Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.

2024

 1. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Inovativní přednášky pro žáky a vyučující ekonomických předmětů na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu- střední škola s.r.o. 2024.
 2. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Anna ULRICHOVÁ. Podněty a připomínky ke Strategii příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy 2024-2027. Praha. 4 s. 2024.
 3. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací. 2. aktualizované. Praha: University College Prague. 95 s. ISBN 978-80-7632-081-9. 2024.

2023

 1. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Inovativní přednáška pro vyučující ekonomických předmětů - komplexní absolventská práce s obhajobou. 2023.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací. Praha: University College Prague. 92 s. ISBN 978-80-7632-079-6. 2023.
 3. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Anna ULRICHOVÁ. Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje. Praha: Plzeňský kraj. 46 s. 2023.

2022

 1. ATTL, Pavel, Josef PÁTEK a Petr STUDNIČKA. Dopad pandemie covid-19 na Františkovy Lázně. Jihlava. s. 12-20. ISBN 978-80-88064-57-2. 2022.
 2. ATTL, Pavel. Dopad pandemie Covid-19 na vybrané lázně. In 10 th International conference proceedings. Praha: Institute of Hospitality Management and Economics. s. 14-25. ISBN 978-80-7632-076-5. 2022.
 3. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Lipenska. 2022.
 4. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 5. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická. 92 s. 2022.

2021

 1. ATTL, Pavel. Netradiční přírodní zdroje a jejich využití v lázeňství. COT - Celý o turismu. Praha: C.O.T. media s. r. o. ISSN 1212-4281. 2021.
 2. ATTL, Pavel a Josef PÁTEK. Vliv pandemie COVID-19 na vybraná lázeňská místa v České republice. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. s. 211-223. ISBN 978-80-7610-012-1. 2021.
 3. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 4. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová. 91 s. ISBN 978-80-87411-86-5. 2021.

2020

 1. ATTL, Pavel. Budou nás obsluhovat roboti? COT - Celý o turismu. ISSN 1212-4281. 2020.
 2. STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1. Praha: Vysoká škola hotelová. 22 s. 2020.
 3. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Karel NEJDL. Podněty a připomínky ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy. Praha: Vysoká škola hotelová. 10 s. 2020.
 4. ATTL, Pavel. Šábesový wellness. COT - Celý o turismu. Praha: C.O.T. media s. r. o. ISSN 1212-4281. 2020.
 5. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzvy v odborném vzdělávání se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii. COT - Celý o turismu. ISSN 1212-4281. 2020.

2019

 1. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1. vyd. Praha. 63 s. 2019.
 2. ATTL, Pavel. Revitalizace turistické infrasturktury v CHKO Kokořínsko. 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. s. 11-20. ISBN 978-80-88064-42-8. 2019.
 3. ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha. 72 s. 2019.
 4. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 3. aktualizované. Praha: VŠH. 94 s. ISBN 978-80-87411-82-7. 2019.

2018

 1. ATTL, Pavel. Lázeňství jako součást produktové nabídky destinace. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2018, č. 4, s. 18. ISSN 1212-4281. 2018.
 2. ATTL, Pavel. Lázně Evženie - lázeňská perlička na Ohři. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2018, č. 1, s. 42. ISSN 1212-4281. 2018.
 3. ATTL, Pavel. Quo vadis, české odborné školství? COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2018, č. 12, s. 16-17. ISSN 1212-4281. 2018.
 4. ATTL, Pavel. Rakouské a švýcarské lázeňství je unikátní. COT CELÝ O TURISMU. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2018, 7/8, s. 33. ISSN 1212-4281. 2018.

2017

 1. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Driving Tourism Through Sport Event in the Lipno Region: First Summer Olympic Park in the Czech Republic. In Alžbeta Királová. Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Hershey: IGI Global. s. 245-259. Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry. ISBN 978-1-5225-2016-0. doi:10.4018/978-1-5225-2016-0.ch012. 2017.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. 87 s. ISBN 978-80-87411-81-0. 2017.

2016

 1. ATTL, Pavel, Štěpán CHALUPA a Petr STUDNIČKA. Produktová nabídka českého lázeňství. Praha. 201 s. 2016.
 2. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí. Praha: Svazek Lipenských obcí. 111 s. 2016.

2015

 1. ATTL, Pavel. Медицинский туризм в Чешской республике. Вестник Калужского университета. Kaluga: Státní kalužská univerzita K. E. Ciolkovského, roč. 2014, No 2, s. 71-75. ISSN 1819-2173. 2015.
 2. ATTL, Pavel, Anna DOLEŽÁLKOVÁ, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Praha: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s. 207 s. 2015.
 3. ATTL, Pavel. Dokončena analýza o přínosech cestovního ruchu v Českém Krumlově. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2015, č. 9, s. 62. ISSN 1212-4281. 2015.
 4. ATTL, Pavel. Lázeňství a rozvoj dalších forem zdravotního cestovního ruchu v České republice. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., roč. 2015, č. 6, s. 38-39. ISSN 1212-4281. 2015.
 5. ATTL, Pavel. Medicínský cestovní ruch v České republice. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystryci Ekonomická fakulta. 5 s. ISBN 978-80-557-0886-7. 2015.
 6. ATTL, Pavel. Možnosti rozvoje příjezdového cestovního ruchu ze zemí BRICS do České republiky. In 7. seminář SLM ČR. 2015.
 7. ATTL, Pavel. Význam místních poplatků ve vybraných lázeňských místech České republiky. Hradec Králové. s. 24-30. ISBN 978-80-7435-546-2. 2015.

2014

 1. ČERTÍK, Miroslav, Pavel ATTL, Marie KULICHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice. Závěrečná zpráva z projektu (CzT-14/o/510/1236). Praha: VŠH, Czech Tourism, 2014.
 2. ATTL, Pavel. Ekonomika českého lázeňství a cestovní ruch. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. s. 26-32. ISBN 978-80-7435-366-6. 2014.
 3. TINKOVÁ, Veronika a Pavel ATTL. The Relationship between Tourism Industry and Local Fees in the Context of Municipal Budget - A Case Study of Lipno nad Vltavou and Loučovice. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, X., 22., s. 48-58. ISSN 1801-1535. 2014.
 4. ATTL, Pavel, Petr ČECH a Jan ŽUFAN. Uplatnění absolventů Vysoké školy hotelové v Praze na trhu práce. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici Ekonomická fakulta. s. 23-29. ISBN 978-80-557-0697-9. 2014.
 5. ATTL, Pavel. Vývoj TIC po roce 1989 a jejich současné postavení v systému cestovního ruchu. 2014.
 6. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. Brno: MUNI Press. s. 7-17. ISBN 978-80-210-6644-1. 2014.
 7. ATTL, Pavel. Význam zemí BRICS v příjezdovém cestovním ruchu České republiky. C.O.T. business. Praha: C.O.T. media, s. r. o., č. 2, s. 37. ISSN 1212-4281. 2014.
 8. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká digitální tiskárna. 85 s. ISBN 978-80-87411-63-6. 2014.

2013

 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj oboru Management destinace cestovního ruchu na VŠH. 1. vyd. Praha: VŠH. s. 12-24. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013.
 2. ATTL, Pavel. Současné trendy v německém lázeňství. In Sborník konference Opava - 1. duben 2013. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 7-13. ISBN 978-80-7248-858-2. 2013.
 3. ATTL, Pavel. Současné trendy v rozvoji evropského lázeňství. Praha: C.O.T. media, s. r. o. 3 s. ISSN 1212-4281. 2013.
 4. ATTL, Pavel. Uplatnění managementu kvality cestovním ruchu v České republice. Ostrava: DTO CZ s. r. o. s. G1-G7, 7 s. ISBN 978-80-02-02463-7. 2013.
 5. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6644-1. 2013.

2012

 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 11-19, 322 s. ISBN 978-80-7435-171-6. 2012.
 2. ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Praha: Press21 s. r. o. s. 145-157. Food and Gastronomy. ISBN 978-80-905181-1-7. 2012.
 3. ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Culinary Tourism - Products, Regions, Tourists, Philosophy. Wien: SpringerWienNewYork, roč. 1., s. 53-65. ISSN 2194-6574. 2012.
 4. ATTL, Pavel. Uplatnění modelu konkurenceschopnosti v lázeňství. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. s. 20-25. ISBN 978-80-557-0351-0. 2012.
 5. ATTL, Pavel. Význam lázeňství pro regionální rozvoj. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 5 s. ISBN 978-80-7248-771-4. 2012.

2011

 1. ATTL, Pavel. Ekonomický vliv systému zdravotního pojištění na české lázeňství. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, roč. 2011, 13/2011, s. 3-16. ISSN 1801-1535. 2011.
 2. ATTL, Pavel. Rozvoj agroturismu v podminkách Rakouska. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. s. 75-86. ISBN 978-80-87411-12-4. 2011.
 3. ATTL, Pavel a Miroslav ČERTÍK. The Financing of Czech Spas with Health Insurence Funds. Liberec: Technical University of Liberec. s. 17-23. ISBN 978-80-7372-755-0. 2011.
 4. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Využití dolu Richard pro cestovní ruch. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu. s. 154-159. ISBN 978-80-553-0672-8. 2011.
 5. ATTL, Pavel. Význam lázeňského cestovního ruchu pro regionální rozvoj. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 6-14. ISBN 978-80-87035-44-3. 2011.
 6. ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. 75 s. ISBN 978-80-87411-20-9. 2011.
 7. ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 72 s. ISBN 978-80-87411-13-1. 2011.
 8. ATTL, Pavel. Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu. 2011. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. s. 1-7. ISBN 978-80-87411-15-5. 2011.

2010

 1. ATTL, Pavel. Aktuální terminologické problémy lázeňství a wellness. Praha: Vysoká škola obchodní. ISBN 978-80-86841-17-5. 2010.
 2. ATTL, Pavel. Cestovní ruch v platební bilanci České republiky a komparace s Rakouskem. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s, roč. 2010, 12/2010, s. 49-64. ISSN 1801-1535. 2010.
 3. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Praha: VŠH Praha. s. 8-15. ISBN 978-80-87411-06-3. 2010.
 4. ATTL, Pavel. Udržitelný cestovní ruch na Litoměřicku. 2010.
 5. ATTL, Pavel. Využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investic v pilotním projektu na příkladu lázeňského hotelu SPA Evženie v Klášterci nad Ohří. 2010. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. ISBN 978-80-87411-01-8. 2010.

2009

 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Městský úřad Litoměřice. 71 s. 2009.
 2. ATTL, Pavel. Publikační činnost Vysoké školy hoteové v Praze. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, roč. 2009, č. 9, s. 93-98. ISSN 1801-1535. 2009.

2008

 1. ATTL, Pavel, Michal ŠINDLER a Adéla VÁCLAVÍKOVÁ. Klášterec nad Ohří. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. ISSN 1801-1535. 2008.
 2. ATTL, Pavel. Klášterecko - model opatření k rozvoji domácího a příjezdového cestovního ruchu ve vhodných oblastech - oblast s převažujícími kulturně-historickými předpoklady - region severozápadní Čechy, Česká republika. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, roč. 2008, č. 3, s. 14-36. ISSN 1801-1535. 2008.
 3. ATTL, Pavel. Systém řízení kvality lázeňských služeb. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, roč. 2008, 8/2008, s. 80-89. ISSN 1801-1535. 2008.
 4. ATTL, Pavel. Využití vybraných médií v cestovním ruchu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, roč. 2008, č. 7, s. 78-83. ISSN 1801-1535. 2008.

2004

 1. ATTL, Pavel a Karel NEJDL. Turismus I. 2004. vyd. Praha: VŠH. ISBN 80-86578-37-2. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 03:13