Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS UCP

Je nutné znát UČO a heslo.