Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Studnička, narozen 14. 5. 1983, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště
 • University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
  katedra hotelnictví, katedra cestovního ruchu
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry hotelnictví - od 1. 9. 2014 - dosud
  pověřený vedením katedry cestovního ruchu - od 1. 9. 2020 - dosud
  jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. - od 31. 8. 2017 do 13. 11. 2020
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-2015: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, doktorské studium v oboru Cestovní ruch (PhD.)
  2013: Vysoká škola hotelová v Praze, Učitelství odborných předmětů pro obor Gastronomie, hotelnictví, turismus (DVPP)
  2007-2009: Vysoká škola hotelová v Praze, navazující magisterské studium v oboru Management hotelnictví a lázeňství (Ing.)
  2004-2007: Vysoká škola hotelová v Praze, bakalářské studium v oboru Management destinace cestovního ruchu (Bc.)
  1998-2002: Hotelová škola a vyšší odborná škola hotelnictví a turismu Poděbrady, maturitní zkouška v oboru Hotelnictví a turismus
Přehled zaměstnání
 • 2014-dosud: město Čelákovice (volená funkce, neuvolněný místostarosta)
  2009-dosud: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (pracovní poměr), pozn.: od 1. 1. 2022 došlo k přejmenování společnosti - Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o., od 1. 10. 2022 došlo k přejmenování společnosti - University College Prague - Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
  2017-2020: První soukromá hotelová škola, spol. s r.o. (dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  2005-2009: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  2001-2008: Aparthotel Rialto, Ostseebad Binz/Rügen, SRN (vždy tříměsíční letní pracovní pobyt)
  1998-2001: Hotel Horal Špindlerův Mlýn, Hotel Four Seasons Prague (odborná praxe)
Pedagogická činnost
 • Přednášky - Hotelové inženýrství, Gastronomické koncepty, Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii, Podnikání v hotelnictví a gastronomii, Regionální a municipální ekonomika, Regionální ekonomika a hotelnictví, Veřejné finance a územní samosprávy, Základy veřejné správy, Tvorba strategií a regionálních plánů
  Semináře - Sdílená ekonomika v hotelnictví, Seminář k bakalářské práci, Seminář k diplomové práci, Předstátnicový seminář (Bc.), Předstátnicový seminář (Ing.)
  Projekty:
  * Revize rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání - inovace oborové soustavy (NPI-2023-RVP-SOV), termín řešení: 8. 12. 2023 - 31. 12. 2024
  * Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách (MSMT-10840/2021-2), termín řešení: 1. 9. 2021 - 30. 11. 2025; člen týmu
  * Mistrovská zkouška - systém: Mistr řemesla v oboru Číšník (CZ.03.1.54/0.0/0.0/16_020/0004431), termín řešení: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022; člen autorského kolektivu
  * BoB as a Bait - Better Adult Training (2019-1-IS01-KA204-051131), termín řešení: 1. 5. 2020 - 30. 6. 2022; člen poradního sboru expertů
  * VOV - ekonomická sekce (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049), termín řešení: 1. 6. 2018 - 31. 5. 2021; odborný garant - metodika a didaktika, recenzent
Vědeckovýzkumná činnost
 • * Hodnocení dopadů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou v letech 1994-2023 (OLNV-HDCR/CVUT_UCP/01-2024), termín řešení: 1. 2. 2024 - 15. 11. 2024; odpovědný řešitel
  * Výstavba ubytovacího zařízení nebo apartmánových bytů v obci Lipno nad Vltavou (Exafin-01/2024), termín řešení: 4. 1. 2024 - 30. 6. 2024; odpovědný řešitel
  * Studie stavu a návrhu řešení pro vodní nádrž Lipno (SDL/OZZL/079/23), termín řešení: 8. 8. 2023 - 31. 12. 2026; spoluřešitel
  * Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje (KUPK-2022099), termín řešení: 1. 12. 2022 - 30. 6. 2024; odpovědný řešitel
  * Pozemky Lipno nad Vltavou – konzultační činnost v oblasti cestovního ruchu (Exa_2022/04), termín řešení: 1. 4. 2022 - 31. 8. 2022; odpovědný řešitel
  * Odborné stanovisko - Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky (TSL-01-2021/VSH), termín řešení: 5. 1. 2021 - 8. 1. 2021; odpovědný řešitel
  * Koncepce mobility města Čelákovice (CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014619), termín řešení: 1. 3. 2020 - 30. 11. 2020; člen řešitelského týmu projektu
  * Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1 (PH-01-2019/VSH), termín řešení: 1. 11. 2019 - 15. 3. 2020; odpovědný řešitel
  * Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E (CzT-0500/0065/VŠH-2019), termín řešení: 15. 3. 2019 - 18. 10. 2019; odpovědný řešitel
  * Analýza vývoje cestovního ruchu pro zpracování Analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021-2030 (MMR-5651/0021/18-2018), termín řešení: 1. 11. 2018 - 31. 3. 2019; člen řešitelského týmu projektu
  * Potenciál rozvoje Parku Mirakulum v Milovicích v kontextu podpory cestovního ruchu a destinačního managementu ve Středočeském kraji (MIRMIL/1/2017-33), termín řešení: 1. 4. 2017 - 31. 1. 2020; odpovědný řešitel
  * Certifikovaná metodika k návrhu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (MMR-1667/2016-54), termín řešení: 1. 1. 2017 - 28. 2. 2017; člen řešitelského týmu projektu
  * Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch (MMR-192/2016-54), termín řešení: 15. 2. 2016 - 31. 10. 2016; člen řešitelského týmu projektu
  * Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže (AHR-01/2016/VSH), termín řešení: 1. 2. 2016 - 31. 8. 2019; odpovědný řešitel
  * Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky (ReVa/1/2015-KL), termín řešení: 1. 12. 2015 - 31. 8. 2019; člen řešitelského týmu projektu
  * Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí (SLO4/2/2015-SRU), termín řešení: 1. 12. 2015 - 31. 10. 2016; odpovědný řešitel
  * Produktová nabídka českých lázní (15/410/2836), termín řešení: 13. 10. 2015 - 14. 1. 2016; člen řešitelského týmu projektu
  * Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově (MECK-PSCR1VŠH-2014), termín řešení: 1. 10. 2014 - 30. 6. 2015; člen řešitelského týmu projektu
  * Zpracování stanoviska pro sněmovní tisk 276/0 - novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, termín řešení 29. 10. 2014 - 5. 11. 2014; odpovědný řešitel
  * Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu (MMR-1489/2014-54), termín řešení: 15. 8. 2014 - 31. 3. 2015; člen řešitelského týmu projektu
  * Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu (OLNV-ODM1VŠH-2014), termín řešení: 1. 4. 2014 - 31. 1. 2015; odpovědný řešitel projektu
  * Analýza výběru místních poplatků ve vztahu ke kapacitám a výkonnosti ubytovacích a lázeňských zařízení v České republice (CzT-14/o/510/1236), termín řešení: 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014; člen řešitelského týmu
  * Stínová ekonomika v subsystémech cestovního ruchu (MMR-2013/OBJ/2338), termín řešení: 1. 12. 2013 - 12. 9. 2014; člen řešitelského týmu projektu
  * Inovační přístup k systému řízení cestovního ruchu na národní a regionální úrovni v České republice (CzT-13/110/111/7), termín řešení: 1. 7. 2013 - 28. 2. 2014; člen řešitelského týmu projektu
  * Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí – Čertovy proudy Loučovice (OLOU-DIVOLO1VŠH-2013), termín řešení: 25. 6. 2013 - 12. 7. 2013; odpovědný řešitel projektu
  * Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou (OLNV-MECR1VŠH-2012 a LIP-MECR2VŠH-2012), termín řešení: 15. 10. 2012 - 15. 3. 2013; odpovědný řešitel projektu
  * Nová tvář Hotelu Stein (UEPRKKK201209-ZK 106/04/12), termín řešení: 1. 5. 2012 - 30. 9. 2012; člen řešitelského týmu projektu
  * Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky (11/0/410/1211), termín řešení: 1. 4. 2011 - 31. 12. 2011; odpovědný řešitel projektu
  * Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch (CZ.1.09/4.3.00/06.00048), termín řešení: 1. 3. 2009 - 31. 10. 2009; člen řešitelského týmu projektu
  * Výzkum domácího a příjezdového zahraničního cestovního ruchu ve vztahu k zmírnění společensko-ekonomických disparit (WD-37-07-2), termín řešení: 1. 4. 2007 - 31. 12. 2011; člen řešitelského týmu projektu
  * Návrh systematického výzkumu cestovního ruchu v České republice se zvláštním zřetelem na kraje (WA-037-05-Z06), termín řešení: 1. 7. 2005 - 30. 11. 2006; člen řešitelského týmu projektu
Akademické stáže
 • Zahraniční učitelské mobility v rámci programu Erasmus na Best Sabel Berlin a Erasmus+ na Hochschule Zittau/Görlitz, European Campus Rottal-Inn Pfarrkirchen a Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Univerzitní aktivity
 • člen Evropské sítě místních a regionálních zastupitelů při Evropském výboru regionů
  člen Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu
  člen Komory - Platforma Cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
  člen vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR
  člen redakční rady časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers
  člen výběrové komise pro udělení titulu Škola roku v rámci Výročních cen Asociace hotelů a restaurací ČR
  člen poroty soutěže Velká cena cestovního ruchu 2021/2022 a 2022/2023
  člen poroty soutěže Zlatý kuchař 2022 a 2023
Mimouniverzitní aktivity
 • člen redakční rady časopisu Lipensko
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 5. 11. 2014 do 6. 11. 2018: neuvolněný místostarosta II (gesce: doprava, územní plánování, kultura, školství, sport)
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 7. 11. 2018 do 18. 10. 2022: neuvolněný místostarosta I (gesce: doprava, územní plánování, kultura, školství, protidrogová problematika, dotační politika města)
  člen Zastupitelstva města Čelákovic - od 19. 10. 2022 - dosud: neuvolněný místostarosta (gesce: doprava a dopravní obslužnost, územní plánování, školství, kultura, protidrogová prevence, dotační politika města)
Ocenění vědeckou komunitou
 • vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2018 - Ing. Barbora Hlavatá: Možnosti zpracování a omezování zbytkových surovin z restaurací (obhájeno 12. 6. 2018)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2019 - Ing. Ivana Ružičová: Vliv stravenek na cenu obědového menu v České republice (obhájeno 11. 6. 2019)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2022 - Ing. Karolína Králová: Preference Fast Food vs. Slow Food v gastronomii (obhájeno 15. 6. 2022)
  vedoucí nejlepší diplomové práce v oboru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu v rámci soutěže AHR ČR 2023 - Ing. Dávid Habina: Přístupy k regulaci kolaborativní ekonomiky v ubytovacích službách (obhájeno 13. 6. 2023)
Vybrané publikace
 • STUDNIČKA, Petr. Inovácie a trendy v cestovnom ruchu (Innovation and Trends in Tourism). Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 121 pp., 2024. info
 • STUDNIČKA, Petr and Pavel ATTL. Inovativní přednášky pro žáky a vyučující ekonomických předmětů na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu- střední škola s.r.o. (Innovativ Lectures for Students and Teachers of Economic Subjects at the Academy of Hotel Management and Tourism - High School Ltd.). 2024. info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL and Anna ULRICHOVÁ. Podněty a připomínky ke Strategii příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy 2024-2027 (Initiatives and Comments on the Strategy of Inbound Tourism of the City of Prague 2024-2027). Praha. 4 pp. 2024. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací (Rules for the Processing of Final Thesis). 2. aktualizované. Praha: University College Prague. 95 pp. ISBN 978-80-7632-081-9. 2024. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Pravidla zpracování závěrečných prací (Rules for the Processing of Final Thesis). Praha: University College Prague. 92 pp. ISBN 978-80-7632-079-6. 2023. info
 • STUDNIČKA, Petr. Austrian Economics Analysis for Failures and Paradoxes in the Digitalization of the Spanish Tourism Industry. Qeios. Londýn: Qeios Ltd., p. 1-20. ISSN 2632-3834. doi:10.32388/LJFMAT.2. 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení druhého ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2023 z pohledu oponenta prací (Evaluation of the second year of trial verification of the alternative exam of the profile part matriculation exams in the form of a complex graduate thesis with a defense in secondary vocational schools in 2023 from the perspective of the thesis). Praha. 6 pp. 2023. info
 • STUDNIČKA, Petr. Methodology for Measuring the Potential of a Tourism Destination in Relation to Sustainable Local Tourism Product Development. Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, vol. 10, No 40. ISSN 2336-5382. 2023. info
 • STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier. ISSN 0195-6663. 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Vplyv kultúry a kultúrneho dedičstva na konkurencieschopnosť destinácií cestovného ruchu (037UKF-4/2024) (The influence of culture and cultural heritage on the competitiveness of tourism destinations). KEGA. Bratislava, p. 1-19, 20 pp., 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Připomínky k návrhu zákona, ze dne … 2024, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Praha: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. 6 pp. 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Cities in Transition: Krakow´s Social, Economic and Spatial Transformation within the Last Thirty Years (selected aspects). Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické, vol. 10, No 40, 16 pp. ISSN 2336-5382. 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr and Pavel ATTL. Inovativní přednáška pro vyučující ekonomických předmětů - komplexní absolventská práce s obhajobou (Innovative Lecture For Teachers Of Economic Subjects - Complex Graduate Thesis With Defense). 2023. URL info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL and Anna ULRICHOVÁ. Vnímání vymezení území pro působnost oblastních a lokálních organizací destinačního managementu a charakteristika profilu návštěvníka na území Plzeňského kraje (Perception of Territory Delimitation for the Scope of Regional and Local Destination Management Organizations and Characteristics of the Visitor Profile in the Territory of the Pilsen Region). Praha: Plzeňský kraj. 46 pp. 2023. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vliv mimořádných událostí na výběr místního poplatku z pobytu v Česku (The Impact of Emrgencies on the Collection of the Local Fee for a Stay in Czechia). Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, vol. 13, No 1, p. 35-39. ISSN 1804-252X. 2022. URL info
 • ATTL, Pavel, Josef PÁTEK and Petr STUDNIČKA. Dopad pandemie covid-19 na Františkovy Lázně (The Impact of the COVID-19 Pandemic in Františkovy Lázně). Jihlava. p. 12-20. ISBN 978-80-88064-57-2. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Reducing Administrative Burden in Tourism in Czechia Using Process Digitalization. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická. p. 229-235. ISBN 978-80-7632-076-5. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Hodnocení trhu práce v oblasti gastronomie (Evaluation of the Labor Market in the Field of Gastronomy). In 5. Národní platforma autorizovaných osob - tvorba a revize profesních kvalifikací z oblasti gastronomie. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr and Pavel ATTL. Strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Lipenska (Tourism Development Strategy in the Lipno Area). 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Zhodnocení prvního ročníku pokusného ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách v roce 2022 z pohledu oponenta prací (Evaluation of the first year of trial verification of the alternative exam of the profile part matriculation exams in the form of a complex graduate thesis with a defense in secondary vocational schools in 2022 from the perspective of the thesis). Praha: Hotelová škola Poděbrady. 4 pp. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr, Lada POPL PETRÁNKOVÁ, Darina SVOBODOVÁ, Zbyněk VINŠ and Jiří ZELENÝ. Ukrajinská kuchyně (Ukrainian Cuisine). 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Stolování v období baroka (Dining in the Baroque Period). 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. 2 svety cestovného ruchu (2 worlds of tourism). ISBN 978-83-8111-279-6. 2022. URL info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací (Principles of Processing Final Qualification Theses). 5. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová a ekonomická. 92 pp. 2022. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Peer Review for Appetite Journal (does not allow reviews to be publicly displayed). Appetite Journal. Spojené království: Elsevier. ISSN 0195-6663. 2022. URL info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Local Taxation of Tourism in the Context of the Collaborative Economy – Case Study from the Czech Republic. Lex localis - Journal of Local Self-Goverment. Slovenia: INST LOCAL SELF-GOVERNMENT MARIBOR, vol. 19, No 1, p. 65-89. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/19.1.65-89(2021). 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Krátkodobé pronájmy versus ubytovací služby a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 a nouzového stavu na území České republiky (Short-term rentals versus accommodation services and collection of the local tax on the stay during the COVID-19 pandemic and the state of emergency on territory of the Czech Republic). Praha: Vysoká škola hotelová. 13 pp. 2021. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 4. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová. 91 pp. ISBN 978-80-87411-86-5. 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr. Restart cestovního ruchu v České republice - základní požadavky se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví, gastronomii a lázeňství (Restart of Tourism in the Czech Republic - Basic Requirements with a Focus on Tourism, Hospitality, Gastronomy and Spa Industry). Praha: Vysoká škola hotelová. 4 pp. 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr. Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu (InterUrbanWater) - město Čelákovice: externí aplikační garant (Interdisciplinary Approaches to Effective Rainwater Management in the Development Areas of Urbanized Areas in Economic, Social and Environmental Contexts (InterUrbanWater) - City of Čelákovice: external appliaction guarantor). Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr and Lucie PLZÁKOVÁ. Odborné připomínky k návrhu materiálu Ministerstva pro místní rozvoj Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 121 pp., 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr. Mistrovská zkouška - systém: Mistr řemesla v oboru Číšník. Mistrovská zkouška - mistr řemesla v oboru Číšník: člen autorského kolektivu, 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Omezení poskytování ubytovacích služeb a výběr místního poplatku z pobytu v době pandemie COVID-19 v České republice (Limited Providing of Accommodation Services and the Collection of Local Fee for a Stay During the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic). Opava: Slezská univerzita. p. 173-182. ISBN 978-80-7510-462-5. 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Odborné posouzení „Návrhové a implementační části Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021–2027“ (draft 19. 7. 2021) (Expert Assessment "Design and implementation Parts of the Tourism Development Concept of the Pilsen Region for the Period 2021-2027" (Draft 19 July 2021)). Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje pro období 2021-2027. Plzeň: Plzeňský kraj, p. 1-84, 85 pp., 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zásady urbánní politiky ČR - aktualizace. Pracovní skupina MMR "ZUP 2022", 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Reclaiming the City: Moving from Overtourism to Sustainable Tourism in a Post-COVID World. 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Pokusné ověřování alternativní zkoušky profilové části maturitní zkoušky formou komplexní absolventské práce s obhajobou ve středních odborných školách (Experimental verification of the alternative examination of the profile part of the Matura examination in the form of a comprehensive graduate thesis with defense in secondary vocational schools). Hodnotitel a zpracovatel posudků oponenta komplexní absolventské práce, 2021. URL info
 • REJHONOVÁ, Věra, Petr STUDNIČKA, Aleš SVOJANOVSKÝ and Miloš BEDNÁŘ. Učební text k přípravě na Mistrovskou zkoušku v oboru Číšník (Teaching Text to Prepare for the Master of Crafts Exam in the Field of Waiter). Praha: Hospodářská komora. 150 pp. 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr. Possibilities of Waste Reduction in Gastronomy and Food Industry in the Context of Circular Economy. Brno: Mendelova univerzita. p. 136-143. ISBN 978-80-7509-820-7. doi:10.11118/978-80-7509-820-7-136. 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Smart výučba predmetu Geografia cestovného ruchu s využitím informačných technológií (010EU-4/2022) (Smart Teaching of the Course Geography of Tourism With the Use of Information Technology). Bratislava: EU. p. 1-23, 24 pp. 2021. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. Od overturismu k udržitelnému turismu v hlavním městě Praze (From Overtourism to Sustainable Tourism in the Capital of Prague). Znojmo. p. 230-239. ISBN 978-80-7610-012-1. 2021. info
 • STUDNIČKA, Petr, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ and Šárka TITTELBACHOVÁ. Legislativní podmínky k využití bytového hotelu na území městské části Praha 1 (Legislative Conditions for the Use of a Residential Hotel in Prague 1). Praha: Vysoká škola hotelová. 22 pp. 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr and Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice (Mobility Concept of the City of Čelákovice). město Čelákovice, 2020. info
 • KOCOUREK, Josef, Roman DOSTÁL, Tomáš JANČA, Petr STUDNIČKA and Josef PÁTEK. Koncepce mobility města Čelákovice (The Concept of Mobility of the Town of Čelákovice). Čelákovice: město Čelákovice. 160 pp. 2020. URL info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL and Karel NEJDL. Podněty a připomínky ke Koncepci příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy (Suggestions and Comments on the Concept of Inbound Tourism of the City of Prague). Praha: Vysoká škola hotelová. 10 pp. 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. Predikce budoucích výzev sídel do 15000 obyvatel a foresight souvisejících trendů - město Čelákovice: externí aplikační garant (Prediction of Future Challenges of Settlements up to 15,000 Inhabitants and Foresight Related Trends - City of Čelákovice: external application guarantor). Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická, 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. KVAS - kvalitní a udržitelná veřejná výstavba - město Čelákovice: externí aplikační garant (KVAS - Quality and Sustainable Public Construction - City of Čelákovice: external application guarantor). České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. Stanoviska a náměty VŠH k řešení současné kritické situace cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie a lázeňství na území České republiky v souvislosti s pandemií COVID-19 (IHM Opinions and Suggestions for Solving the Current Critical Situation of Tourism, Hospitality, Gastronomy and Spa Industry in the Czech Republic in Connection with the COVID-19 pandemic). Praha: Vysoká škola hotelová. 5 pp. 2020. info
 • STUDNIČKA, Petr. BoB as a Bait - Better Adult Training. 2020. URL info
 • STUDNIČKA, Petr. VOV - ekonomická sekce (HVE - Economic Section). 2020. URL info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 3. aktualizované. Praha: VŠH. 94 pp. ISBN 978-80-87411-82-7. 2019. info
 • STUDNIČKA, Petr. Politika rozvoje cestovního ruchu v příhraničním venkovském regionu Lipensko (Tourism Development Policy in the Border Rural Lipno Region). Jihlava: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. p. 362-368. ISBN 978-80-88064-42-8. 2019. info
 • ATTL, Pavel, Petr STUDNIČKA, Karel CHADT, Ivo STRAKA, Lucie PLZÁKOVÁ, Šárka TITTELBACHOVÁ and Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Stanovení části obce Velké Karlovice přírodními léčebnými lázněmi využívajícími klimatické podmínky. Praha. 72 pp. 2019. info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Ivo STRAKA, Karel CHADT, Blanka ZIMÁKOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ and Anna DOLEŽÁLKOVÁ. Podpora domácího cestovního ruchu prostřednictvím pobytů dětí a mládeže. 1st ed. Praha. 63 pp. 2019. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Šárka TITTELBACHOVÁ and Petr STUDNIČKA. Analýza vývoje cestovního ruchu v ČR pro zpracování analytické části Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2021–2030 (kapitoly 4 a 5.6). Brno. 166 pp. 2019. info
 • STUDNIČKA, Petr. Value Added Tax, Local Fees and Shadow Economy in Relation to Tourism and Hospitality Industry of V4 Group States. Praha: Vysoká škola hotelová. p. 103-110. ISBN 978-80-87411-87-2. 2019. info
 • STUDNIČKA, Petr, Šárka TITTELBACHOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ, Dominika CHARVÁTOVÁ and Martin HRABEC. Indikátory pro měření výkonnosti destinace a DMO pomocí metody 3E (Destination and DMO Performance Indicators Using 3E Method). Praha. 80 pp. 2019. info
 • STUDNIČKA, Petr. Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu (recenzní posudek). Udržateľná konkurencieschopnosť cieľových miest cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB, 248 pp. ISBN 978-80-8141-221-9. 2019. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Šárka TITTELBACHOVÁ. Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství. Praha: Wolters Kluwer ČR. 148 pp. ISBN 978-80-7552-984-8. 2018. info
 • STUDNIČKA, Petr and Josef PÁTEK. Nezbytnost změny místních poplatků v cestovním ruchu v České republice (The Neccessity of Changing Local Fees in Tourism in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 50., 2/2018, p. 68-76. ISSN 0139-8660. 2018. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 2. aktualizované. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. 87 pp. ISBN 978-80-87411-81-0. 2017. info
 • STUDNIČKA, Petr and Lucie PLZÁKOVÁ. Connections between scientific research and education in the field of tourism and leisure in the Czech Republic. European Journal of Tourism Research. Varna: Varna University of Management, vol. 2017, 15/2017, p. 24-37. ISSN 1994-7658. 2017. URL info
 • STUDNIČKA, Petr and Pavel ATTL. Driving Tourism Through Sport Event in the Lipno Region: First Summer Olympic Park in the Czech Republic. In Alžbeta Királová. Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Hershey: IGI Global. p. 245-259. Advances in Hospitality, Tourism and the Services Industry. ISBN 978-1-5225-2016-0. doi:10.4018/978-1-5225-2016-0.ch012. 2017. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zaměstnanost vyvolaná cestovním ruchem a hotelnictvím ve městě Český Krumlov (Employment induced through the tourism and hospitality industry in the city of Český Krumlov). Brno: MUNI Press. p. 42-48. ISBN 978-80-210-8527-5. 2017. info
 • STUDNIČKA, Petr. Olympic Park and its Influence on the Tourism and Hospitality Development. 1st ed. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. p. 183-190. ISBN 978-80-87411-99-5. 2017. info
 • STUDNIČKA, Petr and Josef PÁTEK. Vliv atraktivnosti destinací cestovního ruchu na koeficienty daně z nemovitých věcí v České republice (Influence of Tourist Destinations Attracitivenss on the Rate of Property Tax in the Czech Republic). Studia Turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 8., 3., p. 107-114. ISSN 1804-252X. 2017. URL info
 • KALABISOVÁ, Jana, Josef VLČEK, Stanislava BELEŠOVÁ and Petr STUDNIČKA. Šetření výskytu a příjmů z aktivit stínové ekonomiky (Investigation of Occurence and Income from Shadow Economy Activities). 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 110-117, 232 pp. ISSN 2464-6032. 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr. Rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v rakouské destinaci Serfaus-Fiss-Ladis (Tourism and Hospitality Development in Austrian Destination Serfaus-Fiss-Ladis). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 88-93, 125 pp. ISBN 978-80-210-8117-8. 2016. info
 • ATTL, Pavel, Štěpán CHALUPA and Petr STUDNIČKA. Produktová nabídka českého lázeňství (Product Offer of Czech Spas). Praha. 201 pp. 2016. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. The Model Systems of Destination Management and Hospitality in the Czech Republic in the Years 1850 - 2015. Kazan: Institute of Economics, Management and Law. p. 116-134. ISBN 978-5-91838-078-9. 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr and Ludmila ŠMARDOVÁ. Elektronická evidencia tržieb v cestovnom ruchu v Slovenskej republike a v Českej republike (Electronic Evidence of Tourism Business Revenues in the Slovak Republic and the Czech Republic). Ekonomika a Spoločnosť. Banská Bystrica: Belianum, 16., 2/2015, p. 191-202, 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt jako možný nástroj financování podpory cestovního ruchu v České republice (Local Fee for a Spa or Leisure Stay as a Possible Tool for Financing of Tourism Support in the Czech Republic). Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, vol. 49, 2/2016, p. 112-121. ISSN 0139-8660. 2016. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Šárka TITTELBACHOVÁ. Návrh změn režimu místních poplatků v přímé vazbě na cestovní ruch. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 101 pp. 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr. Legislativní úprava místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity v České republice (Legislative Arrangement of a Local Fee for a Spa or Leisure Stay and a Local Fee for Accommodation in the Czech Republic). Acta Universitatits Carolinae - Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, LXII, No 3, p. 37-47. ISSN 0323-0619. doi:10.14712/23366478.2016.35. 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr. Projevy sdílené ekonomiky v ubytovacích službách (Speeches of Sharing Economy in Accommodation Services). Praha: Vysoká škola hotelová v Praze. p. 233-239. ISBN 978-80-87411-75-9. 2016. info
 • STUDNIČKA, Petr, Pavel ATTL, Lucie PLZÁKOVÁ and Šárka TITTELBACHOVÁ. Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí. Praha: Svazek Lipenských obcí. 111 pp. 2016. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Vývoj místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt ve vztahu k ukazatelům cestovního ruchu a hotelnictví na příkladu hlavního města Prahy (Development of Local Fees for Accommodation and for a Spa or Leisure Stay in Relation to Tourism and Hospitality Management Indicators on the Example of the City of Prague). 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 438-444. ISBN 978-80-7435-547-9. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. Czech Hospitality and Tourism Papers. ISSN 1801-1535. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání. člen organizačního výboru, 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. The Approaches to Destination Management and to the Development of Hospitality in the Czech Republic. 1st ed. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity. p. 261-270. ISBN 978-80-7510-140-2. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Analýza výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice (Analysis of the Selection of Local Fees for a Spa or Leisure Stay and for Accommodation in the Czech Republic). 1st ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. p. 156-160. ISBN 978-80-557-0886-7. 2015. info
 • KALABISOVÁ, Jana, Lucie PLZÁKOVÁ, Petr STUDNIČKA and Josef VLČEK. Innovation Process for a Specific Provider of Accommodation Services. 1st ed. Bukurešť: Bucharest University of Economic Studies. p. 59-66, 603 pp. ISSN 2457-483X. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Cestovní ruch a disparity v destinaci Lipensko-Mühlviertel (Tourism and Disparities in the Destination of Lipno Region-Mühlviertel). 1st ed. Ústí nad Labem: Vysoká škola hotelová. p. 226-233. ISBN 978-80-87411-70-4. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Výběr místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v hlavním městě Praze (Select of a Local Fees from Accommodation Capacity and for a Spa or Leisure Stay in the Capital of Prague). Jihlava: Vysoká škola polytechnická. p. 494-504. ISBN 978-80-88064-09-1. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vývoj vybraných základních ukazatelů cestovního ruchu a hotelnictví v České republice v letech 1980 - 2012 (Development of Selected Basic Tourism and Hospitality Indicators in the Czech Republic in 1980 - 2012). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, XI., No 25, p. 16-22. ISSN 1801-1535. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr. Regionální a municipální ekonomika - studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1st ed. Praha: Vysoká škola hotelová. 57 pp. 2015. info
 • STUDNIČKA, Petr and Lucie PLZÁKOVÁ. Podpora vzniku partnerství veřejného a soukromého sektoru při rozvoji cestovního ruchu založením lokální organizace destinačního managementu (Support for the Establishment of Public-Private Partnership in Tourism Development by Establishing of a Local Destination Management Organization). Praha. 84 pp. 2015. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Šárka TITTELBACHOVÁ. Vliv místních poplatků na rozvoj cestovního ruchu (The Influence of Local Fees on Tourism Development). Praha. 103 pp. 2015. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Výzkum územního a prostorového plánování v cestovním ruchu. Brno: MUNI Press. p. 7-17. ISBN 978-80-210-6644-1. 2014. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Snižování regionálních disparit v oblasti nezaměstnanosti rozvojem cestovního ruchu na lokální úrovni (Decreasing of Regional Disparities in the Field of Unemployment due to Tourism Development on a Local Level). 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 432-444. ISBN 978-80-7435-367-3. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vysokoškolské vzdělávání a výzkum v cestovním ruchu v České republice v letech 1964-2014 (Higher Education and Research in Tourism in the Czech Republic in the years 1964-2014). 1st ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. p. 494-499. ISBN 978-80-557-0697-9. 2014. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Josef VLČEK. Individualization of Demand of Tourism Industry and Activities of Destination Management Organizations. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, X., 21., p. 3-16. ISSN 1801-1535. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Výsledky výzkumných projektů VŠH řešených v roce 2013 (tým MADLA). 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Oponent návrhů projektů Technologické agentury ČR. Technologická agentura ČR, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Člen organizačního výboru konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání 2014. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Společnost vědeckých expertů cestovního ruchu. člen vědecké společnosti, 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Geschichte und Gegenwart der Kurtaxe und Ortstaxe in der Tschechischen Republik (The History and the Present of the Local Fee for a Spa or Leisure Stay and the Local Fee for Accommodation in the Czech Republic). Mladá veda. Prešov: UNIVERSUM-EU, 2., 1., p. 109-116. ISSN 1339-3189. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity v České republice (Local Fees for a Spa or Leisure Stay and for Accommodation in the Czech Republic). Karviná: Slezská univerzita v Opavě. p. 345-349. ISBN 978-80-7248-955-8. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Evropská unie a podpora venkova - fondy, programy, dotace. 1st ed. Klatovy: AgAkcent. p. 33-39. ISBN 978-80-87018-42-2. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr and Veronika TINKOVÁ. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu (The Issue of Local Fees in Relation to Tourism). Jihlava. p. 227-232. ISBN 978-80-87035-87-0. 2014. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Josef VLČEK. The Supply of Composite Tourism Product in Relationship to Consumer Behavior. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, X., No 22, p. 21-32. ISSN 1801-1535. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr and Lucie PLZÁKOVÁ. Proměny destinačního managementu na Lipensku (Changes of Destination Management in the Lipno Region). 1st ed. Praha: Vysoká škola hotelová. p. 345-356. ISBN 978-80-87411-60-5. 2014. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Řízení cestovního ruchu v České republice - minulost, současnost, budoucnost (Management of Tourism in the Czech Republic - Past, Present, Future). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer. 204 pp. ISBN 978-80-7478-593-1. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Problematika místních poplatků ve vztahu k cestovnímu ruchu a regionálním rozvoji v České republice (The Issue of Local Fees in Relation to Tourism and Regional Development in the Czech Republic). Brno: Mendelova univerzita. p. 844-850, 1030 pp. ISBN 978-80-7509-139-0. 2014. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. 1st ed. Ústí nad Labem: Česká digitální tiskárna. 85 pp. ISBN 978-80-87411-63-6. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah místních poplatků, cestovního ruchu a hotelnictví k rozpočtům obcí v České republice (The relationship of local fees, tourism industry and hospitality to the municipal budgets in the Czech Republic). Brno: Masarykova univerzita. p. 84-91. ISBN 978-80-210-7585-6. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr and Lucie PLZÁKOVÁ. Research on Tourism and Hospitality Management in the Czech Republic in the Years 1960 - 2014. Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, 10., No 23, p. 77-89. ISSN 1801-1535. 2014. info
 • STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1st ed. Karviná: Obchodně-podnikatelská fakulta. p. 308-315, 910 pp. ISBN 978-80-7248-800-1. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr and Veronika TINKOVÁ. Grand Restaurant Festival a podpora regionálního cestovního ruchu v České republice (Grand Restaurant Festival and Support of Regional Tourism in the Czech Republic). 1st ed. Opava: Slezská univerzita. p. 146-153. ISBN 978-80-7248-858-2. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ and Veronika TINKOVÁ. Měření efektů cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou. 1st ed. Praha: VŠH. 154 pp. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr and Veronika TINKOVÁ. Inovační procesy v řízení destinací cestovního ruchu v kontextu připravovaného zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu v České republice (Innovation Processes in the Destination Management in the Context of the Act on the Support Tourism Development in the Czech Republic). 1st ed. Jihlava. p. 259-264. ISBN 978-80-87035-70-2. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr, Lucie PLZÁKOVÁ and Veronika TINKOVÁ. Možnosti vodáckého využití řeky Vltavy v obci Loučovice a jejím okolí ve vztahu k projektu "Čertovy proudy Loučovice". Praha: VŠH, 2013. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Josef VLČEK. Innovation Activities at Tourist Information Centers and an Increase in Competitiveness for Tourism Destination. Liberec: Vysokoškolský podnik, spol. s r. o., 2013. URL info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Rozvoj oboru Management destinace cestovního ruchu na VŠH (Development of Tourism Destination Management as a Major Field of Study at IHM). 1st ed. Praha: VŠH. p. 12-24. ISBN 978-80-87411-53-7. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Management cestovního ruchu (Tourism Management). 1st ed. Praha: VŠH. 69 pp. ISBN 978-80-87411-47-6. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Czech Hospitality and Tourism Papers. člen redakční rady, 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Technologická agentura ČR. Oponent programů Omega a Centra kompetence, 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Hotelnictví, turismus a vzdělávání - Perspektivy 2020 - člen organizačního výboru. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systematický rozvoj cestovního ruchu v Lipně oceněn titulem EDEN. Praha: C.O.T. media. 2 pp. ISSN 1212-4281. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu ve Spolkové republice Německo. 2013. info
 • PLZÁKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Approaches to Managing Destinations in the Czech Republic – current situation. Ekonomická revue cestovného ruchu. Banská Bystrica: UMB, vol. 46, No 4, p. 204-214. ISSN 0139-8660. 2013. info
 • STUDNIČKA, Petr, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ and Veronika TINKOVÁ. Efekty cestovního ruchu na lokální úrovni - případová studie Lipno nad Vltavou (The Effects of Tourism on a Local Level - Case Study of the Municipality Lipno nad Vltavou). 1st ed. Praha: Press21. 125 pp. ISBN 978-80-905181-4-8. 2013. info
 • VLČEK, Josef, Jana KALABISOVÁ, Lucie PLZÁKOVÁ and Petr STUDNIČKA. Inovace nabídky v hotelnictví na příkladu hotelu Stein (Innovation in the Service Supply in Hospitality - the Case of Hotel Stein). 1st ed. Praha: Press21. 82 pp. ISBN 978-80-905181-3-1. 2013. info
 • PETŘÍČKOVÁ, Lucie, Petr STUDNIČKA and Martina VRCHOTOVÁ. Organizace cestovního ruchu v krajích a v turistických regionech České republiky. 2nd ed. Praha: CzechTourism. 125 pp. ISBN 978-80-87560-01-3. 2012. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Financování českého lázeňství z prostředků Regionálních operačních programů (Funding of the Czech Spa Industry from Regional Operational Programmes). 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 11-19, 322 pp. ISBN 978-80-7435-171-6. 2012. info
 • FRANKE, Antonín and Petr STUDNIČKA. Výzkum cestovního ruchu v České republice v letech 1960 - 2000 (Research on Tourism in the Czech Republic in the years 1960 - 2000). 1st ed. Brno: Muni Press. p. 7-17. ISBN 978-80-210-5728-9. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Inovační procesy v destinaci cestovního ruchu jako faktor konkurenceschopnosti (Innovation Processes in the Tourist Destination as a Competitiveness Factor). 1st ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. p. 341-347. ISBN 978-80-557-0351-0. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr and Josef VLČEK. Consumer Behavior and the Supply of Composite Product. 1st ed. Košice: Fakulta BERG. p. 130-136. ISBN 978-80-553-0902-6. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Železniční doprava jako zážitek v cestovním ruchu (Railway Transport as an Adventure in Tourism). 1st ed. Jihlava. p. 255-261. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012. info
 • FRANKE, Antonín and Petr STUDNIČKA. Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu (Reducing Regional Disparities by means of Development of Tourism). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR. p. 62-76,98-107,108-111,212-213, 31 pp. ISBN 978-80-7357-718-6. 2012. info
 • ATTL, Pavel, Eva MIČKOVÁ and Petr STUDNIČKA. Rozvoj gastroturismu v podmínkách Rakouska (Developement of gastro-tourism in Austria conditions). Culinary Tourism - Products, Regions, Tourists, Philosophy. Wien: SpringerWienNewYork, 1., p. 53-65. ISSN 2194-6574. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Systém řízení cestovního ruchu v České republice v kontextu připravovaného zákona. 1st ed. Opava: Slezská univerzita Opava. p. 1-7, 8 pp. ISBN 978-80-7248-771-4. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Metody organizace a řízení cestovního ruchu. 1st ed. Kolinec: AgAkcent. p. 3-12, 65 pp. ISBN 978-80-87018-25-5. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Geografie, historie a kulturní atraktivity v cestovním ruchu. 1st ed. Kolinec: AgAkcent. p. 13-22, 65 pp. ISBN 978-80-87018-25-5. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr, Josef VLČEK, Lucie PLZÁKOVÁ and Jana KALABISOVÁ. Nová tvář hotelu Stein (New Face of the Stein Hotel). 1st ed. Brno: VŠH. p. 287-298, 356 pp. ISBN 978-80-87411-40-7. 2012. info
 • STUDNIČKA, Petr. Využití modelu KID (koordinace, inovace, diverzifikace) k efektivnímu rozvoji cestovního ruchu v České republice (Application Methodology of the Model of CID (cooperation, innovation, diversification) upon the effective tourism development in the Czech Republic). 1st ed. Brno: MUNI Press. p. 43-54, 123 pp. ISBN 978-80-210-6078-4. 2012. info
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. první. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. 72 pp. ISBN 978-80-87411-13-1. 2011. info
 • ATTL, Pavel, Alena POLÍVKOVÁ and Petr STUDNIČKA. Zásady zpracování bakalářských a diplomových prací. 2. upravené. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. 75 pp. ISBN 978-80-87411-20-9. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních rozdílů rozvojem cestovního ruchu v Ústeckém kraji (Alleviating of Regional Disparities by Means of Tourism Development in the Ústí Region). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, VII., No 13, p. 38-52. ISSN 1801-1535. 2011. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Využití dolu Richard pro cestovní ruch. 1st ed. Košice: Ústav geoturizmu. p. 154-159. ISBN 978-80-553-0672-8. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Potenciál cestovního ruchu na Litoměřicku. 1st ed. Praha: Centrum cestovního ruchu Litoměřice. p. 66-69. ISBN 978-80-87411-17-9. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Základy turismu - studijní opora pro kombinovanou formu studia. 1st ed. Praha: VŠH. 91 pp. 1. ISBN 978-80-87411-18-6. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Možnosti řešení regionálních rozdílů v České republice rozvojem cestovního ruchu. 1st ed. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. p. 311-315. ISBN 978-80-7435-100-6. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Trendy cestovního ruchu a možnosti řešení disparit v České republice. 1st ed. Praha: VŠH Praha. p. 13-17. ISBN 978-80-87411-12-4. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu v územích se zvýšenou ochranou přírody. 1st ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. p. 1-10, 11 pp. ISBN 978-80-557-0190-5. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina (Destination Management in the Vysočina Region). 1st ed. Jihlava. p. 260-266, 382 pp. ISBN 978-80-87035-44-3. 2011. info
 • PETŘÍČKOVÁ, Lucie and Petr STUDNIČKA. Modelové systémy destinačního managementu v turistických regionech České republiky (Models of Destination Management Systems in Tourist Regions of the Czech Republic). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: VŠH, VII., No 14, p. 28-37. ISSN 1801-1535. 2011. info
 • STUDNIČKA, Petr. Využití železniční dopravy v cestovním ruchu ve vztahu k diverzifikaci poptávky (Demand Diversification - related Usage of Railway Service in Tourism). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, VI., No 11, p. 97-121. ISSN 1801-1535. 2010. info
 • VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Petr STUDNIČKA. Analýza podpory rozvoje cestovního ruchu v České republice z Regionálních operačních programů v období říjen 2007 – červen 2010 (Analysis of support of tourism development in the Czech Republic from the Regional Operational Programmes in the time period October 2007 – June 2010). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, VI., No 12, p. 24-48. ISSN 1801-1535. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1st ed. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovo univerzity v Brně. p. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Aktuální problémy terminologie v oblasti železniční dopravy. 1st ed. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze. p. 159-172. ISBN 978-80-86841-17-5. 2010. info
 • FRANKE, Antonín and Petr STUDNIČKA. Metodika využití modelu kvantifikace ekonomického efektu z investic do rozvoje ubytovacích a ostatních zařízení cestovního ruchu ve vhodných oblastech. 1st ed. Praha: VŠH. p. 6-9, 89 pp. ISBN 978-80-87411-01-8. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Projekt EDEN – udržitelný cestovní ruch v méně navštěvovaných destinacích cestovního ruchu. 2nd ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 61 pp. Ekonoimcká revue cestovného ruchu, 43. ISSN 0139-8660. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Investiční činnost v cestovním ruchu a její vliv na rozvoj regionu. 1st ed. Košice: Ústav geoturizmu. p. 84-88. ISBN 978-80-553-0383-3. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a řešení disparit. 1st ed. Praha: VŠH. p. 172-184. ISBN 978-80-86578-99-6. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Veřejná podpora cestovního ruchu v České republice v letech 2000 – 2009. 1st ed. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. p. 67-68. ISBN 978-80-8083-965-9. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi regiony se soustředěnou podporou státu a potenciálem cestovního ruchu v České republice. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. p. 492-500. ISBN 978-80-225-2972-3. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování regionálních disparit cestovním ruchem v České republice. 1st ed. Hradec Králové: Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. p. 122-125. ISBN 978-80-7435-041-2. 2010. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch. 1st ed. Praha: VŠH Praha. p. 8-15. ISBN 978-80-87411-06-3. 2010. info
 • FRANKE, Antonín and Petr STUDNIČKA. Možnosti řešení regionálních disparit rozvojem cestovního ruchu. 1st ed. Praha: VŠH Praha. p. 34-41. ISBN 978-80-87411-06-3. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Dopady hospodářské krize na odvětví cestovního ruchu a hotelnictví ze statistického hlediska. 1st ed. Praha: VŠH Praha. p. 126-133. ISBN 978-80-87411-04-9. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Zmírňování společensko-ekonomických disparit rozvojem cestovního ruchu. 1st ed. Karviná: OPF SU Opava. p. 632-639. ISBN 978-80-7248-620-5. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Vztah mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. 1st ed. Brno: ESF MU Brno. p. 165-168. ISBN 978-80-210-5372-4. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Inovační přístupy při přípravě produktů cestovního ruchu na Lipensku. 1st ed. Praha: VŠH. p. 74-80. ISBN 978-80-87411-09-4. 2010. info
 • STUDNIČKA, Petr. Propojení výzkumu s výukou cestovního ruchu na soukromých vysokých školách. Sborník 10 let soukromých vysokých škol v ČR. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze, vol. 1, p. 34-38. ISSN 1214-9187. 2009. info
 • ATTL, Pavel and Petr STUDNIČKA. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch. 1st ed. Praha: Městský úřad Litoměřice. 71 pp. 2009. info
 • STUDNIČKA, Petr and Petr VONDRLÍK. Nové gastronomické koncepty na české železnici (New Gastronomic Conceptions in Czech Railways). Czech Hospitality and Tourism Papers. Praha: Vysoká škola hotelová, IV., No 7, p. 14-27. ISSN 1801-1535. 2008. info

2024/02/06


Životopis: Ing. Petr Studnička, PhD. (učo 10778), verze: čeština(3), změněno: 6. 2. 2024 23:56, P. Studnička