• 1.:: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi
  checkbox (zaškrtávátko)

  :: c :: Zaškrtněte všechny správné odpovědi:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Volby – pod zadáním otázky vyberte jednu z nabízených možností:

   1 Výběr volby má vliv na způsob sčítání bodů.

   • úplně správně – uvedené body se přidělí, pokud student zaškrtne úplně všechny odpovědi, které učitel označil za správné, a nezaškrtne žádnou možnost navíc. V textovém formátu otázky vyjádřeno pomocí „ex ok“.
   • součet za jednotlivé – přidělí se součet bodů za všechny (správné i špatné) zaškrtané možnosti. Učitel označí správné odpovědi ve formuláři „ok“ a špatným může, ale nemusí, definovat záporné body, např. „-2“.
   • alespoň správné body se přidělí pouze, pokud student zaškrtne úplně všechny správné odpovědi, které učitel ve formuláři označil „ok“. Pokud učitel definoval záporné body pro špatné odpovědi a student zaškrtl i nějakou špatnou odpověď, odečtou se mu body za zaškrtnutou špatnou odpověď.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 2.:: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď
  radio button (radio tlačítko)

  :: r :: Zaškrtněte právě jednu správnou odpověď:  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 3.:: a :: Odpovězte textem
  area (oblast), do které student píše delší odpověď

  :: a :: Odpovězte textem:
  Co víte o ježkovi?

  • Body nelze formulářem stanovit.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Implicitní velikost okna pro vepsání textu je 80 sloupců a 10 řádků (velikost se uvádí ve znacích). S rozměry je možné dále manipulovat.
  • Ve formuláři lze zapnout počítání znaků nebo slov a nastavit limit pro jejich vepsání. Pouze u znaků je po překročení limitu možné blokovat další vepisování. Jak je studentem limit dodržen, je možné po zodpovězení odpovědníku zkontrolovat v prohlídce odpovědí.

   1 Nastavení velikosti okna pro odpověď a limitu pro počítání znaků.

 • 4.:: h :: Odpovězte textem s možností formátování
  Otázka typu :h nabízí možnost odpovědi delším textem s možností tento text formátovat.

  1 Ukázka otázky, kdy se odpovídá textem s formátováním.

  • Body nelze formulářem stanovit.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Lze využít funkci počítadla slov či znaků. Počitadlo v otázce je orientační, neblokuje vepisování dalších znaků po překročení limitu.
  Tip

  Otázku lze například použít v odpovědníku zaměřeném na problematiku správných citací, kdy musí studenti umět správně použít i formátování – vyznačení kurzívy, tučného písma atd.

 • 5.:: t :: Doplňte nebo Přeložte
  text field (textové pole)

  :: t :: Doplňte: nebo Přeložte:
  jaro, léto, podzim, ...

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky „:t“ určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :t___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 • 6.:: tt :: Vepište do více polí
  více textových polí

  :: tt :: Vepište do více polí:
  jaro, , podzim,

  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězené textové pole.
  • Správné odpovědi: vepište do menších polí (lze „přidat“ pomocí tlačítka).
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Počtem podtržítek za znaky „:tt“ určujete délku vstupního políčka (tzn., že např. :tt___ vytvoří pole o délce tři znaky).

 • 7.:: v :: Vyberte z nabídky
  výběr z nabídky (roletové menu)

  :: v :: Vyberte z nabídky:

  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § – nejlépe ve formě entity jako „&“, „‰“, „§“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)

 • 8.:: vv :: Vyberte z více nabídek
  více výběrů

  :: vv :: Vyberte z více nabídek:
  jaro, , , zima.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí (lze „přidat“ pomocí tlačítka), správné položky označte zaškrtávátkem vlevo
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Můžete však vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § – nejlépe ve formě entity jako „&“, „‰“, „§“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...)
  • Body: nelze formulářem stanovit, použije se implicitní počet bodů jednotlivě za každé správně zodpovězený výběr z menu

 • 9.:: m :: Seřaďte nebo Vytvořte dvojice
  matching (seřazení, přiřazení)

  1 Ukázka otázky pro seřazování dvojic.

  • Náhodného promíchání jednotlivých možností dosáhnete zaškrtnutím „pořadí odpovědí náhodné“ v „Popisu odpovědníku“.

  • Body: počet bodů získaných za zcela správnou odpověď (nabídky správně seřazené). Upřesněte číslem nebo procentem, např.
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 % z hodnoty odpovědi, kterou nadefinujete v „Popisu odpovědníku“)
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v „Popisu odpovědníku“)

   Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Položky nabídky: vepište do menších polí.
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze 'přidat' další sekci pomocí tlačítka).
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #.
  • V odpovědích/možnostech značky HTML použít nelze. Nedoporučuje se používat ani znak = (rovnítko), který může mít vliv na výpočet bodů.
  • V odpovědích/možnostech můžete vkládat speciální znaky (např. &, ‰, § - nejlépe ve formě entity jako „&“, „‰“, „§“) a znaky národních abeced (řecká, azbuka,...).
  • V zadání otázky můžete používat HTML značky i editor HTML.

 • 10.:: n :: Vepište číslo
  number (vepište číslo)

  :: n :: Vepište číslo:
  Uveďte Ludolfovo číslo pí s přesností na 3 desetinná místa

  • Odpověď zadejte jako číslo nebo jako číselný interval, např.

   3.14
   -4,08
   10..20

  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 11.:: s :: Upravte slovosled:
  slovosled

  :: s :: Upravte slovosled
  This| nice| is| very| question

  • Nemusíte vyplnit zadání, neboť je zastoupeno větou z otázky s přeházeným slovosledem.
  • Kombinace slov, z nichž student sestavuje větu, se zobrazuje v různém pořadí. Nutno zadat v popisu odpovědníku možnost „pořadí odpovědí náhodné“.
   Upravte slovosled:
   question| This| nice| is| very

  • Do první odpovědi vepište větu ve správném tvaru, úseky, které se mají promíchat, oddělte svislou čárou.
  • Body: do alespoň jednoho pole nutno vepsat „ok“ na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   ok
   ok 2 (za tuto odpověď dostane student 2 body)
   ok 75% (za tuto odpověď dostane student 75 %, z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")
   -1 (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 1 bod)
   -50% (za tuto špatnou odpověď se studentovi odečte 50 % z hodnoty správné odpovědi, kterou nadefinujete v "Popisu odpovědníku")

   (od symbolu ok oddělte mezerou) Pokud nepoužijete individulání hodnocení, získá student body definované v popisu odpovědníku.

  • Čemu odpovídá 100 %, se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 12.:: b :: Klíč zobrazí odpověď
  blind (zakrytá odpověď)

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: b :: Klíč zobrazí odpověď:
  Města mám, domy žádné, lesy mám, stromy žádné, vody mám, ryby žádné.
  Je to mapa.

  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.

 • 13.:: bb :: Klíče zobrazí odpovědi – více skrytých polí
  blind (zakrytá odpověď)

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či , toť

  Po kliknutí na lupu systém doplní odpověď:

  :: bb :: Jak zní slavná věta?
  Být či nebýt, toť otázka.

  • Skryté texty, které se zobrazí po kliknutí na lupu: vepište do menších polí
  • Text odstavce: vepište do větších polí (lze „přidat“ další sekci pomocí tlačítka)
  • Odstranění mezery před nebo za textem odstavce: začněte nebo zakončete jej znakem #
  • Můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML.
  • Body nelze formulářem stanovit. V popisu odpovědníku lze však nastavit implicitní počet bodů za nezodpovězenou otázku, který se použije i v tomto případě.

 • 14.:: l :: Přímé zadání algebraického výrazu
  :: l ::Přímé zadání algebraického výrazu:
  • Tento typ otázky je určen pro matematické otázky, na které má student odpovědět algebraickým výrazem. Správnost odpovědi je kontrolována pomocí programu Maple a umožňuje tak např. správně vyhodnotit různé zápisy téhož výrazu (např. „1/2*sin x“ a „sin(x)/2“). Aby bylo možné otázku vyhodnotit, musí tedy student odpověď zapsat v syntaxi programu Maple.

   Kontrolu správnosti odpovědi lze ovlivnit pomocí seznamu povolených (whitelist) a zakázaných (blacklist) funkcí nebo procedur, které se v odpovědi mohou, resp. nesmí objevit. Můžete tak studentům zpřístupnit pouze některé funkce pro odpověď nebo zamezit provést výpočet vlastní odpovědi pomocí nějaké funkce Maplem.
   Definice otázky je podobná jako u typu :t a :tt, kdy počtem podtržítek za znaky „:l“ určujete délku vstupního políčka. V následujících příkladech jsou uvedeny možnosti použití whitelistu a blacklistu.

   Příklad otázky s whitelistem: Derivujte funkci <M>f(x)=cos(2*x)</M>
   :l_________________
   :l="-2*sin(2*x) w[sin, cos]" ok
   (Pro odpověď lze použít pouze funkce sinus a kosinus.)

   Příklad otázky s blacklistem: Derivujte funkci <M>f(x)=x^5</M>
   :l_________________
   :l="5*x^4 b[diff, Diff]" ok
   (Pro zadání zderivovaného výrazu nelze použít funkci pro derivaci.)

   Pokud není v definici odpovědi použit whitelist ani blacklist, použije se tzv. autorské řešení, které automaticky použije whitelist z funkcí použitých ve správné variantě.

  • V zadání můžete použít HTML značky, u zadání otázky i editor HTML. Zápis matematických výrazů se zadává pomocí LaTeXové notace do tagu <M>, které jsou vysázeny do obrázku. Př. zápisu <M>T_e=10^8 K, n_0=10^{19} m^{-3}</M>.
  • Body: za definici správné odpovědi je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.

   2
   -2
   50%
   -25%

  • Procento je počítáno z hodnoty zadané v popisu odpovědníku.
  Tip

  Tipy: Na demostraci vytvoření otázky typu :l v odpovědníku se můžete podívat v tomto videu.

  Pro tvorbu :l otázek můžete použít Editor pro tvorbu otázek.

  V případě problémů s LaTexem je k dispozici aplikace Ladění vstupu pro Tex2img (autentizováno).

  Pozor

  Vyhodnocení správnosti tohoto typu otázky nezajišťuje IS UCP. Odpovědi jsou zasílané na externí server, kde je správnost vyhodnocena skriptem a výsledek předán zpět do IS UCP. Výpadky a problémy serveru lze hlásit pracovišti, které externí server spravuje (Laboratoř výpočetní techniky ÚMS PřF).

 • 15.:: e :: Vyhodnocení odpovědi externím serverem
  :: e :: Vepište algoritmus:
  Napište algoritmus pro výpočet následovníka:
  Pozn. správná odpověď je: každá, která vyhodnotí studentem vepsaný algoritmus na zadaných hodnotách shodně

  • Tento typ otázky je určen pro případy, kdy má student odpovědět výrazem/algoritmem, který nemá jednotný zápis. Správnost odpovědí ověřuje učitelův externí server, kde si učitel sám provozuje kontrolu správnosti výrazu/algoritmu.
  • Body: alespoň do jednoho pole je nutno vepsat 'ok' na znamení, že tato odpověď je správná. Počet získaných bodů lze dále upřesnit číslem nebo procentem, např.:

   ok
   ok 2
   ok 75%
   -1
   -50%

   (od symbolu ok oddělte mezerou). Čemu odpovídá 100 % se zadá později v popisu odpovědníku. Student získá součet bodů uvedených u možností, které u otázky zvolil. Neupřesníte-li body, získá implicitní počty bodů uvedené v popisu odpovědníku.

  • U zadání otázky lze použít HTML značky i HTML editor.
  • Definice odpovědi záleží na domluvě s vývojovým týmem. Typicky učitel vepíše správnou odpověď ve tvaru a:kontrolní_hodnoty, přičemž tyto hodnoty (kontrolní_hodnoty) použije externí server (a) jako parametry pro vyhodnocení studentovy odpovědi. Na základě domluvy s vývojovým týmem probíhá také vyhodnocení a zpracování odpovědi externího serveru. V návratovém řetězci obecně nesmí chybět hodnoty typu ok/nok (zda byla odpověď správná nebo ne), může ale dále obsahovat textovou zpětnou vazbu nebo jiné bodování (i procentuální).

 • 16.mezitext
  Mezi jednotlivé otázky lze vkládat materiál v HTML. Například lze začít výkladem či pracovním textem a po něm následují jednotlivé otázky – cvičení.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na ucpis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.