Cestovní ruch (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR040 Základy cestovního ruchu • 66 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 66 %
UCP:PR010 Právo • 66 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 64 %
UCP:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 61 %
UCP:MG001 Management • 61 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 46 %
UCP:EK011 Účetnictví • 44 %
UCP:CR020 Základy veřejné správy • 43 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 41 %
UCP:MA001 Marketing • 39 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 31 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 28 %
UCP:CR036 Praxe II. • 21 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 16 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 16 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 15 %
2. semestr
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 55 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 55 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 55 %
UCP:MT005 Statistika • 55 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 52 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 42 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 42 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 23 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR080 Interkulturní management v CR • 67 %
UCP:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 67 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 67 %
UCP:EK065 Evropská unie a Česká republika • 67 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 63 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 63 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 26 %
UCP:MT005 Statistika • 22 %
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 15 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 15 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 15 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 15 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 15 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 15 %
UCP:CR037 Praxe I. • 11 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 11 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 11 %
4. semestr
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 84 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 84 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 79 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 79 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 79 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 74 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 53 %
3. ročník
5. semestr
UCP:CR208 Průvodcovské služby a animace • 83 %
UCP:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 83 %
UCP:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 83 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 83 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 83 %
UCP:MG029 Psychologie • 83 %
UCP:MA003 Sociologie • 80 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 73 %

Hospitality Management (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:HOE57 Gastronomy and Nutrition - Culinary • 98 %
UCP:EKE14 Microeconomics • 83 %
UCP:HOE41 Gastronomic - Services • 83 %
UCP:JAE10 English language I • 83 %
UCP:MGE01 Management • 83 %
UCP:MAE38 Business IT • 52 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 52 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 50 %
UCP:HOE26 Fundamentals of Hospitality and Gastronomy • 46 %
UCP:JAE20 English language II • 46 %
UCP:MTE05 Statistics • 39 %
UCP:EKE13 Macroeconomics • 37 %
UCP:MAE32 Information and Communication Technology • 33 %
UCP:CRE26 Fundamentals of Tourism • 30 %
UCP:JCE20 Czech language II • 30 %
UCP:HOE38 Internship • 28 %
UCP:MGE22 Modern HR Management • 26 %
UCP:JCE10 Czech language I • 24 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 13 %
2. semestr
UCP:HOE58 Managing Catering Operations • 100 %
UCP:JAE30 English language III • 100 %
UCP:MAE01 Marketing • 100 %
UCP:HOE66 Wine-Sommelier • 91 %
UCP:PRE10 Law • 91 %
UCP:EKE11 Accounting • 82 %
UCP:JCE30 Czech language III • 82 %
UCP:EKE65 Revenue Management • 27 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 18 %
2. ročník
3. semestr
UCP:MAE38 Business IT • 94 %
UCP:CRE58 Regional Economy and Hospitality • 83 %
UCP:JAE40 English language IV • 78 %
UCP:EKE15 Taxes and Financial Statements • 67 %
UCP:JCE42 Czech language IV • 67 %
UCP:EKE65 Revenue Management • 61 %
UCP:HOE66 Wine-Sommelier • 61 %
UCP:HOE39 Internship • 33 %
UCP:EKE63 Economic Integration • 28 %
UCP:MGE65 Business Skills • 22 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 17 %
4. semestr
UCP:HOE202 Hotel Reservation and Restaurant Systems • 100 %
UCP:HOE203 Rooms Division • 100 %
UCP:HOE48 Beverages • 100 %
UCP:EKE03 Business Economics • 93 %
UCP:JAE52 English language V • 93 %
UCP:MGE22 Modern HR Management • 93 %
UCP:SZE04 Bachelor Thesis Seminar • 43 %
3. ročník
5. semestr
UCP:HOE204 Entrepreneurship in Hospitality and Gastronomy • 100 %
UCP:EKE16 Banks and Financial Operations • 94 %
UCP:HOE201 Hotel Marketing and Event Management • 94 %
UCP:MAE18 International Trade I. • 94 %
UCP:MAE47 Data Processing and Evaluation • 94 %
UCP:MGE28 Communication in Management of Services • 94 %
UCP:MGE29 Psychology • 94 %
UCP:SZE05 Final State Exam Seminar • 82 %

Hotelnictví (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 81 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 74 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 73 %
UCP:MG001 Management • 73 %
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 72 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 71 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 69 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 49 %
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 48 %
UCP:MT005 Statistika • 43 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 39 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 26 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 25 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 22 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 15 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 14 %
UCP:HO038 Praxe I. • 13 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 13 %
2. semestr
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 66 %
UCP:PR010 Právo • 66 %
UCP:MA001 Marketing • 60 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 59 %
UCP:EK011 Účetnictví • 58 %
UCP:B1 Blok volitelných předmětů - 1 • 28 %
UCP:HO064 Pivovarnictví a pivní sommelierství • 26 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 22 %
UCP:B2 Blok volitelných předmětů - 2 • 20 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 20 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 18 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 18 %
UCP:HO072 Catering • 18 %
UCP:HO077 Dietní stravování • 15 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 15 %
2. ročník
3. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 60 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 57 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 48 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 48 %
UCP:HO066 Wine-Sommelier • 34 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 27 %
UCP:HO079 Správná výživa a zdravotní styl • 27 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 21 %
UCP:EK011 Účetnictví • 19 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 19 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 19 %
UCP:MA001 Marketing • 19 %
UCP:PR010 Právo • 19 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 18 %
UCP:HO072 Catering • 15 %
4. semestr
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 81 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 76 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 76 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 76 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 72 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 71 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 67 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 27 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 87 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 85 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 85 %
UCP:MG029 Psychologie • 85 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 84 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 75 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 62 %

Marketing ve službách (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 65 %
UCP:EK011 Účetnictví • 58 %
UCP:MA001 Marketing • 56 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 52 %
UCP:MA039 Úvod do sociologie • 50 %
UCP:JC020 Český jazyk II. • 33 %
UCP:MK024 Základy reklamy a PR • 33 %
UCP:PR010 Právo • 33 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 31 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 29 %
UCP:MG001 Management • 27 %
UCP:XN001 Chybí Nostrifikace • 27 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 25 %
UCP:MK036 Praxe • 21 %
UCP:JC010 Český jazyk I. • 19 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 19 %
UCP:JC421 Český jazyk-2 • 13 %
2. semestr
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 85 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 85 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 82 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 79 %
UCP:MT005 Statistika • 70 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 58 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 52 %
UCP:JC030 Český jazyk III. • 48 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 21 %
2. ročník
3. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 88 %
UCP:MA067 Sociologie a marketing • 88 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 88 %
UCP:MA070 Redakční práce • 78 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 75 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 56 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 31 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 25 %
UCP:MT005 Statistika • 19 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 13 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 13 %
4. semestr
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 100 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 96 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 96 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 96 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 84 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 64 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 92 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 92 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 92 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 88 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 88 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 88 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 88 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 80 %

Marketing ve službách (studium po VOŠ) (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK013 Makroekonomie • 100 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 100 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
UCP:MK024 Základy reklamy a PR • 100 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 100 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 100 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 100 %

Mezinárodní management a marketing (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 93 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 91 %
UCP:BM2011AJ1 Anglický jazyk I • 63 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 61 %
UCP:BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR • 58 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 56 %
UCP:BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 26 %
UCP:BM2011NJ1 Německý jazyk 1 • 11 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti - VOP • 11 %
2. semestr
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 62 %
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 57 %
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 57 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 57 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 52 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 43 %
UCP:BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR • 43 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 33 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 33 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 33 %
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 29 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 29 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 29 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 24 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 19 %
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 19 %
UCP:BM2012SJ2 Španělský jazyk 2 • 19 %
UCP:BM2011AJ1 Anglický jazyk I • 14 %
UCP:BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 14 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 100 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 100 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 100 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 100 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 100 %
UCP:BM20VBATI Aktuální trendy řízení PR I • 33 %
UCP:BM2011NJ1 Německý jazyk 1 • 33 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti - VOP • 33 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:ANJ1_6 Anglický jazyk 1/6 • 100 %
UCP:DIP Diplomatický protokol • 100 %
UCP:OBH3 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OPB Odborné předměty bakalářského oboru • 100 %
UCP:VOP_CJ Business protocol and communication 1 • 100 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BD1911POL Politologie • 96 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 96 %
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 56 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 56 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 56 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 56 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 50 %
2. semestr
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 61 %
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 61 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 61 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 61 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 61 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 61 %
UCP:BD1911POL Politologie • 33 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 33 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 33 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 33 %
UCP:BD1921AJ3 Anglický jazyk III • 33 %
UCP:BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II • 33 %
UCP:BD1921MEP Mezinárodní právo I • 33 %
UCP:BD1921PGE Politická geografie • 33 %
UCP:BD1921SVE Světová ekonomika • 33 %
UCP:BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích • 33 %
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 28 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 28 %
UCP:BD1921SJ1 Španělský jazyk 1 • 22 %
UCP:BD1922IJ2 Italský jazyk 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BD1921MEP Mezinárodní právo I • 67 %
UCP:BD1921PGE Politická geografie • 67 %
UCP:BD1921AJ3 Anglický jazyk III • 56 %
UCP:BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II • 56 %
UCP:BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích • 56 %
UCP:BD1921SVE Světová ekonomika • 44 %
UCP:BD1921RJ1 Ruský jazyk 1 • 33 %
UCP:BD1921SJ1 Španělský jazyk 1 • 22 %
UCP:VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) • 22 %
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 11 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 11 %
UCP:BD1911POL Politologie • 11 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 11 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 11 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 11 %
UCP:BD1921FJ1 Francouzský jazyk 1 • 11 %
UCP:BM20VBATR Aktuální trendy řízení PR (PVPB/VOP) • 11 %
UCP:BM2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 11 %
UCP:JAE10 English language I • 11 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 11 %
UCP:MD20VXVAEI Vybrané aspekty evropské integrace • 11 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 11 %
UCP:MGE01 Management • 11 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 11 %
UCP:PRE10 Law • 11 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:ERA_AJCONV ERA_English Conversation • 60 %
UCP:ERA_BDL Basic of Diplomatic and Consular Law • 60 %
UCP:ERA_EU_E The EU in the Past, Today and In the Future • 60 %
UCP:ERA_SPAN Spanish • 40 %
UCP:ERA_STRMAN Strategic Management • 40 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 20 %
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 20 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 20 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 20 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 20 %
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 20 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 20 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 20 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 20 %
UCP:BD1922RJ2 Ruský jazyk 2 • 20 %
UCP:BD1932AJ6 Anglický jazyk VI • 20 %
UCP:BD1932BP Bakalářská práce • 20 %
UCP:BD1932MEO Mezinárodní organizace • 20 %
UCP:BD1932RJ4 Ruský jazyk 4 • 20 %
UCP:ERA_BPIL Basics of the Public International Law • 20 %
UCP:ERAECONPOL Economic Policy • 20 %
UCP:ERA_FR French • 20 %
UCP:ERA_GER Deutsch_German • 20 %
UCP:ERA_GLOBPR Global Problems • 20 %
UCP:ERA_IER International Economic Relations • 20 %
UCP:ERA_INTTOU International Tourism • 20 %
UCP:ERA_MTA International Tourism Marketing • 20 %
UCP:ERA_PRMP PR, Media, Politics • 20 %
UCP:ERA_WECOGO The World Economy and its Governance in the 21st Century • 20 %
UCP:OP_BC_SP Odborné předměty bakalářského studijního programu • 20 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:FU015 Anglický jazyk I • 100 %
UCP:FU025 Německý jazyk I • 100 %
UCP:FU041 Makroekonomie • 100 %
UCP:FU047 Marketing • 100 %
UCP:FU049 Základy informatiky • 100 %
UCP:FU043 Matematika • 83 %
UCP:FU045 Základy účetnictví • 67 %
2. semestr
UCP:FU048 Management • 95 %
UCP:FU016 Anglický jazyk II • 13 %
UCP:FU026 Německý jazyk II • 13 %
UCP:FU054 Mikroekonomie • 13 %
UCP:FU062 Základy práva • 13 %
UCP:FU046 Finanční účetnictví I • 11 %
UCP:FU058 Statistika • 11 %
UCP:FU084 Personalistika • 11 %
2. ročník
3. semestr
UCP:FU017 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:FU027 Německý jazyk III • 100 %
UCP:FU040 Daně I • 100 %
UCP:FU042 Finance podniku • 100 %
UCP:FU053 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:FU055 Finanční účetnictví II • 100 %
UCP:FU092 Audit v účetnictví • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:MG126 Strategické řízení • 100 %
UCP:CR114 Prostorové plánování • 67 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 67 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 67 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 67 %
UCP:CR113 Organizace destinačního managementu • 50 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 50 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 50 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 50 %
UCP:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 50 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 33 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 17 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 17 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 17 %
UCP:JR120 Ruský jazyk II. • 17 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 17 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 17 %
2. semestr
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 67 %
UCP:CR167 Management služeb • 67 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 67 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 67 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 67 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 33 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 67 %
UCP:CR124 Regionální geografie • 67 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 67 %
UCP:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 67 %
UCP:EK119 Controlling • 67 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 67 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 67 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 67 %
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 33 %
UCP:CR132 Praxe • 33 %
UCP:CR167 Management služeb • 33 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 33 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 33 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 33 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 33 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 33 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 33 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:MG126 Strategické řízení • 90 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 65 %
UCP:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 62 %
UCP:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 62 %
UCP:CR122 Řízení lázeňství • 60 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 60 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 58 %
UCP:HO105 Hotelové inženýrství • 54 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 52 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 52 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 50 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 33 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 29 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 25 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 19 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 19 %
2. semestr
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 94 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 94 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 94 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 91 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 88 %
UCP:HO132 Praxe • 64 %
UCP:M12 Blok v.p. - Trendy v hotelnictví a cestovním ruchu • 58 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 55 %
UCP:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 55 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 48 %
UCP:HO165 Enogastronomie • 39 %
UCP:M11 Blok v.p. - Finanční řízení v hotelnictví a cestovním ruchu • 15 %
UCP:HO177 Revenue a yield management v hotelnictví a gastronomii • 12 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 98 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 88 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 65 %
UCP:HO176 Procesní modelování v hotelnictví • 33 %
4. semestr
UCP:EK119 Controlling • 20 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 20 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 20 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 20 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 20 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 20 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 20 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:MG126 Strategické řízení • 92 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 60 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 56 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 56 %
UCP:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 56 %
UCP:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 56 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 56 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 52 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 36 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 36 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 36 %
UCP:MA135 Marketingové analýzy • 36 %
UCP:MK140 Franchising management • 32 %
UCP:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 24 %
UCP:MA132 Marketingové strategie • 24 %
UCP:MK143 Manažerské zkušenosti • 24 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 24 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 20 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 16 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 16 %
2. semestr
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 100 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 100 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 100 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 100 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 93 %
UCP:MK133 Praxe • 64 %
UCP:CR167 Management služeb • 43 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 43 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 97 %
UCP:MA165 Provoz marketingové agentury • 97 %
UCP:MK142 Strategický marketing • 97 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 97 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 72 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 28 %
UCP:MA126 Sociální marketing • 28 %

Mezinárodní a diplomatická studia (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:MD2011AJ1 Anglický jazyk I • 79 %
UCP:MD2011DIP Diplomatický protokol • 79 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 79 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 74 %
UCP:MD2011MEM Mezinárodní marketing • 74 %
UCP:MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů • 74 %
UCP:MD20VXVAEI Vybrané aspekty evropské integrace • 37 %
UCP:MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 32 %
UCP:MD2011NJ1 Německý jazyk 1 • 26 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 21 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 16 %
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 16 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 16 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 16 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 16 %
UCP:MD2022RJ4 Ruský jazyk 4 • 16 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 16 %
UCP:OBHDP Obhajoba diplomové práce • 16 %
UCP:OP_MGR_SP Odborné předměty magisterského studijního programu • 16 %
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 11 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 11 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 11 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 11 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 11 %
2. semestr
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 45 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 45 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 36 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 36 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 36 %
UCP:ERA_CAF Current Affairs in World Politics • 27 %
UCP:ERA_MR Marketing Research • 18 %
UCP:ERA_MTA International Tourism Marketing • 18 %
UCP:ERA_POLMAR Political Marketing • 18 %
UCP:ERA_PRMP PR, Media, Politics • 18 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 18 %
UCP:MD2012FJ2 Francouzský jazyk 2 • 18 %
2. ročník
3. semestr
UCP:MD2021AJ3 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů • 100 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 100 %
UCP:MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 100 %
UCP:MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů • 100 %
UCP:MD2021SDP Seminář k diplomové práci • 100 %

Cestovní ruch (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR040 Základy cestovního ruchu • 100 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 100 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 100 %
UCP:PR010 Právo • 100 %
UCP:CR049 Regionální a municipální ekonomika • 93 %
UCP:MG001 Management • 93 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 53 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 33 %
2. semestr
UCP:CR020 Základy veřejné správy • 100 %
UCP:EK011 Účetnictví • 100 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 100 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 100 %
UCP:MA001 Marketing • 100 %
UCP:CR036 Praxe II. • 86 %
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 71 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 71 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 71 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 71 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 71 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 71 %
UCP:MT005 Statistika • 71 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 43 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 29 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 29 %
UCP:JF020 Francouzský jazyk II. • 14 %
UCP:JF030 Francouzský jazyk III. • 14 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 14 %
UCP:JR020 Ruský jazyk II. • 14 %
UCP:JR030 Ruský jazyk III. • 14 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR030 Geografie cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR070 Management lázeňských a wellnessových služeb • 100 %
UCP:CR082 Služby cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR201 Základy destinačního managementu • 100 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 100 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
UCP:MT005 Statistika • 100 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
4. semestr
UCP:CR037 Praxe I. • 100 %
UCP:CR080 Interkulturní management v CR • 100 %
UCP:CR202 Technika prodeje a provoz cestovní kanceláře • 100 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:EK065 Evropská unie a Česká republika • 100 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 100 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 57 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 14 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 14 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 14 %
UCP:JC042 Český jazyk IV. • 14 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 14 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 14 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 14 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 14 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 14 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 14 %
3. ročník
5. semestr
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 100 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 100 %
UCP:CR207 Dopravní služby v cestovním ruchu • 83 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 83 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 83 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 67 %
6. semestr
UCP:CR209 Vybrané problémy rozvoje cestovního ruchu • 100 %
UCP:CR210 Kulturní dědictví a cestovní ruch • 100 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
UCP:MA003 Sociologie • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MG029 Psychologie • 100 %
UCP:CR208 Průvodcovské služby a animace • 83 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 67 %

Hotelnictví (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 91 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 91 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 86 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 82 %
UCP:MG001 Management • 81 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 77 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 56 %
UCP:JS010 Španělský jazyk I. • 32 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 12 %
2. semestr
UCP:HO026 Základy hotelnictví a gastronomie • 76 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 73 %
UCP:EK011 Účetnictví • 60 %
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 60 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 60 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 60 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 60 %
UCP:PR010 Právo • 60 %
UCP:HO057 Gastronomie a výživa - kulinářství • 58 %
UCP:HO038 Praxe I. • 56 %
UCP:MA001 Marketing • 56 %
UCP:MT005 Statistika • 56 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 51 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 47 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 33 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 18 %
UCP:JR030 Ruský jazyk III. • 13 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 13 %
2. ročník
3. semestr
UCP:HO058 Řízení gastronomického provozu • 82 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 82 %
UCP:PR010 Právo • 76 %
UCP:HO062 Speciální gastronomie – výroba • 65 %
UCP:HO063 Speciální gastronomie – služby • 65 %
UCP:EK011 Účetnictví • 53 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 41 %
UCP:MA001 Marketing • 41 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 35 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 18 %
UCP:HO039 Praxe II. • 18 %
UCP:HO072 Catering • 18 %
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 18 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 12 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 12 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 12 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 12 %
4. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 89 %
UCP:HO072 Catering • 81 %
UCP:HO069 Technologie výroby míšených nápojů • 78 %
UCP:CR058 Regionální ekonomika a hotelnictví • 74 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 70 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 67 %
UCP:HO039 Praxe II. • 67 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 52 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 37 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 33 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 33 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 33 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 33 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 33 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 30 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 30 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 26 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 15 %
3. ročník
5. semestr
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 74 %
UCP:HO202 Hotelové rezervační a restaurační systémy • 74 %
UCP:HO203 Ubytovací úsek • 74 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 74 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 74 %
UCP:HO048 Nápojová gastronomie • 70 %
UCP:HO201 Hotelový marketing a event management • 70 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 56 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 26 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 22 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 22 %
UCP:MG029 Psychologie • 22 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 19 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 19 %
6. semestr
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 96 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 96 %
UCP:MG029 Psychologie • 93 %
UCP:HO204 Podnikání v hotelnictví a gastronomii • 89 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 50 %

Marketing ve službách (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK014 Mikroekonomie • 67 %
UCP:JA010 Anglický jazyk I. • 67 %
UCP:MA032 Informační a komunikační technologie • 67 %
UCP:MG001 Management • 67 %
UCP:CR026 Základy cestovního ruchu • 33 %
UCP:EK011 Účetnictví • 33 %
UCP:HO041 Gastronomie – servis • 33 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 33 %
UCP:JN010 Německý jazyk I. • 33 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 33 %
UCP:MK036 Praxe • 33 %
UCP:MK043 Komunikace v marketingu • 33 %
UCP:PR010 Právo • 33 %
2. semestr
UCP:EK011 Účetnictví • 100 %
UCP:EK014 Mikroekonomie • 100 %
UCP:JA020 Anglický jazyk II. • 100 %
UCP:MA039 Úvod do sociologie • 100 %
UCP:MK036 Praxe • 100 %
UCP:EK013 Makroekonomie • 50 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 50 %
UCP:JN020 Německý jazyk II. • 50 %
UCP:JS020 Španělský jazyk II. • 50 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 50 %
UCP:MA001 Marketing • 50 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 50 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 50 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 50 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 50 %
UCP:MT005 Statistika • 50 %
2. ročník
3. semestr
UCP:EK013 Makroekonomie • 100 %
UCP:JA030 Anglický jazyk III. • 100 %
UCP:MA048 Případové studie v marketingu služeb • 100 %
UCP:MA065 Činnosti marketingové agentury • 100 %
UCP:MA066 Vybrané marketingové aktivity • 100 %
UCP:MK046 Business Intelligence pro marketing • 100 %
UCP:MT005 Statistika • 100 %
UCP:JN030 Německý jazyk III. • 50 %
UCP:JS030 Španělský jazyk III. • 50 %
4. semestr
UCP:JA040 Anglický jazyk IV. • 100 %
UCP:MA067 Sociologie a marketing • 100 %
UCP:MA070 Redakční práce • 100 %
UCP:MG022 Moderní personalistika • 100 %
UCP:MG030 Etika a etiketa • 100 %
UCP:EK003 Podniková ekonomika • 80 %
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 60 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 60 %
UCP:JN042 Německý jazyk IV. • 60 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 60 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 60 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 60 %
UCP:MK037 Praxe I. • 60 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 60 %
UCP:JR042 Ruský jazyk IV. • 20 %
UCP:JS042 Španělský jazyk IV. • 20 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 20 %
3. ročník
5. semestr
UCP:EK015 Daně a účetní výkaznictví • 50 %
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 50 %
UCP:JA052 Anglický jazyk V. • 50 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 50 %
UCP:MA018 Mezinárodní obchod • 50 %
UCP:MA038 Podniková informatika • 50 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 50 %
UCP:MG028 Komunikace v managementu služeb • 50 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 50 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 50 %
UCP:MK044 Grafika v marketingu • 50 %
UCP:SZ004 Seminář k BP • 50 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 25 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 25 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 25 %
6. semestr
UCP:EK016 Banky a finanční operace • 100 %
UCP:MA004 Metodologie výzkumu • 100 %
UCP:MA047 Zpracování a vyhodnocení dat • 100 %
UCP:MG032 Psychologie řízení • 100 %
UCP:MK018 Bezpečnost a ochrana dat • 100 %
UCP:MK020 Autorské a licenční právo • 100 %
UCP:MK040 Text reklamy a PR • 100 %
UCP:SZ005 Předstátnicový seminář • 67 %

Mezinárodní management a marketing (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BM2011AJ1 Anglický jazyk I • 84 %
UCP:BM2011EKP Ekonomika podniku • 84 %
UCP:BM2011MAN Vybrané kapitoly z managementu • 84 %
UCP:BM2011PRU Principy řízení státu a ústavně politický systém ČR/SR • 84 %
UCP:BM2011VKM Vybrané kapitoly z marketingu • 84 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti - VOP • 60 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 51 %
UCP:BM2011VSF Veřejný sektor a jeho fungování • 47 %
UCP:BM2011NJ1 Německý jazyk 1 • 36 %
UCP:BM2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 18 %
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 13 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 13 %
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 11 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 11 %
2. semestr
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 65 %
UCP:BM2012AJ2 Anglický jazyk II • 65 %
UCP:BM2012MEF Management ekonomiky a financí • 65 %
UCP:BM2012IMK Integrovaná marketingová komunikace • 59 %
UCP:BM2012MSM Mezinárodní strategický marketing • 59 %
UCP:BM2011PKD Prezentační a komunikační dovednosti - VOP • 12 %
UCP:BM2012NJ2 Německý jazyk 2 • 12 %
UCP:BM2012RJ2 Ruský jazyk 2 • 12 %
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 12 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 12 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 12 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 12 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 12 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 12 %
UCP:BM2021SJ3 Španělský jazyk 3 • 12 %
2. ročník
3. semestr
UCP:BM2021AJ3 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:BM2021DMA Digitální marketing • 100 %
UCP:BM2021ICT ICT a informační systémy • 100 %
UCP:BM2021MOJ Mezinárodní obchodní jednání • 100 %
UCP:BM2021RLZ Řízení lidských zdrojů • 100 %
UCP:BM2021RDM Strategické řízení digitálního marketingu • 83 %
UCP:RDM2023 Řízení digitálního marketingu • 50 %
UCP:BM2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 33 %
UCP:VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) • 33 %
UCP:BM20VBATI Aktuální trendy řízení PR I • 17 %
UCP:BM2021SJ3 Španělský jazyk 3 • 17 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 100 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 100 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:ANJ1_6 Anglický jazyk 1/6 • 100 %
UCP:DIP Diplomatický protokol • 100 %
UCP:OBH3 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OPB Odborné předměty bakalářského oboru • 100 %
UCP:VOP_CJ Business protocol and communication 1 • 100 %

Mezinárodní vztahy a diplomacie (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:BD1911POL Politologie • 82 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 82 %
UCP:BD1911AJ1 Anglický jazyk I • 80 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 80 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 80 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 80 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 59 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 20 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 20 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 20 %
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 18 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 14 %
2. semestr
UCP:BD1912DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů I • 65 %
UCP:BD1912ZAP Zahraniční politika ČR/SR • 65 %
UCP:BD1912AJ2 Anglický jazyk II • 61 %
UCP:BD1912EKO Ekonomie a ekonomika • 61 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 61 %
UCP:BD1912PMV Právo v mezinárodních vztazích • 61 %
UCP:BD1921AJ3 Anglický jazyk III • 35 %
UCP:BD1921DMV Dějiny mezinárodních politických vztahů II • 35 %
UCP:BD1921MEP Mezinárodní právo I • 35 %
UCP:BD1921PGE Politická geografie • 35 %
UCP:BD1921SVE Světová ekonomika • 35 %
UCP:BD1922PEX Politický extremismus v mezinárodních vztazích • 35 %
UCP:BD1911DMV Diplomacie v mezinárodních vztazích • 32 %
UCP:BD1911POS Politický systém ČR/SR • 32 %
UCP:BD1911SPR Společenský protokol • 32 %
UCP:BD1921NJ1 Německý jazyk 1 • 19 %
UCP:BD1911POL Politologie • 16 %
UCP:BD1911UMV Úvod do mezinárodních vztahů • 16 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
UCP:BD1921EEI Evropská ekonomická integrace • 100 %
UCP:BD1922AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:BD1922IPR Integrační procesy v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922MP2 Mezinárodní právo II • 100 %
UCP:BD1922NMZ Náboženství v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1922TES Teritoriální studia Evropy a světa • 100 %
UCP:BD1912KPS Komparace politických systémů • 50 %
UCP:BD1922FJ2 Francouzský jazyk 2 • 50 %
UCP:BD1922RJ2 Ruský jazyk 2 • 50 %
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:BD1932AJ6 Anglický jazyk VI • 100 %
UCP:BD1932BP Bakalářská práce • 100 %
UCP:BD1932EKD Ekonomická diplomacie • 100 %
UCP:BD1932KMV Konflikty v mezinárodních vztazích • 100 %
UCP:BD1932MEO Mezinárodní organizace • 100 %
UCP:OBP_SP Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OP_BC_SP Odborné předměty bakalářského studijního programu • 100 %

Účetnictví a finanční řízení podniku (bakalářský kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:FU041 Makroekonomie • 100 %
UCP:FU047 Marketing • 95 %
UCP:FU049 Základy informatiky • 95 %
UCP:FU011 Anglický jazyk I • 89 %
UCP:FU045 Základy účetnictví • 89 %
UCP:FU043 Matematika • 74 %
UCP:FU097 Právo v podnikání • 32 %
UCP:FU098 IFRS • 16 %
2. semestr
UCP:FU046 Finanční účetnictví I • 100 %
UCP:FU048 Management • 100 %
UCP:FU054 Mikroekonomie • 100 %
UCP:FU012 Anglický jazyk II • 93 %
UCP:FU062 Základy práva • 87 %
UCP:FU058 Statistika • 80 %
UCP:FU084 Personalistika • 73 %
UCP:FU091 Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele • 40 %
2. ročník
3. semestr
UCP:FU040 Daně I • 100 %
UCP:FU042 Finance podniku • 100 %
UCP:FU053 Podniková ekonomika • 100 %
UCP:FU055 Finanční účetnictví II • 100 %
UCP:FU017 Anglický jazyk III • 58 %
UCP:FU092 Audit v účetnictví • 42 %
UCP:FU098 IFRS • 42 %
UCP:FU013 Anglický jazyk III • 33 %

Veřejná správa a public relations (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
UCP:BM20VB_KS Aktuální trendy řízení PR (KS) • 100 %
UCP:BM20VBSCH Spotřebitelské chování (PVPB/VOP) • 100 %
UCP:BM2012IMKP Integrovaná marketingová komunikace • 100 %
UCP:MNKA Manažerská komunikace • 100 %
UCP:OBH1 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OBH3 Obhajoba bakalářské práce • 100 %
UCP:OPB Odborné předměty bakalářského oboru • 100 %
UCP:SZANJ_A Anglický jazyk 6 + souborná zkouška z anglického jazyka • 100 %
UCP:VOPCJ_PRMP PR, Media, Politics (VOP_CJ) • 100 %

Management destinace cestovního ruchu (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 100 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 100 %
UCP:CR114 Prostorové plánování • 83 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 83 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 83 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 83 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 17 %
UCP:JR110 Ruský jazyk I. • 17 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 17 %
2. semestr
UCP:CR113 Organizace destinačního managementu • 100 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 100 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 100 %
UCP:MA113 Marketingové řízení obcí a regionů • 100 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 100 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 86 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 43 %
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 29 %
UCP:CR132 Praxe • 29 %
UCP:CR167 Management služeb • 29 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 29 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 29 %
UCP:JR120 Ruský jazyk II. • 29 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 29 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 29 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 29 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 29 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR123 Tvorba strategií a regionálních plánů • 100 %
UCP:CR132 Praxe • 100 %
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 100 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 100 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 100 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 100 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 80 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 40 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 20 %
4. semestr
UCP:CR109 Udržitelný rozvoj CR v regionech • 100 %
UCP:CR124 Regionální geografie • 100 %
UCP:CR167 Management služeb • 100 %
UCP:CR168 Případové studie v cestovním ruchu • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 83 %

Management hotelnictví a lázeňství (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:HO105 Hotelové inženýrství • 96 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 96 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 92 %
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 84 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 64 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 56 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 40 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 40 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 24 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 12 %
2. semestr
UCP:CR122 Řízení lázeňství • 74 %
UCP:EK114 Mikroekonomie • 61 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 61 %
UCP:HO119 Mezinárodní podnikání v hotelnictví a gastronomii • 57 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 57 %
UCP:CR150 Systémy kvality v hotelnictví a lázeňství • 52 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 52 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 52 %
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 48 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 48 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 43 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 39 %
UCP:HO132 Praxe • 39 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 39 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 35 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 35 %
UCP:JR120 Ruský jazyk II. • 22 %
2. ročník
3. semestr
UCP:HO118 Gastronomické koncepty • 56 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 56 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 56 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 50 %
UCP:HO173 Aktuální trendy v hotelnictví • 50 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 50 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 44 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 44 %
UCP:HO132 Praxe • 44 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 44 %
UCP:EK119 Controlling • 38 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 38 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 38 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 31 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 31 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 19 %
4. semestr
UCP:EK119 Controlling • 100 %
UCP:EK121 Veřejné finance a územní samosprávy • 100 %
UCP:EK165 Sdílená ekonomika v hotelnictví • 100 %
UCP:HO116 Ekonomika hotelu • 100 %
UCP:HO117 Hotelové informační systémy • 100 %
UCP:HO172 E-business v hotelnictví • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 55 %

Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
UCP:EK113 Makroekonomie pro magisterské studium • 100 %
UCP:MT109 Aplikovaná statistika • 100 %
UCP:CR116 Management cestovního ruchu • 80 %
UCP:JA130 Anglický jazyk • 80 %
UCP:MA135 Marketingové analýzy • 80 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 80 %
UCP:JA110 Anglický jazyk I. • 20 %
UCP:JN110 Německý jazyk I. • 20 %
UCP:MA129 Metodologie marketingového výzkumu • 20 %
UCP:MA132 Marketingové strategie • 20 %
UCP:MT106 Kvantitativní metody • 20 %
2. semestr
UCP:EK114 Mikroekonomie • 100 %
UCP:EK115 Finanční řízení podniku • 86 %
UCP:MG126 Strategické řízení • 86 %
UCP:MK140 Franchising management • 86 %
UCP:JA120 Anglický jazyk II. • 71 %
UCP:MA133 E-Business v sektoru HORECA • 71 %
UCP:MK128 Publicistické žánry v marketingové praxi • 71 %
UCP:JN120 Německý jazyk II. • 43 %
UCP:CR167 Management služeb • 14 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 14 %
UCP:JR120 Ruský jazyk II. • 14 %
UCP:JS120 Španělský jazyk II. • 14 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 14 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 14 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 14 %
UCP:MK133 Praxe • 14 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 14 %
UCP:SZ105 Seminář k DP • 14 %
2. ročník
3. semestr
UCP:CR166 Systémy řízení kvality • 80 %
UCP:EK116 Manažerské účetnictví • 80 %
UCP:MA134 Mezinárodní marketing a obchodní operace • 80 %
UCP:MG127 Metody výzkumu • 80 %
UCP:MG128 Projektové řízení • 80 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 80 %
UCP:MK133 Praxe • 40 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 20 %
4. semestr
UCP:MA165 Provoz marketingové agentury • 100 %
UCP:MG129 Psychologie a sociologie trhu • 100 %
UCP:EK119 Controlling • 92 %
UCP:EK120 Veřejné finance • 92 %
UCP:MA169 Marketing v managementu destinací • 92 %
UCP:MK142 Strategický marketing • 92 %
UCP:SZ106 Předstátnicový seminář • 67 %
UCP:MK141 Marketingové analýzy • 58 %
UCP:MA126 Sociální marketing • 42 %

Mezinárodní a diplomatická studia (navazující kombinovaný jednooborový)

1. ročník
1. semestr
UCP:MD2011AJ1 Anglický jazyk I • 81 %
UCP:MD2011DIP Diplomatický protokol • 80 %
UCP:MD2011MEM Mezinárodní marketing • 80 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 80 %
UCP:MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů • 80 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 70 %
UCP:MD2011NJ1 Německý jazyk 1 • 46 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 26 %
UCP:MD2011SJ1 Španělský jazyk 1 • 20 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 15 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 13 %
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 13 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 13 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 13 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 13 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 13 %
UCP:OBHDP Obhajoba diplomové práce • 13 %
UCP:OP_MGR_SP Odborné předměty magisterského studijního programu • 13 %
2. semestr
UCP:MD2012AJ2 Anglický jazyk II • 54 %
UCP:MD2012MEK Mezinárodní ekonomie • 54 %
UCP:MD2012MIG Mezinárodní migrace • 54 %
UCP:MD2012DGS Diplomacie v globalizovaném světě • 46 %
UCP:MD2012GEO Geopolitika • 46 %
UCP:MD2012NJ2 Německý jazyk 2 • 46 %
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 31 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 31 %
UCP:MD2011MEM Mezinárodní marketing • 31 %
UCP:MD2011TMV Teorie mezinárodních vztahů • 31 %
UCP:MD2021AJ3 Anglický jazyk III • 31 %
UCP:MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů • 31 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 31 %
UCP:MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů • 31 %
UCP:MD2021SDP Seminář k diplomové práci • 31 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 23 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 23 %
UCP:MD2021NJ3 Německý jazyk 3 • 23 %
UCP:MD20VXPRR PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ SPOLEČENSKÝCH PODNIKŮ • 15 %
UCP:MD2011AJ1 Anglický jazyk I • 15 %
UCP:MD2011DIP Diplomatický protokol • 15 %
UCP:MD2011MPO Mezinárodní politika • 15 %
UCP:MD2011NJ1 Německý jazyk 1 • 15 %
2. ročník
3. semestr
UCP:MD2021AJ3 Anglický jazyk III • 100 %
UCP:MD2021IMV Interkulturní dimenze mezinár. vztahů • 100 %
UCP:MD2021PKM Politická komunikace a politický marketing • 100 %
UCP:MD2021RMV Regionální dimenze mezinárodních vztahů • 100 %
UCP:MD2021SDP Seminář k diplomové práci • 100 %
UCP:MD20VXZAK Zahraniční kultury (VOP) • 67 %
UCP:MD2021NJ3 Německý jazyk 3 • 50 %
UCP:MD2021SJ3 Španělský jazyk 3 • 33 %
UCP:MD20VBDKP Diplomatické a konzulární právo (PVPB) • 17 %
UCP:MD2021RJ3 Ruský jazyk 3 • 17 %
4. semestr
UCP:MD20VBCAF Current Affairs in World Politics (in English) (PVPB) • 100 %
UCP:MD20VBSDI Sportovní diplomacie (PVPB) • 100 %
UCP:MD2022AJ4 Anglický jazyk IV • 100 %
UCP:MD2022DIP Diplomová práce • 100 %
UCP:MD2022GPL Globální problémy lidstva • 100 %
UCP:MD2022OVM Otázky války a míru • 100 %
UCP:MD2022RJ4 Ruský jazyk 4 • 100 %
UCP:MD2022TBH Terorizmus jako bezpečnostní hrozba • 100 %
UCP:OBHDP Obhajoba diplomové práce • 100 %
UCP:OP_MGR_SP Odborné předměty magisterského studijního programu • 100 %

Údaje byly předpočítány: 9. 12. 2023 13:49