Informační systém UCP

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. CHALUPA, Štěpán, Martin PETŘÍČEK a Karel CHADT. Extracting Insights From Competitor's Mistakes: A Sentiment Analysis Approach Using Competitive set Online Reviews. TEM JOURNAL. Srbsko: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, roč. 12, č. 3, s. 1754-1761. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM123-58. 2023.
  2. FIALA, Jan, Jan HÁN, Jan HUSÁK, Karel CHADT, Štěpán CHALUPA, Jiřina JENČKOVÁ, Martin KOTEK, Michal KOTEK, Martina PERUTKOVÁ, Tomáš PRŮCHA, Lucie ROHLÍKOVÁ, Jakub STEJSKAL a Anna VISVIZI. More Than Virtual Reality: Tools, Methods and Approaches to Hotel Employee Training. In Visvizi, A., Troisi, O., Grimaldi, M. Research and Innovation Forum 2022. RIIFORUM 2022. Springer, Cham. s. 435-443. ISBN 978-3-031-19559-4. doi:10.1007/978-3-031-19560-0_35. 2023.
  3. CHADT, Karel. Psychologie trhu a chování spotřebitele. Praha: Wolters Kluwer. 232 s. ISBN 978-80-7676-638-9. 2023.

  2022

  1. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jan FIALA, Jan HÁN, Jan HUSÁK, Karel CHADT, Štěpán CHALUPA, Jiřina JENČKOVÁ, Martin KOTEK, Milan KOTEK, Martina PERUTKOVÁ, Tomáš PRŮCHA, Jakub STEJSKAL a Anna VISVIZI. Innovating in the Tourism Industry Through Virtual Reality (VR) and Education in the Hotel Business: VR-Enhanced Three-Phase Future Hotel Staff Training. International Journal of Smart Education and Urban Society (IJSEUS). roč. 13, č. 1, 12 s. ISSN 2574-8254. doi:10.4018/IJSEUS.309955. 2022.
  2. CHADT, Karel. Psychologie řízení a vedení v hotelnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 187 s. Psychologie. ISBN 978-80-7676-210-7. 2022.
  3. HÁN, Jan, Karel CHADT, Lucie ROHLÍKOVÁ, Martin KOTEK a Martin KOCOUREK. Virtuální realita v praxi tréninku pracovníků hotelu. 2022.

  2021

  1. CHADT, Karel. Člen Komise pro udělování Ceny ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu,experimentálního vývoje a inovací. Člen Komise pro udělování Ceny ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu,experimentálního vývoje a inovací, 2021.
  2. CHALUPA, Štěpán, Karel CHADT a Jiřina JENČKOVÁ. Impact of National Measures Connected to Covid-19 Pandemic on the Hotel Front-Office Communication Themes. IBIMA Business Review. roč. 2021, s. ID 823718, 10 s. ISSN 1947-3788. doi:10.5171/2021.823718. 2021.
  3. CHALUPA, Štěpán, Martin PETŘÍČEK a Karel CHADT. Improving Service Quality Using Text Mining and Sentiment Analysis of Online Reviews. Quality - Access to Success. Bucharest: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, roč. 22, č. 182, s. 46-49. ISSN 1582-2559. 2021.
  4. CHADT, Karel. Komunikce v managementu hotelnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 171 s. Management řízení. ISBN 978-80-7598-666-5. 2021.
  5. CHADT, Karel. Psychologie řízení a vedení v hotelnictví. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 187 s. Management. ISBN 978-80-7676-210-7. 2021.
  6. CHALUPA, Štěpán a Karel CHADT. The Changes in Client-Employee Communication at Hotel Front Office in Connection to CoVid19 Pandemic. In Khalid S. Solimon. Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic. Cordoba: International Business Information Management Association (IBIMA). s. 752-757, 7 s. ISBN 978-0-9998551-6-4. 2021.
  7. CHALUPA, Štěpán a Karel CHADT. The Perception of Soft Skills and Their Training at Hotel Front – Office in Connection to CoVid-19 Pandemics. TEM JOURNAL. Srbsko: UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, roč. 2021, č. 2. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM102-05. 2021.

  2020

  1. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Bezpečnostní management se zaměřením na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů jako nedílná součást vědy a výzkumu. odborný recenzovaný dvouměsíčník o zabezpečovací technice, ochraně majetku, osob a informací - Security magazín. Praha: Security Media s.r.o., XXVI, 01-02 / 2020, 9 s. ISSN 1210-8723. 2020.
  2. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Gender discriminations between men and woman as part of business ethics in the Czech Republic. In Abstrakt pro kapitolu v odborné knize: Book chapters “Gender and tourism: challengies and opportunities". 2020.
  3. PETŘÍČEK, Martin, Štěpán CHALUPA a Karel CHADT. Identification of consumer behavior based on price elasticity: A case study of the Prague market of accommodation services. Sustainability. MDPI, roč. 12, č. 22, s. 1-14. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12229452. 2020.
  4. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Impaktovaný článek: Sugar vs. Stevia rebaudiana - Evaluation of Sugar Substitute in Production of Strawberry Ice-Cream Mixture in Terms of Healthy Lifestyle Management. Listy Cukrovarnické a Řepařské - IF (2019): 0,263. Praha: Výzkumný ústav cukrovarnický - VUC Praha a.s., LCaŘ 136, č. 9 – 10, září/říjen 2020, s. 334-338, 8 s. ISSN 1210-3306. 2020.
  5. CHADT, Karel, Marek MERHAUT a Vendula HARTVICHOVÁ. Increasing Development of all Different Industries in the World Brought also Changes into the Management of Tourism Industry in the Czech Republic (Theoretical Study). In Editor: Peter Madzík, PhD., Faculty of Education Catholic University in Ružomberok. Conference Proceedings from International Scientific Conference - In September 2019. Proceedings were indexed in WoS in 2020. Poprad, Slovak Republic: Faculty of Education Catholic University in Ružomberok. s. 319 - 331. ISBN 978-80-561-0671-6. 2020.
  6. CHADT, Karel a Romana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace v managementu hotelnictví. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-666-5. 2020.
  7. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Krizové řízení se zaměřením na management bezpečnosti potravin během pandemie COVID-19. odborný recenzovaný dvouměsíčník o zabezpečovací technice, ochraně majetku, osob a informací - Security magazín. Praha: Security Media s.r.o., XXVI, 03/2020, 9 s. ISSN 1210-8723. 2020.
  8. STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ a Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1. Praha: Vysoká škola hotelová. 22 s. 2020.
  9. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Řízení lidských zdrojů se zaměřením na využití sociálně znevýhodněných obyvatel jako potencionálních zaměstnanců pro sektor služeb. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, roč. 14/2020, 1/2020, 15 s. ISSN 1802-5854. 2020.
  10. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Sociální práce v období pandemie COVID-19 z pohledu managementu sociálních služeb. Recenzovaný časopis - Fórum sociální politiky - časopis zařazen v databázi ERIH+. Praha: VÚPSV, XXVII, 12/2020, 9 s. ISSN 1802-5854. 2020.
  11. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Vývoj technologií se zaměřením na management sociální udržitelnosti pracovních míst v průmyslové výrobě. Recenzovaný časopis - Fórum sociální politiky - časopis zařazen v databázi ERIH+. Praha: VÚPSV, XXVII, 8/2020, 7 s. ISSN 1802-5854. 2020.
  12. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Zabezpečení dat jako primární ochrana firemních údajů. odborný recenzovaný dvouměsíčník o zabezpečovací technice, ochraně majetku, osob a informací - Security magazín. Praha: Security Media s.r.o., XXVII, 05/2020, 6 s. ISSN 1210-8723. 2020.
  13. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Začlenění migrantů do Evropské unie jako sociální dialog při řízení migrační a azylové politik. Odborný recenzovaný časopis - Fórum sociální politiky. Praha: Výzkuný ústav práce a sociálních věcí, roč. 14/ 2020, 2/2020, 11 s. ISSN 1802-5854. 2020.
  14. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Ženy v top managementu, aneb rovnost žen a mužů není jen o ochraně lidských práv. Odborný recenzovaný časopis - Fórum sociální politiky. Praha: Výzkuný ústav práce a sociálních věcí, roč. 11/ 2020, 4/2020, 9 s. ISSN 1802-5854. 2020.

  2019

  1. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Bezpečnost jako faktor konkurenční výhody z pohledu managementu cestovního ruchu. odborný recenzovaný dvouměsíčník o zabezpečovací technice, ochraně majetku, osob a informací - Security magazín. Praha: Security Media s.r.o. ISSN 1210-8723. 2019.
  2. CHADT, Karel. Člen komise ministra pro udělování Cen za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. MŠMT ČR, Praha. 2019 - 2020.
  3. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Deviantní chování turistů v podobě vandalismu jako „nedílná“ součást cestovního ruchu z pohledu bezpečnostního managementu. odborný recenzovaný dvouměsíčník o zabezpečovací technice, ochraně majetku, osob a informací - Security magazín. Praha: Security Media s.r.o., 15 s. ISSN 1210-8723. 2019.
  4. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob v sektoru služeb. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 1/2019, s. 17-20. ISSN 1802-5854. 2019.
  5. STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1. vyd. Praha. 63 s. 2019.
  6. CHADT, Karel a Marek MERHAUT. Právo zaměstnanců na ochranu osobních údajů v pracovně právním procesu. Security magazín. Praha: Security Media s.r.o., XXV, 09-10 / 2019, 16 s. ISSN 1210-8723. 2019.
  7. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu. Odborný recenzovaný časopis. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2/2019, s. 19-22. ISSN 1802-5854. 2019.
  8. ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ a Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha. 72 s. 2019.
  9. MERHAUT, Marek, MIČKOVÁ EVA a Karel CHADT. UMAN RESOURCES MANAGEMENT FOCUSING ON THE USE OF SOCIALLY DISADVANTEGED PERSONS RELEASED FROM PRISON, AS POTENTIAL EMPLOYEES IN THE SERVICE SECTOR IN THE CZECH REPUBLIC. In CHADT, Karel. In NORDSCI Conference of Social Sciences. Athens, Greece: NORDSCI Conference of Social Sciences. 18 s. 2019.

  2018

  1. CHADT, Karel. Člen komise ministra pro udělování Cen za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 2018.
  2. CHADT, Karel a M MERHAUT. Komunikace v managementu služeb v hotelnictví a cestovním ruchu. Praha: Vydavatel V.M.E.S.T. Praha. 136 s. ISBN 978-80-87411-68-1. 2018.
  3. CHADT, Karel a Martin PETŘÍČEK. SENSITIVITY CURVE OF DECISION-MAKING PROCESS OF THE COMPANY. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, roč. 24, č. 2, s. 40-46. ISSN 1803-9782. 2018.
  4. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Sociální konflikt ve formě diskriminace na pracovišti ze strany managementu. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 11 s. ISSN 1802-5854. 2018.
  5. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu. Fórum sociální politiky. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, roč. 01/2018. ISSN 1802-5854. 2018.

  2017

  1. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Age Management jako nedílná součást odpovědné personální politiky firemní kultury. Recenzovaný článek v časopise. Praha: Vydavatel VÚPSV, v. v. i., č.4/2017, s. 18-23. ISSN 1802-5854. 2017.
  2. CHADT, Karel. Člen habilitační komise EF TUL Liberec. : habilitační komise, 2017. Člen habilitační komise EF TUL Liberec. : habilitační komise, 2017., 2017 - 2017.
  3. CHADT, Karel. Člen komise pro udělování cen ministra MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu experimentálního vývoje a inovací. 2017 - 2017.
  4. CHADT, Karel. Člen vědecké rady ČZU PEF. 2017 - 2017.
  5. CHADT, Karel. Člen vědecké rady ČZU PEF. 2017/2018. 2017 - 2018.
  6. CHADT, Karel. Jmenování - Člen oborové rady pro DSP - Management na období 2017-2021. Jmenování - Člen oborové rady pro DSP - Management, 2017 - 2021.
  7. CHADT, Karel. Komise pro obhajobu disertací PEF ČZU Praha. Komise pro obhajobu disertací PEF ČZU Praha, 2017 - 2017.
  8. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Managerial Competencies as an Integral Part of the Corporate Culture of Hotel Management focusing on the Front Office. Czech Hospitality and Tourism Paper (CHTP). Prague: The Institute of Hospitality Management in Prague,, vol. XIII, 16 s. ISSN 1801-1535. 2017.
  9. MERHAUT, Marek, Karel CHADT a Eva MIČKOVÁ. Psychological Aspects of Employees Development in the Hospitality Industry. In Coference Proceedings. Albena Co, Bulgaria: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts,. s. 639-648. ISBN 978-619-7408-16-4. doi:10.5593/sgemsocial2017/14. 2017.
  10. CHADT, Karel. Psychologie trhu v obchodu a službách. Praha: Press21 s.r.o. ISBN 978-80-905181-9-3. 2017.
  11. MERHAUT, Marek a Karel CHADT. Specifikace rozdílů v interakci managementu a zaměstnanců s přihlédnutím na genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, roč. 11/2017. ISSN 1802-5854. 2017.
  12. MERHAUT, Marek, Karel CHADT a Eva MIČKOVÁ. SYCHOLOGICAL REFLECTION OF MANAGEMENT OF THE HOTEL INDUSTRY IN THE PROCESS OF CREATIVE THINKING. niversal Journal of Management, USA. USA, 2017.
  13. CHADT, Karel. vyžádaná přednáška - Specifika profesně zaměřených studijních programů, Konference - Hodnocení kvality vysokých škol - Masarykova Univerzita Brno. In Konference - Hodnocení kvality vysokých škol. 2017.

  2016

  1. CHADT, Karel. Člen Akreditační komise pro VŠ. Člen Akreditační komise pro VŠ, 2016.
  2. CHADT, Karel. Člen Akreditační komise pro VŠ. Člen Akreditační komise pro VŠ, 2016.
  3. CHADT, Karel. člen habilitační komise TUL Liberec. habilitační komise, 2016 - 2017.
  4. CHADT, Karel. Člen Komise pro habilitaci. Komise pro habilitaci., 2016.
  5. CHADT, Karel. Člen komise pro habilitační řízen. Člen komise pro habilitační řízen, 2016.
  6. CHADT, Karel. Člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací. Člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací, 2016.
  7. CHADT, Karel. Člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací. Člen komise pro obhajobu doktorských disertačních prací, 2016.
  8. CHADT, Karel. Člen komise pro udělování Ceny ministryně MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Praha 21.10. 2016. 2016.
  9. CHADT, Karel. Člen oborové rady pro Management. Člen oborové rady pro Management, 2016.
  10. CHADT, Karel. Člen vědecké rady. Člen vědecké rady, 2016.
  11. CHADT, Karel. Člen vědecké rady VŠE Praha fakulta Managementu Jindřichův Hradec. Člen vědecké rady VŠE Praha fakulta Managementu Jindřichův Hradec, 2016.
  12. CHADT, Karel. Komise pro obhajobu disertací PEF ČZU Praha. Komise pro obhajobu disertací PEF ČZU Praha, 2016.
  13. CHADT, Karel. komise pro obhajobu doktorských prací. komise pro obhajobu doktorských prací, UPOL Olomouc, 2016.
  14. ČECH, Petr, Karel CHADT a Martina BERÁNEK. MANAGERIAL COMPETENCIES IN TOURISM. In 3rd International Multidisciplinary Scientfic Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016. Albena: STEF92 Technology Ltd. s. 923-929. ISBN 978-619-7105-74-2. doi:10.5593/sgemsocial2016B23. 2016.
  15. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2016.
  16. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2016.
  17. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2016.
  18. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2016.
  19. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ,. předseda akreditační komise pro VOŠ,, 2016.
  20. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ,. předseda akreditační komise pro VOŠ,, 2016.
  21. CHADT, Karel. Vědecká rada FM VŠE Jindřichův Hradec. 2016.
  22. CHADT, Karel. zasedání AK VOV. AK VOV MŠMT, 2016.
  23. CHADT, Karel. Zasedání Akreditační komise , pro VŠ. Zasedání Akreditační komise pro VŠ, 2016.

  2015

  1. CHADT, Karel. člen, Oborové rady andragogika. člen, Oborové rady andragogika, 2015.
  2. CHADT, Karel. člen, Oborové rady andragogika. člen, Oborové rady andragogika, 2015.
  3. CHADT, Karel. Člen Akreditační komise pro VŠ. Člen Akreditační komise pro VŠ, 2015.
  4. CHADT, Karel. Člen Akreditační komise pro VŠ,. Člen Akreditační komise pro VŠ,, 2015.
  5. CHADT, Karel. Člen vědecké rady PEF ČZU Praha. 2015 - 2019.
  6. ČECH, Petr a Karel CHADT. PROJECT MANAGER AND HIS/HER COMPETENCIES. In The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceeding 1, Management and Military Sciences. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy Publishing House. s. 172-176. ISSN 1843-6722. 2015.
  7. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2015.
  8. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2015.
  9. CHADT, Karel. předseda akreditační komise pro VOŠ. předseda akreditační komise pro VOŠ, 2015.

  2014

  1. CHADT, Karel a Jana PECHOVÁ. Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi. První. Praha: Press21. 93 s. ISBN 978-80-905181-6-2. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 4. 2024 03:26