Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., narozen 14. října 1952 v Hranicích na Moravě, ženatý.
Pracoviště
 • UPC VŠMV VŠHE
Funkce na pracovišti
 • profesor, garant
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1972-77 vystudoval historii, filozofii a arabistiku na Univerzitě Karlově v Praze, 1978 získal titul PhDr., 1981 vědeckou hodnost CSc., 1988 jmenován docentem obecných dějin, 2008 jmenován profesorem mezinárodních politických vztahů.
Přehled zaměstnání
 • 1977–2020 akademický pracovník, UK Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky, 2004–14 ředitel, předseda oborové rady doktorského oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky, 2020- emeritní profesor. 1991-93 obchodní přidělenec ZÚ Tripolis (Libye) a Damašek (Sýrie). 1993–97 externí poradce MF ČR, 2002 MOP ČR, 2014–17 ministra zahraničních věcí. 1994–99 viceprezident Česko-arabské obchodní komory. 1995- člen oborové rady doktorského studia oboru Mezinárodní politické vztahy na VŠE. 2000–15, 2020-2022 akademický pracovník, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 2001–2005 člen kontrolní rady Grantové agentury ČR. 2002–06 výuka BIS, 2007 Anglo-americká vysoká škola. 2016– akademický pracovník, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů/ UCP Vysoká škola mezinárodních vztahů a VŠHE.
Pedagogická činnost
 • dějiny islámských zemí, dějiny mezinárodních politických vztahů, diplomatický protokol
Vědeckovýzkumná činnost
 • řešitel řady projektů
Akademické stáže
 • Absolvoval studijní, přednáškové pobyty a konference v Berlíně, Grenoblu, Lipsku, Tunisu, Káhiře, Madridu, Ammánu, Moskvě, Damašku, Oxfordu, Mnichově, Erlangenu, Budapešti, Halle, Vídni, Londýně, Cambridge, Paříži, Aix-en-Provence, Hamburku, Alexandrii, Lodži, Neapoli, Barceloně, Bruselu a Bratislavě. 1984-85 pracoval v Libyi, 1991-93 působil v diplomatických službách v Libyi a Sýrii, pracovně navštívil řadu arabských a islámských zemí (Maroko, Tunisko, Libye, Egypt, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Irák, Jemen, Saúdská Arábie, Turecko, Uzbekistán, Írán, Ázerbájdžán)
Univerzitní aktivity
 • člen akademické rady VŠMVV
Mimouniverzitní aktivity
 • člen akademických rad a redakčních rad vědeckých časopisů
Vybrané publikace
 • GOMBÁR, Eduard, Ladislav BAREŠ and Rudolf VESELÝ. Dějiny Egypta (The History of Egypt). 2. upravené a rozšířené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 848 pp. ISBN 978-80-7422-798-1. 2021. info
 • GOMBÁR, Eduard. Dějiny mezinárodních politických vztahů I. (History of Intarnational Political Realtions I.). Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů. 57 pp. ISBN 978-80-86747-56-9. 2019. info
 • GOMBÁR, Eduard. Dějiny Libye (The Historyof Libya). Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 256 pp. ISBN 978-80-7422-363-1. 2015. info
 • GOMBÁR, Eduard and Lukáš PECHA. Dějiny Iráku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 702 pp. ISBN 978-80-7422-249-8. 2013. info
 • BAREŠ, ladislav, Rudolf VESELÝ and Eduard GOMBÁR. Dějiny Egypta (History of Egypt). 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 832 pp. ISBN 978-80-7106-971-3. 2009. info
 • GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabském Maghribu (Tribes and Clans in Arab Maghreb). Praha: Karolinum. 230 pp. ISBN 978-80-246-1418-2. 2007. info
 • GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabské politice (Tribes and Clans in Arab Politics). Praha: Karolinum. 273 pp. ISBN 80-246-0895-2. 2004. info
 • GOMBÁR, Eduard. Dramatický půlměsíc. Sýrie, Libye a Írán v procesu transformace (DramaticCrescent. Syria, Libya and Iran in process of tranformation). Praha: Karolinum. 215 pp. ISBN 80-246-0370-5. 2001. info
 • GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí (Modern History of Islamic Countries). Praha: Karolinum. 427 pp. ISBN 80-7184-599-X. 1999. info
 • GOMBÁR, Eduard. Úvod do dějin islámských zemí (Introduction to the History of Islanic Countries). Praha: Najáda. 180 pp. ISBN 80-85632-22-5. 1994. info
 • GOMBÁR, Eduard. Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (Revolutionary Parties in the Middle East). Praha: Karolinum. 119 pp. 1986. info

2022/11/23


Životopis: prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc. (učo 28571), verze: čeština(3), změněno: 23. 11. 2022 12:08, E. Gombár