Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Analysis of the Range of Services Avalaible on the Websites of Accommodation Faciliies. první. Praha: Institute of Hospitality Management and Economics. s. 220-228. ISBN 978-80-7632-076-5. 2022.

  2020

  1. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ, Eliška SMOTLACHOVÁ a Martin PETŘÍČEK. AGE STRUCTURE OF INHABITANTS IN THE CZECH REPUBLIC IN RELATION TO ICT USAGE FOR SEARCHING FOR TRAVEL AND ACCOMMODATION INFORMATION. první. Hradec Králové: University of Hradec Králové. s. 482-487, 5 s. ISBN 978-80-7435-776-3. 2020.
  2. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Economic-Statistical Analysis of selected Criteria of Tourist Industry in the Czech Republic. první. International Business Information Management Association. 9 s. ISBN 978-0-9998551-4-0. 2020.

  2019

  1. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Development of Mini-Breweries in the Czech Republic in Context of Economic Growth of the Country. první. International Business Information Management Association. s. 1001-1006. ISBN 978-0-9998551-2-6. 2019.
  2. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Changes in the Age Structure of ˇ the Czech Republic Population in years 2000 - 2017 and Their Influence on Major Economic Factors of the State. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc. s. 143-148. ISBN 978-80-244-5543-3. 2019.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Information and Computer Technologies and Social Network Use in Hotel Efficiency. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. s. 95-102, 7 s. ISBN 978-80-87411-87-2. 2019.

  2018

  1. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. INTRODUCTION OF NEW PRODUCT. první. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc. s. 418-424. ISBN 978-80-244-5392-7. 2018.
  2. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Tourist Arrivals from Distant Countries to the Czech Republic in 2012-2018. první. Norristown, Pennsylvania, USA: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 5346-5351. ISBN 978-0-9998551-0-2. 2018.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. VYUŽITÍ DIGITALIZACE DAT PRO ZJIŠŤOVÁNÍ ODHADŮ ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ STÁTU NA PŘÍKLADU NEZAMĚSTNANOSTI. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. s. 149-156, 7 s. 2018.

  2017

  1. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Jan MÁČE. ANALÝZA VÝVOJE PRŮMĚRNÉ SPOŘEBITELSKÉ CENY MÁSLA V ČESKÉ REPUBLICE. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. s. 173-182. ISBN 978-80-87411-99-5. 2017.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE a Veronika TESAŘOVÁ. CESTOVNÍ RUCH V KRAJI VYSOČINA A MOŽNOSTI ROZVOJE PODNIKÁNÍ V CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŽĎÁRSKÉ VRCHY NA PŘÍKLADURESTAURAČNÍHO ZAŘÍZENÍ. Studia turistica. Jihlava: VŠP Jihlava, roč. 2017/8, Mimořádné číslo, s. 22-31. ISSN 1804-252X. 2017.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ, Martin PETŘÍČEK a Petr ČECH. Economico-Statistical Study on Time Series of Number of Conferences in Mass Accommodation Facilities in the Czech Republic. In Soliman, KS. 28th International Business-Information-Management-Association Conference. první. Norristown, Pennsylvania, USA: IBIMA Publishing. s. 2579 - 2584. ISBN 978-0-9860419-8-3. 2017.
  4. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. EKONOMICKO-STATISTICKÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ V HOTELNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Studia turistica. Jihlava: VŠP Jihlava, roč. 8, č. 2, s. 18-24. ISSN 1804-252X. 2017.
  5. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. HIGH-DIMENSIONAL STATISTICAL ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC DATA IN REGIONS OF THE CZECH. první. Olomouc: Palacký University, Olomouc. s. 662-670. ISBN 978-80-244-5233-3. 2017.
  6. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Trend of Consumer Prices of Chosen Commodity and Service in Comparison to the Key Economic Indicators in the Czech Republic. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., XIII./2017, č. 28, s. 55-65, 10 s. ISSN 1801-1535. 2017.

  2016

  1. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. ANALYSIS OF PERSONAL INCOME TAX COLLECTION DEPENDING ON EMPLOYMENT RATE FROM 2005 TO 2015. první. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. s. 466-472, 8 s. ISBN 978-80-87533-14-7. 2016.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE a Eliška SMOTLACHOVÁ. Analýza vývoje spotřebitelských cen "Tuzemáku" v letech 1994-2015. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. s. 215-222. ISBN 978-80-87411-75-9. 2016.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE, Robin KOKLAR a Tomáš NOVOTNÝ. Time series Analysys of Price of Bottled Beer at Market of the Czech Republic. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha 8: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o., roč. 2016, č. 26, s. 50-60, 10 s. ISSN 1801-1535. 2016.

  2015

  1. ČECH, Petr, Jan CHROMÝ a Sylva SKUPINOVÁ. COMPANY TRAINING OF MANAGERS AS A PART OF THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM 2015. Albena: STEF92 Technology Ltd. s. 189-196. ISBN 978-619-7105-45-2. doi:10.5593/sgemsocial2015B12. 2015.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ, Jan MÁČE a Štěpánka DRAHOŇOVSKÁ. Cost and Time Comparison for Air and Land Transport between the Czech and Slovak Republics. 1. vyd. Slaný: MELANDRIUM. s. 1415-1423. ISBN 978-80-87990-06-3. 2015.
  3. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. Daňové otázky z oblasti sektoru služeb. ISBN 978-80-87411-70-4. 2015.
  4. SKUPINOVÁ, Sylva, Jan MÁČE, Eliška SMOTLACHOVÁ a Petr MIČKA. PROBLEMATIKA NEZAMĚSTNANOSTI V NOVODOBÉ HISTORII ČESKÉ REPUBLIKY. 1. vyd. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II. s. 888-895, 7 s. ISBN 978-80-87533-12-3. 2015.
  5. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jan MÁČE. ŘÍZENÍ NÁKLADŮ ÚSEKU FOOD AND BEVERAGE SPOLEČNOSTI AQUAPARK. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 87-93. ISBN 978-80-7435-548-6. 2015.
  6. MÁČE, Jan, Sylva SKUPINOVÁ a Eliška SMOTLACHOVÁ. Vývoj trhu hotelových služeb v Praze v létech 2000-2014. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. s. 160-329. ISBN 978-80-87411-70-4. 2015.

  2014

  1. SMOTLACHOVÁ, Eliška a Sylva SKUPINOVÁ. AKTUÁLNÍ STAV ČESKÉHO LÉČEBNÉHO LÁZEŇSTVÍ A JEHO DOPAD NA SOUČASNOU SPOLEČNOST. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, v Jihlavě, 2014. s. 221-226, 260 s. ISBN 978-80-87035-87-0. 2014.
  2. SMOTLACHOVÁ, Eliška, Sylva SKUPINOVÁ a Jakub JAROMĚŘICKÝ. Analýza závislosti ceny vybrané značky piva na dostupnosti restaurací městskou hromadnou dopravou v destinaci Praha. In Bc. Radka Balakovská. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnicví, turismus a vzdělávání. První. Praha: VŠH v Praze 8, spol. s r. o. s. 310-319. ISBN 978-80-87411-60-5. 2014.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Jakub JAROMĚŘSKÝ. ANALÝZA ZÁVISLOSTI CENY VYBRANÉ ZNAČKY PIVA NA DOSTUPNOSTI RESTAURACÍ MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU V DESTINACI PRAHA. První. VŠH. s. 310-319, 404 s. ISBN 978-80-87411-60-5. 2014.

  2013

  1. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Kristýna POSKOČILOVÁ. DŮVODY OČIŠŤOVÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD OD SEZÓNNÍ SLOŽKY. 2013.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Kristýna POSKOČILOVÁ. DŮVODY OČIŠŤOVÁNÍ ČASOVÝCH ŘAD OD SEZÓNNÍ SLOŽKY V ÚČETNICTVÍ VYBRANÉHO. Jihlava: Vydala Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 248-252, 293 s. ISBN 978-80-87035-70-2. 2013.
  3. SMOTLACHOVÁ, Eliška a Sylva SKUPINOVÁ. Důvody očišťování časových řad od sezónní složky v účetnictví vybraného hotelu v destinaci Praha. první. Jihlava: VŠ polytechnická Jihlava. s. 248-252, 293 s. ISBN 978-80-87035-70-2. doi:. 2013.
  4. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Zuzana ŽENÍŠKOVÁ. Odhad producentů nově zaváděného nízkoalkoholického nápoje na trh v České republice. První. Vysoká škola hotelová v Praze. s. 296-306, 420 s. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013.
  5. SKUPINOVÁ, Sylva, Eliška SMOTLACHOVÁ a Zuzana ŽENÍŠKOVÁ. Odhad producentů nově zaváděného nízkoalkoholického nápoje na trh v České rupublice. In Balakovská Radka. Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. první. Brno: VŠEv Praze 8, spol. s r. o. s. 296-306. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013.
  6. SMOTLACHOVÁ, Eliška a Sylva SKUPINOVÁ. Perspektivy českého léčebného lázeňství. In Radka Balakovská. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Perspektivy 2020. První. Brno: VŠH v Praze 8, spol. s r. o. s. 286 - 295. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013.
  7. SMOTLACHOVÁ, Eliška a Sylva SKUPINOVÁ. Perspektivy českého léčebného lázeňství. První. Vysoká škola hotelová v Praze. s. 286-295, 420 s. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013.
  8. SKUPINOVÁ, Sylva. Studijní opory předmětu MT 107 APLIKOVANÁ STATISTIKA v kombinovaném studiu Vysoké školy hotelové v Praze, magisterský studijní program všech oborů. ISBN 978-80-87411-45-2. 2013.

  2012

  1. SKUPINOVÁ, Sylva. Aplikovaná statistika. první. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 50 s. ISBN 978-80-87411-42-1. 2012.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva a Kristýna POSKOČILOVÁ. HODNOCENÍ ZÁVISLOSTI OBSAZENOSTI ČTYŘHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU V PRAZE NA VYBRANÝCH NEZÁVISLÝCH FAKTORECH. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva a Kristýna POSKOČILOVÁ. HODNOCENÍ ZÁVISLOSTI OBSAZENOSTI ČTYŘHVĚZDIČKOVÉHO HOTELU V PRAZE NA VYBRANÝCH NEZÁVISLÝCH FAKTORECH. In MEZINÁRODNÍ KONFERENCE AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU „Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“. 2012.
  4. SKUPINOVÁ, Sylva a Miloslav MALEC. Studijní opory předmětu MT 105 KVANTITATIVNÍ METODY v kombinovaném studiu Vysoké školy hotelové v Praze, magisterský studijní program všech oborů. ISBN 978-80-87411-43-8. 2012.
  5. SKUPINOVÁ, Sylva a Nikola ČIHULOVÁ. Zajímavosti a vývojové tendence českého glofu. První. VŠH Praha: VŠH v Praze 8, spol. s r. o. s. 265 - 274, 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7. 2012.

  2011

  1. SKUPINOVÁ, Sylva a Petr ŠETINA. Cenová analýza služeb zaměřených na sportovní vyžití klientů. In Mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turizmus a vzdělání. 2011.
  2. SKUPINOVÁ, Sylva a Petr ŠETINA. Cenová analýza služeb zaměřených na sportovní vyžití klientů. ISBN 978-80-87411-15-5. 2011.
  3. SKUPINOVÁ, Sylva a Miloslav MALEC. Studijní opory předmětu MT003 Statistika v kombinovaném studiu Vysoké školy hotelové v Praze, bakalářský studijní program všech oborů. ISBN 978-80-87411-22-3. 2011.

  2010

  1. SKUPINOVÁ, Sylva a Kristýna POSKOČILOVÁ. Vyuţití statistických postupů v oborech souvisejících s hotelnictvím a cestovním ruchem – „Studium cen hotových jídel na území hlavního města Prahy“. VŠH. s. 151-158. ISBN 978-80-87411-09-4. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 02:50