Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ a Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta. 2. upravené a rozšířené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 848 s. ISBN 978-80-7422-798-1. 2021.
  2. GOMBÁR, Eduard. Karol R. Sorby. Arabský východ po druhej svetovej vojne, I. diel (1945–1958). Asian and African Studies. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV, roč. 30, 2021, č. 1, s. 229-231. ISSN 1335-1257. 2021.
  3. GOMBÁR, Eduard. Karol Sorby Jr. Iraq during the Reign of King Ghāzī (1933–1939). Asian and African Studies. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV, roč. 30, 2021, č. 1, s. 232-234. ISSN 1335-1257. 2021.

  2020

  1. GOMBÁR, Eduard. Destabilizace Blízkého východu a její dopady na cestovní ruch. Journal of Diplomatic and Social Studies. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, roč. 3, č. 2, s. 16-26. ISSN 2570-9852. 2020.

  2019

  1. GOMBÁR, Eduard. Dějiny mezinárodních politických vztahů I. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. 57 s. ISBN 978-80-86747-56-9. 2019.
  2. GOMBÁR, Eduard. Islámský univerzalismus v mezinárodních vztazích. In Vojtíšek, Z. (ed.). Islám a křesťanství: sborník k poctě Luboše Kropáčka. Praha: Husitská teologická fakulta UK. s. 71-84. ISBN 978-80-87127-78-0. 2019.
  3. GOMBÁR, Eduard. Jordánsko ve stínu násirovského Egypta: éra krále al-Ḥusajna. Medzinároné vzťahy. Bratislava: University of Economics, roč. XVII, č. 3, s. 169-187. ISSN 1336-1562. 2019.
  4. GOMBÁR, Eduard. The Fall of the Ottoman Empire. In Bárta, M., Kovář, M. (eds.). Collapse and Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. Praha: Academia. s. 487-508. ISBN 978-80-200-2907-2. 2019.

  2018

  1. GOMBÁR, Eduard. Jordánská monarchie ve stínu Britského impéria: éra krále Abdalláha I. Medzinároné vzťahy. Bratislava: University of Economics, roč. XVI, č. 3, s. 271-291. ISSN 1336-1562. 2018.

  2015

  1. GOMBÁR, Eduard. Dějiny Libye. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 256 s. ISBN 978-80-7422-363-1. 2015.
  2. GOMBÁR, Eduard. Italská Libye 1911–1943. Historický obzor. Praha: A. Skřivan, roč. 26, č. 3-4, s. 64-79, 15 s. ISSN 1210-6097. 2015.
  3. GOMBÁR, Eduard. Vnitropolitický vývoj Baššárovy Sýrie v letech 2000–2010. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 70, č. 1, s. 10-18. ISSN 0029-5302. 2015.

  2013

  1. GOMBÁR, Eduard a Lukáš PECHA. Dějiny Iráku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 702 s. ISBN 978-80-7422-249-8. 2013.

  2011

  1. GOMBÁR, Eduard. Abbásovská revoluce a pád Umajjovců. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 66, č. 2, s. 16-20, 7 s. ISSN 0029-5302. 2011.

  2009

  1. BAREŠ, ladislav, Rudolf VESELÝ a Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 832 s. ISBN 978-80-7106-971-3. 2009.

  2008

  1. GOMBÁR, Eduard. Libya and Czechoslovakia 1960–1992. Africa: Rivista trimestrale di studi e documentazione. Roma: Instituto italiano per l'Africa e l'Oriente, roč. DXIII, č. 2, s. 359-364. ISSN 0001-9747. 2008.

  2007

  1. GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabském Maghribu. Praha: Karolinum. 230 s. ISBN 978-80-246-1418-2. 2007.
  2. GOMBÁR, Eduard. Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918–1920. Historický obzor. Praha: A. Skřivan, roč. 18, č. 3-4, s. 66-72. ISSN 1210-6097. 2007.
  3. GOMBÁR, Eduard. Turecká válka za nezávislost, 1919–1923. Historický obzor. Praha: A. Skřivan, roč. 18, č. 7-8, s. 151-158. ISSN 1210-6097. 2007.

  2005

  1. GOMBÁR, Eduard. Írán a "Velká hra" velmocí počátkem 19. století. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 60, č. 2, s. 17-22. ISSN 0029-5302. 2005.

  2004

  1. GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabské politice. Praha: Karolinum. 273 s. ISBN 80-246-0895-2. 2004.
  2. GOMBÁR, Eduard. Sicílie pod dotykem arabské kultury. Nový Orient. Praha: Orientální ústav AV ČR, roč. 59, č. 2, s. 24-27. ISSN 0029-5302. 2004.

  2001

  1. GOMBÁR, Eduard. Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace. Praha: Karolinum. 215 s. ISBN 80-246-0370-5. 2001.
  2. GOMBÁR, Eduard. Írán za vlády Rezy šáha Pahlavího. Historický obzor. Praha: A. Skřivan, roč. 12, č. 7-8, s. 183-189. ISSN 1210-6097. 2001.

  2000

  1. GOMBÁR, Eduard. Contemporary Historiography in Syria. Asian and African Studies. Bratislava: Ústav orientalistiky SAV, roč. 9, č. 1, s. 67-75, 8 s. ISSN 1335-1257. 2000.

  1999

  1. GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. Praha: Karolinum. 427 s. ISBN 80-7184-599-X. 1999.

  1994

  1. GOMBÁR, Eduard. Úvod do dějin islámských zemí. Praha: Najáda. 180 s. ISBN 80-85632-22-5. 1994.

  1986

  1. GOMBÁR, Eduard. Revolučně demokratické strany na Blízkém východě. Praha: Karolinum. 119 s. 1986.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 03:51