Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované vydání. 59 stran. ISBN 978-80-87411-81-0.

2024

 1. STUDNIČKA, Petr. Inovácie a trendy v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2024, 121 s.
 2. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Inovativní přednášky pro žáky a vyučující ekonomických předmětů na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu- střední škola s.r.o. 2024.
 3. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Anna ULRICHOVÁ. Podněty a připomínky ke Strategii příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy 2024-2027. Praha, 2024, 4 s.
 4. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací. 2. aktualizované. Praha: University College Prague, 2024, 95 s. ISBN 978-80-7632-081-9.

2023

 1. STUDNIČKA, Petr. Austrian Economics Analysis for Failures and Paradoxes in the Digitalization of the Spanish Tourism Industry. Qeios. Londýn: Qeios Ltd., 2023, s. 1-20. ISSN 2632-3834. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.32388/LJFMAT.2.
 2. STUDNIČKA, Petr. Cities in Transition: Krakow´s Social, Economic and Spatial Transformation within the Last Thirty Years (selected aspects). Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, 2023, roč. 10, č. 40, 16 s. ISSN 2336-5382.
 3. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Inovativní přednáška pro vyučující ekonomických předmětů - komplexní absolventská práce s obhajobou. 2023.
 4. STUDNIČKA, Petr. Methodology for Measuring the Potential of a Tourism Destination in Relation to Sustainable Local Tourism Product Development. Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, 2023, roč. 10, č. 40. ISSN 2336-5382.
 5. STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier, 2023. ISSN 0195-6663.
 6. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací. Praha: University College Prague, 2023, 92 s. ISBN 978-80-7632-079-6.
 7. STUDNIČKA, Petr. Připomínky k návrhu zákona, ze dne … 2024, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Praha: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, 2023, 6 s.
 8. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Anna ULRICHOVÁ. Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje. Praha: Plzeňský kraj, 2023, 46 s.
 9. STUDNIČKA, Petr. Vplyv kultúry a kultúrneho dedičstva na konkurencieschopnosť destinácií cestovného ruchu (037UKF-4/2024). KEGA. Bratislava, 2023, s. 1-19, 20 s.
 10. STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení druhého ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2023 z pohledu oponenta prací. Praha, 2023, 6 s.

2022

 1. ATTL, Pavel, Josef PÁTEK a Petr STUDNIČKA. Dopad pandemie covid-19 na Františkovy Lázně. Online. Jihlava, 2022, s. 12-20. ISBN 978-80-88064-57-2.
 2. ZELENÝ, Jiří, Dávid MELAS, Petr STUDNIČKA a Jan HÁN. Extended abstract: Profiling Wine Consumers and Tourists by Cultural Capital and Willingness to Pay: The Case of PDO Wines. Online. In Klaus Grunert. International Food Marketing Research Symposium at the Texas A&M University, Texas, USA. 1st. San Antonio, Texas: Institute of Food Products Marketing, International Forum for Food Products Marketing Research, 2022, s. 150-157.
 3. STUDNIČKA, Petr. Hodnocení trhu práce v oblasti gastronomie. In 5. Národní platforma autorizovaných osob - tvorba a revize profesních kvalifikací z oblasti gastronomie. 2022.
 4. STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier, 2022. ISSN 0195-6663.
 5. STUDNIČKA, Petr. Reducing Administrative Burden in Tourism in Czechia Using Process Digitalization. Online. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická, 2022, s. 229-235. ISBN 978-80-7632-076-5.
 6. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Lipenska. 2022.
 7. STUDNIČKA, Petr, Lada POPL PETRÁNKOVÁ, Darina SVOBODOVÁ, Zbyněk VINŠ a Jiří ZELENÝ. Ukrajinská kuchyně. 2022.
 8. STUDNIČKA, Petr. Vliv mimořádných událostí na výběr místního poplatku z pobytu v Česku. Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, roč. 13, č. 1, s. 35-39. ISSN 1804-252X.
 9. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 5. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická, 2022, 92 s.
 10. STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení prvního ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2022 z pohledu oponenta prací. Praha: Hotelová škola Poděbrady, 2022, 4 s.
 11. STUDNIČKA, Petr. 2 svety cestovného ruchu. 2022. ISBN 978-83-8111-279-6.

2021

 1. STUDNIČKA, Petr. Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu (InterUrbanWater) - město Čelákovice: externí aplikační garant. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2021.
 2. STUDNIČKA, Petr. Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021, 13 s.
 3. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Local Taxation of Tourism in the Context of the Collaborative Economy – Case Study from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Goverment. Slovenia: INST LOCAL SELF-GOVERNMENT MARIBOR, 2021, roč. 19, č. 1, s. 65-89. ISSN 1581-5374. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4335/19.1.65-89(2021).
 4. STUDNIČKA, Petr. Mistrovská zkouška - systém: Mistr řemesla v oboru Číšník. Mistrovská zkouška - mistr řemesla v oboru Číšník: člen autorského kolektivu, 2021.
 5. STUDNIČKA, Petr. Od overturismu k udržitelnému turismu v hlavním městě Praze. Online. Znojmo, 2021, s. 230-239. ISBN 978-80-7610-012-1.
 6. STUDNIČKA, Petr. Odborné posouzení „Návrhové a implementační části Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021–2027“ (draft 19. 7. 2021). Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021-2027. Plzeň: Plzeňský kraj, 2021, s. 1-84, 85 s.
 7. STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Odborné připomínky k návrhu materiálu Ministerstva pro místní rozvoj Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2021, 121 s.
 8. STUDNIČKA, Petr. Omezení poskytování ubytovacích služeb a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 v České republice. Online. Opava: Slezská univerzita, 2021, s. 173-182. ISBN 978-80-7510-462-5.
 9. STUDNIČKA, Petr. Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách. Hodnotitel a zpracovatel posudků oponenta komplexní absolventské práce, 2021.
 10. STUDNIČKA, Petr. Possibilities of Waste Reduction in Gastronomy and Food Industry in the Context of Circular Economy. Online. Brno: Mendelova univerzita, 2021, s. 136-143. ISBN 978-80-7509-820-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/978-80-7509-820-7-136.
 11. ZELENÝ, Jiří, Petr STUDNIČKA a Zbyněk VINŠ. Qualitative Photo-Based Analysis of Product Innovations in Culinary Tourism: Case of Traditional Food at Czech Culinary Events. Online. In Abreu A., Liberato D., González E.A., Garcia Ojeda J.C. Advances in Tourism, Technology and Systems. Singapore: SpringerLink, 2021, s. 421-433. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 209. ISBN 978-981-334-259-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-981-33-4260-6_36.
 12. STUDNIČKA, Petr. Reclaiming the City: Moving from Overtourism to Sustainable Tourism in a Post-COVID World. 2021.
 13. STUDNIČKA, Petr. Restart cestovního ruchu v České republice - základní požadavky se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví, gastronomii a lázeňství. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021, 4 s.
 14. STUDNIČKA, Petr. Smart výučba predmetu Geografia cestovného ruchu s využitím informačných technológií (010EU-4/2022). Online. Bratislava: EU, 2021, s. 1-23, 24 s.
 15. REJHONOVÁ, Věra, Petr STUDNIČKA, Aleš SVOJANOVSKÝ a Miloš BEDNÁŘ. Učební text k přípravě na Mistrovskou zkoušku v oboru Číšník. Praha: Hospodářská komora, 2021, 150 s.
 16. STUDNIČKA, Petr. Zásady urbánní politiky ČR - aktualizace. Pracovní skupina MMR "ZUP 2022", 2021.
 17. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 4. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová, 2021, 91 s. ISBN 978-80-87411-86-5.

2020

 1. STUDNIČKA, Petr. BoB as a Bait - Better Adult Training. 2020.
 2. KOCOUREK, Josef, Roman DOSTÁL, Tomáš JANČA, Petr STUDNIČKA a Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice. Čelákovice: město Čelákovice, 2020, 160 s.
 3. STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice. město Čelákovice, 2020.
 4. STUDNIČKA, Petr. KVAS - kvalitní a udržitelná veřejná výstavba - město Čelákovice: externí aplikační garant. České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 2020.
 5. STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020, 22 s.
 6. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL a Karel NEJDL. Podněty a připomínky ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020, 10 s.
 7. STUDNIČKA, Petr. Predikce budoucích výzev sídel do 15000 obyvatel a foresight souvisejících trendů - město Čelákovice: externí aplikační garant. Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2020.
 8. STUDNIČKA, Petr. Stanoviska a náměty VŠH k řešení současné kritické situace cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie a lázeňství na území České republiky v souvislosti s pandemií COVID-19. Praha: Vysoká škola hotelová, 2020, 5 s.

2019

 1. PLZÁKOVÁ, Lucie, Šárka TITTELBACHOVÁ a Petr STUDNIČKA. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR pro zpracování analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030 (kapitoly 4 a 5.6). Brno, 2019, 166 s.
 2. ZELENÝ, Jiří, Zbyněk VINŠ, Petr STUDNIČKA a Irena KORBELÁŘOVÁ. Extended abstract: Previous Sensory Experience and Region of Origin as a Factors Influencing Attitudes Towards Traditional Foods. Online. In Mark Lang. International Food Marketing Research Symposium at the University of Sunshine Coast, Queensland, Australia. 1st. Sippy Downs: Institute of Food Products Marketing, International Forum for Food Products Marketing Research, 2019, s. 133-137.
 3. STUDNIČKA, Petr, Šárka TITTELBACHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Dominika CHARVÁTOVÁ a Martin HRABEC. Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E. Praha, 2019, 80 s.
 4. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1. vyd. Praha, 2019, 63 s.
 5. STUDNIČKA, Petr. Politika rozvoje cestovního ruchu v příhraničním venkovském regionu Lipensko. Online. Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě, 2019, s. 362-368. ISBN 978-80-88064-42-8.
 6. ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha, 2019, 72 s.
 7. STUDNIČKA, Petr. Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu (recenzní posudek). Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, 2019, 248 s. ISBN 978-80-8141-221-9.
 8. STUDNIČKA, Petr. Value Added Tax, Local Fees and Shadow Economy in Relation to Tourism and Hospitality Industry of V4 Group States. Praha: Vysoká škola hotelová, 2019, s. 103-110. ISBN 978-80-87411-87-2.
 9. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 3. aktualizované. Praha: VŠH, 2019, 94 s. ISBN 978-80-87411-82-7.

2018

 1. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Certifikovaná metodika k novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 2018.
 2. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 148 s. ISBN 978-80-7552-984-8.
 3. STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Nezbytnost změny místních poplatků v cestovním ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018, roč. 50., 2/2018, s. 68-76. ISSN 0139-8660.

2017

 1. STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Connections between scientific research and education in the field of tourism and leisure in the Czech Republic. European Journal of Tourism Research. Varna: Varna University of Management, 2017, roč. 2017, 15/2017, s. 24-37. ISSN 1994-7658.
 2. STUDNIČKA, Petr a Pavel ATTL. Driving Tourism Through Sport Event in the Lipno Region: First Summer Olympic Park in the Czech Republic. In Alžbeta Királová. Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Hershey: IGI Global, 2017, s. 245-259. Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry. ISBN 978-1-5225-2016-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-2016-0.ch012.
 3. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch. In Vystoupil, Jiří. Aktuální témata cestovního ruchu - Městský cestovní ruch. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, s. 148 - 161. ISBN 978-80-244-5255-5.
 4. STUDNIČKA, Petr. Olympic Park and its Influence on the Tourism and Hospitality Development. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2017, s. 183-190. ISBN 978-80-87411-99-5.
 5. STUDNIČKA, Petr a Josef PÁTEK. Vliv atraktivnosti destinací cestovního ruchu na koeficienty daně z nemovitých věcí v České republice. Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8., 3., s. 107-114. ISSN 1804-252X.
 6. STUDNIČKA, Petr. Zaměstnanost vyvolaná cestovním ruchem a hotelnictvím ve městě Český Krumlov. Brno: MUNI Press, 2017, s. 42-48. ISBN 978-80-210-8527-5.
 7. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2017, 87 s. ISBN 978-80-87411-81-0.

2016

 1. BELEŠOVÁ, Stanislava, Josef VLČEK, Jana KALABISOVÁ a Petr STUDNIČKA. Dirty money as a part of legal economy. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH Praha, 2016, roč. 26/2016, s. 3-20, 17 s. ISSN 1801-1535.
 2. STUDNIČKA, Petr a Ludmila ŠMARDOVÁ. Elektronická evidencia tržieb v cestovnom ruchu v Slovenskej republike a v Českej republike. Ekonomika a Spoločnosť. Banská Bystrica: Belianum, 2016, roč. 16., 2/2015, s. 191-202.
 3. HÁN, Jan, Petr STUDNIČKA, Veronika STUDNIČKOVÁ, Jiří JINDRA a Jan MÁČE. Hotelnictví, turismus, vzdělávání (HTV) 2016. 2016.
 4. STUDNIČKA, Petr. Legislativní úprava místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity v České republice. Acta Universitatits Carolinae - Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, 2016, LXII, č. 3, s. 37-47. ISSN 0323-0619. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366478.2016.35.
 5. STUDNIČKA, Petr. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jako možný nástroj financování podpory cestovního ruchu v České republice. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, 2016, roč. 49, 2/2016, s. 112-121. ISSN 0139-8660.
 6. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016, 101 s.
 7. ATTL, Pavel, Štěpán CHALUPA a Petr STUDNIČKA. Produktová nabídka českého lázeňství. Praha, 2016, 201 s.
 8. STUDNIČKA, Petr. Projevy sdílené ekonomiky v ubytovacích službách. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2016, s. 233-239. ISBN 978-80-87411-75-9.
 9. STUDNIČKA, Petr. Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v rakouské destinaci Serfaus-Fiss-Ladis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 88-93, 125 s. ISBN 978-80-210-8117-8.
 10. BELEŠOVÁ, Stanislava, Jana KALABISOVÁ, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Shadow economy in hospitality businesses in Prague. Online. 1. vyd. Lappeenranta: Saimaa University of Applied Sciences, 2016, s. 182 - 191, 9 s. ISBN 978-952-7055-34-2.
 11. PLZÁKOVÁ, Lucie, Jana KALABISOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Petr STUDNIČKA. Socio-economic impact of tourism on the local economy. In 3rd International Multidisciplinary scientific conference on Social science and Arts - SGEM 2016, Book 2: Political science, Finance, Economics and tourism, Volume IV. Bulgaria: SGEM 2016, 2016, s. 601-608, 952 s. ISBN 978-619-7105-75-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2016B24.
 12. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí. Praha: Svazek Lipenských obcí, 2016, 111 s.
 13. KALABISOVÁ, Jana, Josef VLČEK, Stanislava BELEŠOVÁ a Petr STUDNIČKA. Šetření výskytu a příjmů z aktivit stínové ekonomiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, s. 110-117, 232 s. ISSN 2464-6032.
 14. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. The Model Systems of Destination Management and Hospitality in the Czech Republic in the Years 1850 - 2015. Kazan: Institute of Economics, Management and Law, 2016, s. 116-134. ISBN 978-5-91838-078-9.
 15. HÁN, Jan, Martina BERÁNEK, Stanislava BELEŠOVÁ, Dan MRKOS, Petr STUDNIČKA a Martina SOCHŮRKOVÁ. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie. Svazek druhý - Ubytovací služby. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 352 s. Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie, 2. svazek. ISBN 978-80-7552-253-5.

2015

 1. ATTL, Pavel, Anna DOLEŽÁLKOVÁ, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Praha: Město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově, o. s., 2015, 207 s.
 2. STUDNIČKA, Petr. Analýza výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015, s. 156-160. ISBN 978-80-557-0886-7.
 3. STUDNIČKA, Petr. Cestovní ruch a disparity v destinaci Lipensko-Mühlviertel. 1. vyd. Ústí nad Labem: Vysoká škola hotelová, 2015, s. 226-233. ISBN 978-80-87411-70-4.
 4. STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. Czech Hospitality and Tourism Papers, 2015. ISSN 1801-1535.
 5. PLZÁKOVÁ, Lucie, Jana KALABISOVÁ, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. EVALUATION OF SELECTED SOCIO-ECONOMIC IMPACTS ON DEVELOPMENT OF AN UNESCO SITE. Online. prvni. Kos: European Institute of Advanced Studies in Management, 2015. ISSN 2295-3485.
 6. STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání. člen organizačního výboru, 2015.
 7. KALABISOVÁ, Jana, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Innovation Process for a Specific Provider of Accommodation Services. 1. vyd. Bukurešť: Bucharest University of Economic Studies, 2015, s. 59-66, 603 s. ISSN 2457-483X.
 8. STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu. Praha, 2015, 84 s.
 9. STUDNIČKA, Petr. Regionální a municipální ekonomika - studijní opora pro kombinovanou formu studia. Online. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2015, 57 s.
 10. STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. 2015.
 11. STUDNIČKA, Petr. The Approaches to Destination Management and to the Development of Hospitality in the Czech Republic. 1. vyd. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 2015, s. 261-270. ISBN 978-80-7510-140-2.
 12. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Šárka TITTELBACHOVÁ. Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu. Praha, 2015, 103 s.
 13. STUDNIČKA, Petr. Výběr místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v hlavním městě Praze. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2015, s. 494-504. ISBN 978-80-88064-09-1.
 14. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Vývoj místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt ve vztahu k ukazatelům cestovního ruchu a hotelnictví na příkladu hlavního města Prahy. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, s. 438-444. ISBN 978-80-7435-547-9.
 15. STUDNIČKA, Petr. Vývoj vybraných základních ukazatelů cestovního ruchu a hotelnictví v České republice v letech 1980 - 2012. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2015, XI., č. 25, s. 16-22. ISSN 1801-1535.

2014

 1. ČERTÍK, Miroslav, Pavel ATTL, Marie KULICHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice. Závěrečná zpráva z projektu (CzT-14/o/510/1236). Praha: VŠH, Czech Tourism, 2014.
 2. STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2014.
 3. STUDNIČKA, Petr. Člen organizačního výboru konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 2014. 2014.
 4. STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 1. vyd. Klatovy: AgAkcent, 2014, s. 33-39. ISBN 978-80-87018-42-2.
 5. STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 2014.
 6. STUDNIČKA, Petr. Geschichte und Gegenwart der Kurtaxe und Ortstaxe in der Tschechischen Republik. Mladá veda. Prešov: UNIVERSUM-EU, 2014, roč. 2., 1., s. 109-116. ISSN 1339-3189.
 7. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Individualization of Demand of Tourism Industry and Activities of Destination Management Organizations. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014, X., 21., s. 3-16. ISSN 1801-1535.
 8. STUDNIČKA, Petr. Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2014, s. 345-349. ISBN 978-80-7248-955-8.
 9. STUDNIČKA, Petr. Oponent návrhů projektů Technologické agentury ČR. Technologická agentura ČR, 2014.
 10. STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu. Online. Jihlava, 2014, s. 227-232. ISBN 978-80-87035-87-0.
 11. STUDNIČKA, Petr. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu a regionálním rozvoji v České republice. Brno: Mendelova univerzita, 2014, s. 844-850, 1030 s. ISBN 978-80-7509-139-0.
 12. STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Proměny destinačního managementu na Lipensku. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2014, s. 345-356. ISBN 978-80-87411-60-5.
 13. STUDNIČKA, Petr a Lucie PLZÁKOVÁ. Research on Tourism and Hospitality Management in the Czech Republic in the Years 1960 - 2014. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 2014, roč. 10., č. 23, s. 77-89. ISSN 1801-1535.
 14. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost, budoucnost. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 204 s. ISBN 978-80-7478-593-1.
 15. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Snižování regionálních disparit v oblasti nezaměstnanosti rozvojem cestovního ruchu na lokální úrovni. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, s. 432-444. ISBN 978-80-7435-367-3.
 16. STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. člen vědecké společnosti, 2014.
 17. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. The Supply of Composite Tourism Product in Relationship to Consumer Behavior. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2014, X., č. 22, s. 21-32. ISSN 1801-1535.
 18. STUDNIČKA, Petr. Výsledky výzkumných projektů VŠH řešených v roce 2013 (tým MADLA). 2014.
 19. STUDNIČKA, Petr. Vysokoškolské vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu v České republice v letech 1964-2014. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014, s. 494-499. ISBN 978-80-557-0697-9.
 20. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. Brno: MUNI Press, 2014, s. 7-17. ISBN 978-80-210-6644-1.
 21. STUDNIČKA, Petr. Vztah místních poplatků, cestovního ruchu a hotelnictví k rozpočtům obcí v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 84-91. ISBN 978-80-210-7585-6.
 22. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 1. vyd. Ústí nad Labem: Česká digitální tiskárna, 2014, 85 s. ISBN 978-80-87411-63-6.

2013

 1. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Approaches to Managing Destinations in the Czech Republic – current situation. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, 2013, roč. 46, č. 4, s. 204-214. ISSN 0139-8660.
 2. STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2013.
 3. STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Efekty cestovního ruchu na lokální úrovni - případová studie Lipno nad Vltavou. 1. vyd. Praha: Press21, 2013, 125 s. ISBN 978-80-905181-4-8.
 4. STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Grand Restaurant Festival a podpora regionálního cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2013, s. 146-153. ISBN 978-80-7248-858-2.
 5. STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání - Perspektivy 2020 - člen organizačního výboru. 2013.
 6. PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Josef VLČEK. Innovation Activities at Tourist Information Centers and an Increase in Competitiveness for Tourism Destination. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s r. o., 2013.
 7. VLČEK, Josef, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu Stein. 1. vyd. Praha: Press21, 2013, 82 s. ISBN 978-80-905181-3-1.
 8. STUDNIČKA, Petr a Veronika TINKOVÁ. Inovační procesy v řízení destinací cestovního ruchu v kontextu připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v České republice. Online. 1. vyd. Jihlava, 2013, s. 259-264. ISBN 978-80-87035-70-2.
 9. STUDNIČKA, Petr. Management cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013, 69 s. ISBN 978-80-87411-47-6.
 10. STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013, 154 s.
 11. STUDNIČKA, Petr, Lucie PLZÁKOVÁ a Veronika TINKOVÁ. Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí ve vztahu k projektu "Čertovy proudy Loučovice". Praha: VŠH, 2013.
 12. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj oboru Management destinace cestovního ruchu na VŠH. 1. vyd. Praha: VŠH, 2013, s. 12-24. ISBN 978-80-87411-53-7.
 13. STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu ve Spolkové republice Německo. 2013.
 14. STUDNIČKA, Petr. Systematický rozvoj cestovního ruchu v Lipně oceněn titulem EDEN. Praha: C.O.T. media, 2013, 2 s. ISSN 1212-4281.
 15. STUDNIČKA, Petr. Technologická agentura ČR. Oponent programů Omega a Centra kompetence, 2013.
 16. PLZÁKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. The Development of a Approaches to Destination Management in Transition from a Centrally Planned Economy to a Market Economy - Case Study of the Czech Republic. Online. první. Barcelona: Open University of Catalonia, 2013. ISSN 2295-3485.
 17. STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1. vyd. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta, 2013, s. 308-315, 910 s. ISBN 978-80-7248-800-1.
 18. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6644-1.

2012

 1. STUDNIČKA, Petr a Josef VLČEK. Consumer Behavior and the Supply of Composite Product. 1. vyd. Košice: Fakulta BERG, 2012, s. 130-136. ISBN 978-80-553-0902-6.
 2. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012, s. 11-19, 322 s. ISBN 978-80-7435-171-6.
 3. STUDNIČKA, Petr. Geografie, historie a kulturní atraktivity v cestovním ruchu. 1. vyd. Kolinec: AgAkcent, 2012, s. 13-22, 65 s. ISBN 978-80-87018-25-5.
 4. STUDNIČKA, Petr. Inovační procesy v destinaci cestovního ruchu jako faktor konkurenceschopnosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, s. 341-347. ISBN 978-80-557-0351-0.
 5. STUDNIČKA, Petr. Metody organizace a řízení cestovního ruchu. 1. vyd. Kolinec: AgAkcent, 2012, s. 3-12, 65 s. ISBN 978-80-87018-25-5.
 6. STUDNIČKA, Petr, Josef VLČEK, Lucie PLZÁKOVÁ a Jana KALABISOVÁ. Nová tvář hotelu Stein. 1. vyd. Brno: VŠH, 2012, s. 287-298, 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7.
 7. PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2. vyd. Praha: CzechTourism, 2012, 125 s. ISBN 978-80-87560-01-3.
 8. ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Praha: Press21 s. r. o., 2012, s. 145-157. Food and Gastronomy. ISBN 978-80-905181-1-7.
 9. ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska. Culinary Tourism - Products, Regions, Tourists, Philosophy. Wien: SpringerWienNewYork, 2012, roč. 1., s. 53-65. ISSN 2194-6574.
 10. STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu v České republice v kontextu připravovaného zákona. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita Opava, 2012, s. 1-7, 8 s. ISBN 978-80-7248-771-4.
 11. STUDNIČKA, Petr. Využití modelu KID (koordinace, inovace, diverzifikace) k efektivnímu rozvoji cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2012, s. 43-54, 123 s. ISBN 978-80-210-6078-4.
 12. FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Výzkum cestovního ruchu v České republice v letech 1960 - 2000. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2012, s. 7-17. ISBN 978-80-210-5728-9.
 13. FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 62-76,98-107,108-111,212-213, 31 s. ISBN 978-80-7357-718-6.
 14. STUDNIČKA, Petr. Železniční doprava jako zážitek v cestovním ruchu. 1. vyd. Jihlava, 2012, s. 255-261. ISBN 978-80-87035-56-6.

2011

 1. PETŘÍČKOVÁ, Lucie a Petr STUDNIČKA. Modelové systémy destinačního managementu v turistických regionech České republiky. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 2011, VII., č. 14, s. 28-37. ISSN 1801-1535.
 2. STUDNIČKA, Petr. Možnosti řešení regionálních rozdílů v České republice rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2011, s. 311-315. ISBN 978-80-7435-100-6.
 3. PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA a Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2011, 69 s. ISBN 978-80-87411-21-6.
 4. STUDNIČKA, Petr. Potenciál cestovního ruchu na Litoměřicku. 1. vyd. Praha: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, 2011, s. 66-69. ISBN 978-80-87411-17-9.
 5. STUDNIČKA, Petr. Řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina. 1. vyd. Jihlava, 2011, s. 260-266, 382 s. ISBN 978-80-87035-44-3.
 6. STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2011, s. 13-17. ISBN 978-80-87411-12-4.
 7. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Využití dolu Richard pro cestovní ruch. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu, 2011, s. 154-159. ISBN 978-80-553-0672-8.
 8. STUDNIČKA, Petr. Základy turismu - studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Praha: VŠH, 2011, 91 s. 1. ISBN 978-80-87411-18-6.
 9. ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, 75 s. ISBN 978-80-87411-20-9.
 10. ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ a Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., 2011, 72 s. ISBN 978-80-87411-13-1.
 11. STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu v územích se zvýšenou ochranou přírody. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011, s. 1-10, 11 s. ISBN 978-80-557-0190-5.
 12. STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních rozdílů rozvojem cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2011, VII., č. 13, s. 38-52. ISSN 1801-1535.

2010

 1. STUDNIČKA, Petr. Aktuální problémy terminologie v oblasti železniční dopravy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, 2010, s. 159-172. ISBN 978-80-86841-17-5.
 2. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Petr STUDNIČKA. Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen 2010. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, VI., č. 12, s. 24-48. ISSN 1801-1535.
 3. STUDNIČKA, Petr. Dopady hospodářské krize na odvětví cestovního ruchu a hotelnictví ze statistického hlediska. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010, s. 126-133. ISBN 978-80-87411-04-9.
 4. STUDNIČKA, Petr. Inovační přístupy při přípravě produktů cestovního ruchu na Lipensku. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010, s. 74-80. ISBN 978-80-87411-09-4.
 5. STUDNIČKA, Petr. Investiční činnost v cestovním ruchu a její vliv na rozvoj regionu. 1. vyd. Košice: Ústav geoturizmu, 2010, s. 84-88. ISBN 978-80-553-0383-3.
 6. FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Metodika využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních zařízení cestovního ruchu ve vhodných oblastech. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010, s. 6-9, 89 s. ISBN 978-80-87411-01-8.
 7. FRANKE, Antonín a Petr STUDNIČKA. Možnosti řešení regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010, s. 34-41. ISBN 978-80-87411-06-3.
 8. STUDNIČKA, Petr. Projekt EDEN – udržitelný cestovní ruch v méně navštěvovaných destinacích cestovního ruchu. 2. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010, 61 s. Ekonoimcká revue cestovného ruchu, 43. ISSN 0139-8660.
 9. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. 1. vyd. Praha: VŠH Praha, 2010, s. 8-15. ISBN 978-80-87411-06-3.
 10. STUDNIČKA, Petr. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a řešení disparit. 1. vyd. Praha: VŠH, 2010, s. 172-184. ISBN 978-80-86578-99-6.
 11. STUDNIČKA, Petr. Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice v letech 2000 – 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2010, s. 67-68. ISBN 978-80-8083-965-9.
 12. STUDNIČKA, Petr. Využití železniční dopravy v cestovním ruchu ve vztahu k diverzifikaci poptávky. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2010, VI., č. 11, s. 97-121. ISSN 1801-1535.
 13. STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2010, s. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4.
 14. STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovo univerzity v Brně, 2010, s. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4.
 15. STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi regiony se soustředěnou podporou státu a potenciálem cestovního ruchu v České republice. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010, s. 492-500. ISBN 978-80-225-2972-3.
 16. STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit cestovním ruchem v České republice. 1. vyd. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 2010, s. 122-125. ISBN 978-80-7435-041-2.
 17. STUDNIČKA, Petr. Zmírňování společensko-ekonomických disparit rozvojem cestovního ruchu. 1. vyd. Karviná: OPF SU Opava, 2010, s. 632-639. ISBN 978-80-7248-620-5.

2009

 1. ATTL, Pavel a Petr STUDNIČKA. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. 1. vyd. Praha: Městský úřad Litoměřice, 2009, 71 s.
 2. STUDNIČKA, Petr. Propojení výzkumu s výukou cestovního ruchu na soukromých vysokých školách. Sborník 10 let soukromých vysokých škol v ČR. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, 2009, roč. 1, s. 34-38. ISSN 1214-9187.

2008

 1. STUDNIČKA, Petr a Petr VONDRLÍK. Nové gastronomické koncepty na české železnici. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, 2008, IV., č. 7, s. 14-27. ISSN 1801-1535.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 05:37