Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: International Relations and Diplomacy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and Diplomacy
bakalářský prezenční jednooborový
UCP B0312A200036 MVD Mezinárodní vztahy a diplomacie
Název anglicky: International Relations and Diplomacy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Relations and Diplomacy
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: International Relations and Diplomacy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský kombinovaný jednooborový
UCP B0488P050004 MMM Mezinárodní management a marketing
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: International Management and Marketing
bakalářský kombinovaný jednooborový
UCP B1015P040001 PLD Provoz letecké dopravy
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
UCP B1015P PLDP Provoz letecké dopravy
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský prezenční jednooborový
UCP B1015K PLDK Provoz letecké dopravy
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský kombinovaný jednooborový
UCP B1041P040009 ATO Air Traffic Operation
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina

Studijní plány:
Studijní plány:
UCP B1041P ATOP Air Traffic Operation
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský prezenční jednooborový
UCP B1041K ATOK Air Traffic Operation
Název anglicky: Air Traffic Operation
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Hospitality Management, Tourism and Marketing
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 17. 7. 2018 – 17. 7. 2028

Studijní plány:
Studijní plány:
UCP BPHOT HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský prezenční se specializací
UCP BPCER CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský prezenční se specializací
UCP BPMAR MAR Marketing ve službách
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční se specializací
Název anglicky: Marketing
bakalářský prezenční se specializací
UCP BKHOT HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
UCP BKCER CER Cestovní ruch
Název anglicky: Tourism
bakalářský kombinovaný se specializací
UCP BKMAR MAR Marketing ve službách
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Tourism
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Marketing
bakalářský kombinovaný se specializací
UCP BKVHOT HOTVOS Hotelnictví (studium po VOŠ)
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský kombinovaný se specializací
UCP B1088P050002 HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 8. 2018 – 14. 8. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
UCP BPHOE HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management
bakalářský prezenční jednooborový
UCP N0312A200147 MDS Mezinárodní a diplomatická studia
Název anglicky: International and Diplomatic Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: International and Diplomatic Studies
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: International and Diplomatic Studies
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Hospitality Management, Tourism and Marketing
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 8. 2018 – 14. 8. 2023

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Hospitality and Spa Management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Marketing Management in Hospitality and Tourism Industry
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Hospitality and Spa Management
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Marketing Management in Hospitality and Tourism Industry
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B6208 BCE Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6208R162 DOP Management dopravních služeb
Název anglicky: Management of Transportation Services (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
UCP 6208R061 BPMM Marketing a management
Název anglicky: Marketing and management
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Management of Transportation Services
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
Název anglicky: Marketing Communication in the Service Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
UCP 6208R061 BKMM Marketing a management
Název anglicky: Marketing and management
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Accounting and financial management of a firm
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 5. 2013 – 31. 12. 2024
B6503 BC Gastronomie, hotelnictví a turismus
Název anglicky: Gastronomy, Hotel Management and Tourism
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
UCP 6501R010 HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6501R010 HOE Hospitality Management
Název anglicky: Hospitality Management (Study in English)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
UCP 6501R010 IHO Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: HAV Studium při pracovišti v Havířově
UCP 6501R010 CJS Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6501R010 HOT Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6501R010 IHO Hotelnictví
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Směr: LUČ Studium při pracovišti v Lučenci
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Hospitality Management (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Turism Industry (Study in Czech)
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
B6738 MVZ Mezinárodní a veřejné vztahy
Název anglicky: nevyplněno
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
N6208 MGRE Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Prosperity, Risk, Audit and Crisis Management
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6208T148 MKO Marketingové komunikace
Název anglicky: Marketing Communication (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6208T148 MKO Marketingové komunikace
Název anglicky: Marketing Communication (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Prosperity, Risk, Audit and Crisis Management
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP CZV_MKO CZVMKO CŽV-Marketingové komunikace
Název anglicky: nevyplněno
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
N6503 MGR Gastronomie, hotelnictví a turismus
Název anglicky: Gastronomy , Hospitality Management and Tourism
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
UCP 6501R010 HSM Hospitality and Spa Management
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in English)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Hospitality and Spa Management (Study in Czech)
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Destination Management in the Tourism Industry (Study in Czech)
celoživotní vzdělávání mimořádné
N6738 MVV Mezinárodní a veřejné vztahy
Název anglicky: nevyplněno
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Název anglicky: nevyplněno
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 3. 2013 – 31. 12. 2024
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 22. 7. 2024 21:35