovědního listu ve své Přijímárně (čas zpřístupnění náhledů v Přijímárně lze nastavit při vyhodnocování rozpoznání písemek). Sken odpovědních listů studentům můžete zpřístupnit také v Prohlídce odpovědníku, když v popisu odpovědníku nastavíte odpovědník jako přístupný (tlačítko „Uložit a zpřístupnit“).

 • 9.Skenování písemek psaných rukou (tzn. volně tvořených odpovědí, nikoli testový výběr z možností).
  Skenování písemek psaných rukou je možnost, kterou může učitel využít, chce-li, aby studenti řešení úlohy psali na papír (kreslení grafů, obrázků apod.). Učitel jim může řešení na papíře opravit a zadat počet bodů. Hodnotící komentář a body učitel může zapsat přímo do odpovědních listů, a potom naskenovat, anebo preferuje-li hodnotící komentář a body vložit na počítači, může odpovědní listy nejdříve naskenovat a potom hodnotící komentář a body doplnit v aplikaci Odpovědi.

  Student může mít zadáno více úloh na více listech papíru. Své odpovědi zapisuje na lícní stranu odpovědního formuláře. Psát může i na rubovou stranu, ta se ale neskenuje, takže student ji v ISu neuvidí. Po opravení a obodování písemky učitelem a jejím zavedení do ISu mají studenti možnost své odpovědi i učitelův komentář vidět v ISu.

  Postup:

  • Vytvořte odpovědník pro písemky psané rukou (viz Popis Odpovědníku).
  • Vytiskněte průvodku (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
  • Vytiskněte odpovědní listy v dostatečném množství nebo odpovědní list nakopírujte (viz Jak připravit studentům písemku (zadání, odpovědní list a průvodku)?).
  • Připravte si zadání buď na zvláštní list s tím, že studenti budou psát odpovědi na vytisknuté odpovědní listy s hlavičkou, nebo můžete zadání přikopírovat pod hlavičku. Nesmíte však zasáhnout do strojově zpracovávané zóny (je na odpovědním listu vyznačena).
  • Student vyplní číslo listu (celkem použije např. 3 listy - na každém bude jedna otázka nebo několik otázek) a svoje učo. Student písemku vypracuje. Viz

   Nápověda Učitel Tipy pro zkoušení pomocí skenovatelných formulářů

  • Pokud připomínky (hodnotící komentář, dílčí body) chcete ručně zapsat přímo do odpovědních listů, vpisujte je na lícní stranu. Skenuje se pouze lícní strana, údaje na rubové straně se neskenují. Pro opravování můžete zvolit zda chcete opravovat a skenovat písemky barevně nebo černobíle. Při volbě černobílého skenování pro odlišení oprav a poznámek učitele je doporučeno použít např. tlustou černou fixu. Do připraveného políčka vepište počet bodů. Pro případ, že se spletete a potřebujete chybu opravit, pište tužkou a případné chyby vygumujte. Druhý způsob je dopsat do některého volného políčka místo číslice například písmeno E, které způsobí nahlášení chyby při pozdějším rozpoznávání. Chybu pak bude možno ručně opravit.
  • Pokud opravy (hodnotící komentář a body) chcete psát na počítači, musíte mít v popisu odpovědníku nastaveno, že chcete odpovědník hodnotit ručně. Toto nastavení zapříčiní, že položka „body“ v hlavičce odpovědního listu nebude povinná a může zůstat nevyplněná. Odpovědní listy naskenujete, aniž byste vepsali hodnotící komentář a zadali body.
  • Naskenování odpovědních listů s průvodkou proveďte samostatně nebo s podporou LVT. Při posílání do IS průvodku umístěte buď před nebo za skenované písemky.
   Pozor: Pokud jste písemky opravovali ručně do odpovědních listů a použili jste barevnou tužku pro odlišení oprav, je třeba před započetím skenování v programu skenování.exe nastavit místo "stupně šedi" skenovat "barevně".
  • Písemky se rozpoznají a zkontrolují (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek)
  • Po kontrole a opravě případných chyb zaveďte výsledky k odpovědníku. V případě, že jste body zapsali ručně přímo do odpovědních listů, se v ISu automaticky vytvoří poznámkové bloky ke každému listu, v bloku 1 body všech studentů z listu 1, v bloku 2 z listu 2 atd. V Záznamníku učitele - pomocí funkce 'sumarizace' poznámkových bloků - stanovte celkový počet bodů sečtením bloků za 1. list, 2. list atd.
   Pokud plánujete odpovědi studentů opravovat na počítači (tj. máte v popisu odpovědníku nastaveno, že budete hodnotit ručně), pak můžete hodnotící komentář a body zapsat v aplikaci Odpovědi, kde najdete náhled na naskenované odpovědní listy studentů a textové pole, kam zadáváte slovní komentář a body.
  • Jakmile máte písemky opravené a obodované (celkový počet bodů v poznámkovém bloku), proveďte ohodnocení dle celkového počtu bodů (viz Vyhodnocení rozpoznání písemek).
  • Naskenované odpovědní listy jsou vloženy studentům do přijímáren, kde si je mohou prohlédnout.

  [1] studentova odpověď
  [2] učitelův komentář
  [3] počet dosažených bodů, zapsaný učitelem; v případě, že je v popisu odpovědníku nastaveno ruční hodnocení, není vyplnění bodů na odpovědním listu povinné.

 • 10.Je možné skenovat odpovědi lidí bez učo?
  Ano. Postup je stejný jako u skenování písemek osob s učem, jen při zakládání popisu odpovědníku je třeba upřesnit, pro kterou skupinu lidí jsou skenované testy určeny. K tomuto účelu použijte odkaz "změnit typ skenovaného čísla" umístěného vedle výběru Režimu odpovědníku. Pokud chcete skenovat testy lidí s podanou přihláškou na MU, použijte volbu "Typ skenovaného čísla: č. přihlášky". Pokud jde o skupinu lidí bez jakéhokoli vztahu k MU (např. máte svůj vlastní seznam dle kterého je budete identifikovat nebo jde o anonymní testy), použijte volbu "Typ skenovaného čísla: přidělené číslo". Pro každou skupinu lidí je nutné vytvořit zvláštní odpovědník, nelze tedy v rámci jednoho odpovědníku skenovat testy studentů s učo a uchazečů o studium.

  Pozor: Body ze skenovaných testů neautentizovaných nebo identifikovaných číslem přihlášky nelze zapisovat do poznámkového bloku. Stejně tak tyto osoby nemají možnost vidět náhledy a záznamy o rozpoznání jejich testů.

 • 11.Jde smazat naskenovaný odpovědní list z Přijímárny studenta, kterému tam byl chybně vložen?
  Zavedete-li odpovědní list nesprávnému studentovi, resp. náhled odpovědního listu je vložen do Přijímárny cizí osobě (stane se tak, že student nesprávně vyplní v odpovědním listu své učo), lze chybu napravit.

  V případě, že jde o odpovědník v režimu „skenovat rukou psaný text s body“, můžete chybu napravit v aplikaci Odpovědi, kde máte v průchodu studenta možnost zapnout mazání listů a listy po jednom smazat. Touto cestou (smažete list v průchodu) bude list smazán také z Přijímárny nesprávné osoby. Pozor, smazáním celého průchodu osoby nebudou zavedené náhledy smazány ze studentovy Přijímárny.
  V případě, že jde o odpovědník v režimu „skenovat zaškrtávací písemku“, je nutné se obrátit na fakultního e-technika.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.