Hospitality and Spa Management

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 1 rok 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 1 rok 
Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Bakalářské prezenční jednooborové, angličtina, 3 roky 

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hospitality and Spa Management
Zkratka: HSM
Kód: 6501R010
Typ: magisterský navazující
Titul: Ing.
Program: N6503 MGR Gastronomie, hotelnictví a turismus