Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Petr JANEČEK. Strategický marketing: Strategie a trendy – 3. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing a.s. 432 s. ISBN 978-80-271-3722-0. 2023.
  2. KOCOUREK, Martin, Štěpán CHALUPA a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. The current state of the application of revenue management activities in the SME segment: A case from the Czech Republic. Quality - Access to Success. Bucharest: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, roč. 24, č. 197, s. 1-7. ISSN 1582-2559. doi:10.47750/QAS/24.197.01. 2023.

  2021

  1. JANEČEK, Petr a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. ATTITUDES OF CZECHS TOWARDS SPAS DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Acta academica karviniensia. roč. 11, č. 2, s. 25-35. doi:10.25142/aak.2021.010. 2021.
  2. KUPEC, Michael, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Václav KUPEC. Web Personalization And Artificial Intelligence As Tools For Marketing Communications. Media Literacy and Academic Research. roč. 4, č. 2, s. 110-118, 19 s. ISSN 2585-8726. 2021.

  2019

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Eliška VILDOVÁ, Petr JANEČEK a Jan TLUČHOŘ. Lázeňství - management a marketing. první. Praha: Grada Publishing. 368 s. Expert. ISBN 978-80-271-2461-9. 2019.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Jan MOUCHA. Název projektu: Využití nástrojů marketingového mixu v podnicích služeb. 2019 - 2020.
  3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Marttin KEBZA. Projekt: Tvorba studijních materiálů pro ekonomickou geografii a management lázeňství a hotelnictví. 2019 - 2019.

  2018

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Eliška VILDOVÁ a Jan TLUČHOŘ. Drobné střípky z aktuálních trendů v lázeňském podniku. 2018: Slezská univerzita v Opavě. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. s. 34-44. ISBN 978-80-7510-280-5. 2018.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Petr JANEČEK a Jan TLUČHOŘ. VÁNOČNÍ ČAS A AUTENTICITA: HODNOCENÍ VÁNOČNÍHO TRHU VE MĚSTĚ CHEB. In Ing. Ivica Linderová, PhD. RNDr . Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. Aktuální problémy cestovního ruchu„Autenticita v kontextu cestovního ruchu“. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. Vysoká škola polytechnická Jihlava, v Jihlavě, 2018. s. 151-160. ISBN 978-80-88064-36-7. 2018.

  2017

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Lilia DVOŘÁKOVÁ. Název projektu: Inovace a příprava nového doktorského studijního programu Ekonomika a management na kreditní systém studia. 2017 - 2017.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar, Petr JANEČEK a Jan TLUČHOŘ. Přínosy a rizika kulturních eventů pro městský cestovní ruch. In Městský cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 109-120. ISBN 978-80-244-5255-5. 2017.

  2016

  1. PETRŮ, Naděžda, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Jiří VACEK. Rodinné podnikání v České republice - historie a současnost. Socioekonomické a humanitní studie. BIVŠ v Praze: BIVŠ v Praze, roč. 6, č. 2, s. 62 – 75. ISSN 1804-6797. 2016.
  2. PETRŮ, Naděžda a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Rodinné podnikání v odvětví zemědělství a cestovního ruchu v ČR. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě., roč. 8(1), č. 1, s. 48 – 63. ISSN 1337-9313. 2016.
  3. PETRŮ, Naděžda a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. The Importance and Role of Strategic Succession Planning in Czech Family Businesses. In Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Sborník příspěvků z 10. ročníku mezinárodní vědecké konference Nové Trendy 2015 New Trends 2015. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě. s. 207 – 218. ISBN 978-80-87314-76-0. 2016.

  2015

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Event marketing. Studijní opora. První vydání. Praha: VŠH v Praze. 107 s. ISBN 978-80-87411-66-7. 2015.
  2. PAVERA, Libor a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Marketingová a mediální komunikace dnes. In Libor Pavera. odborná kniha. první. Praha: Verbum Praha. s. 27-43, 194 s. svazek 5. ISBN 978-80-87800-08-9. 2015.
  3. VILDOVÁ, Eliška, David MARTINČÍK, Jan TLUČHOŘ a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Measuring Customer Satistisfaction and Loyalty in Spa Companies. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, XVIII, č. 1, s. 151 – 168. ISSN 1212-3609. 2015.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Petr JANEČEK. Název projektu: Využití moderních technologií v marketingové komunikaci. 2015 - 2016.
  5. JANEČEK, Petr a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Podnikání na území chráněné oblasti: Případová studie Prášily. In sborník z konference. Hradec Králové: Gaudeamus. s. 38-47. ISBN 978-80-7435-537-0. 2015.
  6. PETRŮ, NADĚŽDA a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. THE MANAGEMENTOF SUCCESSION STRATEGY- INTERGENERATIONAL CHALLENGE. AD ALTA, Journal of Interdisciplinary Research,. roč. 05/2015, 2/2015, s. 69-74. ISSN 1804-7890. 2015.
  7. JANEČEK, Petr, Dagmar JAKUBÍKOVÁ a Jan TLUČHOŘ. Vývoj webových stránek cestovního ruchu vybraných krajů České republiky. In Sborník recenzovaných příspěvků ze 4. Mezinárodní vědecké konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Tábor: Ústav lázeňství, gastronomie a turismu. s. 98-109. ISBN 978-80-7510-140-2. 2015.

  2014

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Eliška VILDOVÁ. Je lázeňství oborem, ve kterém najdou uplatnění absolventi vysokých škol? In Folia Turistica 4. 1. vyd. UMB, Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-0697-9. 2014.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketingová komunikace: čas a změny. In Chromý - Ryashko - Dmitrieva. Strategie a tektika marketingu pro e-business v hotelnictví a dalších oblastech ekonomiky - Strategy and Marketing Tactics in e-Business of Hospitality and Other Spheres. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha. s. 26-31. ISBN 978-80-87570-17-3. 2014.
  3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketingová komunikace: čas a změny. In Chromý – Ryasko- Dmitrieva. Strategie a taktika marketingu pro e-business v hotelnictví a dalších oblastech ekonomiky – Strategy and Marketing Tactics in e- Business of Hospitality and Other Spheres. 1. vyd. Praha: Extrasystem Praha. s. 26-31. ISBN 978-80-87570-17-3. 2014.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Eliška VILDOVÁ. Spokojenost lázeňského hosta. In Sborník recenzovaných příspěvků. 3. Mezinárodní vědecká konference cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. s. 152-163. ISBN 978-80-7248-955-8. 2014.

  2013

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. 2013.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. 2013.

  2012

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Aktuální problémy marketingu v cestovním ruchu v České republice – lidé a komunikace. 1. vyd. Plzeň: FEK ZČU Plzeň. Projekt FEK a města Chebu. 2012.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. 2012.
  3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu, Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualizované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, a.s. 320 s. ISBN 978-80-247-4209-0. 2012.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. 329 s. ISBN 978-80-247-4209-0. 2012.

  2011

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Aktuální problémy marketingu v cestovním ruchu v České republice – lidé a komunikace. 2011.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Cestovní ruch, marketing a komunikace. In Komunikace a média. 1. vyd. Praha: Verbum, 2011.
  3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Cestovní ruch, marketing a komunikace. Komunikace a média. Praha: Verbum, 2011.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing. Distanční studijní opora. 1. vyd. Praha: VŠH. 168 s. ISBN 978-80-87411-19-3. 2011.

  2010

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketingové řízení.(kap.2); Distribuce a distribuční politika. (kap.10). In Marketing. 2. přeprac. Praha: C.H. Beck. ISBN 978-80-7400-115-4. 2010.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. In Trendy komunikace v cestovním ruchu. Praha: Verbun. 13 s. Komunikace a média, svazek 3. ISBN 978-80-904415-4-5. 2010.
  3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. In Trendy komunikace v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Verbum. ISBN 978-80-904415-4-5. 2010.
  4. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Nekonvenční přístupy v promotion a marketingové komunikaci. 2010.
  5. CHROMÝ, Jan, Marie DOHNALOVÁ, Dagmar JAKUBÍKOVÁ, Libor PAVERA, Miloš SOBEK, Jan MASTNÝ, Martina SOCHŮRKOVÁ, Mieczyslaw LENIARTEK a Krzystof WIDAWSKI. Trendy komunikace v cestovním ruchu. Praha: Verbum. 115 s. Komunikace a média sv.3. ISBN 978-80-904415-4-5. 2010.

  2009

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3247-3. 2009.

  2008

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - Strategie a trendy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 269 s. ISBN 978-80-247-2690-8. 2008.
  2. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Strategie a trendy. 2008.

  2007

  1. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar a Jan TLUČHOŘ. Marketing míst, obcí a měst. 2007.

  2005

Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 02:20