Vyberte obor/plán:

Cestovní ruch (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR040 Základy cestovního ruchu • 86 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 86 %
UCP:PR010 Právo • 83 %
UCP:MG001 Management • 79 %
UCP:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 76 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 76 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 43 %
UCP:EK011 Účetnictví • 33 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 33 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 33 %
UCP:CR020 Základy veřejné správy • 29 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 29 %
UCP:MA001 Marketing • 29 %
UCP:CR036 Praxe II. • 17 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 17 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 17 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 14 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 14 %
2. semestr
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 40 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 40 %
UCP:MT005 Statistika • 38 %
UCP:CR020 Základy veřejné správy • 36 %
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 36 %
UCP:CR036 Praxe II. • 36 %
UCP:EK011 Účetnictví • 36 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 36 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 36 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 36 %
UCP:MA001 Marketing • 36 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 31 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 31 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 21 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 17 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR080 Interkulturní management v CR • 55 %
UCP:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 55 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 55 %
UCP:EK065 Evropská unie a Česká republika • 55 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 55 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 50 %
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 20 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 20 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 20 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 20 %
UCP:CR037 Praxe I. • 15 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 15 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 15 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 15 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 15 %
UCP:MT005 Statistika • 15 %
4. semestr
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 59 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 59 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 56 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 56 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 56 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 52 %
UCP:CR037 Praxe I. • 30 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 30 %
UCP:CR080 Interkulturní management v CR • 30 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 30 %
UCP:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 30 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 30 %
UCP:EK067 Ekonomická diplomacie a české firmy • 30 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 30 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 30 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 30 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 15 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 15 %
3. ročník
5. semestr
UCP:CR208 Průvodcovské služby a animace • 58 %
UCP:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 58 %
UCP:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 58 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 58 %
UCP:MA003 Sociologie • 58 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 58 %
UCP:MG029 Psychologie • 58 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 58 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 25 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 25 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 25 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 25 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 25 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 25 %
6. semestr
UCP:CR208 Průvodcovské služby a animace • 61 %
UCP:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 61 %
UCP:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 61 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 61 %
UCP:MA003 Sociologie • 61 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 61 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 61 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 61 %

Hospitality Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary • 69 %
UCP:MGE01 Management • 69 %
UCP:JAE10 English language I • 67 %
UCP:EKE14 Microeconomics • 64 %
UCP:HOE41 Gastronomic - Services • 64 %
UCP:EKE13 Macroeconomics • 48 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 43 %
UCP:JAE20 English language II • 40 %
UCP:MTE05 Statistics • 40 %
UCP:HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 36 %
UCP:MAE38 Business IT • 36 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 36 %
UCP:MAE32 Information and Communication Technology • 33 %
UCP:CRE26 Fundamentals of Tourism • 31 %
UCP:JCE10 Czech language I • 26 %
UCP:JCE20 Czech language II • 26 %
UCP:HOE38 Internship • 24 %
UCP:CRE28 Fundamentals of Tourism • 21 %
UCP:MGE22 Modern HR Management • 17 %
2. semestr
UCP:CRE28 Fundamentals of Tourism • 58 %
UCP:EKE13 Macroeconomics • 58 %
UCP:HOE205 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 58 %
UCP:HOE38 Internship • 58 %
UCP:JAE20 English language II • 58 %
UCP:MTE05 Statistics • 58 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 50 %
UCP:HOE58 Managing Catering Operations • 38 %
UCP:HOE66 Wine-Sommelier • 38 %
UCP:JAE30 English language III • 38 %
UCP:MAE01 Marketing • 38 %
UCP:JCE30 Czech language III • 35 %
UCP:PRE10 Law • 27 %
UCP:EKE11 Accounting • 19 %
UCP:MGE29 Psychology • 15 %
UCP:EKE65 Revenue Management • 12 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 12 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EKE63 Economic Integration • 100 %
UCP:MAE38 Business IT • 100 %
UCP:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 80 %
UCP:HOE39 Internship • 80 %
UCP:JAE40 English language IV • 80 %
UCP:MGE65 Business Skills • 80 %
UCP:JCE42 Czech language IV • 60 %
UCP:EKE15 Taxes and Financial Statements • 40 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 20 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 20 %
4. semestr
UCP:HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems • 68 %
UCP:HOE203 Rooms Division • 68 %
UCP:HOE48 Beverages • 68 %
UCP:EKE03 Business Economics • 63 %
UCP:JAE52 English language V • 63 %
UCP:MGE22 Modern HR Management • 63 %
UCP:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 32 %
UCP:CRE60 International Tourism • 32 %
UCP:EKE15 Taxes and Financial Statements • 32 %
UCP:EKE65 Revenue Management • 32 %
UCP:HOE39 Internship • 32 %
UCP:JAE40 English language IV • 32 %
UCP:MAE38 Business IT • 32 %
UCP:MGE65 Business Skills • 32 %
UCP:JCE42 Czech language IV • 26 %
UCP:EKE13 Macroeconomics • 16 %
UCP:SZE04 Bachelor Thesis Seminar • 11 %
3. ročník
5. semestr
UCP:HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy • 100 %
UCP:EKE16 Banks and Financial Operations • 89 %
UCP:HOE201 Hotel Marketing and Event Management • 89 %
UCP:MAE18 International Trade I. • 89 %
UCP:MAE47 Data Processing and Evaluation • 89 %
UCP:MGE28 Communication in Management of Services • 89 %
UCP:MGE29 Psychology • 89 %
UCP:SZE05 Final State Exam Seminar • 89 %
6. semestr
UCP:EKE16 Banks and Financial Operations • 83 %
UCP:HOE201 Hotel Marketing and Event Management • 83 %
UCP:HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy • 83 %
UCP:MAE18 International Trade I. • 83 %
UCP:MAE47 Data Processing and Evaluation • 83 %
UCP:MGE28 Communication in Management of Services • 83 %
UCP:MGE29 Psychology • 83 %
UCP:SZE05 Final State Exam Seminar • 83 %
UCP:EKE15 Taxes and Financial Statements • 17 %

Hotelnictví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 88 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 86 %
UCP:MG001 Management • 86 %
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 85 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 79 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 77 %
UCP:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 75 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 41 %
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 40 %
UCP:MT005 Statistika • 36 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 31 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 31 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 28 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 28 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 14 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 12 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 11 %
2. semestr
UCP:EK013 Makroekonomie • 42 %
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 42 %
UCP:HO038 Praxe I. • 42 %
UCP:MT005 Statistika • 42 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 41 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 36 %
UCP:PR010 Právo • 36 %
UCP:MA001 Marketing • 31 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 29 %
UCP:EK011 Účetnictví • 28 %
UCP:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 16 %
UCP:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 14 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 14 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 14 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 13 %
UCP:B2 Blok volitelných předmětů - 2 • 12 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 12 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 12 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 11 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 11 %
UCP:HO072 Catering • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 37 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 35 %
UCP:HO066 Wine-Sommelier • 35 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 35 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 31 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 31 %
UCP:PR010 Právo • 31 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 25 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 25 %
UCP:MA001 Marketing • 23 %
UCP:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 21 %
UCP:EK011 Účetnictví • 20 %
UCP:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 14 %
UCP:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 14 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 11 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 11 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 11 %
4. semestr
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 50 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 48 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 48 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 45 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 44 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 42 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 41 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 39 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 39 %
UCP:HO039 Praxe II. • 39 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 39 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 39 %
UCP:HO077 Dietní stravování • 15 %
UCP:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 15 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 13 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 12 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 11 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 74 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 72 %
UCP:MG029 Psychologie • 72 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 71 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 71 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 64 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 50 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 16 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 12 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 12 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 12 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 12 %
6. semestr
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 34 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 34 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 34 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 34 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 34 %
UCP:MG029 Psychologie • 34 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 34 %

Marketing ve službách (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:MK024 Základy reklamy a PR • 53 %
UCP:PR010 Právo • 53 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 50 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 47 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 43 %
UCP:MG001 Management • 43 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 43 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 40 %
UCP:EK011 Účetnictví • 37 %
UCP:MA039 Úvod do sociologie • 37 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 33 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 30 %
UCP:MA001 Marketing • 30 %
UCP:MK036 Praxe • 23 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 20 %
UCP:JC410 Český jazyk-1 • 17 %
UCP:JC421 Český jazyk-2 • 17 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 17 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 17 %
UCP:MK021 Kultura a civilizace Českých zemí • 17 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 13 %
2. semestr
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 85 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 85 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 82 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 76 %
UCP:MT005 Statistika • 70 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 58 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 52 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 48 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 21 %
2. ročník
3. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 85 %
UCP:MA067 Sociologie a marketing • 85 %
UCP:MA070 Redakční práce • 80 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 80 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 70 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 45 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 45 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 25 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 15 %
4. semestr
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 75 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 75 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 72 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 72 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 69 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 63 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 28 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 25 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 25 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 25 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 25 %
UCP:MA067 Sociologie a marketing • 25 %
UCP:MA070 Redakční práce • 25 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 25 %
UCP:MK037 Praxe I. • 25 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 16 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 86 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 86 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 86 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 79 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 79 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 79 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 79 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 64 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 14 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 14 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 14 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 14 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 14 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 14 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 14 %
6. semestr
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 88 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 88 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 88 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 88 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 88 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 88 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 88 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 88 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 24 %

Marketing ve službách (studium po VOŠ) (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
UCP:MK024 Základy reklamy a PR • 100 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 100 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 100 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 90 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 65 %
2. semestr
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:EK011 Účetnictví • 100 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 100 %
UCP:MA001 Marketing • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MK037 Praxe I. • 100 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 100 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 100 %

Mezinárodní management a marketing (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 88 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 83 %
UCP:BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR • 57 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 56 %
UCP:BM2011AJ1 Anglický jazyk I • 53 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 52 %
UCP:BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 28 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti • 12 %
2. semestr
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 94 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 94 %
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 84 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 83 %
UCP:BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování • 69 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 42 %
UCP:BM2012SJ2 Španělský jazyk 2 • 35 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 22 %
UCP:BM2012NJ2 Německý jazyk 2 • 18 %
UCP:MCR2023 Mezinárodní cestovní ruch • 18 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 75 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 75 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 75 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 75 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 75 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 75 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 75 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 25 %
UCP:BM20VBATI Aktuální trendy řízení PR I • 25 %
UCP:BM2011NJ1 Německý jazyk 1 • 25 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti • 25 %
UCP:BM2022CMA Content marketing • 25 %
UCP:BM2022KMA Kvantitativní metody analýzy dat • 25 %
UCP:BM2022MAV Marketingový výzkum • 25 %
UCP:BM2022SJ4 Španělský jazyk 4 • 25 %
UCP:BM2022SMM Social media marketing • 25 %
4. semestr
UCP:BM2022AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:BM2022KMA Kvantitativní metody analýzy dat • 100 %
UCP:BM2022MAV Marketingový výzkum • 100 %
UCP:BM2022CMA Content marketing • 89 %
UCP:BM2022SMM Social media marketing • 89 %
UCP:BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování • 67 %
UCP:BM20VBATII Aktuální trendy řízení PR II (PVPB/VOP) • 22 %
UCP:BM2012NJ2 Německý jazyk 2 • 22 %
UCP:BM2022MAP Manažerský potenciál a osobnostní rozvoj • 22 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 11 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti • 11 %
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 11 %
UCP:BM2022HSW Hotel, spa a wellness management • 11 %
UCP:BM2022PRM Projektový management • 11 %
UCP:BM2022RHP Řízení hotelového provozu • 11 %
UCP:BM2022SJ4 Španělský jazyk 4 • 11 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BD1911POL Politologie • 95 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 93 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 52 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 52 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 52 %
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 51 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 42 %
2. semestr
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 92 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 92 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 92 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 92 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 91 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 22 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BD1921MEP Mezinárodní právo I • 55 %
UCP:BD1921PGE Politická geografie • 55 %
UCP:BD1921AJ3 Anglický jazyk III • 45 %
UCP:BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II • 45 %
UCP:BD1921SVE Světová ekonomika • 36 %
UCP:BD1921RJ1 Ruský jazyk 1 • 27 %
UCP:BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích • 27 %
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 18 %
UCP:BD1921SJ1 Španělský jazyk 1 • 18 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 18 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 18 %
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 18 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 18 %
UCP:BD1922SJ2 Španělský jazyk 2 • 18 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 18 %
UCP:VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) • 18 %
4. semestr
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 100 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 89 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 89 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 89 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 89 %
UCP:BD1922SJ2 Španělský jazyk 2 • 44 %
UCP:BD1922FJ2 Francouzský jazyk 2 • 22 %
UCP:BD1922NJ2 Německý jazyk 2 • 11 %
UCP:BD1922RJ2 Ruský jazyk 2 • 11 %
UCP:BD1932EKD Ekonomická diplomacie • 11 %
UCP:MD2012RJ2 Ruský jazyk 2 • 11 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 11 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:ERA_AJCONV English Conversation • 75 %
UCP:ERA_BDL Basic of Diplomatic and Consular Law • 75 %
UCP:ERA_EU_E The EU in the Past, Today and In the Future • 75 %
UCP:ERA_SPAN Spanish • 50 %
UCP:ERA_STRMAN Strategic Management • 50 %
UCP:ERA_BPIL Basics of the Public International Law • 25 %
UCP:ERAECONPOL Economic Policy • 25 %
UCP:ERA_FR French • 25 %
UCP:ERA_GER Deutsch_German • 25 %
UCP:ERA_GLOBPR Global Problems • 25 %
UCP:ERA_IER International Economic Relations • 25 %
UCP:ERA_INTTOU International Tourism • 25 %
UCP:ERA_MTA International Tourism Marketing • 25 %
UCP:ERA_PRMP PR, Media, Politics • 25 %
UCP:ERA_WECOGO The World Economy and its Governance in the 21st Century • 25 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:FU015 Anglický jazyk I • 100 %
UCP:FU025 Německý jazyk I • 100 %
UCP:FU041 Makroekonomie • 100 %
UCP:FU047 Marketing • 100 %
UCP:FU049 Základy informatiky • 100 %
UCP:FU043 Matematika • 83 %
UCP:FU045 Základy účetnictví • 67 %
2. semestr
UCP:FU048 Management • 97 %
UCP:FU016 Anglický jazyk II • 14 %
UCP:FU026 Německý jazyk II • 14 %
UCP:FU054 Mikroekonomie • 14 %
UCP:FU062 Základy práva • 14 %
UCP:FU046 Finanční účetnictví I • 11 %
UCP:FU058 Statistika • 11 %
UCP:FU084 Personalistika • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:FU017 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:FU027 Německý jazyk III • 100 %
UCP:FU040 Daně I • 100 %
UCP:FU042 Finance podniku • 100 %
UCP:FU053 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:FU055 Finanční účetnictví II • 100 %
UCP:FU092 Audit v účetnictví • 100 %
4. semestr
UCP:FU018 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:FU028 Německý jazyk IV • 100 %
UCP:FU050 Manažerské finance • 100 %
UCP:FU051 Finanční matematika • 100 %
UCP:FU052 Manažerské účetnictví • 100 %
UCP:FU056 Psaní odborných prací • 100 %
UCP:FU060 Účetní a daňová specifika s.r.o. • 100 %
UCP:FU082 Mezinárodní management • 100 %
UCP:FU094 Řízení rizika • 100 %
UCP:FU099 Účetnictví veřejného sektoru • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 100 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 100 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 100 %
UCP:CR114 Prostorové plánování • 67 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 67 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 67 %
2. semestr
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 100 %
UCP:CR167 Management služeb • 100 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 100 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 100 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 50 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
UCP:CR124 Regionální geografie • 100 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 100 %
UCP:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:HO105 Hotelové inženýrství • 97 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 90 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 90 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 86 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 79 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 59 %
UCP:CR122 Řízení lázeňství • 38 %
UCP:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 38 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 38 %
UCP:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 38 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 38 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 34 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 34 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 34 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 17 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 17 %
UCP:JS110 Španělský jazyk I. • 17 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
2. semestr
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 67 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 67 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 64 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 64 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 60 %
UCP:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 42 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 40 %
UCP:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 40 %
UCP:HO132 Praxe • 38 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 29 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 29 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 29 %
UCP:HO120 Procesní modelování • 29 %
UCP:JA140 Anglický jazyk • 29 %
UCP:MG130 Metody výzkumu • 29 %
UCP:HO165 Enogastronomie • 24 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 22 %
UCP:M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 100 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 86 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 81 %
UCP:HO176 Procesní modelování v hotelnictví • 14 %
4. semestr
UCP:EK119 Controlling • 71 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 71 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 71 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 71 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 71 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 71 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 64 %
UCP:HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii • 64 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 88 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 88 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 82 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 53 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 53 %
UCP:MA135 Marketingové analýzy • 53 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 35 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 35 %
UCP:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 35 %
UCP:MA132 Marketingové strategie • 35 %
UCP:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 35 %
UCP:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 35 %
UCP:MK143 Manažerské zkušenosti • 35 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 35 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 29 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 29 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 24 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 24 %
UCP:JS110 Španělský jazyk I. • 12 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 12 %
2. semestr
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 64 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 64 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 64 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 64 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 64 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 59 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 36 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 36 %
UCP:JA140 Anglický jazyk • 36 %
UCP:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 36 %
UCP:MA136 Marketingové strategie • 36 %
UCP:MA137 Marketingový výzkum • 36 %
UCP:MG130 Metody výzkumu • 36 %
UCP:MK133 Praxe • 36 %
UCP:CR167 Management služeb • 27 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 100 %
UCP:MA126 Sociální marketing • 100 %
UCP:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:MK142 Strategický marketing • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 100 %
4. semestr
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 83 %
UCP:EK119 Controlling • 83 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 83 %
UCP:MA126 Sociální marketing • 83 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 83 %
UCP:MK142 Strategický marketing • 83 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 83 %

Mezinárodní a diplomatická studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:MD2011DIP Diplomatický protokol • 93 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 93 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 87 %
UCP:MD2011AJ1 Anglický jazyk I • 87 %
UCP:MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů • 87 %
UCP:MD2011MEM Mezinárodní marketing • 67 %
UCP:MD20VXVAEI Vybrané aspekty evropské integrace • 40 %
UCP:MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 40 %
UCP:MD2011NJ1 Německý jazyk 1 • 33 %
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 13 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 13 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 13 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 13 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 13 %
2. semestr
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 70 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 70 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 65 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 65 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 65 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 35 %
UCP:MD2021ZK2 Zahraniční kultury II • 35 %
UCP:MD2012SJ2 Španělský jazyk 2 • 30 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 26 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 22 %
UCP:ERA_CAF Current Affairs in World Politics • 13 %
2. ročník
3. semestr
UCP:MD20VXVAEI Vybrané aspekty evropské integrace • 100 %
UCP:MD2021AJ3 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů • 100 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 100 %
UCP:MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 100 %
UCP:MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů • 100 %
4. semestr
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 50 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 50 %
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 50 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 50 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 50 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 50 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 50 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 50 %
UCP:MD2021VOD Vybrané osobnosti diplomacie • 50 %
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 50 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 50 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 50 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 50 %
UCP:MD2022RJ4 Ruský jazyk 4 • 50 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 50 %

Cestovní ruch (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR040 Základy cestovního ruchu • 93 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 93 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 93 %
UCP:PR010 Právo • 93 %
UCP:MG001 Management • 79 %
UCP:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 71 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 57 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 29 %
2. semestr
UCP:CR020 Základy veřejné správy • 100 %
UCP:EK011 Účetnictví • 100 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 100 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 100 %
UCP:MA001 Marketing • 100 %
UCP:CR036 Praxe II. • 92 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 62 %
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 38 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 38 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 38 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 38 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 31 %
UCP:MT005 Statistika • 31 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 23 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 15 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 100 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 100 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 100 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
UCP:MT005 Statistika • 100 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
4. semestr
UCP:CR037 Praxe I. • 100 %
UCP:CR080 Interkulturní management v CR • 100 %
UCP:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 100 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 100 %
UCP:EK067 Ekonomická diplomacie a české firmy • 71 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 43 %
UCP:EK065 Evropská unie a Česká republika • 29 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 29 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 14 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 14 %
UCP:JF042 Francouzský jazyk IV. • 14 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 14 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 14 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 14 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 14 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 100 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 83 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 83 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 83 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 67 %
6. semestr
UCP:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
UCP:MA003 Sociologie • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MG029 Psychologie • 100 %
UCP:CR208 Průvodcovské služby a animace • 86 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 71 %

Hotelnictví (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 88 %
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 86 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 80 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 78 %
UCP:MG001 Management • 78 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 75 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 59 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 25 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 16 %
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 12 %
2. semestr
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 75 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 75 %
UCP:MT005 Statistika • 66 %
UCP:HO038 Praxe I. • 64 %
UCP:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 64 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 61 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 50 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 48 %
UCP:PR010 Právo • 48 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 45 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 45 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 41 %
UCP:EK011 Účetnictví • 32 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 30 %
UCP:MA001 Marketing • 30 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 25 %
UCP:JR030 Ruský jazyk III. • 11 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 78 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 78 %
UCP:PR010 Právo • 72 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 61 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 61 %
UCP:EK011 Účetnictví • 50 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 39 %
UCP:MA001 Marketing • 39 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 33 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 22 %
UCP:HO039 Praxe II. • 22 %
UCP:HO072 Catering • 22 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 22 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 17 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 17 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 17 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 17 %
4. semestr
UCP:HO072 Catering • 91 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 88 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 78 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 78 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 75 %
UCP:HO039 Praxe II. • 75 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 72 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 47 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 28 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 28 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 28 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 28 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 25 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 22 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 22 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 19 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 16 %
3. ročník
5. semestr
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 95 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 95 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 95 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 90 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 81 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 71 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 62 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 38 %
6. semestr
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 100 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 96 %
UCP:MG029 Psychologie • 92 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 80 %

Marketing ve službách (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 100 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 100 %
UCP:MG001 Management • 100 %
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 50 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 50 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 50 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 50 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 50 %
UCP:PR010 Právo • 50 %
2. semestr
UCP:EK011 Účetnictví • 100 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 100 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 100 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 100 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 100 %
UCP:MA039 Úvod do sociologie • 100 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 100 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 100 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 100 %
UCP:MK036 Praxe • 100 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 100 %
UCP:MT005 Statistika • 100 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EK013 Makroekonomie • 100 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 100 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 100 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 100 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 100 %
UCP:MT005 Statistika • 100 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 50 %
4. semestr
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 60 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 60 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 60 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 60 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 60 %
UCP:MA067 Sociologie a marketing • 60 %
UCP:MA070 Redakční práce • 60 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 60 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 60 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 60 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 60 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 40 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 40 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 20 %
UCP:MK037 Praxe I. • 20 %
3. ročník
5. semestr
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 67 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 67 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 67 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 67 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 67 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 67 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 33 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 33 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 33 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 33 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 33 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 33 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 33 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 33 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 33 %
6. semestr
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 100 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 100 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 75 %

Mezinárodní management a marketing (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR • 73 %
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 70 %
UCP:BM2011AJ1 Anglický jazyk I • 66 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 64 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti • 52 %
UCP:BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování • 45 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 43 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 36 %
UCP:BM2011NJ1 Německý jazyk 1 • 30 %
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 23 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 23 %
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 20 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 20 %
UCP:BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 18 %
2. semestr
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 85 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 85 %
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 83 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 83 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 65 %
UCP:BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování • 33 %
UCP:BM2012NJ2 Německý jazyk 2 • 30 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 23 %
UCP:BM2012SJ2 Španělský jazyk 2 • 18 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 13 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 13 %
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 13 %
UCP:BM2022MAP Manažerský potenciál a osobnostní rozvoj • 13 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 71 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 71 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 71 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 71 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 71 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 57 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 43 %
UCP:BM2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 29 %
UCP:VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) • 29 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 14 %
UCP:BM20VBATI Aktuální trendy řízení PR I • 14 %
UCP:BM2021SJ3 Španělský jazyk 3 • 14 %
UCP:BM2022CMA Content marketing • 14 %
UCP:BM2022KMA Kvantitativní metody analýzy dat • 14 %
UCP:BM2022MAV Marketingový výzkum • 14 %
UCP:BM2022SJ4 Španělský jazyk 4 • 14 %
UCP:BM2022SMM Social media marketing • 14 %
4. semestr
UCP:BM2022CMA Content marketing • 100 %
UCP:BM2022KMA Kvantitativní metody analýzy dat • 100 %
UCP:BM2022MAV Marketingový výzkum • 100 %
UCP:BM2022SMM Social media marketing • 100 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 50 %
UCP:BM2022AJ4 Anglický jazyk IV • 50 %
UCP:BM2022MAP Manažerský potenciál a osobnostní rozvoj • 33 %
UCP:BM2022RJ4 Ruský jazyk 4 • 33 %
UCP:BM2022SJ4 Španělský jazyk 4 • 17 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 74 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 74 %
UCP:BD1911POL Politologie • 74 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 73 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 71 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 69 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 42 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 23 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 23 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 23 %
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 21 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 16 %
2. semestr
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 84 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 84 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 84 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 82 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 82 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 42 %
UCP:BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích • 16 %
UCP:BD1921AJ3 Anglický jazyk III • 14 %
UCP:BD1921PGE Politická geografie • 14 %
UCP:BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II • 12 %
UCP:BD1921MEP Mezinárodní právo I • 12 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 100 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 100 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922SJ2 Španělský jazyk 2 • 100 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 100 %
4. semestr
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 100 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 100 %
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 83 %
UCP:BD1922NJ2 Německý jazyk 2 • 50 %
UCP:BD1922RJ2 Ruský jazyk 2 • 33 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 17 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:BD1932AJ6 Anglický jazyk VI • 100 %
UCP:BD1932BP Bakalářská práce • 100 %
UCP:BD1932EKD Ekonomická diplomacie • 100 %
UCP:BD1932KMV Konflikty v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1932MEO Mezinárodní organizace • 100 %
UCP:OBP_SP Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OP_BC_SP Odborné předměty bakalářského studijního programu • 100 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:FU041 Makroekonomie • 100 %
UCP:FU047 Marketing • 95 %
UCP:FU049 Základy informatiky • 95 %
UCP:FU011 Anglický jazyk I • 89 %
UCP:FU045 Základy účetnictví • 89 %
UCP:FU043 Matematika • 74 %
UCP:FU097 Právo v podnikání • 32 %
UCP:FU098 IFRS • 16 %
2. semestr
UCP:FU046 Finanční účetnictví I • 100 %
UCP:FU048 Management • 100 %
UCP:FU054 Mikroekonomie • 100 %
UCP:FU012 Anglický jazyk II • 93 %
UCP:FU062 Základy práva • 87 %
UCP:FU058 Statistika • 80 %
UCP:FU084 Personalistika • 73 %
UCP:FU091 Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele • 40 %
2. ročník
3. semestr
UCP:FU040 Daně I • 100 %
UCP:FU042 Finance podniku • 100 %
UCP:FU013 Anglický jazyk III • 83 %
UCP:FU055 Finanční účetnictví II • 83 %
UCP:FU053 Podniková ekonomika • 75 %
UCP:FU017 Anglický jazyk III • 58 %
UCP:FU092 Audit v účetnictví • 42 %
UCP:FU098 IFRS • 42 %
4. semestr
UCP:FU050 Manažerské finance • 100 %
UCP:FU051 Finanční matematika • 100 %
UCP:FU052 Manažerské účetnictví • 100 %
UCP:FU056 Psaní odborných prací • 100 %
UCP:FU060 Účetní a daňová specifika s.r.o. • 100 %
UCP:FU014 Anglický jazyk IV • 92 %
UCP:FU099 Účetnictví veřejného sektoru • 92 %
UCP:FU082 Mezinárodní management • 38 %
UCP:FU094 Řízení rizika • 38 %
UCP:FU088 Aplikace daňové soustavy v praxi • 31 %
UCP:FU092 Audit v účetnictví • 15 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 83 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 83 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 83 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 83 %
UCP:CR114 Prostorové plánování • 67 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 67 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 17 %
UCP:JR110 Ruský jazyk I. • 17 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 17 %
2. semestr
UCP:CR113 Organizace destinačního managementu • 100 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 100 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 100 %
UCP:JA140 Anglický jazyk • 80 %
UCP:MA138 Marketingové řízení obcí a regionů • 80 %
UCP:MG130 Metody výzkumu • 80 %
UCP:CR132 Praxe • 20 %
UCP:CR167 Management služeb • 20 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 20 %
UCP:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 20 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 20 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 20 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 20 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 20 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 100 %
UCP:CR132 Praxe • 100 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 100 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 100 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 100 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 80 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 40 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 20 %
4. semestr
UCP:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
UCP:CR124 Regionální geografie • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 86 %
UCP:CR167 Management služeb • 71 %
UCP:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 71 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 29 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 29 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:HO105 Hotelové inženýrství • 96 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 91 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 83 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 78 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 52 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 48 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 43 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 43 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 26 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 17 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 13 %
2. semestr
UCP:EK114 Mikroekonomie • 70 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 70 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 52 %
UCP:HO120 Procesní modelování • 52 %
UCP:JA140 Anglický jazyk • 52 %
UCP:MG130 Metody výzkumu • 52 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 44 %
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 41 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 41 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 30 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 30 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 26 %
UCP:HO132 Praxe • 26 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 22 %
UCP:CR122 Řízení lázeňství • 19 %
UCP:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 19 %
UCP:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 19 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 19 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 19 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 80 %
UCP:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 80 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 80 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 80 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 70 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 60 %
UCP:HO132 Praxe • 60 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 40 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 20 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 20 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 20 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 20 %
4. semestr
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 100 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 75 %
UCP:HO165 Enogastronomie • 56 %
UCP:HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii • 56 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 44 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 44 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 100 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 89 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 78 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 78 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 67 %
UCP:MA135 Marketingové analýzy • 56 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 22 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 22 %
UCP:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 22 %
UCP:MA132 Marketingové strategie • 22 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 22 %
2. semestr
UCP:EK114 Mikroekonomie • 100 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 100 %
UCP:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 100 %
UCP:JA140 Anglický jazyk • 86 %
UCP:MA136 Marketingové strategie • 86 %
UCP:MA137 Marketingový výzkum • 86 %
UCP:MG130 Metody výzkumu • 86 %
UCP:CR167 Management služeb • 14 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 14 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 14 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 14 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 14 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 14 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 14 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 14 %
UCP:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 14 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 14 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 14 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 80 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 80 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 80 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 80 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 80 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 80 %
UCP:MK133 Praxe • 40 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 20 %
4. semestr
UCP:MA126 Sociální marketing • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 83 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 83 %
UCP:MA165 Provoz marketingové agentury • 83 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 83 %
UCP:MK142 Strategický marketing • 83 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 83 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 17 %

Mezinárodní a diplomatická studia (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:MD2011AJ1 Anglický jazyk I • 81 %
UCP:MD2011DIP Diplomatický protokol • 77 %
UCP:MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů • 77 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 75 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 73 %
UCP:MD2011MEM Mezinárodní marketing • 71 %
UCP:MD2011NJ1 Německý jazyk 1 • 46 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 29 %
UCP:MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 23 %
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 19 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 19 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 19 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 19 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 19 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 13 %
2. semestr
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 90 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 90 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 90 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 88 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 88 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 54 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 50 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 32 %
UCP:MD2012SJ2 Španělský jazyk 2 • 24 %
UCP:MD2021ZK2 Zahraniční kultury II • 18 %
UCP:MD2021VOD Vybrané osobnosti diplomacie • 14 %
UCP:MD2012RJ2 Ruský jazyk 2 • 12 %
2. ročník
3. semestr
UCP:MD2021AJ3 Anglický jazyk III • 86 %
UCP:MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů • 86 %
UCP:MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů • 71 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 57 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 57 %
UCP:MD2021SDP Seminář k diplomové práci • 57 %
UCP:MD2021NJ3 Německý jazyk 3 • 43 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 14 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 14 %
UCP:MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 14 %
UCP:MD2021SJ3 Španělský jazyk 3 • 14 %
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 14 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 14 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 14 %
UCP:MD2022NJ4 Německý jazyk 4 • 14 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 14 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 14 %
4. semestr
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 100 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 100 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 100 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 100 %
UCP:MD2022NJ4 Německý jazyk 4 • 63 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 25 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 25 %
UCP:MD2021ZK2 Zahraniční kultury II • 25 %
UCP:MD2022SJ4 Španělský jazyk 4 • 25 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 13 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 13 %
UCP:MD2021VOD Vybrané osobnosti diplomacie • 13 %
UCP:MD2022RJ4 Ruský jazyk 4 • 13 %

Údaje byly předpočítány: 18. 5. 2024 14:02